O powiecie

Powiat Łowicki

Powiat Łowicki położony jest na Mazowszu, na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych Polski. Zajmuje powierzchnię 988,17 km² i jest zamieszkiwany przez 78 099 osób (stan na 31.12.2019 r.). Lokalizacja Powiatu Łowickiego to miejsce ścierania się stref morskiego klimatu zachodnio-europejskiego i kontynentalnego wschodnio – europejskiego. Średnie roczne wartości temperatur powietrza wahają się w granicach 7,0 – 8,0 oC, zaś wartość poziomu opadów atmosferycznych to około 550 mm.

Powiat Łowicki to rejon o nasilonej specjalizacji rolniczej zwłaszcza w zakresie warzywnictwa, sadownictwa, hodowli żywca wieprzowego oraz produkcji mlecznej. W tych kierunkach rozwija się  również gospodarka, która w dużej mierze specjalizuje się w branżach czerpiących z lokalnego rynku rolnego.

Ziemia Łowicka w dziejach Rzeczypospolitej Polskiej odgrywała znaczącą rolę już od początków państwa polskiego. Od XII do XVIII wieku miasto i jego okolice stanowiły własność arcybiskupów gnieźnieńskich, a od roku 1572 miasto Łowicz w okresie bezkrólewia pełniło funkcję „drugiej stolicy” Polski, a prymas funkcję „interrexa”.

Na tym terenie tworzyli najwięksi artyści ówczesnej Rzeczypospolitej: Canavesi, Michałowicz, van den Block, Poncino, Tylman z Gameren, Palloni, Schreger, Plersch. Ślady ich artystycznego dorobku, zachowane w doskonałym stanie, można podziwiać po dziś dzień na terenie Powiatu Łowickiego. To między innymi Pałac Radziwiłłów w Nieborowie wg projektu Tylmana z Gameren, który stanowi  architektoniczną wizytówkę Ziemi Łowickiej. W odległej o 5 km od pałacu Arkadii znajduje się park romantyczno-sentymentalny założony przez Helenę Radziwiłłową z Przeździeckich, zaprojektowany między innymi przez Sz. B. Zuga i H. Ittara.

Miejsc, w których można natknąć się na ślady historii jest na Ziemi Łowickiej zdecydowanie więcej. Warto wspomnieć chociażby o: kaplicy wczesnobarokowej w Domaniewicach, klasycystycznym pałacu Walewskich w Walewicach – miejscu narodzin syna cesarza Napoleona I, pałacu Łączyńskich w Kiernozi, gdzie z rąk ojca Fryderyka Chopina pobierała nauki Maria Walewska, dworku rodziny Bacciarelli w Osieku, wsi Boczki – miejscu narodzin Józefa Chełmońskiego, Skansenie w Maurzycach, czy też unikatowym, prywatnym muzeum ruchomych rzeźb w Sromowie. Goszcząc w Powiecie Łowickim warto odwiedzić również Łowicz - dawną siedzibę arcybiskupów gnieźnieńskich z bogatą schedą zabytków architektury sakralnej i świeckiej, między innymi Bazyliką Katedralną, w kryptach której spoczywa 12 prymasów Polski, czy  Muzeum w Łowiczu, gdzie obok kolekcji etnograficznych poświadczających o świadectwie kulturowym Ziemi Łowickiej zachwycają również chociażby barokowe freski w kaplicy pw. św. Karola Boromeusza.

W mazowieckie krajobrazy Ziemi Łowickiej, które piórem na kartach „Chłopów” kreślił  Władysław Reymont a Józef Chełmoński oddawał ich piękno na płótnie, historia wpisała zabytki, które stanowią świadectwo bogatej schedy kulturowo – dziejowej tej ziemi.

[obiekt mapy] Mapa Powiatu Łowickiego