Twórcy ludowi

 • Agnieszka Zabost

Agnieszka Zabost - hafty

693 832 931


 

 • Alicja Brzozowska

Alicja Brzozowska - hafty, lalki

508 186 309


 

 • Alicja Kołodziejczyk

Alicja Kołodziejczyk - hafty

46 837 33 34


 

 • Anna Staniszewska

Anna Staniszewska - hafty

502 024 237


 

 • Danuta Wojda

Danuta Wojda - wycinanki

46 837 07 23


 

 • Dorota Konopczyńska

Dorota Konopczyńska - Aftewicz - garncarstwo

513 196 95


 

 • Dorota Skolimowska

Dorota Skolimowska - plastyka obrzędowa

604 119 571


 

 • Ewa Zabost

Ewa Zabost - hafty

507 659 501


 

 • Grażyna Bryła

Grażyna Bryła - hafty

46 838 44 59


 

 • Jadwiga Dębska

Jadwiga Dębska - ceramika

600 066 577


 

 • Jan Konopczyński

Jan Konopczyński - garncarstwo

46 838 04 26


 

 • Mirosława Grochocka

Mirosława Grochocka - wycinanki

514 323 046


 

 • Paweł Aftewicz

Paweł Aftewicz - garncarstwo

502 433 958


 

 • Stanisława Kosiorek

Stanisława Kosiorek - wycinanki

793 790 203


 

 • Stefania Borkowska

Stefania Borkowska - wycinanki

782 517 925


 

 • Terersa Foks

Teresa Foks - hafty

889 650 130


 

 • Teresa Kocus

Teresa Kocus - hafty

513 636 684


 

 • Wanda Teleman

Wanda Teleman - hafty

695 270 034


 

 • Wiesława Wojda

Wiesława Wojda - wycinanki

512 388 440


 

 • Wojciech Brzozowski

Wojciech Brzozowski - rzeźba

604 554 612