EDUKACJA

Powiat Łowicki jest organem prowadzącym dla sześciu szkół ponadpodstawowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno  - Wychowawczego w Łowiczu, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu. Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych podległych pod Powiat Łowicki.

  • oferta edukacyjna 2021 2022

Bazę szkół ponadpodstawowych tworzą placówki z których każda ma swą znaczącą tradycję i wypracowany przez lata profil kształcenia. Sukcesywnie dokładane są starania, by modernizować zaplecze lokalowe i dydaktyczne placówek, tak, by uczniowie mogli korzystać z jak najlepszych warunków kształcenia. Rokrocznie również oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych jest wnikliwie analizowana, tak, by w jak najbardziej optymalny sposób odpowiadać na preferencje uczniów stojących przed wyborem dalszej drogi edukacji.

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu
ul. Bonifraterska 3
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 42 00, 837 61 34
Fax +48 46 837 42 00
E-mail: lochelmon1@op.pl
Strona www: https://lo1lowicz.pl/

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
ul. Ułańska 2
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 830 08 98
Fax +48 46 830 08 98
E-mail: liceum@2lolowicz.pl
Strona www: www.2lolowicz.pl

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 42 01
Fax +48 46 837 42 01
E-mail: zspnr1lowicz@o2.pl
Strona www: www.zspnr1.lowicz.pl

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
ul. Blich 10
99-400 Łowicz
Tel. sekretariat szkoły +48 46 837 37 05
Tel. sekretariat CKU +48 46 837-62-78
E-mail: blich@zsp2lowicz.pl
Strona www: www.zsp2lowicz.pl

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu
ul. Powstańców 1863 r. Nr 12 d
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 05 87, 837 78 70
Fax +48 46 837 05 87
E-mail: zsz3lowicz@poczta.onet.pl
Strona www: https://zsp3lowicz.wixsite.com/zsp3

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
ul. Kaliska 5a
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 49 49
Fax +48 46 837 49 49
E-mail: poczta@zsp4.lowicz.pl
Strona www: www.zsp4.lowicz.pl

 


Specjalny Ośrodek Szkolno  - Wychowawczy w Łowiczu to placówka stanowiąca wsparcie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ofertę wsparcia w postaci badań diagnostycznych, terapii pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych oraz poradnictwa zawodowego kieruje również kadra Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Brzechwy  w Łowiczu
ul. Powstańców 1863 r. Nr 12
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 57 12, 837 57 72
Fax +48 46 837 57 12
E-mail: soswlowicz@pro.onet.pl
Strona www: http://soswlowicz.szkolnastrona.pl/

 


Młodzieżowy Ośredek Socjoterapii w Kiernozi to natomiast miejsce, w którym chłopcy realizujący obowiązek szkolny w klasach VI -VIII, przejawiający trudności w uczeniu, mający problemy rodzinne, zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą uzyskać wsparcie o charakterze socjoterapeutycznym i terapeutycznym.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi
ul. Sobocka 2
99-412 Kiernozia
Tel. +48 24 277 90 84
Fax +48 24 277 90 84
E-mail: oswkiernozia@wp.pl
Strona www: www.moskiernozia.szkolnastrona.pl

 


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu
ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 42 71
Fax +48 46 837 60 65
E-mail: poczta@poradnia.lowicz.pl
Strona www: www.poradnia.lowicz.pl