Aktualności 2023

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy

Na podstawie Uchwały Nr 1280/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 października 2023 roku ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2024 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwać będą od 11 do 20 października br.

Cofnij