Aktualności 2022

Konkurs „Ekologiczny wianek Bożonarodzeniowy”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie ekologicznego wianka Bożonarodzeniowego. Konkurs ma na celu kształtowania pożytecznych działań na rzecz ochrony środowiska, kultywowania tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych oraz rozwijania zdolności manualnych, wrażliwości estetycznej i praktycznego wykorzystania dostępnych tworzyw. 

Konkurs skierowany jest do uczniów trzech kategorii wiekowych - dla klas 1-3, 4-6 oraz klas 7-8 szkół podstawowych z terenu Powiatu Łowickiego. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 wianek. Wianek powinien mieć wysokość od 30 cm do 40 cm i taką samą szerokość. Należy go wykonać z materiałów naturalnych (np. drewno, tektura, sznurek, papier, suszone owoce, gałęzie, szyszki, itd.). Wianek powinien zawierać element umożliwiający powieszenie go na drzwiach. Wianek należy dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, pokój nr 8, w terminie od 05.12.2022 r. do 09.12.2022 r.
Do wianka należy dołączyć pisemną informację, trwale połączoną z wiankiem, zawierającą: imię, nazwisko i wiek ucznia, nazwę szkoły oraz klasę, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (rodzica) i jego telefon kontaktowy lub e-mail oraz podpisane oświadczenia (załącznik nr 1 i 2 do regulaminu).


Cofnij