Powiat Łowicki

BIP

Data

23 kwietnia 2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa » 2016 »

Treść strony

Samorządowa Wigilia


22 grudnia 2016 r. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu, tradycyjnie już, odbyła się samorządowa Wigilia. Starosta Łowicki Krzysztof Figat i Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński skierowali życzenia świąteczne do zaproszonych na uroczystość gości.

Modlitwę poprowadził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski. Oprawę artystyczną przygotowały zespoły Koderki i Ksinzoki, które dały koncerty kolęd. Po części oficjalnej goście podzielili się opłatkiem. Na zakończenie każda z zaproszonych osób, w prezencie od starosty łowickiego, otrzymała kalendarz na 2017 rok "Łowickie wycinanki", wydany przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

XXX Sesja Rady Powiatu Łowickiego


22 grudnia 2016 roku (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXVII, XXVIII i XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2017 rok.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2016 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2016 roku stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu Łowickiego na 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016–2019.
 18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 20. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Kalendarz "Łowickie wycinanki" w sprzedaży


Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wydało kalendarz 12-planszowy na 2017 rok pt. "Łowickie wycinanki". Poszczególne karty kalendarza ozdabiają reprodukcje łowickich wycinanek ażurowych.

Kalendarz można zakupić w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17, w dwóch wersjach:

format B2 - cena 20 zł/szt.
format A3 - cena 10 zł/szt.

Dotychczas ukazały się z tej serii:

 •   "Łowickie w sztuce" na 2009 r.
 •   "Łowicka wycinanka" na 2010 r.
 •   "Łowickie stroje ludowe" na 2011 r.
 •   "Łowickie zespoły folklorystyczne" na 2012 r.
 •   "Twórcy ludowi ziemi łowickiej" na 2013 r.
 •   "Ziemia Łowicka" na 2014 r.
 •   "Firmujemy Łowickie" na 2015 r.
 •   "Cztery pory roku po łowicku" na 2016 r.

Przykładowe karty kalendarza:

 • OKŁADKA
  OKŁADKA
 • GRUDZIEŃ
  GRUDZIEŃ
 • STYCZEŃ
  STYCZEŃ
 • LUTY
  LUTY

"Historia nićmi utkana..."


Muzeum w Łowiczu informuje o zakończeniu realizacji projektu: "Historia nićmi utkana – konserwacja XVII – pocz. XX w. tkanin w celu prezentacji na ekspozycjach stałych muzeum".

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe priorytet Wspieranie Działań Muzealnych w kwocie 75 500,55 zł.

Wykonawca prac:
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie / Pracownia Konserwacji Tkanin.

Celem projektu było przeprowadzenie prac konserwatorskich 9 tkanin o dużej wartości artystycznej i historycznej, związanych z historią Łowicza i ich prezentacja na stałych ekspozycjach. Do projektu wytypowano eksponaty w złym stanie zachowania, zarówno z ekspozycji stałych, jak i z magazynów zbiorów. Wszystkie wpisują się w ogólną koncepcję ekspozycji historycznej, ukazującej dzieje Łowicza i regionu oraz przemiany w życiu mieszkańców miasta od czasów najstarszych po połowę XX w. Ich konserwacja i ponowne umieszczenie na ekspozycjach muzeum zbiegły się z obchodami 880-lecia Łowicza, podkreślając tym samym ciągłość historii oraz przywracanie o niej pamięci poprzez zabezpieczanie i udostępnianie pamiątek związanych z dziejami Łowicza.

Tkaniny przed konserwacją były w złym stanie zachowania. Przeprowadzenie prac polegających w dużej mierze na oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków, zdublowaniu tkanin, wykonaniu aplikacji, pozwoliło zapobiec degradacji i umożliwiło dalszą prezentację osobom odwiedzającym Muzeum w Łowiczu.

Konserwacji poddano następujące tkaniny:

 • XVII-wieczny obraz haftowany „Święta Rodzina w ogrodzie”,
 • XVIII- wieczna dekoracyjna tkanina broszowana,
 • dwa XVIII-wieczne jedwabne pasy kontuszowe,
 • XIX-wieczna tkanina – collage z wizerunkiem Matki Boskiej,
 • tkanina cechowa z 1802 r.,
 • sztandar – chorągiew patriotyczna z 1905 r.,
 • sztandar Cechu Rzeźników w Łowiczu z 1909 r.,
 • sztandar Łowickiej Straży Ogniowej z 1919 r.

Efekty prac konserwatorskich można podziwiać na ekspozycjach stałych Muzeum oraz w galerii na stronie:

http://muzeumlowicz.pl/wydarzenia/zakonczenie-realizacji-projektu-historia-nicmi-utkana-konserwacja-xvii-pocz-xx-w-tkanin-w-celu-prezentacji-na-ekspozycjach-stalych-muzeum/?event_date=2016-12-06
 

Wystawa "Tropem łowickich kolekcji"


W Muzeum w Łowiczu obył się w dniu 4 grudnia 2016 r. wernisaż wystawy "Tropem łowickich kolekcji". Licznie zgromadzona publiczność miała możliwość podziwiać pierwszą wspólną prezentację zbiorów łowickich kolekcjonerów.

Obejmuje m.in. lokalne wydawnictwa, w tym przedwojenną prasę i pocztówki, kolekcję obrazków świętych, kule armatnie z zamku łowickiego, monety, porcelanowe figurki, końskie munsztuki i ostrogi, pamiątki sportowe, etykiety oraz unikatowe skamieniałości. Swoje najcenniejsze eksponaty przedstawi również Muzeum Guzików.

Wystawa czynna do 29 stycznia 2017 r.
 

 • Fot. Muzeumw Łowiczu
 • Fot. Muzeumw Łowiczu
 • Fot. Muzeumw Łowiczu

Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe


W niedzielę 4 grudnia 2016 r. Muzeum w Łowiczu zorganizowało "Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe". Uczestnicy w różnym wieku wykonywali różnorodne ozdoby choinkowe inspirowane łowicką sztuką ludową.

 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu

XXVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W poniedziałek, 28 listopada 2016 roku o godz. 12.30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 listopada 2016 roku o nr PNIK-I-4131.241.2016 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
 6. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

I N F O R M A C J A

 • -

Konkurs na Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową


Kontynuując tradycję, budowania szopek w Łowiczu, Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu na Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową.

Głównym celem konkursu, jest przypomnienie i kontynuacja tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych oraz pobudzenie inwencji twórczej, w zakresie przygotowania szopek, nawiązujących do tradycji regionalnych. Konkurs ma również rozbudzić zainteresowania polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi poprzez pokazanie w nich piękna lokalnego krajobrazu oraz zabytków architektury Łowicza i ziemi łowickiej, a także elementów folkloru i historii regionu.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie samemu, wspólnie z rodziną lub z nauczycielem i przyjaciółmi, przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. W szopce, koniecznie należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem wyraźnych elementów  nawiązującej do historii  tradycji i kultury Łowicza i ziemi łowickiej. Im ciekawsza praca, tym lepiej. Niech będzie to prawdziwa łowicka szopka!

Najwyżej oceniana będzie pomysłowość wykonania szopki, a więc nawiązanie do tradycji, architektury i historii Łowicza, figurki – najlepiej własnoręcznie wykonane, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nich udział wszyscy chętni mieszkańcy Łowicza i powiatu łowickiego.

Szopki należy dostarczyć najpóźniej do 11 grudnia 2016 r. (niedziela) do Muzeum w Łowiczu. Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, odbędzie się w Muzeum w Łowiczu, w środę 16 grudnia 2016 r. o godz. 12.00. Szopki prezentowane będą na pokonkursowej wystawie w Muzeum w Łowiczu do  31 stycznia 2017 r.

Organizatorami konkursu są: Urząd Miejski w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu, Łowicki Ośrodek Kultury i PTTK oddział w Łowiczu.

Szczegółowe informacje, związane z konkursem, można uzyskać pod numerem telefonu: Jacek Rybus 46 830 91 78 i Magdalena Bartosiewicz tel. 46 837 39 28 wew. 36.

Regulamin konkursu dostępny w załączniku.
 

Wystawa "Patroni księżackich strzech..."


W Muzeum w Łowiczu odbył się wernisaż wystawy "Patroni księżackich strzech. Obrazy święte z kolekcji Zbigniewa Stania" w dniu 20 listopada 2016 r. Wystawa czynna będzie do 29 stycznia 2017 r.

Wystawa prezentuje blisko 200 wizerunków Marii, Jezusa i Świętych Pańskich na co dzień stanowiących ekspozycję stałą Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych w Lipcach Reymontowskich.

Właścicielem galerii jest Zbigniew Stań - regionalista i kolekcjoner, który zgromadził kilka tysięcy eksponatów dokumentujących historię i folklor regionu łowickiego. Obok obrazów świętych w Lipcach można obejrzeć zabytki dotyczące kultury ludowej okolicznych ziem m.in. stroje, sprzęty gospodarskie i narzędzia rolnicze, elementy wyposażenia wnętrz, archiwalne dokumenty i fotografie, pocztówki, zbiory filatelistyczne. Galeria posiada też bogaty zbiór „Reymontianów”, w tym polskie i światowe wydania „Chłopów”, pamiątki dotyczące filmu w reżyserii Jana Rybkowskiego.

Obrazy prezentowane na wystawie w Muzeum w Łowiczu, pochodzące z XIX i XX wieku, ukazują różnorodność typów ikonograficznych i technik wykorzystywanych do produkcji obrazów dewocyjnych. Możemy tu oglądać grafiki drukarskie, które w XIX w. na dobre zagościły w domach mieszczańskich i chłopskich. Zastąpiły one popularne we wcześniejszym okresie drzeworyty, obrazy malowane na szkle, papierze, płótnie czy desce w technice oleju i tempery. Wśród prezentowanych eksponatów dominują chromolitografie i oleodruki. Liczna jest także grupa obrazów z XIX i I poł. XX w. wykonanych w technice mieszanej (tzw. collages). Znajdziemy tu także XX-wieczne obrazy malowane na papierze przez rodzimych artystów oraz odbitki fotograficzne czarno-białe i podbarwiane. Pozyskane w większości od mieszańców regionu są wyrazem powszechnej i zmieniającej się na przestrzeni lat estetyki.

