Aktualności 2022

Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza aktywnych zawodowo mieszkańców województwa łódzkiego, którzy byli lub są w trakcie leczenia chorób nowotworowych do wzięcia udziału w projekcie "Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje również pod adresem https://www.szpitalskierniewice.pl/

  • plakat rehabilitacja

Cofnij