Projekt „Aktywna tablica”

  • logo MEiN

Tytuł projektu - „Aktywna tablica”

Jednostki realizujące projekt:

  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
  • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
  • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Łowiczu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu,
  • Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Wartość projektu: 148.750,00 zł

Kwota dofinansowania: 119.000,00 zł

Wkład własny: 29.750,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: od 18.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” została przyznana dotacja celowa przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi na podstawie podpisanej Umowy nr 473/2022 z dnia 18.08.2022 r.

W ramach projektu zostaną zakupione: interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Dzięki pozyskanym środkom na zakup nowoczesnego sprzętu i  pomocy dydaktycznych szkoły będą kładły nacisk na rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej, wprowadzone zostaną nowe formy terapii oraz przygotowywanie uczniów do życia w społeczeństwie.