Wystawa poprzez prezentację materialnych przedmiotów jakimi są obrazy, ich usystematyzowanie ikonograficzne, stanowi pretekst do wnikliwego przyjrzenia się duchowej kulturze mieszkańców regionu łowickiego.
 

 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu

Warsztaty decoupage


Osoby lubiące własnoręcznie ozdabiane przedmioty, w niedzielę 20 listopada 2016 r. wzięły udział w warsztatach decoupage zorganizowanych przez Muzeum w Łowiczu.

Tematem przewodnim zajęć było artystyczne ozdabianie szkła. Licznie zebrane panie, wykorzystując papier firmy ITD Collection, udekorowały nim m.in. wazony i pojemniki szklane. Powstały bardzo interesujące prace, uczestniczki wykazały się prawdziwym kunsztem i zmysłem artystycznym.

Muzeum w Łowiczu dziękuje za zainteresowanie i zachęca do dalszego korzystania z oferty edukacyjnej.

 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu

98. Rocznica Odzyskania Niepodległości


Tradycją stały się już powiatowo-miejskie uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

10 listopada 2016 r. w auli szkoły spotkali się przedstawiciele środowisk kombatanckich, stowarzyszeń, łowickiej przedsiębiorczości oraz społeczność szkolna. Obecni byli przedstawiciele władz Powiatu Łowickiego oraz Miasta Łowicza. Zaproszenie przyjął również Ordynariusz Diecezji Łowickiej ks. biskup Andrzej Franciszek Dziuba.

W programie uroczystości znalazła się prelekcja na temat odzyskania niepodległości przez państwo polskie, część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli ZSP Nr 1 w Łowiczu oraz wystąpienia zaproszonych gości. Po części oficjalnej uczestnicy przeszli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, by złożyć kwiaty.

 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ

"Las w obiektywie" – wręczenie nagród


9 listopada 2016 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu wręczono nagrody laureatom Ekologicznego Konkursu Fotograficznego "Las w obiektywie", realizowanego w ramach projektu "Edukacja ekologiczna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu".

Konkurs adresowany był do gimnazjalistów z terenu powiatu łowickiego. Każdy z uczestników mógł zgłosić do konkursu jedno samodzielnie wykonane zdjęcie ukazujące piękno lasu, jego faunę i florę.

Komisja konkursowa w składzie: Marcin Kober – fotograf, właściciel Błysk-Foto Studio, Elżbieta Walichnowska – współautorka wystawy fotograficznej, którą możemy oglądać w bibliotece oraz Aleksandra Przybylak – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu, dokonała oceny prac i przyznała nagrody oraz wyróżnienia.

 • I nagroda – Maciej Stachurski – Gimnazjum Publiczne w Nowych Zdunach
 • II nagroda – Milena Szewczyk – Gimnazjum nr  1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu
 • III nagroda – Julia Kobierzycka – Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie

Wyróżnienia:

 • Aleksandra Palos – Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie
 • Milena Dudzińska – Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie
 • Jagoda Czułek – Gimnazjum w Łyszkowicach
 • Marta Wielemborek – Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół SRWWiO w Starym  Waliszewie
 • Kamila Rybus – Gimnazjum Publiczne w Nowych Zdunach

Nagrody dla finalistów konkursu zostały ufundowane ze środków Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Członkowie komisji postanowili wręczyć dodatkowo swoje nagrody: Marcin Kober – Maciejowi Stachurskiemu i Elżbieta Walichnowska – Aleksandrze Palos.

Serdecznie gratulujemy laureatom. Wystawę wszystkich prac, które wpłynęły na konkurs można oglądać w holu biblioteki do końca grudnia br.
 

 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu

Starosta Łowicki zaprasza


Starosta Łowicki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

Termin składania propozycji  kandydatów do  dnia 18 listopada 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

INFORMACJA

 • -
  < powiększ >

"Świętujemy Niepodległą"


Rodzinne warsztaty patriotyczne w Muzeum w Łowiczu "Świętujemy Niepodległą", zrealizowane 06.11.2016 r., udały się znakomicie.

Uczestnicy dowiedzieli się ciekawostek na temat ustanowienia Święta Niepodległości i tradycji jego obchodzenia w naszym kraju, a także pierwszego dnia wolności w Łowiczu. W trakcie zajęć uczestnicy przygotowali niezwykle ciekawe wzory papierowego godła państwowego "3D" i kokard w barwach narodowych.

Warto zaznaczyć, że warsztaty przyciągnęły zainteresowanych nie tylko z Łowicza, ale również grupę harcerzy z pobliskiego Głowna. Muzeum w Łowiczu dziękuje za liczne przybycie i zachęca do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach edukacyjnych.

 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu

Mobilne Centrum Informacji


Kampania Urzędu Marszałkowskiego pn.: Mobilne Centrum Informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 ponownie odwiedzi powiat łowicki.

Podczas spotkań informacyjno-szkoleniowych w specjalnie przystosowanej do tego jednostce mobilnej, przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat konkursów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w perspektywie 2014-2020, ich harmonogramie oraz naborach.

Adresatami spotkań są przedsiębiorcy, przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką dotacji unijnych.

Pojazd wyposażony jest w urządzenia multimedialne oraz został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Po spotkaniu konsultanci odpowiedzą na indywidualne wątpliwości oraz pytania z zakresu dotacji unijnych.

Kampania odwiedzi następujące miejscowości powiatu:

 • Łowicz – 27 października – pl. Stary Rynek
 • Łyszkowice – 28 października – ul. Gminna 11, przed budynkiem OSP

Jednostka będzie otwarta od 10:00 do 17:00.
Godziny spotkań informacyjno-szkoleniowych: 10:30-11:30 i 15:30-16:30 

Nie przegap okazji i dowiedz się, czy są Fundusze dla Ciebie!
Więcej informacji pod adresem: info@ZmieniamyLodzkieDlaCiebie.pl
lub pod numerem tel.: 42 296 65 17
 

 • -
 • -

"Lalki motamy, strachy wypędzamy"


W niedzielę 23 października 2016 r. odbyły się w Muzeum w Łowiczu warsztaty rodzinne "Lalki motamy, strachy wypędzamy". Zajęcia z demonologii ludowej i warsztaty wytwarzania słowiańskich amuletów – lalek motanek.

Uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat istot pojawiających się w ludowych wierzeniach. Wykonali także z kolorowych tkanin i włóczki motanki - lalki mające posiadać magiczną moc ochronną. Podczas warsztatów doskonale bawiły się całe rodziny.

Zainteresowanie warsztatami przerosło oczekiwania organizatorów. W ciągu kilku dni zapełniła się lista uczestników. Chętnych z Łowicza i innych województw zgłosiło się tylu, że w dniu 27 listopada 2016 r. przygotowana zostanie kolejna edycja warsztatów z tej tematyki.
 

 • fot. Muzeum w Łowiczu
 • fot. Muzeum w Łowiczu
 • fot. Muzeum w Łowiczu
 • fot. Muzeum w Łowiczu
 • fot. Muzeum w Łowiczu
 • fot. Muzeum w Łowiczu

Wycieczka historyczno-patriotyczna


21 października 2016 r. w powiecie łowickim gościła grupa osób związanych z Kołem im. gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego w Łodzi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Uczestnikami wycieczki na Ziemię Łowicką byli reprezentanci łódzkich organizacji służb mundurowych: Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Straży Granicznej. Wycieczka do powiatu łowickiego była kolejną, szesnastą wycieczką historyczno-patriotyczną po Ziemi Łódzkiej organizowaną przez Zarząd Koła ZŻWP w Łodzi.

Grupa, która odwiedziła region łowicki zwiedziła Muzeum w Łowiczu, Muzeum Diecezjalne, Katedrę oraz Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Gościom towarzyszył Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Krzysztof Górski.
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

XXVII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 26 października 2016 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja Przewodniczącego RPŁ i Starosty Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2015/2016.
 7. Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją – budowa MOS w Kiernozi.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2016.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego na rzecz Gminy Nieborów.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
 13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 15. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Targi "World Travel Show"


W dniach 14-16.10.2016 r. podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych "World Travel Show" w Nadarzynie, Powiat Łowicki prezentował się na wspólnym stoisku promocyjnym Województwa Łódzkiego "Łódzkie promuje".

Targi turystyczne "World Travel Show" to branżowa impreza wystawiennicza, dedykowana przede wszystkim przedstawicielom sektora turystycznego, która stwarza idealne warunki do pozyskiwania partnerów biznesowych oraz klientów. "World Travel Show" to okazja do zapozniania się z nowymi trendami w turystyce.

Powiat Łowicki reprezentowali: Beata Gawęcka – pracownik Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Andrzej Czapnik – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie, a także Zofia Czubak – hafciarka oraz Wiesława Wojda – wycinankarka.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej


14 października 2016 r. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość ta to uhonorowanie osób, które związane są z oświatą w Powiecie Łowickim.

Starosta Łowicki Krzysztof Figat podziękował zaproszonym nauczycielom i dyrektorom szkół i placówek za ich codzienny trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. W Muzeum wręczone zostały listy gratulacyjne dla osób nagrodzonych i wyróżnionych za pedagogiczną pracę w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. Po części oficjalnej swój występ artystyczny zaprezentowali uczniowie ZSP Nr 4 w Łowiczu.

