Powiat Łowicki

BIP

Data

26 sierpnia 2019

Imieniny

Marii, Joanny

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta
stat.gov
pttk
kalendarz
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Fundusze Europejskie i inne » 2019 rok » ZSP nr 4 w Łowiczu »

Treść strony

Staże zawodowe w Europie

 

 „Staże zawodowe w Europie” 

w Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

      Po raz drugi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na organizację zagranicznych praktyk zawodowych.

   Nowe umiejętności, wiedza i doświadczenie, które uczestnicy zdobędą podczas mobilność stanowić będzie doskonałe uzupełnienie szkolnych efektów kształcenia zawodowego.

     W ramach projektu zaplanowano dwie mobilności uczniów. W projekcie weźmie udział 60 uczniów kształcących się na profilach technik ekonomista oraz technik spedytor. W mobilności weźmie również udział czworo nauczycieli, którzy będą dbać o bezpieczeństwo oraz monitorować przebieg praktyk, a także wymieniać doświadczenia i podglądać nowe metody pracy z młodzieżą.

    Główne cele projektu to: przygotowanie absolwentów do dorosłego życia, aby opuszczając szkołę posiadali odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności pozwalający kontynuować naukę w szkole wyższej, zdobyli odpowiednie kwalifikacje zawodowe i ponad zawodowe umożliwiające podjęcie pracy lub samozatrudnienie, a także potrafili zaplanować własną karierę edukacyjną i zawodową. Mobilność zawodowa w ramach powyższego projektu daje szansę na realizację tych celów.

    Cele szczegółowe projektu to: poprawa wizerunku szkoły poprzez zwiększenie atrakcyjności nauczania, rozwój doświadczenia praktycznego uczestników, zwiększenie potencjału uczniów o specjalnych potrzebach, kształtowanie odpowiednich postaw społecznych i kulturowych, wzrost kompetencji językowych.

 

 • Nowy obraz (3)

Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu

 

Nowa jakość kształcenia

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu

 

            W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Powiat Łowicki realizuje projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”.

          Projekt ma na celu poprawę efektywności kształcenia zawodowego w Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez realizację wysokiej jakości staży zawodowych, zajęć specjalistycznych, doradztwa zawodowo-edukacyjnego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły oraz realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

 

Okres realizacji projektu – 2019.01.01 – 2020.12.31

 

Wartość projektu - 1 756 097,76 zł

Dofinansowanie  - 1 580 487,98 zł

Udział własny – 175 609,78 zł

 

W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:

 

Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4.:

 • zakup wyposażenia pracowni komunikacji w języku obcym – Technik Ekonomista,
 • zakup wyposażenia pracowni komunikacji w języku obcym – Technik Spedytor,
 •  zakup środków trwałych do pracowni komunikacji w języku obcym – Technik  Ekonomista i Technik Spedytor,
 • zakup wyposażenia pracowni środków transportu – Technik Spedytor,
 • zakup wyposażenia pracowni ekonomiczno-rachunkowej – Technik Ekonomista,
 • zakup wyposażenia pracowni techniki biurowej – Technik Ekonomista,
 • zakup środków trwałych do pracowni techniki biurowej - Technik Ekonomista,
 • zakup wyposażenia pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży – Technik Handlowiec;

 

Wsparcie Technikum nr 4 w Łowiczu w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych:

 • kurs doskonalący kompetencje merytoryczno-metodyczne nauczycieli,
 • zajęcia dla uczniów dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów: matematyka,
  j. angielski, geografia;

 

Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i doradztwo zawodowo-edukacyjne dla uczniów:

 • warsztaty z poruszania się na rynku pracy, planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej,
 • konsultacje indywidualne/dyżur doradcy zawodowego,
 • indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne,
 • kurs kompetencji społecznych,
 • szkolenia: umowy cywilnoprawne w praktyce, transport i spedycja krajowa oraz międzynarodowa, czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego;

 

Kursy dla uczniów wzmacniające ich zdolność do zatrudnienia poprzez m.in. kursy:

 • prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem,
 • MS EXCEL w spedycji,
 • EXCEL w rachunkowości i księgowości,
 • operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej wraz z egzaminem,
 • profesjonalny przedstawiciel handlowy,
 • E narzędzia w pracy przedstawiciela handlowego,
 • analiza finansowa;

 

Staże zawodowe dla uczniów:

 • realizowane u przedsiębiorców lub pracodawców z woj. łódzkiego, wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego objętego podstawą programową,
 • stypendium stażowe.

 

 • Nowy obraz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.