JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Jednostki Organizacyjne Powiatu Łowickiego

 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu
ul. Bonifraterska 3
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 42 00, 837 61 34
Fax +48 46 837 42 00
E-mail: lochelmon1@op.pl
Strona www: https://lo1lowicz.pl/

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
ul. Ułańska 2
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 830 08 98
Fax +48 46 830 08 98
E-mail: liceum@2lolowicz.pl
Strona www: www.2lolowicz.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 42 01
Fax +48 46 837 42 01
E-mail: zspnr1lowicz@o2.pl
Strona www: www.zspnr1.lowicz.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
ul. Blich 10
99-400 Łowicz
Tel. sekretariat szkoły +48 46 837 37 05
Tel. sekretariat CKU +48 46 837-62-78
E-mail: blich@zsp2lowicz.pl
Strona www: www.zsp2lowicz.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu
ul. Powstańców 1863 r. Nr 12 d
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 05 87, 837 78 70
Fax +48 46 837 05 87
E-mail: zsz3lowicz@poczta.onet.pl
Strona www: https://zsp3lowicz.wixsite.com/zsp3

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego
w Łowiczu
ul. Kaliska 5a
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 49 49
Fax +48 46 837 49 49
E-mail: poczta@zsp4.lowicz.pl
Strona www: www.zsp4.lowicz.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi
ul. Sobocka 2
99-412 Kiernozia
Tel. +48 24 277 90 84
Fax +48 24 277 90 84
E-mail: oswkiernozia@wp.pl
Strona www: www.moskiernozia.szkolnastrona.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy  w Łowiczu
ul. Powstańców 1863 r. Nr 12
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 57 12, 837 57 72
Fax +48 46 837 57 12
E-mail: soswlowicz@pro.onet.pl
Strona www: http://soswlowicz.szkolnastrona.pl/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu
ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 42 71
Fax +48 46 837 60 65
E-mail: poczta@poradnia.lowicz.pl
Strona www: www.poradnia.lowicz.pl

Dom Pomocy Społecznej w Borówku
Borówek 56
99-423 Bielawy
Tel. +48 46 839 21 14
Fax +48 46 839 21 14
E-mail: dpsborowek@poczta.onet.pl
Strona www: https://dpsborowek.pl/

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 56 11 (12,13)
Tel. sekretariat +48 837 53 68
Fax +48 46 837 59 91
E-mail: lowzoz@pro.onet.pl
Strona www: www.zoz.pol.pl

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu
ul. Jana Pawła II 173/175
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 22 47
Fax +48 46 837 22 47
E-mail: sekretariat@pzdit.lowicz.pl
Strona www: www.pzdit.lowicz.pl 

Muzeum w Łowiczu
Stary Rynek 5/7
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 39 28
Fax +48 46 837 36 63
E-mail: sekretariat@muzeumlowicz.pl
Strona www: www.muzeumlowicz.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 03 44, 46 830 01 77, 46 830 03 16
Fax +48 46 837 03 44
E-mail: pcprlowicz@wp.pl
Strona www: http://pcpr.lowicz.pl 

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
ul. Stanisławskiego 28
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 04 20, 837 07 76, 837 03 73
Fax +48 46 837 04 20, 837 07 76, 837 03 73
E-mail: lolw@praca.gov.pl
Strona www: www.pup.lowicz.pl

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu 
Stary Rynek 5/7
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 96 67
Fax +48 46 837 96 67
E-mail: pbp.lowicz@op.pl
Strona www: https://www.lowicz-pbp.sowwwa.pl/

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 
Stary Rynek 17
99-400 Łowicz
Tel. 726 808 198
E-mail: centrum@powiat.lowicz.plpromocja@powiat.lowicz.pl
Strona www:  www.powiat.lowicz.pl

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego
Stary Rynek 17
99-400 Łowicz
Tel. 46 811 53 90
E-mail: sekretariat@cuwpowiatlowicki.pl 
Strona www:  https://sites.google.com/site/cuwpowiatlowicki/home