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • Janusz Wróbel – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu
 • Maria Laska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu
 • Danuta Helena Kowalska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu
 • Elżbieta Kuś – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

 MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • Agnieszka Piorun – I  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
 • Agnieszka Ruta-Kucińska – II  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
 • Marzenna Iwańska – II  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • Tomasz Sebastian Piasecki – I  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
 • Agnieszka Ewa Osiołkowska – II  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
 • Ewa Ryfa – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu
 • Anna Jatczak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

MEDAL  KOMISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ

 • Dorota Urbańska – II  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
 • Anna Żaczek – II  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
 • Agnieszka Ruta-Kucińska – II  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
 • Magdalena Ochmańska-Zrazek – II  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
 • Mirosław Kochanek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu
 • Małgorzata Ogonowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu
 • Jadwiga Błaszczyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu
 • Krystyna Ceglińska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu
 • Anna Tartanus – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty:

 • Dorota Krystyna Garstka – II  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej:

 • Piotr Sumiński – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu

NAGRODY  STAROSTY ŁOWICKIEGO
 
Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki:

 • Elżbieta Skoneczna – I  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu               
 • Dorota Urbańska – II  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu             
 • Dariusz Żywicki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Łowiczu                                          
 • Maria Laska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowicz
 • Mirosław Kret – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu
 • Ewa Bury – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu         
 • Magdalena Karska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Łowiczu
 • Dorota Zielińska – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi
 • Beata Świeszkowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu

Nauczyciele szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki:

 • Ewelina Małgorzata Kapusta – I  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu      
 • Agnieszka Anyszewska – II  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
 • Agnieszka Tomaszkiewicz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu
 • Waldemar Osica – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu
 • Renata Plichta-Łazarska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu                       
 • Anna Słomska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu                       
 • Hanna Liberadzka – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi                            
 • Agnieszka Grzelak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu
 • Katarzyna Michalak – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu                                              

Nagrody  dyrektorów szkół i placówek oświatowych:

 • Małgorzata Jolanta Charucka – I  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu                    
 • Jolanta Figat – II  Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu                  
 • Bogumiła Kucharska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu
 • Magdalena Dąbrowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu
 • Wojciech Roman Domińczak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu     
 • Małgorzata Zwierz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu    
 • Grażyna Dolniak – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi                   
 • Wiesława Wysocka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu
 • Agnieszka Korejwo – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu
   
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ

Łowickie spotkania z kulturą regionu


12 października 2016 r. w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej odbyły się spotkania warsztatowe z cyklu "Co mówi pająk do kogutka? –  Łowickie spotkania z kulturą regionu".

W zajęciach pt. "Kolorowy kogutek – historia łowickiej wycinanki" uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łowiczu. Zanim uczestnicy zaczęli wycinać własne kogutki, wysłuchali informacji na temat historii łowickiej wycinanki. Dowiedzieli się m.in. jakie są kształty i nazwy wycinanek, gdzie je umieszczano i jakie pełniły funkcje. Następnie wszyscy uczestnicy za pomocą różnych technik tworzyli własne kolorowe kogutki.

 

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach prosimy o kontakt z Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz, tel. 46 837 34 33, mail: promocja@powiat.lowicz.pl

Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00, po uprzedniej rezerwacji.

Planowane tematy spotkań:

 • "Kolorowy kogutek – historia łowickiej wycinanki"
 • "Czym chata bogata"
 • "Kolorowa historia łowickiego pasiaka"
 • "Niezwyczajne zwyczaje regionu łowickiego"
 • "Turystyka a kultura ludowa"
 • "Promuj Łowickie!"

Dodatkową atrakcją jest możliwość zobaczenia rekordowych wyrobów rękodzielniczych regionu łowickiego.

Opłata za udział w warsztatach – 5 zł za 1 osobę.
Czas trwania – około 60 minut.
Minimalna liczba uczestników – 5 osób.

W okresie przedświątecznym istnieje możliwość połączenia spotkania "Niezwyczajne zwyczaje regionu łowickiego" z nauką wykonywania ozdób choinkowych.
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • -
  < powiększ >

Warsztaty rodzinne w Muzeum w Łowiczu


Muzeum w Łowiczu zaprasza w dniu 23 października 2016 r. (niedziela), w godz. 11.00, 13.00, na warsztaty rodzinne pn. „Lalki motamy strachy wypędzamy”.
 

 • -
  < powiększ >

Wizyta touroperatorów z Japonii


W dniach 6-11 października 2016 r. na terenie województwa łódzkiego odbywa się wizyta studyjna touroperatorów japońskich. Jednym z punktów programu było zwiedzanie regionu łowickiego. Ważnym przedmiotem zainteresowań Japończyków jest folklor, kultura ludowa, zwyczaje, obrzędy i kuchnia charakterystyczna dla regionu łowickiego.

Wizyta delegacji związana jest z planowanym wydaniem II edycji przewodnika po Polsce w języku japońskim, prezentującego największe atrakcje turystyczne będące przedmiotem ich zainteresowań.

Goście w pierwszej kolejności zwiedzili Stary Rynek oraz dział etnograficzny Muzeum w Łowiczu. W programie pobytu znalazły się także: wizyta w Nieborowie, Arkadii, Muzeum w Sromowie, warsztaty z udziałem wycinankarki oraz występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie". Regionalny posiłek dla gości (m.in. pierogi, żurek, bigos) przygotowała Pani Grażyna Kwasek współpracująca z Gminną Biblioteką Publiczną w Kocierzewie Południowym.

Pobyt delegacji został zorganizowany przez: Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Tokio, Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego, Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Muzeum w Łowiczu.

Być może już w przyszłym sezonie turystycznym do naszego regionu przyjedzie więcej turystów z Japonii - na to liczymy!

Dziękujemy Muzeum w Łowiczu za udostępnienie wnętrz i pomoc w organizacji pokazu "Wesela łowickiego" oraz warsztatów wycinankarskich.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wernisaż wystawy fotograficznej


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza na wernisaż wystawy fotograficznej Elżbiety i Feliksa Walichnowskich, który odbędzie się dnia 4 października 2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie biblioteki.
 

ŁOWICZ W STARYM KINIE


W sobotę 8 października 2016 r. w Łowiczu odbedzie się projekt pn. "ŁOWICZ W STARYM KINIE”. Wydarzenie przygotowali członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty i Łowicki Ośrodek Kultury, a skierowane jest do wszystkich pasjonatów dawnego kina oraz przedwojennego Łowicza. Projekt jest częścią obchodów 10 lecia kina Fenix.

Łowicz został uwieczniony na przedwojennych kadrach filmu z 1938 roku "PAWEŁ I GAWEŁ" w reż. M. Krawicza z Eugeniuszem Bodo i Adolfem Dymszą. Związki miasta z postacią Eugeniusza Bodo są jeszcze szersze. Przedwojenny Łowicz to garnizon 10 Pułku Piechoty. Na terenie koszar przy ul. Podrzecznej funkcjonowało kino wojskowe 10PP (1920-1934) , które było ważnym elementem życia kulturalnego w mieście. Warto wrócić do przeszłości i poznać szerzej tą historię.

Program:

 • 11:00 Odsłonięcie tablicy informacyjnej dotyczącej filmu PAWEŁ I GAWEŁ (Nowy Rynek 32). Gościem w czasie ceremonii odsłonięcia będzie aktor ANTONI KRÓLIKOWSKI . Tablica stanie się częścią szlaku turystycznego ŁÓDZKIE FILMOWE obejmującego kilkanaście miejscowości województwa łódzkiego.
 • 11:30 Spotkanie z aktorem Antonim Królikowskim (odtwórcą roli młodego Eugeniusza Bodo w serialu TVP z 2016 roku pt. "Bodo")
 • 12:30 Projekcja filmu PAWEŁ I GAWEŁ ze zbiorów Filmoteki Narodowej w kinie Fenix (dawnym kinematografie EOS)
 • 13:45 Losowanie nagród w konkursie cywilny strój retro 1938 rok.
 • Zachęcamy do przybycia na Nowy Rynek i do kina Fenix w strojach z epoki. Wśród tych osób rozlosowane zostaną wyjątkowe upominki.

Projekt jest współfinansowany przez Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Filmotekę Narodową w Warszawie.

Wstęp wolny.
 

 • -
 • -
  < powiększ >
 • -
  < powiększ >

XXVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 28 września 2016 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

    
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
 6. Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016 w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie informacji z przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ - Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 września 2016 roku o nr PNIK-I.4131.72.2016 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIV/150/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Łowickiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019.
 12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 14. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji


Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu, dotyczących Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok.
 

"Leki z bożej apteki"


Muzeum w Łowiczu zaprasza w dniu 2 października 2016 r. (niedziela), w godz. 10.30,12.30, na zajęcia pn. "Leki z bożej apteki zioła w ludowej kulturze".

Nasi przodkowie żyli blisko natury i czerpali z jej bogactwa. Posiadali szeroką znajomość dobroczynnych i pożytecznych właściwości roślin, które wykorzystywali jako pożywienie, czy surowiec do wytwarzania niezbędnych do życia przedmiotów. Przyroda stanowiła też inspirację dla tradycyjnej, ludowej twórczości (haftów, wycinanek, kolorów tkanin).

Jedną z najważniejszych dziedzin, w której na szeroką skalę stosowano rośliny była medycyna ludowa. Opierała się ona na wielopokoleniowych doświadczeniach i praktycznej wiedzy na temat środowiska naturalnego, a często także na myśleniu magicznym, przesądach i zabobonnych praktykach. Na zajęciach uczestnicy obejrzą zioła i inne rośliny z łowickich ogródków, łąk, pól i lasów. Nauczą się jak je rozpoznawać. Dowiedzą się w jaki sposób były wykorzystywane w tradycyjnej kulturze regionu, a podczas części warsztatowej przygotują własny zielnik.

Liczba miejsc ograniczona, na zajęcia obowiązują zapisy, tel. 46 837 39 28 wew. 36.

Wstęp 6 zł/os.

 • -
  < powiększ >

Spotkanie z historią


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza w dniu 29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 16.30 na spotkanie z historią pt. "Perła Prymasa – Tomasz Poncino" (WŁOCH, ARCHITEKT, WIZJONER). Spotkanie poprowadzi Piotr Chorążak.

Wstęp na spotkanie jest wolny.
 

 • -
  < powiększ >

Spotkanie autorskie z pisarką Hanną Cygler


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza 21 września 2016 r. (środa) na godz. 19.00 na spotkanie autorskie z pisarką Hanną Cygler w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece.

