I LO w Łowiczu

  • belka logotypów

Tytuł projektu – „Eko Islandia”

Jednostka realizująca projekt - I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna.

Numer umowy -  2022-1-PL01-KA122-SCH-000076534 z dnia 20.10.2022 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu - od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

Wartość projektu i kwota dofinansowania - 28.559 EUR (tj. 138.711,06 zł).

Głównym celem projektu jest: wzmacnianie kompetencji z IT, a przede wszystkim zaznajomieniem z ekologicznymi rozwiązaniami wykorzystywanymi na Islandii. Celem projektu jest również rozwijanie i wzrost wybranych kompetencji kluczowych uczestników mobilności w zakresie min.: podniesienia wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych, cyfrowych, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencji osobistych i społecznych.

Opis projektu: W ramach projektu zaplanowano wyjazd na 12 dni do Islandii grupy 15 uczniów wraz z 3 nauczycielami - opiekunami. W ramach wyjazdu uczniowie poznają kulturę Irlandii oraz nawiążą kontakty z młodzieżą ze szkoły partnerskiej. Udział w projekcie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły, wzmocni motywację uczniów do nauki języków obcych i będzie jednocześnie skutecznym elementem promocji placówki i naszego regionu.

Link do strony jednostki realizującej projekt: Erasmus – I Liceum Ogólnokształcące (lo1lowicz.pl).