aktualności 2021

Roczny Program Współpracy na rok 2022

Na podstawie Uchwały Nr 722/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwać będą od 20 sierpnia do 3 września br.

Cofnij