Hanna Cygler jest autorką książek: 3 razy R, Tryb warunkowy, Deklinacja męska/żeńska, Przyszły niedokonany, Przekład dowolny, Głowa anioła, Kolor bursztynu, Dwie głowy anioła, Czas zamknięty, Pokonani, Odmiana przez przypadki, Dobre geny, Bratnie dusze, W cudzym domu, Grecka mozaika, Złodziejki czasu, Za cudze grzechy.
 

 • -

XXV Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 14 września 2016 roku o godz. 9.30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew Południowy w celu realizacji projektu w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016–2019.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016–2019.
   

Narodowe Czytanie „Quo Vadis”


W niedzielę 4 września 2016 r. odbyła się kolejna odsłona Narodowego Czytania w Powiecie Łowickim. Uroczystość zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu.

To już piąta edycja ogólnopolskiej  akcji  polegającej na publicznym czytaniu najwybitniejszych polskich dzieł literackich.

Rok 2016 ogłoszony został Rokiem Henryka Sienkiewicza w związku z setną rocznicą śmierci pisarza. W ogólnopolskim plebiscycie na lekturę tegorocznego Narodowego Czytania wybrana została jego powieść "Quo vadis".

W sali barokowej łowickiego muzeum wybrzmiały słowa, które sto dwadzieścia lat temu wyszły spod pióra pierwszego polskiego noblisty.

Specjalnie przygotowane fragmenty powieści czytali m.in.: poseł na Sejm RP Paweł Bejda, przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Krzysztof  Górski, wicestarosta łowicki Grzegorz Bogucki, członek Zarządu Powiatu Łowickiego Jacek Chudy, przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Michał Trzoska, burmistrz Krzysztof Jan Kaliński, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu ks.  Robert Kwatek, wójt Gminy Kocierzew Agnieszka Wojda oraz dyrektorzy i kierownicy instytucji, prezesi i członkowie stowarzyszeń, przedsiębiorcy, przewodnicy, dziennikarze oraz osoby znane z życia publicznego powiatu.

Dopełnieniem czytania „Quo vadis”  była muzyka – wspaniały koncert zagrany przez kwartet pod kierunkiem Bohdana Fudały.

Każdy kto przyniósł ze sobą egzemplarz powieści otrzymał okolicznościowy stempel.
 

 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu

Akcja ekologiczna "Drzewko za makulaturę"


Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w dniu 20 września 2016 roku przy ul. Stanisławskiego 31 A w Łowiczu  (naprzeciwko budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu) w godzinach 09:00–15:00 lub do wyczerpania talonów (ilość ograniczona – 350 sztuk), przeprowadzona będzie akcja ekologiczna "Drzewko za makulaturę".

Akcja polega na zbiórce makulatury. Dostarczający na miejsce zbiórki minimum 5 kg makulatury (oprócz kartonów), otrzyma talon o wartości 20 zł, uprawniający do odbioru sadzonki drzewka lub krzewu w Gospodarstwie Szkółkarskim "Błękitne" przy ul. Powstańców 2 w Łowiczu, w terminie od 21 września do 10 października 2016 roku.

Maksymalna liczba talonów jaką można uzyskać wynosi 5.

Europejskie Dni Dziedzictwa


Muzeum w Łowiczu zaprasza na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa „Majstersztyk po łowicku” w niedzielę, 18 września 2016 r. w Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7.

Europejskie Dni Dziedzictwa to obecnie największy w Europie projekt społeczny, kulturalny i edukacyjny. Głównym celem ustanowionych od 1991 r. EDD jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Nawiązując do tegorocznego hasła EDD „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. Świątynie/arcydzieła/pomniki” Muzeum zamierza zaprezentować dorobek łowickiego rzemiosła. Każdy z mistrzów rzemieślniczych musiał wykonać arcydzieło – majstersztyk, który uprawniał ich do wykonywania zawodu. Na przestrzeni dziejów lokalni rzemieślnicy uznawani byli za doskonałych fachowców, ich wyroby gościły w domach i zagrodach daleko poza regionem łowickim. Pragniemy ukazać historyczny, społeczny i fizyczny dorobek miejscowego rzemiosła oraz dać możliwość zetknięcia się na żywo z często zapomnianym kunsztem rękodzielników.

PROGRAM:

12.00 – otwarcie wystawy „Majstersztyk po łowicku”.

Zaprezentujemy dzieje rzemiosła łowickiego od czasów średniowiecza po współczesność. Ekspozycja składać się będzie z unikalnych narzędzi, dokumentów cechowych, sztandarów i fotografii przedstawiających rzemiosło, jako nośnik wartości społecznych, historycznych, trwale związanych z historią Łowicza.

12.00 – 17.00 - warsztaty i pokazy rzemiosła historycznego:

 • wykonywanie naczyń drewnianych przez bednarza
 • -czerpanie papieru
 • wykonywanie metalowych narzędzi i kolczugi przez płatnerza, kucie noży przez kowala, kaletnictwo, szycie ręczne i wyplatanie krajek. Pokazy wykonywać będą członkowie łowickiego bractwa rycerskiego „Serpens Bellatorum”

12.00 – 18.00 – warsztaty z projektowania i szycia odzieży realizowane przez krawcowe z grupy „ultraMaszyna”. Zajęcia prowadzone w grupach (obowiązują zapisy, tel. 46 837 39 28 wew. 36).

Wstęp wolny

Zadanie dofinansowane przez Łódzki Dom Kultury w ramach programu Współorganizacja Projektów Kulturalnych Na Terenie Województwa Łódzkiego 2016.
 

 • -
  < powiększ >
 • -
  < powiększ >

I N F O R M A C J A

Zarządzenie Starosty Łowickiego w związku z zamknięciem w dniach 2 i 5 września 2016 r. budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego.

Spełnione marzenia pani Krystyny


Krystyna Kopeć z Łowicza wydała swój pierwszy tomik wierszy pt. "Spełnione marzenia". Spotkanie autorskie odbyło się w sobotę 27 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

W wieczorze, a właściwie popołudniu autorskim, wzięła udział najbliższa rodzina pani Krystyny oraz wielu przyjaciół i znajomych. Debiutancki tomik pt. "Spełnione marzenia" zawiera 84 wiersze, podzielone na kilka obszarów tematycznych. Od utworów melancholijnych po lekkie, pełne humoru fraszki.

więcej na: http://www.lowicz24.eu/aktualnosci/l24/10220-spelnione-marzenia-pani-krystyny

autor teksu i zdjęć: Marta Czekalska, www.lowicz24.eu

XVII Biesiada Łowicka


W niedzielę, 28 sierpnia 2016 r., skansen w Maurzycach był miejscem kolejnej Biesiady Łowickiej. Mamy za sobą już XVII edycję tego wydarzenia kulturalnego. Od kilku lat, po krótkiej przerwie, Biesiada Łowicka powróciła do scenerii chat krytych strzechą w skansenie.

Program XVII Biesiady Łowickiej to zarówno elementy związane z folklorem i łowicką tradycją, chociażby występ Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy", ale również występ Ludowej Kapeli Mazowieckiej z Sochaczewa, zespołu "Bałagan" oraz Tadeusza Drozdy, który zgromadził liczną publiczność przed sceną pod strzechą. Był również czas na nagrody, podziękowania, prezenty dla Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowanie biesiadnych pierogów. "Łowicką Różą" został uhonorowany Pan Jerzy Kosiorek w kategorii - twórczość artystyczna.

Na dużej scenie zaprezentował się zespół "Maxx Dance", zaś gwiazdą tegorocznej biesiady była Małgorzata Ostrowska z zespołem. Koncert gwiazdy spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Zapraszamy już teraz na XVIII Biesiadę Łowicką za rok.
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

Bazpłatna mammgrafia podczas Biesiady Łowickiej


W dniu 28 sierpnia, w ramach Biesiady Łowickiej w skansenie w Maurzycach, zapraszamy na badania mammograficzne kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciagu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania.

 • -
  < powiększ >

XXIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 31 sierpnia 2016 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXI, XXII i XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicza.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w miejscowości Mysłaków.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego.
 17. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 19. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Bzura 2016"


Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Bzura 2016" to efekt partnerskiej współpracy Stowarzyszenia „Nad Bzurą” i Moto Przystani w Plecewicach. Organizatorzy chcą wspólnie pomóc odkryć Bzurę nie tylko mieszkańcom jej najbliższych okolic, ale również pasjonatom rzek i kajakarstwa z całego kraju. Rzeka należy do łatwych, z nielicznymi drobnymi przeszkodami na szlaku (kategoria ZWB). Jednocześnie jest niezwykle urokliwa i dotychczas niemal nieznana szerszemu gronu kajakarzy.

To pierwszy w historii Bzury profesjonalny spływ kajakowy. Podczas dwóch dni zmagań (3-4 września 2016 r.) zarówno zaawansowani kajakarze, jak i pasjonaci przepłyną dystans ok. 40 km dolnej Bzury (w dwóch odcinkach: Kozłów Biskupi - Plecewice i Plecewice - Kamion). Nie zabraknie wyścigu z pomiarem czasu, kilku kategorii (jedynka męska i damska, dwójka męska i damska oraz mieszana) i nagród dla najlepszych. Organizatorzy zachęcają do udziału w wydarzeniu i do spędzania czasu nad rzeką nie tylko zawodowców, ale również wodniaków - pasjonatów.

Oprócz pływania kajakiem nie zabraknie czasu na integrację i wspólny wypoczynek. Sobotni wieczór, po sportowych zmaganiach, uświetni występ zespołu MuzyKajaka, który łączy szanty z kajakarstwem. Grupa jest dobrze znana środowisku kajakowemu i niezwykle w nim popularna. Koncert odbędzie się na terenie Moto Przystani w Plecewicach.

Aby zapisać się na spływ wystarczy zapoznać się i zaakceptować regulamin opublikowany na stronie http://nadbzura.pl/regulamin-splywu-bzura-2016 i wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie http://nadbzura.pl/splyw2016. Wpisowe wynosi 100 zł od osoby (dla osób niepełnoletnich 70 zł). W cenie wpisowego wliczone są m.in.: pole biwakowe, miejsce parkingowe, transport osób i sprzętu w ciągu obu dni, posiłek po każdym etapie, ubezpieczenie NW, pamiątkowa koszulka i nagrody dla zwycięzców.

