aktualności 2021

Eko-choinka

Zarząd Powiatu Łowickiego po raz trzeci jest organizatorem akcji ekologicznej „Eko-choinka”.
W dniu 18 grudnia 2021 roku w godz. 8:00 - 18:00 na parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 zostanie przeprowadzona akcja ekologiczna „Eko-choinka”.

Celem akcji jest zbiórka makulatury jako surowca do powtórnego wykorzystania oraz zmniejszenie problemu utylizacji choinek z tworzyw sztucznych.

Akcja polega na zamianie 5 kg makulatury, zważonej i spakowanej, na 1 drzewko, którym będzie cięty świerk. Akcja skierowana jest do osób fizycznych z terenu Powiatu Łowickiego. Tak jak to miało miejsce w roku 2020, warunkiem udziału w akcji jest wcześniejsze wrzucenie do urny zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Urna wystawiona zostanie przed wejściem do głównego budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 w dniach 2-6 grudnia 2021 roku w godzinach 8.00-16.00. Jedno zgłoszenie może zawierać dane tylko jednej osoby, która otrzyma drzewko. W sytuacji podania nieprawidłowego numeru telefonu lub jego braku na zgłoszeniu, zgłoszenie będzie nieważne.

W dniach 13-15 grudnia 2021 roku w godzinach od 8.00 do 16.00 pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu skontaktuje się na podany w zgłoszeniu numer telefonu z uczestnikiem akcji, podając datę, przedział czasowy oraz numer stanowiska zdania makulatury i odbioru drzewka.

Niestawienie się w wyznaczonym dniu i przedziale czasowym w celu zdania makulatury i odbioru drzewka będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w akcji.

Do rozdysponowania jest 500 sztuk drzewek. W sytuacji, gdy ilość zgłoszeń przekroczy liczbę przewidzianych do rozdania drzewek organizator dokona losowania zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz odwołania akcji ze względu na panującą epidemię COVID-19.

Cofnij