aktualności 2021

Zostań jednym z nas!

Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu zachęca wszystkie osoby zainteresowane służbą w policji do zapoznania się z zasadami rekrutacji, gdzie znajdują się zasady naboru, wymagania stawiane kandydatom, jak również przebieg postępowania kwalifikacyjnego. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie

lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/rekrutacja/811,Rekrutacja.html

  • plakat nabór do policji

Cofnij