aktualności 2021

Płyta z utworem „Witaj, Majowa Jutrzenko”

???????????? Atmosferę majowego święta możecie przedłużyć dzięki płycie z utworem „Witaj, Majowa Jutrzenko”. Specjalnie dla Was mamy jeszcze mały zapas płyt. Wystarczy zgłosić się po płytę w dni robocze do pokoju nr 12 w Starostwie Powiatowym przy ul. Stanisławskiego.
???????????? W świetnym studyjnym nagraniu utwór wykonuje Kapela Szymona Mońki w składzie: ▫️
  ▫️Malwina i Agata Ciesielskie - śpiew ▫️
  ▫️Weronika Mońka - Chwała - skrzypce
▫️Kinga Foks - skrzypce
▫️Szymon Mońka – akordeon
▫️Jeremi Kowalski – bębenek ludowy
Autorem aranżacji jest duet: Szymon Mońka i Weronika Mońka – Chwała, a wszystko pięknie zmiksował Michał Chwała.
 • okładka płyty

Majówka patriotyczna - "Witaj, Majowa Jutrzenko"

???????? ????Pieśń „Witaj Majowa jutrzenko” nazywana też „Mazurkiem 3 Maja”, „Trzecim majem Litwina” lub po prostu „Trzecim majem” została napisana w czasie powstania listopadowego. Słowa do melodii stylizowanej na mazurka napisał Rajnold Suchodolski.
????????????„Naszą” majową jutrzenkę wykonała Kapela Szymona Mońki w składzie:
▫️Malwina i Agata Ciesielskie - śpiew ▫️
▫️Weronika Mońka - Chwała - skrzypce
▫️Kinga Foks - skrzypce
▫️Szymon Mońka - akordeon
▫️Jeremi Kowalski - bębenek ludowy
????????????Nas zachwyciło oczywiście całe wykonanie, ale rozczulił prawie spontaniczny udział „przechodniów”, którzy akurat tam się znaleźli.
_______________________
 

Majówka patriotyczna - czytanie Konstytucji 3 maja

???????? Obchody Święta Konstytucji 3 Maja były zakazane podczas rozbiorów. To święto zdelegalizowali hitlerowcy, sowieci i polskie posowieckie komunistyczne władze. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.
???????? Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i po amerykańskiej, drugą na świecie ustawą zasadniczą.
???????? Dla uczczenia majowego święta, Konstytucję 3 Maja czytają radni powiatowi w kolejności:
▫️ Marek Jędrzeczak, Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego
▫️ Aleksander Fankiewicz, Radny Powiatu Łowickiego
▫️ Waldemar Krajewski, Radny Powiatu Łowickiego
▫️ Krystian Cipiński, Radny Powiatu Łowickiego
▫️ Krzysztof Górski, Radny Powiatu Łowickiego
____________________
 

XXXIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 28 kwietnia 2021 roku o godzinie 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


bip.powiat.lowicz.pl/transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu za rok 2020 oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie pomocy społecznej na rok 2021.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2021.
 8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu
  i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2020 rok.
 9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
 10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 11. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 12. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w roku 2020.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zmienionej Uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2024.
 17. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego: Nr 649/2021, Nr 650/2021 oraz Nr 651/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

 • 1920x1080px plakat NSP na ekran RGB

Wyniki konkursu „Wielkanocny eko-koszyczek”

Uprzejmie informujemy, iż data uroczystego podsumowania Konkursu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19 zostanie ogłoszona w późniejszym terminie ze względu na sytuację epidemiczną  w kraju.

 1. Do konkursu zgłoszono 20 koszyków wykonanych przez 20 uczniów.
 2. Prace 19 uczestników spełnily warunki regulaminu.
 3. Wybrano 3 najlepsze prace:
  - I - miejsce - Malwina Kapusta - Szkoła Podstawowa w Domaniewicach
  - II - miejsce - Piotr Rutkowski - Szkoła Podstawowa w Popowie
  - III - miejsce - Stanisław Uczciwek - Szkoła Podstawowa w Błędowie

Przyznano 9 wyróżnień:
- Małgorzata Magdziarz - Szkoła Podstawowa w Stachlewie
- Magdalena Żelaźkiewicz - Szkoła Podstawowanr 2 w Łowiczu
- Jan Zdunik - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu
- Adam Stępniak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu
- Lena Czajkowska- Szkoła Podstawowanr 2 w Łowiczu
- Maria Uczciwek - Szkoła Podstawowa w Błędowie
- Natalia Major - Szkoła Podstawowa w Błędowie
- Mateusz Rosa- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu
- Julianna Siejka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Nagrodą główną jest ciągnik rolniczy.
Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS w województwie łódzkim.
Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10 lub (44) 725 64 16.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2021/2022 z wykorzystaniem systemu informatycznego

Konkurs fotograficzny "Pierwsze oznaki wiosny"

W celu popularyzacji fotografii wśród młodzieży oraz kształtowania umiejętności dostrzegania piękna natury organizuje się Konkurs na wykonanie makro fotografii przedstawiającej budzącą się do życia przyrodę.Organizatorem jest Starosta Łowicki.

