Aktualności 2021

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza lekarzy dentystów z terenu Powiatu Łowickiego do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki w celu zwiększenia dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych.

Cofnij