Dla osób, które nie posiadają własnego kajaka Moto Przystań ma niezwykle atrakcyjną ofertę wynajmu. Kajak dwuosobowy to koszt 60 zł od osoby za dwa dni, natomiast jednoosobowy to 50 zł od osoby za dwa dni.

Aktualności dotyczące spływy publikowane są na bieżąco na stronie https://www.facebook.com/events/1040365999379391.
 

 • -
 • -

"Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych"


Trzecia konferencja w ramach "Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych" już 5 września 2016 r. w Łowiczu. Organizatorzy serdecznie zaproszają Państwa do bezpłatnego udziału.

Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych to cykl regionalnych konferencji poświęcony upowszechnieniu dobrych, innowacyjnych praktyk, realizowanych przez samorządy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot oraz dotychczasowej działalności samorządów, które starają się swoimi działaniami nie tylko wykonywać obowiązki, ale także działać na rzecz lokalnej wspólnoty.

Konferencja w Łowiczu odbędzie się 5 września i zgromadzi przedstawicieli Parlamentu RP, władze województwa, przedstawicieli samorządów lokalnych, inwestorów działających w tym regionie oraz wielu cenionych ekspertów.

Program wydarzenia oparty jest na 3 kluczowych zagadnieniach:

 • Innowacyjny rozwiązania dla samorządów
 • Wsparcie działań samorządu
 • Wyrównywanie szans społeczności lokalnej

Do tej pory odbyły się dwie konferencje, w Toruniu i Żyrardowie. Każda z nich zgromadziła ok 100 osób. Obecni na nich byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa, Poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego Grzegorz Dobrowolski oraz Wiceprezydent Żyrardowa Lucjan Chrzanowski.

Podobnie, jak w przypadku poprzednich konferencji organizatorzy spodziewają się około 100 gości. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej www.forum-rozwoju.pl

Organizatorzy serdecznie zapraszają Państwa do bezpłatnego udziału w tak ważnym dla regionu wydarzeniu. Spotkajmy się w jak najszerszym gronie, aby porozmawiać o przyszłości naszych miast.

Konferencja odbędzie się w Restauracji "Szkiełka" przy ul. Św. Floriana 11 w Łowiczu.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:
Paula Kobielska
Fundacja Rozwoju
tel: 884 790 796
mail: p.kobielska@fundacjarozwoju.pl

 • -

Spotkanie informacyjne


Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkie Panie po 29. roku życia, które zainteresowane są założeniem działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu pn. „Kobieta w biznesie” – dotacje na start.
 

 • -

Spływ kajakowy z Łowicza do Kompiny


W niedzielę 31 lipca 2016 roku odbył się kolejny spływ kajakowy rzeką Bzurą, tym razem trasa wiodła z Łowicza do Kompiny. Organizatorem było Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej we współpracy z wypożyczalnią kajaków "Łowickie Kajaki". W spływie udział wzięło 40 uczestników.

Uczestnicy spotkali się na zbiórce obok miejskiej przystani kajakowej w parku Błonie. Po instruktarzu przeprowadzonym przez ratowników i instruktorów rozpoczęło się wodowanie kajaków. Około godziny 12.30 kajakarze dopłynęli bezpiecznie do Kompiny, gdzie czekało na nich ognisko z kiełbaskami.

Spływy kajakowe organizowane w ramach projektu pn. "Wpłyń kajakiem w Łowickie - Bzura rzeką dla każdego turysty", jak widać po ilości uczestników, cieszą się dużym zainteresowaniem.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spływach w nadchodzącym sezonie 2017 roku.
 

 • Fot. Łowickie Kajaki
 • Fot. Łowickie Kajaki
 • Fot. Łowickie Kajaki
 • Fot. Łowickie Kajaki
 • Fot. Łowickie Kajaki
 • Fot. Łowickie Kajaki
 • Fot. Łowickie Kajaki
 • Fot. Łowickie Kajaki
 • Fot. Łowickie Kajaki

Niedziela w Skansenie w Maurzycach


Muzeum w Łowiczu zaprasza na Niedzielę w Skansenie w Maurzycach w dniu 14 sierpnia 2016 r. w godz. 12.00 – 17.00.

W trakcie warsztatów piekarniczych będzie można przekonać się jak pachnie i smakuje chleb upieczony w ceglanym piecu chlebowym, pozyskać dawne, często zapomniane przepisy na pieczywo.

Zainteresowani rękodziełem ludowym będą mogli spróbować swoich sił w wykonywaniu haftu koralikowego, którym zdobiono tradycyjne stroje łowickie.

W programie znalazły się także warsztaty z papieroplastyki. Ich uczestnicy wykonają firanki z papieru, zdobiące okna drewnianych, łowickich chałup.

Dorosłych i dzieci zapraszamy na spacer po skansenie i opowieść o tym jak wyglądała w dawnych czasach przestrzeń łowickiej wsi oraz o tym, kto wieś budował i kto na niej mieszkał (godz. 13.00 i 15.00).

Natomiast o godzinie 14.00 i 16.00 odbędą się zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi. Ich uczestnicy poznają mieszkańców regionu utrwalonych na starych pocztówkach. Będą mogli także zabrać do domu, jako pamiątkę, własnoręcznie wykonaną  kartę pocztową.

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje bilet wstępu do skansenu.
 

 • -
  < powiększ >

XXIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W czwartek, 4 sierpnia 2016 roku o godz. 14.30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016–2019.
 5. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Karta Dużej Rodziny

 • -
  < powiększ >
 • -
  < powiększ >

Światowe Dni Młodzieży w Diecezji Łowickiej


Park w Arkadii, Muzeum w Sromowie oraz Skansen w Maurzycach odwiedziła w dniu 22 lipca 2016 r. młodzież z Włoch, która w ramach Światowych Dni Młodzieży przebywała w Diecezji Łowickiej.

Blisko 100 Włochów uczestniczyło w wycieczkach oraz atrakcjach przygotowanych przez Powiat Łowicki na czas Dni Diecezjalnych podczas ŚDM.

Program w tym dniu rozpoczęły wycieczki do Parku w Arkadii i Muzeum w Sromowie. Goście z Włoch mieli okazję poznać te wybrane atrakcje turystyczne naszego regionu. W południe w zabytkowym kościele w Skansenie w Maurzycach odprawiona została uroczysta msza święta w języku polskim i włoskim. Oprawę mszy przygotowali wolontariusze z Polski, którzy zaangażowali się w organizację pobytu uczestników ŚDM w Powiecie Łowickim.

Dla naszych gości koncert dał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie", podczas którego odtańczono polsko-włoskiego poloneza, gdyż młodzież z ochotą włączyła się do wspólnej zabawy.
 

 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ

Niedziela w Skansenie w Maurzycach


24 lipca odbyła się Niedziela w Skansenie w Maurzycach, podczas której zwiedzający mogli uczestniczyć m.in. w warsztatach piekarniczych oraz spróbować swoich sił w wykonywaniu pająków i wycinanek. Ponadto podczas prezentacji "Opowieść o lnie" mogli poznać wszelkie tajniki związane z obróbką lnu na wsi.

Specjalnie dla rodzin z dziećmi przygotowano warsztaty „Budujemy łowicką chałupę”, podczas których dzieci wspólnie z rodzicami mogły dowiedzieć się o budownictwie w Księstwie Łowickim i samodzielnie „zbudować” chałupę, korzystając z materiałów plastycznych.

A przed nami kolejna Niedziala w Skansenie 14 sierpnia 2016, na którą już serdecznie zapraszamy.
 

 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu

Spotkanie informacyjne 5 sierpnia


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza w dniu 5 sierpnia 2016 r. na spotkanie informacyjne pn. „Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

 • -
  < powiększ >
 • -
  < powiększ >

Spotkanie informacyjne 3 sierpnia


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza w dniu 3 sierpnia 2016 r. na spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla ochrony środowiska”.

 • -
  < powiększ >
 • -
  < powiększ >

"Sukces we własnej firmie"


Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do  projektu "Sukces we własnej firmie" realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź.
 

"Łowickie Żniwa 2016"


W dniu 17 lipca 2016 r. w Skansenie w Maurzycach odbyły się „Łowickie Żniwa 2016”, organizowane po raz czwarty przez Powiat Łowicki, Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej i Muzeum w Łowiczu.

„Łowickie Żniwa” są imprezą cykliczną, wpisaną na stałe do kalendarza imprez kulturalnych Powiatu Łowickiego o charakterze kulturalno-promocyjnym, której nieodłącznym elementem jest prezentacja dawnego tradycyjnego obrzędu żniwnego.

„Łowickie Żniwa 2016” rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej, której przewodniczył ks. Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej. Po niej żniwiarze z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie” wraz z uczestnikami imprezy przeszli na pole za wiatrakiem. Członkowie zespołu ubrani w stare, tradycyjne stroje zaprezentowali obrzęd żniwny. Za kosę chwycili także starosta Krzysztof Figat oraz inni zaproszeni goście. Podczas przerwy na posiłek, można było spróbować tego, co jadano kiedyś na polu podczas żniw: gotowanych jaj, pajdy chleba z masłem oraz zsiadłego mleka.

Imprezie towarzyszyły także  stoiska   wyrobów  rękodzielniczych  rodzimych twórców ludowych, a także warsztaty rękodzieła ludowego z ich udziałem. Natomiast Koła Gospodyń Wiejskich z gmin powiatu łowickiego zaprezentowały stoiska z potrawami regionalnymi przygotowywanymi wg  tradycyjnych receptur, w tegorocznych żniwach potrawą konkursową był „Chłodnik”, warto zaznaczyć, iż niektóre KGW przygotowały kilka rodzajów „chłodników” także w wersji „na słodko”.