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

Konkurs "Wielkanocny eko-koszyczek"

Starosta Łowicki zaprasza dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych do składania prac konkursowych polegających na stworzeniu "Wielkanocnego eko-koszyczka".

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Warsztaty online na Dzień Kobiet

Muzeum w Łowiczu

Dużymi krokami zbliża się Dzień Kobiet. Tradycyjnie z tej okazji odbywały się w naszym muzeum warsztaty biżuteryjne, na których powstawały m.in. brosze, wisiory, bransolety w technice haftu koralikowego i sutasz. Zachęcaliśmy w ten sposób do twórczego spędzania wolnego czasu, poszukiwania własnej wrażliwości artystycznej i poznawania różnorodnych technik rękodzielniczych. Kontynuując te działania, na obecny weekend przygotowaliśmy dla Państwa krótką instrukcję - krok po kroku jak wykonać realistyczną różę z filcu.

Materiały do warsztatów
muzeumlowicz.pl/wydarzenia/warsztaty-on-line-na-dzien-kobiet

Wystawa „Nie tylko Frasobliwy… Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego”

Łódzki Dom Kultury  /  Muzeum w Łowiczu

Łódzki Dom Kultury i Muzeum w Łowiczu zapraszają na wystawę „Nie tylko Frasobliwy… Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego”, którą można będzie oglądać od 14 marca do 13 czerwca 2021 roku w siedzibie Muzeum przy Starym Rynku 5/7.

Ekspozycja poświęcona jest wizerunkom Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej Polski środkowej. Składa się z prac, których autorami są artyści z terenu województwa łódzkiego, w przeważającej mierze rzeźbiarze oraz malarze, jest także i wycinankarka.

Dzieła pokazane na wystawie obrazują, w układzie chronologicznym, najważniejsze zdarzenia z życia Chrystusa, począwszy od Narodzin i Dzieciństwa, poprzez publiczną działalność, Mękę i Zmartwychwstanie, aż po Wniebowstąpienie. Ekspozycja przybliża także inne wizerunki Syna Bożego: od jednego z najstarszych w ikonografii chrześcijańskiej – Dobrego Pasterza,  do nowszych, takich jak Serce Jezusa oraz obraz Jezusa Miłosiernego. W ikonografii poświęconej Jezusowi dominuje, obok tematu Narodzin, temat Męki Pańskiej, zatem na prezentowanej ekspozycji najwięcej prac dotyczy wątku pasyjnego.

Zgromadzone dzieła – rzeźby, obrazy i wycinanki, obejmują okres od lat osiemdziesiątych XX wieku po ostatnie miesiące 2019 roku. Możemy w nich dostrzec  piękno i oryginalność, duży ładunek emocji oraz osobisty stosunek artystów do przedstawianych tematów.  Spośród  autorów eksponowanych prac – ośmiu już nie żyje, jednak ich dorobek jest tak znaczący, że zasługuje na prezentację.

W tradycji ludowej postać Jezusa Chrystusa była i wciąż jest otaczana szczególnym kultem, stąd tak wielu artystów poświęca Mu swoje dzieła, które cieszą się nieustannie zainteresowaniem miłośników sztuki ludowej.

Wernisaż odbędzie się w niedzielę 14 marca, godz. 15.00.

 W wernisażu może wziąć udział ograniczona liczba osób, wstęp tylko z wejściówką (do odbioru po wcześniejszej rezerwacji pod nr telefonu  46 8373928 wew. 36 do wyczerpania miejsc), w maseczkach i po dezynfekcji rąk.

 

informacja

Uchwałą 618/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu Łowickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

XXXII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 24 lutego 2021 roku o godzinie 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


bip.powiat.lowicz.pl/transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.
 6. Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.
 7. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy pn.: „Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2027”.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pozbawienia odcinka drogi położonego na terenie powiatu łowickiego kategorii drogi powiatowej.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2024.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 

 

Nowelizacja Prawa budowlanego