ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu

  • belka logotypów

Tytuł projektu - „Integracja dwóch narodów poprzez taniec”.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu.

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Numer umowy - 2020-1-PMU-3277 z dnia 09.09.2021 r.

Wartość projektu i kwota dofinansowania - 246.576,00 zł.

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu - od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

Projekt zakłada i ma na celu zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 230 uczniów oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży/praktyk oraz dodatkowych zajęć dla uczniów z zakresu: prowadzenia biura, dietetyki, cukiernictwa, kelnerstwa, barmaństwa, montażu komputerów, programowania, rolnictwa precyzyjnego i agrotroniki, mechaniki precyzyjnej, języków obcych branżowych, wózków jezdniowych oraz przygotowania do matury z matematyki i studiów technicznych.

Link do strony jednostki realizującej projekt: ZSP 2 CKZ w Łowiczu (zsp2lowicz.pl).