Podczas imprezy władze powiatu łowickiego wręczyły kilka wyróżnień. Nagrodę im. Władysława Grabskiego odebrała Anna Leszczyńska, doradca podatkowy i właścicielka kancelarii podatkowej Aneks w Łowiczu. Honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”, nadawaną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, otrzymało trzech rolników z powiatu łowickiego: Konrad Dubiel, Adam Grzegory i Jan Wolski.


Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne zespołów ludowych z regionu łowickiego. Na małej scenie pod strzechą o godzinie 18:00 zaprezentował się  Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” z  Domaniewic. Następnie o godzinie 19:00 na dużej estradzie, wystąpił Dziecięcy Zespół Ludowy „Kocierzewiacy” pod kierownictwem choreografa Katarzyny Polak.

Punktualnie o godzinie 19:30 na dużej scenie wystąpiła gwiazda wieczoru Państwowy Zespołu Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego pod dyrekcją Jacka Bonieckiego, który po raz pierwszy odwiedził Powiat Łowicki w pełnym składzie 130 osób. W wyjątkowym spektaklu artyści zaprezentowali bogactwo narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów.

Organizacja „Łowickich Żniw” pozytywnie wpływa na budowę i kształtowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku regionu łowickiego jak i województwa łódzkiego. Dzięki wykorzystaniu lokalnych walorów turystycznych, odwołania się do tradycji i  kultury ludowej regionu łowickiego, wydarzenie będzie stanowić element rozbudowy oferty turystycznej.
 

 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ

Niedziela w Skansenie w Maurzycach


Muzeum w Łowiczu zaprasza na Niedzielę w Skansenie w Maurzycach 24 lipca w godz. 12.00 - 17.00.

W trakcie warsztatów piekarniczych będzie można pozyskać dawne, często zapomniane przepisy na pieczywo. Uczestnicy poznają tajniki przygotowywania ciasta na chleb i ciasteczka, które następnie zostaną upieczone w tradycyjnym piecu chlebowym.

W programie znalazły się także warsztaty z papieroplastyki, będzie można nauczyć się przygotowywania pająków łowickich. Ponadto chętni będą mogli spróbować swoich sił przy wykonywaniu łowickiej wycinanki.

Dzieci szczególnie zapraszamy na warsztaty „Budujemy łowicką chałupę”, podczas których  będą mogły dowiedzieć się o budownictwie w Księstwie Łowickim i samodzielnie „zbudować” chałupę, korzystając z materiałów plastycznych (godz. 13.00 i 15.00).

Natomiast o godzinie 14.00 rozpocznie się „Opowieść o lnie” - zajęcia, w ramach których uczestnicy zobaczą, jak przygotowywano len, aby utkać materiał na krosnach, będzie można także wziąć udział w niektórych etapach tych przygotowań.

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje bilet wstępu do skansenu.
 

XXII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W piątek, 15 lipca 2016 roku o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego na uchwałę XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.
 4. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

I N F O R M A C J A


Informacja dla włacicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Minister Środowiska powiadomił wojewodów pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. o prowadzeniu w latach 2016-2020 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu lasów wszystkich form własności.

Niedziela w Skansenie w Maurzycach


Muzeum w Łowiczu zaprasza na Niedzielę w Skansenie w Maurzycach w dniu 10 lipca 2016 r. w godz. 12.00 – 17.00.

W trakcie warsztatów piekarniczych będzie można zapoznać się z dawnymi, często zapomnianymi przepisami na pieczywo i domowe wypieki. Uczestnicy poznają sekrety przygotowywania pieczywa, dzieci będą mogły za pomocą foremek przygotować ciasteczka, które następnie zostaną upieczone w tradycyjnym piecu chlebowym.

Dla pasjonatów łowickich tradycji, przygotowaliśmy warsztaty z rzeźby. Zainteresowane osoby będą mogły spróbować swych sił w wyrzeźbieniu ludowych figurek z drewna.

W programie znajdą się także warsztaty z zakresu haftu płaskiego ręcznego. Pod okiem twórczyni ludowej uczestnicy za pomocą kolorowych nici będą mogli wyhaftować motywy kwiatowe, charakterystyczną dla łowickiego stroju ludowego.

Miłośników sztuki zapraszamy na wernisaż malarstwa Agnieszki Sapińskiej. Artystka malująca ustami, specjalizuje się w pejzażu wiejskim i martwej naturze. Posiadając znaczny dorobek wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i zagranicą, tym razem zaprezentuje swoją twórczość w naszym skansenie. (godz. 12.00).

Osoby pragnące poznać tajemnice ludowej demonologii zapraszamy na zajęcia „Czarty, strzygi i rusałki czyli wiejskie straszydła”. Przeniesiemy się w krainę ludowych dziwów z pogranicza snu i jawy. Opowiemy o istotach mitycznych, zapełniających wyobraźnię i baśnie ludu wiejskiego. Przedstawimy także sposoby zabezpieczania się przed ich zgubnym wpływem. (godz. 13.00 i 15.00).

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach „Kaligrafia w wiejskiej szkole”. Uczestnicy nauczą się pięknego pisania gęsim piórem i stalówką. (godz. 14.00).

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje bilet wstępu do skansenu.
 

 • -
  < powiększ >

I N F O R M A C J A

 • -

I N F O R M A C J A


W związku z koniecznością zamknięcia budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30, w celu wykonania robót budowlanych wyburzeniowych, mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników, mające w ww. budynku swoją siedzibę:

 1. Zarząd Powiatu Łowickiego
 2. Wydział Organizacyjny
 3. Wydział Finansowy
 4. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 5. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 6. Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
 7. Zespół Radców Prawnych
 8. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej.

W dniu 8 lipca nie będą wykonywały obsługi interesantów.

I N F O R M A C J A

 • -

Projekt "Kobieta w biznesie"


Informujemy, że od 1 czerwca 2016 r. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Kobieta w biznesie”. Celem projektu jest zwiększenie w latach 2016-2019 aktywności zawodowej 60 z 75 kobiet powyżej 29 r.ż. z woj. łódzkiego poprzez stworzenie im dogodnych warunków do samozatrudnienia i utrzymania firm na rynku przez okres co najmniej 12 m-cy.

Wiecej informacji: http://larr.pl/kobieta-w-biznesie-nowy-projekt-larr-s-a/

XXI Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 22 czerwca 2016 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie Łowickim.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2015 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2015 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2015 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr XV/90/2015 RPŁ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ - Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 19 maja 2016 r. o nr PNK-I:4131.316.2016r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XX/129/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XV/96/2015 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Łowickiego na 2016 r.
 13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 15. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Szlakiem rowerowym "Dwory i Kościoły"


W dniach 11 i 12 czerwca 2016 r. dziesięciu cyklistów przejechało szlakiem rowerowym "Dwory i Kościoły" liczącym 123 km, który przebiega przez północno-zachodnią część powiatu łowickiego.

Pierwszego dnia trasa rajdu wiodła przez Boczki, Kocierzew, Osiek, Kiernozię, Złaków. Po dotarciu do miejsca postoju i noclegu w Domu Ludowym w Strugienicach odbyły się konkursy sprawnościowe oraz zorganizowano ognisko z kiełbaskami.

Drugiego dnia rajdu, w niedzielę po śniadaniu, grupa wyruszyła na dalszą trasę przez Sobotę, Walewice, Borów, Oszkowice, Waliszew, Stanisławów i Chruślin do Łowicza.

Organizatorem rajdu było Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej przy współpracy Oddziału PTTK w Łowiczu.

 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • -

Wizyta z Programu Wymiany Młodych Rolników


W dniu 9 czerwca 2016 roku Starosta Łowicki Krzysztof Figat gościł kilkunastoosobową grupę rolników ze Stanów Zjednoczonych, którzy składają wizytę w Polsce w ramach Programu Wymiany Młodych Rolników Polska - Teksas 2016.

Program ma na celu poznanie rolnictwa w Polsce i Stanach Zjednoczonych i zdobycie doświadczenia, które będzie pomocne w pracy zawodowej w gospodarstwach rolnych.

Podczas wizyty u Starosty Łowickiego rozmawiono o rozwoju i znaczeniu rolnictwa w powiecie łowickim oraz o zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego Ziemi Łowickiej. Goście odwiedzili również Muzeum w Łowiczu oraz Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

Program zwiększenia dostępności świadczeń


W 2016 roku na terenie powiatu łowickiego trwa realizacja programu zdrowotnego pn. "Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego". Program w całości jest finansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Podejmowane działania kierowane są do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego, którzy posiadają ważne skierowanie do poradni rehabilitacyjnej i dotyczą pacjentów ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, poprzez usunięcie lub ograniczenie procesów chorobowych, zapobieganie nawrotom i postępowaniu choroby, przywracanie sprawności ruchowej pacjentów, zwalczanie bólu, zwiększanie siły mięśniowej i zakresu ruchu, przywracanie prawidłowych nawyków ruchowych, poprawa dostępności do usług rehabilitacyjnych.

Aby skorzystać z programów wystarczy zapisać się na wizytę w wybranej placówce. Badania wykonywane są bezpłatnie.
 

Więcej informacji na stronie www.profilaktyka.lodzkie.pl/node/874
 

VI Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny


W dniach 30 maja - 1 czerwca 2016 r. w Kartuzach odbył się VI Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny, w którym wzięła udział młodzież z czterech powiatów: kartuskiego, łowickiego, świdnickiego i zakopiańskiego.

Etap powiatowy tego konkursu miał miejsce w dniu 06.04.2016 r. i uczestniczyli w nim przedstawiciele szkół: I LO, II LO i IV LO. Najlepszymi matematykami powiatu łowickiego okazali się: Justyna Kolasiewicz, Wojciech Domińczak, Paweł Kołaczyński (wszyscy z IV LO, nauczyciel – Teresa Wojciechowska) i Cezary Palewicz (II LO – nauczyciel Agnieszka Osiołkowska) i to oni mieli zaszczyt reprezentować powiat łowicki w kolejnym etapie.

