Powiat Łowicki

BIP

Data

22 sierpnia 2018

Imieniny

Cezarego, Marii

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

stat.gov
pttk
kalendarz
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp
geoportal

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Ogłoszenia i komunikaty »

Treść strony

kliknij na link poniżej, aby wybrać odpowiedni podkatalog

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.255.2018

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.255.2018)

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2018-08-17 13:12

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  • data wytworzenia: 2018-08-14
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-14 12:44

Obwieszczenie Starosty Łowickiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.275.2018

Ogłoszenia w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

drukuj (Ogłoszenia w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-08-03 12:27

Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Decyzja GN.6821.16.2018

drukuj (Decyzja GN.6821.16.2018)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-07-23 15:38

Decyzja GN.6821.15.2018

drukuj (Decyzja GN.6821.15.2018)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-07-13 10:58

zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Agros Nowa Sp z o.o Sp.k.

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-07-02 13:05

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków, Jamno działka 188

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Siemiński
   data wytworzenia: 2018-07-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-02 12:15

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków, Jamno działka 188)

Ogłoszenie i Obwieszczenie PGW WP Dyrekotra Zarządu Zlewni w Łowiczu-postępowanie w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-06-13 10:31
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-13 10:35

Uchwała Nr 760/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

drukuj (Uchwała Nr 760/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.)

Wykaz nieruchomości

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni tj. od 5 czerwca 2018 do 26 czerwca 2018 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łowiczu  obręb 0005 Kostka oznaczonej nr działki 5097/6  o powierzchni 0,1170  ha, przeznaczonej do użyczenia  na okres do lat 3.

drukuj (Wykaz nieruchomości)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-06-07 09:14
 • zmodyfikował: Zbigniew Rybus
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-07 09:14

Ustalenie przebiegu granic ewidencyjnych dz.357/1 obręb: 0007- Chruślin Gmina Bielawy z działkami sąsiednimi.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Duszczyk
   data wytworzenia: 2018-04-05
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-05 11:51

drukuj (Ustalenie przebiegu granic ewidencyjnych dz.357/1 obręb: 0007- Chruślin Gmina Bielawy z działkami sąsiednimi.)

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych działka 386/2 Wrzeczko

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Siemiński
   data wytworzenia: 2018-04-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-03 10:27

drukuj (Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych działka 386/2 Wrzeczko)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-03-21 12:06
 • zmodyfikował: Zbigniew Rybus
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 12:05

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 05.03.2018r do 25.03.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomości położone w obrębie Nowe Zduny ozn. nr 39/19, 39/20, 39/21, 39/22, 39/23, i 39/24.

drukuj (Wykaz nieruchomości do sprzedaży)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-03-07 14:26

Wykaz nieruchomości

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni tj. od 15 lutego   2017 do 7 marca   2017 r.  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Nieborów  obręb Bełchów, oznaczonej nr działki 716/29  o powierzchni 12.04  ha , przeznaczonej do wynajęcia na okres do  lat 3.

drukuj (Wykaz nieruchomości)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-02-28 14:13

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma)

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Bazak
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-28 10:21

Wykaz

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 05.02.2018r do 25.02.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość położoną w Łowiczu, obręb Korabka, ozn. nr 1391/12 i obręb Bolimowska ozn. nr 2767/2.

drukuj (Wykaz)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-02-09 09:37

Ogłoszenie o wskaźniku zwiększajacym w 2018 roku

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2018-01-18 08:28

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2018-01-18 08:23
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-18 08:22

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

drukuj (Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Rybus
  data wytworzenia: 2018-01-15
 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-01-15 15:48

Informacja o ogłoszeniu

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 11.01.2018r. do 31.12.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego obejmujący lokal użytkowy w budynku w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28 przeznaczony do wynajmu na rzecz dotychczasowego najemcy- Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej
w Łowiczu.

drukuj (Informacja o ogłoszeniu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Rybus
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-01-12 13:37

Ogłoszenie - wykaz użyczenie PUP 2017

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 06.12.2017r. do 26.12.2017r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do użyczenia obejmujący część budynku usytuowanego na działce położonej w Łowiczu, obręb Bratkowice, oznaczonej nr 3182/6 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz użyczenie PUP 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2017-12-08
 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2017-12-08 09:04

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków)

 • data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-12-05 11:15

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

drukuj (Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej)

 • data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-12-04 15:18

Informacja GGN.6811.7.2017

drukuj (Informacja GGN.6811.7.2017)

