Aktualności 2021

Informacja dla właścicieli lasów

Informacja Starosty Łowickiego dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Łowickiego.


Uprzejmie informuję, że w dniach od 31.05.2021 r. do 11.06.2021 r. nastąpi przerwa w cechowaniu drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z powodu urlopu wypoczynkowego pracownika ds. nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Cofnij