KOMISJE RADY

Komisje Rady Powiatu Łowickiego

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Chudy Jacek
 2. Gołaszewski Piotr - Przewodniczący Komisji
 3. Kołodziejczyk Barbara
 4. Krajewski Waldemar
 5. Słoma Katarzyna
 6. Śliwiński Michał


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

 1. Chudy Jacek
 2. Frankiewicz Aleksander
 3. Gołaszewski Piotr
 4. Jędrachowicz Gabriel
 5. Górski Krzysztof
 6. Kozioł Tadeusz
 7. Kuczyński Zbigniew
 8. Michalak Janusz - Przewodniczący Komisji


KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ, PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI

 1. Cipiński Krystian 
 2. Dąbrowski Krzysztof - Przewodniczący Komisji
 3. Figat Krzysztof
 4. Krajewski Waldemar
 5. Kuczyński Zbigniew
 6. Malczyk Piotr
 7. Sawicka Beata


KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI, MŁODZIEŻY
I PROMOCJI

 1. Cipiński Krystian - Przewodniczący Komisji
 2. Frankiewicz Aleksander
 3. Michalak Janusz
 4. Sawicka Beata
 5. Słoma Katarzyna
 6. Wolski Jerzy


KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA, LEŚNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Dąbrowski Krzysztof
 2. Figat Krzysztof
 3. Górski Krzysztof
 4. Kołodziejczyk Barbara - Przewodnicząca Komisji
 5. Kozioł Tadeusz
 6. Malczyk Piotr
 7. Śliwiński Michał
 8. Wolski Jerzy