 • data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-12-04 15:14
POSTANOWIENIE Nr 773-9/2017 KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Łowickiego

Zawiadomienie

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Rybus
   data wytworzenia: 2017-11-17
  • opublikował: Zbigniew Rybus
   data publikacji: 2017-11-17 10:31

drukuj (Zawiadomienie)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2017-11-17 10:32

Starosta Łowicki informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Łowicz

drukuj (Starosta Łowicki informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Łowicz)

 • data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-11-03 08:48
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 08:50

Informacja GGN.6821.7.103.2017

drukuj (Informacja GGN.6821.7.103.2017)

 • data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-11-02 15:30

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze części obrębów położonych na terenie miasta Łowicz

drukuj (Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze części obrębów położonych na terenie miasta Łowicz)

 • data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-27 13:35

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków)

 • data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-25 14:29

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków)

 • data wytworzenia: 2017-10-24
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-24 14:06

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni tj. od 16 października 2017 do 6 listopada 2017 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Kiernozia  obręb  Kiernozia  oznaczonej nr działki 413/3  o powierzchni 6.8000 ha , przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do lat 3.

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2017-10-09
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-09 15:35
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-10 13:20

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Łowickiego, którego mandat wygasł

drukuj (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Łowickiego, którego mandat wygasł)

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 06.10.2017r. do 26.10.2017r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do dzierżawy obejmujący działkę nr 576 położoną w Bąkowie Górnym.

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2017-10-06
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-06 10:53

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków)

 • data wytworzenia: 2017-10-05
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-05 15:30

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A został wywieszony na okres 21 dni tj.od 5 października 2017 do 27 października 2017 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Nieborów  obręb Bobrowniki  oznaczonej nr działki 685  o powierzchni 0.3200  ha , przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-04 14:08

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 26 września 2017 r. ws stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego

  • data wytworzenia: 2017-09-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-09-27 12:28

drukuj (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 26 września 2017 r. ws stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego)

Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Zarządu Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

 Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach

Konsultacje społeczne z wyborcami w zakresie rodzajów kart do głosowania, a także możliwości ich dostosowania do potrzeb wyborców z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.

Ogłoszenie Starosty Łowickiego

Ogłoszenie Starosty Łowickiego  w sprawie wyznaczenia na terenie powiatu łowickiego  lekarza do stwierdzania zgonu, jego przyczyny oraz  wystawienia karty zgonu, w przypadku gdy nie może tego dokonać lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie.

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje

Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni tj.od 8 czerwca 2017 do 29 czerwca  2017 r.  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Łyszkowice  obręb 0008 Łyszkowice Śródmieście  oznaczonej nr działki 17/4  o powierzchni 0.1775 ha , przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego 

drukuj (Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje)

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniach 01-02 czerwca 2017r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będzie nieczynny.
 

drukuj (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje

Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A został wywieszony na okres 21 dni tj.od 27 kwietnia 2017 do 18 maja 2017 r.  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr działki 2020/1 o powierzchni 3.5179 ha , przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat .

drukuj (Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje)

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla GPM EKOŁOWICZANKA Sp.z o.o

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla GPM EKOŁOWICZANKA Sp.z o.o

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2017-04-18 12:37
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2017-04-18 12:37
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia), z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym:
organizacja wypoczynku letniego,
organizacja wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego,

W związku z wprowadzoną reformą oświatową Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - art. 213  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 
Zgodnie z art. 214 ust. 2 wyżej cyt. ustawy przedmiotowa uchwała została również umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30.
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sobczyk
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 15:27

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 10.02.2017r. do 02.03.2017r.) wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców obejmujący lokale mieszkalne w Łowiczu przy ul. Blich 11 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2017-02-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-09 14:02
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.
Powiat Łowicki ogłasza kwoty dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż JST i dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Łowickiego dla Agros Nova

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:14

pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Łowickiego dla GPM EKOŁOWICZANKA

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:16

zniana pozwolenia zintegrowanego dla GPM EKOŁOWICZANKA

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:19

pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Łowickiego dla OSM ŁOWICZ

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:22

postanowienie prostujące wydane przez Starostę Łowickiego pozwolenie zintegrowane dla OSM Łowicz

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:22

zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Starostę Łowickiego dla OSM Łowicz

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:25

zmiana z urzędu pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Starostę Łowickiego dla OSM Łowicz

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.