Aktualności 2023

LXIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego - Porządek obrad

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LXIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 15 marca
2023 roku, godz. 15.30, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

 

 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad LXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

4.Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

5.Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 – 2036.

6.Zakończenie obrad LXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Cofnij