Pierwszego dnia odbył się etap indywidualny, drugiego – drużynowy. Wyniki z obu części wpływały na ostateczny rezultat drużyny. W części indywidualnej każdy z uczestników miał do rozwiązania 4 zadania otwarte i 4 zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, a w części II drużyna musiała zmierzyć się już tylko z zadaniami otwartymi. Wszystkie zadania wymagały od uczniów twórczego myślenia, analizowania i logicznego rozwiązania. Uczniowie powiatu łowickiego zajęli III miejsce.

Gospodarze – Powiat Kartuski oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach bardzo mile przyjęli gości. Oprócz zmagań konkursowych, uczestnicy wyjazdu mogli zwiedzić Kartuzy oraz Szymbark, gdzie w Centrum Edukacji i Promocji Regionu podziwiali najdłuższą deskę świata, największy fortepian świata, dom do góry nogami oraz poznali historię i kulturę Kaszub, a także wysłuchali opowieści przewodnika o zesłaniach na Sybir i Sybirakach.

Wszyscy uczestnicy mile wspominają pobyt na Ziemi Kartuskiej. Był on nie tylko rywalizacją konkursową, ale okazją do poznania kolegów i koleżanek z całej Polski i wspólnej integracji. Opiekunem uczniów z powiatu łowickiego była nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego – Teresa Wojciechowska.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

II edycja rozgrywek piłkarskich w klimatach retro


Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty zaprasza na II edycję rozgrywek piłkarskich w klimatach retro. W dniu 5 maja 2016 roku na stadionie miejskim im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ulicy Jana Pawła II spotkają się pasjonaci munduru by stanąć do rywalizacji piłkarskiej o puchar Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty.

Turniej rozpocznie się o godzinie 10.00. Zawodnicy będą grali w składach 5 zawodników w polu + bramkarz. Do rywalizacji zgłosili się rekonstruktorzy z całej Polski, a wśród nich:

 • GRH „STRZELCY" im. 31 pSK MSZCZONÓW w barwach WKS 31 Pułku Strzelców Kaniowskich
 • STOWARZYSZENIE  HISTORYCZNE  „PIONIERZY  40 PUŁKU  PIECHOTY  DZIECI  LWOWSKICH” z Warszawy
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty (4 pułku Strzelców Wielkopolskich) z Dzierżoniowa
 • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych w barwach 28 Pułku Artylerii Lekkiej z Zajezierza
 • Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 z Kutna
 • oraz gospodarze turnieju czyli Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza (pomysłodawcy projektu retro futbolu).

Zawodnicy wybiegną w odtworzonych strojach piłkarskich krojem i kolorystyką rodem z lat 30-tych. Zagrają replikami piłek uszytych na bazie warunków technicznych.

W czasie spotkań piłkarskich będzie można posłuchać przedwojennych szlagierów odtworzonych z głośników. Całość będzie próbą oddania klimatu łowickich spotkań piłkarskich dwudziestolecia międzywojennego.

Potyczki turniejowe powinny się zakończyć około godziny 14.00. Przed meczem głównym czyli około godziny 14.30 nastąpi wręczenie pucharów oraz nagród dla uczestników.

O godzinie 15.00 na murawę wybiegną zawodowi żołnierze Wojska Polskiego. W meczu głównym wystąpią przeciwko sobie przedstawiciele 10 Opolskiej Brygady Logistycznej z Opola (dziesiątka z Łowicza oraz Opola współpracują ze sobą od kilku lat) oraz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oddział Zegrze.

Na historycznym wojskowym stadionie zagrają jak przed laty żołnierze. Zapraszamy wszystkich Państwa na wielkie sportowe emocje w wojskowym klimacie. Przybyli na stadion goście otrzymają pamiątkowe karty pocztowe wydane z tej okazji.
 

 • fot. SH im.10 PP
 • fot. SH im.10 PP
 • fot. SH im.10 PP
 • fot. SH im.10 PP
 • fot. SH im.10 PP
 • fot. SH im.10 PP
 • fot. SH im.10 PP
 • fot. SH im.10 PP
 • fot. SH im.10 PP

"Kostrzanie" odwiedzili powiat łowicki


W dniach 25-29 maja 2016 r. gościliśmy w naszym powiecie zespół folklorystyczny "Kostrzanie" z Kostrzy z zaprzyjaźnionego powiatu świdnickiego. Goście uczestniczyli w barwnej procesji Bożego Ciała w Łowiczu, oraz wystąpili na scenie na Nowym Rynku. Ponadto w ich programie znalazł się wyjazd do Warszawy, oraz warsztaty z twórcami ludowymi regionu łowickiego. W sobotę "Kostrzanie" odwiedzili Nieborów gdzie brali udział w warsztatach wypiekania chleba oraz miło spędzili czas w Gospodarstwie Agroturystycznym Stajnia u "Kowala". Dodatkowo mieli możliwość spróbowania swoich sił w samodzielnym wykonywaniu wycinanki łowickiej na warsztatach z wycinankarką, zorganizowanych w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Zespół folklorystyczny "Kostrzanie" powstał w roku 1975. Prezentuje tradycje i zwyczaje z regionów Krakowa Brzeskiego i Bronowickiego, Łowicza, Rzeszowa, Przeworska oraz regionów Lubelskiego i Dolnośląskiego. Zespół jest laureatem wielu ogólnopolskich festiwali folklorystycznych, jest również członkiem Polskiej Sekcji.

Od 1991 roku jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu  Folkloru, który posiada akredytację Polskiej Sekcji CIOFF. Każdego roku zespół ma przyjemność występować na wielu festynach, koncertach okolicznościowych i festiwalach w Polsce i Europie. Kierownikiem zespołu od 1988 roku jest Zbigniew Suchyta, choreografem Jolanta Misztal, kierownikiem kapeli jest Edmund Węcławski.

Zespół konsultuje swoje programy z ekspertami CIOFF. Choreografami - Janiną Kalicinską i Alicją Haszczak, etnochoreografem - Mirosławą Bobrowską oraz muzykiem - Jerzym Dynią. Opiekę organizacyjną sprawuje Strzegomskie Centrum Kultury.
 

 • -
 • -
 • -

Gościliśmy delegację z powiatu świdnickiego


Powiat łowicki odwiedziła delegacja z zaprzyjażnionego powiatu świdnickiego. Zespół Folklorystyczny "Kostrzanie" z Kostrzy wziął udział w procesji Bożego Ciała, a po południu dwukrotnie wystąpił na dużej scenie na Nowym Rynku. W składzie delegacji był m.in. burmistrz miasta Strzegomia - Zbigniew Suchyta, który towarzyszył w procesji staroście łowickiemu Krzysztofowi Figatowi.
 

Fotoreportaż:

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

Podróż do Japonii


Hiroshige – Aleksandrowicz – Wajda.

Ze zbiorów Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Wystawa w Muzeum w Łowiczu: wernisaż 3 czerwca 2016 o godz. 17.00; czynna do 28 sierpnia 2016.

W 2014 roku, w dwudziestolecie swojego istnienia, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przygotowało wystawę: Podróż do Japonii. Ze zbiorów Muzeum Manggha, prezentującą fenomen Muzeum Manggha, nowej i dynamicznej instytucji muzealnej XXI wieku, kreującej przestrzeń dialogu międzykulturowego, otwarcia i eksperymentu. Wystawa ta, w różnych odsłonach, w kolejnych muzeach w Polsce, prezentuje Japonię, jej fascynującą, lecz trudną kulturę.

Podstawą tej kolekcji jest zbiór zgromadzony przez Fundację Kyoto – Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz podczas jej działalności, a przekazany Muzeum Manggha w 2007 roku. Ten konsekwentnie budowany zbiór tworzą różnorodne dzieła sztuki: współczesna i dawna sztuka polska i japońska, obrazy, rzeźby, instalacje, fotografie, rysunki i akwarele, grafiki, plakaty, książki artystyczne oraz rzemiosło artystyczne – ceramika, katagami (szablony farbiarskie) i kimona, maski teatru nō. Jednym z ważnych jego elementów jest kolekcja obrazów, rysunków, gwaszy i akwarel Andrzeja Wajdy (dar Autora).

Wystawa Podróż do Japonii przygotowana dla Muzeum w Łowiczu prezentuje fragment tej wyjątkowej kolekcji. Przedstawiamy Japonię w drzeworytach barwnych ukiyo-e Utagawy Hiroshigego (1797–1858), w czarnobiałych fotografiach Ze’eva Aleksandrowicza z jego podróży do Japonii w 1934 roku, w szkicach z pobytu w Kraju Kwitnącej Wiśni Andrzeja Wajdy (ur. 1926), największego polskiego reżysera filmowego. Towarzyszą im charakterystyczne dla kultury japońskiej elementy: rekwizyty teatru nō (maski i kimono) oraz drzeworyty teatralne, strój (kimono, pas obi, buty getta) oraz jego interpretacje we współczesnej sztuce japońskiej.

Fascynacje Japończyków twórczością Andrzeja Wajdy ilustrują plakaty do jego filmów wykonane przez japońskich twórców.

Wystawa w Muzeum w Łowiczu przybliża tę odmienną kulturę Japonii polskiemu widzowi. Znakomicie ilustrując buddyjską sentencję, Senri no michi moippo kara – „Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku”. Wystawa Podróż do Japonii w Muzeum w Łowiczu jest niczym innym tylko początkiem tej podróży.

Scenariusz i aranżacja plastyczna Anna Król, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

 

Dzień japoński 5 czerwca 2016 r.

Zapraszamy na cykl wydarzeń towarzyszących wystawie „Podróż do Japonii”.

Warsztaty origami i kaligrafii przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wstęp 6 zł/osoba, obowiązują zapisy: tel. 46 837 39 28 wew. 36

Warsztaty odbędą się w godzinach:

Origami – godz. 10.00 i 14.30

Kaligrafia – godz. 11.30 i 13.00

Origami to słowo złożone z dwóch wyrazów: ori, od czasownika „składać”, oraz kami, oznaczającego papier. Sztuka znana w Japonii już od VII wieku, dzisiaj jest popularna na całym świecie. Efektem końcowym są figurki o najróżniejszych kształtach, przypominające zwierzęta, rośliny, pudełka lub inne przedmioty z otaczającego świata. Origami rozwija wyobraźnię i uczy cierpliwości, koncentracji oraz dokładności, poszczególne zgięcia należy bowiem wykonywać w odpowiedniej kolejności, a przy tym jest to świetna zabawa.

