Infrastruktura

Infrastrukrura


Zadania Powiatu Łowickiego w zakresie dróg publicznych realizuje Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu, który w tym zakresie monitoruje stan dróg będących w kompetencji Powiatu, jak również realizuje procedury związane z ich modernizacją.

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu
ul. Jana Pawła II 173/175
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 22 47
Fax +48 46 837 22 47
E-mail: sekretariat@pzdit.lowicz.pl
Strona www: www.pzdit.lowicz.pl 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu