Aktualności 2022

Konkurs „Awifauna Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej”

W celu podniesienia świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz rozwijania ich kreatywności Starosta Łowicki zorganizował konkurs „Awifauna Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej” na wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybrany gatunek ptaka, występujący na terenie pradoliny Warszawsko - Berlińskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z terenu Powiatu Łowickiego.
Zapraszamy do wzięcia udziału!

Cofnij