aktualności 2021

II ustny przetarg ograniczony

Zarząd Powiatu Łowickiego
Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.)
ogłasza II ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Powiatu Łowickiego, położonej w gm. Zduny, obręb Bąków Górny oznaczonej nr 576 o powierzchni 2,04 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą LD1O/00028837/4. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy na okres do dnia 30 października 2022 r.

 

Cofnij