aktualności 2022

 • belka

Projekt „Poznaj Polskę”

Tytuł: „POZNAJ POLSKĘ” – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Powiat Łowicki otrzymał w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 30 739,20 zł przeznaczone na dofinansowanie 4 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi (wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie z dnia 27 sierpnia 2021 r. z późn. zm.)  zgłoszonymi  przez:

- Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Uczniowie szkoły wezmą udział w 3 wycieczkach, w trakcie których będą zwiedzać poniższe punkty edukacyjne:

 1. Wycieczka jednodniowa do Warszawy:
 • Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach, Warszawa, mazowieckie;
 • Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, mazowieckie.
 1. Wycieczka dwudniowa do Poznania i Gniezna:
 • Bazylika Archikatedralna św. Apostołów Piotra i Pawła, Poznań, wielkopolskie;
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Poznań, wielkopolskie;
 • Gniezno-Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św.Wojciecha, Gniezno, wielkopolskie;
 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Gniezno, wielkopolskie.
 1. Wycieczka jednodniowa do Warszawy:
 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa, mazowieckie;
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, mazowieckie.

- Dyrektora Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu. Uczniowie pojadą na trzydniową wycieczkę, w trakcie której będą zwiedzać poniższe punkty edukacyjne:

 • Muzeum Inkluzji w Bursztynie - Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pomorskie;
 • "Statek muzeum ""Sołdek” – Oddział Narodowego Muzeum Morskiego

 w Gdańsku", Gdańsk, pomorskie;

 • Pole Bitwy na Westerplatte, Gdańsk, pomorskie;
 • Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności, Gdańsk, pomorskie;
 • Gdańsk-Oliwa - zespół pocystersko-katedralny, Gdańsk, pomorskie;
 • Centrum Nauki EXPERYMENT, Gdynia, pomorskie;
 • ORP Dar Pomorza, Oddział Nar. Muzeum Morskiego, Gdynia, pomorskie.

 

Numer porozumienia :  PP MEiN/2022/DPI/1221 z dnia 25.04.2022r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia:  45 124,00 zł

Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki:  30 739,20 zł

Finansowy wkład własny: 14 384,80 zł

Termin wykonania zadania: 25.04.2022 r. – 24.06.2022 r.

 

Cel projektu i opis:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,

dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,

trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: a) koszty przejazdu, b) bilety wstępu, c) usługa przewodnicka, d) zakwaterowanie, e) wyżywienie, f) ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Cofnij