aktualności 2021

XLIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 27 października 2021 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2020/2021.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na
  2021 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2024.
 12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij