Powiat Łowicki

BIP

Data

21 stycznia 2021

Imieniny

Agnieszki, Jarosława

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Fundusze Europejskie i inne » 2020 rok » ZSP nr 1 w Łowiczu »

Treść strony

  • Nowy obraz (2)

 

Nazwa projektu „Od stażysty do specjalisty”

Umowa nr RPLD.11.03.01-10-0005/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach XI Osi priorytetowej: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe została podpisana w dniu 08.07.2020 roku.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

Źródło finansowania -  współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu -  1.115.970,06 zł

Kwota dofinansowania -  1.004.373,05 zł

(90% wartości projektu w tym: 948.574,55 zł budżet środków europejskich i 55.798,50 zł środki budżetu Państwa)

Wkład własny ogółem – 111.597,01 zł

(10% wartości projektu w tym: wkład finansowy – 101.229,01 zł, wkład niepieniężny – 10.368,00 zł)

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu -  od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r.

 

Cel projektu: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Opis projektu: Projekt będzie realizowany na terenie województwa Łódzkiego. Grupę docelową stanowi funkcjonujące w ramach ZSP nr 1 Technikum kształcące w zawodach technik informatyk i technik mechatronik. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów, przeszkoleni zostaną 2 nauczycieli (1M/1K) oraz zapewnione staże zawodowe dla 60 uczniów. Zostanie przeprowadzona adaptacja pracowni zawodowych hybrydowej (dla różnych kierunków kształcenia) oraz zakupione do niej nowoczesne wyposażenie zgodnie z najnowszymi technikami i technologiami zapewniając wysoką jakość kształcenia i realizacje podstawy programowej kształcenia zawodowego.

Założenia projektu powstały bezpośrednio na podstawie wniosków z diagnozy szkolnej zatwierdzonej przez organ prowadzący. Projekt poprzez zaplanowane kompleksowe działania przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego. W działania projektu zostanie włączone otoczenie społeczno-gospodarcze. Celem projektu jest również zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Łowiczu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 60 uczniów ( w tym 5K ).

 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.