II LO w Łowiczu

  • logo programu poznaj Polskę
  • logo MEN

Tytuł: „POZNAJ POLSKĘ” – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Powiat Łowicki otrzymał w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 15 000 zł przeznaczone na dofinansowanie wycieczki szkolnej związanej z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi (wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie z dnia 27 sierpnia 2021 r.)  zgłoszonej przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. Uczniowie szkoły odbędą trzydniową wycieczkę, w trakcie której będą zwiedzać poniższe punkty edukacyjne:

  1. Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego;
  2. Muzeum Miejskie Wrocławia;
  3. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego im. Władysława Rydzewskiego;
  4. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego;
  5. Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945);
  6. Zamek Bolków.

Numer porozumienia :      MEiN/2021/DPI/955 z dnia 07.10.2021 r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia:  21 746,00 zł

Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki:  15 000,00 zł

Finansowy wkład własny: 6 746,00 zł

Termin wykonania zadania: 07.10.2021 r. – 15.12.2021 r.

Cel projektu i opis:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,

dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,

trzydniowe - do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: a) koszty przejazdu, b) bilety wstępu, c) usługa przewodnicka, d) zakwaterowanie, e) wyżywienie, f) ubezpieczenie uczestników wyjazdu.