Stowarzyszenia

Stowarzyszenia w Powiecie Łowickim

 1. „Resursa Obywatelska” Stowarzyszenie Obywateli Łowicza i Ziemi Łowickiej
 2. Akademickie Stowarzyszenie Łowiczan w Łowiczu
 3. Centrum Samorządności i Regionalizmu w Łowiczu
 4. Klub Pracujących Psów Pasterskich
 5. Koło Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu
 6. Łowicki Klub Katolicki w Łowiczu

Oddziały Stowarzyszeń

 1. Koło Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę w Łyszkowicach
 2. Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łowiczu
 3. Liga Kobiet Polskich – ZM w Łowiczu
 4. Liga Obrony Kraju – Ośrodek Szkoleniowy w Łowiczu
 5. Liga Obrony Kraju – ZG w Kocierzewie Płd.