aktualności 2021

Klocki Noakowskiego

„Jako architekt urodziłem się w Łowiczu”
Stanisław Noakowski (1867-1928)
 
W 2017 r. obchodziliśmy 150 rocznicę urodzin Stanisława Noakowskiego, genialnego architekta, malarza, rysownika i historyka sztuki. W l. 1884-1886 Noakowski mieszkał w Łowiczu i uczęszczał do łowickiej Szkoły Realnej, mieszczącej się wówczas w gmachu dzisiejszego Muzeum w Łowiczu. Te dwa lata w łowickim gimnazjum miały na niego ogromy wpływ. Jak mówił: „choć tylko dwa lata ostatnie gimnazjalne spędziłem w Łowiczu, to lata te uważam za bardzo ważne w swym życiu i dlatego chętnie podszywam się pod prawdziwego łowiczanina.” Przez całe swoje życie utrzymywał kontakt z miastem, które wielokrotnie odwiedzał.
 
To, co przykuło naszą uwagę był projekt, który w całym niezwykle bogatym dorobku Stanisława Noakowskiego jest absolutnie wyjątkowy i oryginalny. Na początku XX wieku firma „Gnom" za namową inżyniera Bronisława Mańkowskiego, zaprosiła do współpracy Stanisława Noakowskiego, który zaprojektował klocki nawiązujące formą i możliwością złożenia zarówno do światowych osiągnięć architektonicznych, jak i do lokalnych okazów budownictwa ludowego. Dzieci mogły ułożyć z klocków bądź grobowiec rzymski, kościół gotycki, bądź tak charakterystyczną dla polskiego krajobrazu kapliczkę zakopiańską. Klocki Noakowskiego były opatrzone broszurą z obszernym komentarzem wyjaśniającym najważniejsze cechy poszczególnych stylów architektonicznych. Była to zatem zabawka konstrukcyjno-edukacyjna, rozwijająca wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość i fascynację architekturą, co niejednokrotnie miało wpływ na wybór przyszłego zawodu. Pierwsza edycja polskich klocków w latach 1922-1923 wynosiła 15 tys. egzemplarzy. W latach powojennych, kiedy klocki firmy „Gnom" zniknęły z półek sklepowych, wielu uznanych już architektów wspominało je z sentymentem jako jedną z lepszych zabawek swojego dzieciństwa.
 
Podejmując wyzwanie przywrócenia do współczesnej świadomości lokalnej i ponadlokalnej wybitnej osoby profesora wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Stanisława Noakowskiego, to właśnie ten wyjątkowy projekt szczególnie zwrócił naszą uwagę. Postanowiliśmy zrekonstruować i wyprodukować zaprojektowane przez niego w 1922 r. dla przedsiębiorstwa "Gnom" klocki architektoniczne, by przypomnieć i pokazać współczesnym na czym polegał geniusz ich twórcy i jak bardzo, pomimo niemal 100 lat od ich wyprodukowania, nie straciły one na swojej jakości i wartości, jako genialnej nie tylko zabawki, ale wspaniałej, niezwykle pobudzającej kreatywność, inspirującej formy edukacji architektonicznej. Ich wartość edukacyjna w erze dominującej przestrzeń interakcji pomiędzy młodymi ludźmi cyfryzacji jest dla kształtowania ich wyobraźni, bezpośredniego obcowania z materią budulca i znajomości dziejów architektury niezwykle cenna i potrzebna.
__________

Rezultatem realizacji zadania będzie przybliżenie i odkrycie postaci Noakowskiego dla (nie tylko) młodego pokolenia. Pomocne w tym będą wyprodukowane przez nas klocki. Taka forma przekazu wiedzy zagwarantuje jej atrakcyjność i łatwą przyswajalność, a co za tym idzie – efektywne zapamiętywanie przekazywanych istotnych treści. Także planowana wystawa odświeży wielu łowiczanom pamięć o Stanisławie Noakowskim. Będzie ona istotnym uzupełnieniem i atrakcyjnym elementem przywracania świadomości o doniosłej jego roli i zaszczytnym miejscu, które zasłużenie zajmuje w dziejach sztuki i architektury polskiej.

  • Plakat Klocki Noakowskiego

Cofnij