STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenia w Powiecie Łowickim

1. „Resursa Obywatelska” Stowarzyszenie Obywateli Łowicza i Ziemi Łowickiej
2. Akademickie Stowarzyszenie Łowiczan w Łowiczu
3. Centrum Samorządności i Regionalizmu w Łowiczu
4. Klub Pracujących Psów Pasterskich
5. Koło Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu
Łowicki Klub Katolicki w Łowiczu

Oddziały Stowarzyszeń

1. Koło Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę w Łyszkowicach
2. Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łowiczu
3. Liga Kobiet Polskich – ZM w Łowiczu
4. Liga Obrony Kraju – Ośrodek Szkoleniowy w Łowiczu
5. Liga Obrony Kraju – ZG w Kocierzewie Płd.