Aktualności 2022

Konkurs Zielona Ławeczka

Fundacja Banku Ochrony Środowiska po raz kolejny zaprasza mieszkańców polskich miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców do udziału w konkursie grantowym ZIELONA ŁAWECZKA.

W VIII edycji ponownie zachęcamy do wspólnej zmiany oblicza polskich osiedli, oferując grant na stworzenie zielonego zakątka, który będzie nie tylko miejscem wspólnego wypoczynku, ale również elementem retencji i cennym ogniwem różnorodności biologicznej.

W obliczu nasilających się zmian klimatu zieleń miejska staje się nie tylko cieszącym oko elementem miejskiego krajobrazu, ale także ważnym aspektem adaptacji miast do zmian klimatu. Z roku na tok coraz mocniej zdajemy sobie sprawę, jak ważnym elementem miasta jest roślinność, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza, zwiększanie retencji wody, zmniejszanie siły wiatru czy obniżanie temperatury to tylko niewielka część korzyści płynących z wysokiego udziału zieleni w miejskim krajobrazie. Nie do przecenienia są również aspekty społeczne i rekreacyjne. Miejskie tereny zielone zapewniają odpoczynek i bieżący kontakt z przyrodą często stając się miejscem spotkań i spędzania czasu z bliskimi, To właśnie tam zawierane są nowe znajomości i zacieśniają się już istniejące. Wszystko to sprawia, że tego typu tereny są nie tylko płucami miasta, ale również jego sercem.

Projekt ZIELONA ŁAWECZKA już od 2014 roku pomaga mieszkańcom otwartych osiedli w przemianie swoich podwórek w miejsca spotkań i odpoczynku, pełne życia i zieleni. W dotychczasowych edycjach konkursu powstało ponad 400 projektów, z czego aż 140 otrzymało dofinansowanie i zostało zrealizowanych w ramach konkursu. Taki wynik nie byłoby możliwy bez wsparcia samorządów i zarządców nieruchomości, którzy pomogli w stworzeniu wymarzonych ogródków w wielu polskich miastach. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i liczymy, że również w tym roku wspólnie dołożymy cegiełkę się do realizacji kolejnych pomysłów i poprawy jakości życia mieszkańców.

 

  • plakat konkurs zielona ławeczka

Cofnij