Aktualności 2021

Boże Ciało w Łowiczu

❗KOMUNIKAT W SPRAWIE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA W ŁOWICZU W ROKU 2021❗

Opierając się na uzgodnieniach z przedstawicielami Powiatu, Miasta, Policji i Parafii Katedralnej (organizatorem procesji), Kuria Diecezjalna Łowicka pragnie poinformować o podjętych ustaleniach w sprawie przebiegu i organizacji tradycyjnej procesji eucharystycznej w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ulicami miasta w dniu 3 czerwca 2021r.
 
Uroczystość rozpocznie się Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem Biskupa Łowickiego na Starym Rynku o godz. 10.30.
Po Mszy św., około godziny 11.30 z miejsca celebry wyruszy procesja eucharystyczna, której trasa (podobnie jak w latach ubiegłych) przebiegać będzie następująco:
 
  1. przejście do I-go ołtarza przy kościele oo. Pijarów;
  2. następnie przejście wzdłuż pierzei południowej Starego Rynku, ul. 11. Listopada do al. Sienkiewicza – II ołtarz przed Kościołem św. Leonarda;
  3. dalej Plac Koński Targ do ul. Tkaczew – III ołtarz na skrzyżowaniu ul. Tkaczew i ul. 3 Maja;
  4. powrót ul. 3 Maja do Placu Stary Rynek, gdzie przy dzwonnicy usytuowany będzie IV ołtarz.
Tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i towarzysząca jej procesja zorganizowane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przy zachowaniu zalecanych zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy procesji proszeni są o zachowanie dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m., a tam, gdzie byłoby to niemożliwe o zasłonięcie ust i nosa maseczką. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 861 ze. zm. )].
 
W przypadku opublikowania nowych wytycznych podanych przez władze państwowe lub sanitarne, konieczne uregulowania i zmiany niezwłocznie przekażemy do publicznej wiadomości.

Cofnij