Aktualności 2023

LXIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 12 lipca 2023 roku, godz. 16.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

 


 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad LXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych Nr 2727E i 2731E  znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.
  4. Zakończenie obrad LXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij