Aktualności 2022

Ekologiczny konkurs fotograficzny

W ustanowionym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Roku Botaniki Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza do uczestnictwa w powiatowym konkursie fotograficznym „Botaniczne skarb Powiatu Łowickiego”.

Celem konkursu jest  poznanie środowiska przyrodniczego powiatu łowickiego oraz jego promocja a także rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia do konkursu (na załączonych kartach) powinny być kierowane na adres: Powiatowa   Biblioteka   Publiczna   w   Łowiczu,  Stary  Rynek  5/7 , 99-400 Łowicz  w  terminie do 26 października  b.r.

Laureaci konkursu o terminie ogłoszenia wyników konkursu i uroczystości wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu w ramach „Programu Edukacji Ekologicznej Powiatu Łowickiego na 2022 rok”.

Serdecznie zapraszamy!

  • plakat konkurs fotograficzny

Cofnij