Aktualności 2022

Otwarty konkurs ofert

Uchwałą Nr 1091/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia).

Cofnij