aktualności 2021

Projekt "Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych"

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zakwalifikowała się do udziału w  międzynarodowym projekcie  Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych.  W przedsięwzięciu tym uczestniczą 4 kraje: Polska, Bułgaria, Rumunia i Słowenia. W Polsce projekt jest realizowany  przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a  współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+".

Celem zadania jest podniesienie poziomu edukacji finansowej osób dorosłych. Nasi uczestnicy zyskają dostępne, bezpłatne narzędzie online służące zwiększeniu ich wiedzy finansowej i umiejętności posługiwania się produktami i usługami finansowymi dostępnymi na rynku. Wyjaśnione zostaną zagadnienia związane m.in. z bankowością elektroniczną czy też prawami konsumentów. Kurs adresowany jest do dorosłych mieszkańców powiatu łowickiego, przeprowadzony zostanie w formie webinariów, dlatego też ważne jest, aby uczestnicy  potrafili swobodnie poruszać się w sieci. Pierwsze spotkanie on-line odbędzie się 15 maja. Zapraszamy.

facebook.com/Powiatowa-Biblioteka-Publiczna-w-lowiczu

Cofnij