Powiat Łowicki

BIP

Data

26 sierpnia 2019

Imieniny

Marii, Joanny

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta
stat.gov
pttk
kalendarz
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Fundusze Europejskie i inne » 2019 rok » ZSP nr 2 w Łowiczu »

Treść strony

Moje kompetencje – moja przyszłość

 

1. Tytuł projektu „Moje kompetencje – moja przyszłość”

2. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego    Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

3. Numer umowy RPLD.11.03.01-10-0074/18 z dnia 30.10.2018 r.

4. Wartość projektu: 1.600.229,77 zł

5. Kwota dofinansowania: 1.440.206,79 zł

                 w tym:                  1.360.195,30 zł – dofinansowanie z EFS

                                                    80.011,49 zł – dofinansowanie ze środków dotacji celowej

6. Wkład własny: 160.022,98 zł

                 w tym:  122.259,40 zł – wkład własny finansowy

                                 37.763,58 zł – wkład własny niepieniężny

7. Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 do 31.08.2020

8. Opis projektu:

Zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego, ukierunkowane
na poprawę zdolności do zatrudnienia 230 uczniów  oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży/praktyk oraz dodatkowych zajęć dla uczniów z zakresu: prowadzenia biura, dietetyki, cukiernictwa, kelnerstwa, barmaństwa, montażu komputerów, programowania, rolnictwa precyzyjnego/ agrotroniki, mechaniki precyzyjnej, języków obcych branżowych, wózków jezdniowych oraz przygotowania do matury z matematyki i studiów technicznych.

 

 • Nowy obraz

Eurostart – praktyki zawodowe uczniów

 

 1. Tytuł projektu „Eurostart – praktyki zawodowe uczniów”
 2. Współfinansowany ze środków UE-EFS – dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+
 3. Numer umowy: 2018-1-PL01-KA102-048605 z dnia 06.08.2018 r.
 4. Wartość projektu: 109.206 EURO, tj. 465.872,80 zł
 5. Kwota dofinansowania: 109.206 EURO, tj. 465.872,80 zł
 6. Wkład własny: brak
 7. Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 do 31.08.2019
 8. Opis projektu:

Projekt zakłada uczestnictwo 60 uczniów oraz 6 opiekunów. Spośród uczniów wytypowane zostały trzy profile kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, logistyki w wypadku których realizacja projektu jest najbardziej uzasadniona. Dotyczy ona kierunków nauczania, w których kształcą się osoby ze środowisk wiejskich o mniejszych szansach (osoby o niskich dochodach, niepełna rodzina, niepełnosprawność), co może wpływać na ograniczenie ich możliwości. Projekt zakłada aktywizację tych osób. Kolejnym czynnikiem świadczącym o zasadności wyboru uczestników tych profili nauczania jest fakt, iż na lokalnym i regionalnym rynku pracy, mimo starań szkoły, dostęp do wartościowych i atrakcyjnych praktyk jest utrudniony ze względu na  ograniczoną ilość podmiotów chcących przyjmować na staże zawodowe uczniów.

Cele szczegółowe projektu:

- uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły;

- podniesienie poziomu usług edukacyjnych poprzez wymianę doświadczeń, poznanie nowych metod nauczania;

- wzrost poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej;

- rozwój kompetencji zawodowych uczniów;

- przeciwdziałanie zagrożeniom bezrobocia absolwentów szkoły;

- wykorzystywanie podczas praktyk wiedzy nabytej podczas kształcenia w szkole;

- zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku;

- poprawa wizerunku szkoły oraz ucznia na zewnątrz;

- promocja szkoły na obszarze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;

- poprawa kompetencji językowych uczestników;

- zwiększenie szans uczniów o specjalnych potrzebach, trudna sytuacja materialna, niepełna rodzina, niepełnosprawność;

- zwiększenie motywacji uczniów;

- kształtowanie właściwych postaw społecznych i kulturowych.

 

 • Nowy obraz (1)
 • Nowy obraz (2)

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.