Aktualności 2023

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - ogłoszenie o naborze wniosków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze wniosków

Uchwałą Nr 1142/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2023 r., Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioski można składać do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 16.00.

Szczegóły ogłoszenia znajdują w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu – Ogłoszenia i komunikaty – Dotacje na prace przy zabytkach na obszarze Powiatu Łowickiego – Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

https://www.bip.powiat.lowicz.pl/2757,dotacje-na-prace-przy-zabytkach-na-obszarze-powiatu-lowickiego

Cofnij