Aktualności 2022

Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum

Od 28 października 2022 r. w Skansenie w Maurzycach, w budynku remizy, można obejrzeć pojazdy, które wróciły po zakończeniu prac konserwatorskich przy realizacji projektu „Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu – II edycja”.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych w kwocie 73 960,00 zł przy całkowitym koszcie zadania 92 728,51 zł.

Wykonawcą prac konserwatorskich jest firma z Niemczy: Produkcja i renowacja powozów oraz produkcja, handel i usługi inne Marek Doruch w spadku.

Do konserwacji wytypowano dwa wolanty, które w latach 30. – 40. XX w. były używane na wsi łowickiej przez zamożnych gospodarzy. Te reprezentacyjne pojazdy konne, mieszczące maksymalnie sześć osób, były najpopularniejszymi powozami XX wieku. Używane w letnie, pogodne dni, cieszyły się dużym powodzeniem wśród użytkowników, także jako pojazdy dworskie.

Wolanty zostały pozyskane do zbiorów przez działające do końca lat 80. XX w. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Łowiczu, które zainicjowało powstanie Skansenu w Maurzycach.

Podczas prac konserwatorskich powozy zostały poddane gruntownemu oczyszczeniu, dezynsekcji, niezbędnym naprawom lub wymianie elementów uszkodzonych, w tym tapicerek. Brakujące części odtworzono zgodnie z przekazem historycznym, polichromowane pomalowano, metalowe zabezpieczono przeciwkorozyjnie, drewno zaimpregnowano. Działania te pozwoliły na uratowanie tych bezcennych eksponatów oraz na podniesienie ich walorów ekspozycyjnych.

Zadanie jest kontynuacją projektu zrealizowanego w 2021 r., kiedy konserwacji poddano cztery zabytkowe pojazdy z kolekcji muzealnej.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego.

 • belka logotypów
 • Wolant 1930 r., przed konserwacją
  Wolant 1930 r., przed konserwacją
 • Wolant, 1930 r., po konserwacji
  Wolant, 1930 r., po konserwacji
 • Wolant, 1947 r., przed konserwacją
  Wolant, 1947 r., przed konserwacją
 • Wolant , 1947 r., po konserwacji
  Wolant , 1947 r., po konserwacji

Cofnij