Kaligrafia – Japończycy używają do zapisu zupełnie innych znaków graficznych niż my. Niektórzy nazywają je „krzaczkami” lub „hieroglifami”. Sami Japończycy mówią o nich kanji – znaki chińskie. A to dlatego, że bardzo dawno temu, w VI wieku, „pożyczyli” je od Chińczyków. Podczas warsztatów każdy uczestnik uczy się kreślić pędzelkiem podstawowe znaki pisma japońskiego i poznaje podstawy języka japońskiego.

Ponadto będzie można skorzystać z bezpłatnej usługi przewodnickiej po wystawie „Podróż do Japonii”. Oprowadzania odbędą się o godz. 10.00 / 11.30 / 13.00 / 14.30.

Obowiązuje bilet wstępu na wystawę – 2 zł
 

 • -

VII Rajd Rowerowy Szlakiem "Książęcym"


Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wraz z PTTK Oddział w Łowiczu zorganizowało 21 maja 2016 roku VII Rajd Rowerowy Szlakiem "Książęcym". W rajdzie udział wzięły 92 osoby, w tym grupa uczniów z Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Łowiczu. Wśród cyklistów znaleźli się miłośnicy turystyki aktywnej, członkowie KTK Szprycha, PTTK w Łowiczu.

Po pokonaniu planowanej trasy rajdu, prowadzącej przez Zielkowice-Arkadię-Mysłaków-Nieborów, cykliści udali się do Gospodarstwa Agroturystycznego STAJNIA U "KOWALA" w Nieborowie by tam odpocząć, zjeść ciepłą kiełbaskę z ogniska, napić się herbaty lub kawy. Następnie przyszedł czas na konkursy z nagrodami: jazda slalomem na rowerze i rzut oponą rowerową.

Lista nagrodzonych.

Tor przeszkód - młodzież:

 1. Mateusz Okraska
 2. Mateusz Gładki
 3. Kamil Olczyk

Tor przeszkód - dorośli:

 1. Tomasz Wieczorkowski
 2. Andrzej Zabost
 3. Mateusz Ochnicki

Rzut oponą - młodzież:

 1. Patrycja Stępień
 2. Mateusz Gładki
 3. Jakub Wiśniewski, Bartek Skoneczny

Rzut oponą - dorośli:

 1. Agnieszka Korejwo
 2. Zofia Jarota
 3. Agnieszka Kolka

Rzut oponą - rodziny:

 1. Mateusz i Andrzej Ochnicki
 2. Małgorzata i Andrzej Zabost
 3. Wiktoria i Teresa Cieselska

Najmłodszy uczestnik - Szymon Kołudzki rocznik 2009.
 

 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański
 • fot. Adam Szymański

"Wycinamy dla mamy"


Muzeum w Łowiczu zaprasza dzieci na warsztaty z okazji Dnia Matki w niedzielę 22 maja 2016 r. , o godz. 13.00. Na zajęciach uczestnicy wykonają kartki z motywem serca inspirowanym ażurowymi wycinankami łowickimi oraz bibułową różę.

Przygotowane samodzielnie prezenty każdy zabierze do domu, by wręczyć swojej mamie z okazji jej święta. Zapewniamy miłą i twórczą atmosferę oraz wspaniałą zabawę.

Liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy:  tel. 46 837 39 28 wew. 3
 

 • -

Tydzień Bibliotek


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza na spotkanie z archeologiem Moniką Kamińską, która opowie o tajemnicach krypt łowickiej katedry w czwartek 12 maja 2016 r., o godz.17.00.

 

 • -
  < powiększ >

Nabór wniosków do 13 czerwca br.


W dniu 05.04.2016 r. został ogłoszony konkurs na realizację działań uzupełniających populacyjny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego w ramach Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 

Szczegółowe informacje, w tym również dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://goo.gl/9ojSsm
 

 • -
  < powiększ >

Wystawa Zofii Rostad


Muzeum w Łowiczu zaprasza na wernisaż wystawy „Optymistka. Kolor, wzór, tkanina według Zofii Rostad” w sobotę 14 maja 2016 r., o godz. 19.00 (Noc Muzeów). Wydarzenie towarzyszy XV Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi i obchodom 880-lecia Łowicza.

Wystawa prezentuje twórczość Zofii Rostad, łowiczanki, od końca lat 50. XX w. mieszkającej w Paryżu. W ubiegłym roku instytucja wzbogaciła się o niezwykły dar – kilkadziesiąt tkanin zaprojektowanych przez artystkę. To właśnie one są bohaterami nowej ekspozycji.

Łowiczanom nazwisko Rotstad kojarzy się przede wszystkim z ojcem Zofii Rostad – Stanisławem, lekarzem 10 Pułku Piechoty, w okresie powojennym organizującym lecznictwo w Łowiczu. Do dziś mówi się o nim „łowicki Judym”.

Artystka urodziła się w Łowiczu, ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi, w końcu lat 50. XX w. wyjechała na stałe do Paryża. Jest żoną Bernarda Abadie, fotografa. We Francji studiowała w École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Od początku lat 60. XX w. zajmuje się projektowaniem tkanin użytkowych, mebli, współpracuje z największymi francuskimi firmami zajmującymi się wzornictwem przemysłowym. Obrusy, pościele, a także materiały papiernicze z jej sygnaturą są rozpoznawalne nie tylko nad Loarą, ale również w Europie.

Jej nazwisko mało znane jest w Polsce i, niestety, prawie wcale nieznane w rodzinnym Łowiczu. Tymczasem pogodne, wielobarwne tkaniny Zofii Rostad podobać się mogą każdemu. Projektuje ona bowiem przedmioty zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Poza jej ulubioną abstrakcją czy motywami zwierząt (głównie koty), chętnie odwołuje się do twórczości ludowej, w tym łowickiej. Nawiązana w ostatnich latach współpraca z Muzeum w Łowiczu zaowocowała darowiznami mebli oraz pochodzących z rodzinnego domu pamiątek po rodzicach, a także przykładami własnej twórczości. Co ciekawe, łowicka instytucja, obok Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, może pochwalić się kolekcją blisko 90 tkanin zaprojektowanych przez Zofię Rostad.

Wystawa czynna do 30 września 2016 r.
 

 • -

Noc Muzeów


Muzeum w Łowiczu i Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu, zapraszają na Noc Muzeów, która odbędzie się w sobotę 14 maja 2016 r. w godz. 17.00-24.00. Zapowiada się wieczór pełen atrakcji.

W programie:

Godz. 17.00  

 • Rozstrzygnięcie konkursu „Muzealne Spotkania z Fotografią” / Parter

Godz. 17.00 – 19.00

 • Zwiedzanie wystawy „Tradycje obchodów rocznic Łowicza” w salach Archiwum Państwowego w Łowiczu. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną unikalne dokumenty i fotografie ukazujące szczegóły obchodów rocznic powstania miasta. Dla miłośników historii przewidziano przejście przez magazyny archiwalne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane o odbiór wejściówek w Archiwum do 12 maja 2016 r.
 • Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Noc w Muzeum”. Nasi najmłodsi goście będą mogli wykonać prace artystyczne mając do dyspozycji m.in. pieczątki linorytnicze. Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone / II piętro

Godz. 19.00, 20.00

 • Zwiedzanie ekspozycji historycznej i etnograficznej z przewodnikiem PTTK/ I i II piętro

Godz. 18.00 – 21.00

 • Warsztaty graficzne „Drukowane obrazy”. Uczestnicy będą mogli za pomocą specjalnych szablonów wykonać ciekawe nadruki na tkaninie i papierze / II piętro

Godz. 19.00

 • Wernisaż wystawy „Optymistka. Kolor, wzór, tkanina według Zofii Rostad” / I piętro

Wydarzenie towarzyszące XV Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi i obchodom 880-lecia Łowicza.

Wystawa prezentuje twórczość Zofii Rostad, łowiczanki, od końca lat 50. XX w. mieszkającej w Paryżu. W ubiegłym roku instytucja wzbogaciła się o niezwykły dar – kilkadziesiąt tkanin zaprojektowanych przez artystkę. To właśnie one są bohaterami nowej ekspozycji.

Łowiczanom nazwisko Rodstad kojarzy się przede wszystkim z ojcem Zofii Rostad – Stanisławem, lekarzem 10 Pułku Piechoty, w okresie powojennym organizującym lecznictwo w Łowiczu. Do dziś mówi się o nim „łowicki Judym”.

Artystka urodziła się w Łowiczu, ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi, w końcu lat 50. XX w. wyjechała na stałe do Paryża. Jest żoną Bernarda Abadie, fotografa. We Francji studiowała w École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Od początku lat 60. XX w. zajmuje się projektowaniem tkanin użytkowych, mebli, współpracuje z największymi francuskimi firmami zajmującymi się wzornictwem przemysłowym. Obrusy, pościele, a także materiały papiernicze z jej sygnaturą są rozpoznawalne nie tylko nad Loarą, ale również w Europie. Jej nazwisko mało znane jest w Polsce i – niestety – prawie wcale nieznane w rodzinnym Łowiczu. Tymczasem pogodne, wielobarwne tkaniny Zofii Rostad podobać się mogą każdemu. Projektuje ona bowiem przedmioty zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Poza jej ulubioną abstrakcją czy motywami zwierząt (głównie koty), chętnie odwołuje się do twórczości ludowej, w tym łowickiej. Nawiązana w ostatnich latach współpraca z Muzeum w Łowiczu zaowocowała darowiznami mebli oraz pochodzących z rodzinnego domu pamiątek po rodzicach, a także przykładami własnej twórczości. Co ciekawe, łowicka instytucja, obok Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, może pochwalić się kolekcją blisko 90 tkanin zaprojektowanych przez Zofię Rostad.

Godz. 19.30

 • „Kolory Indii” – spotkanie z Sebastianem i Marią Domżalskimi oraz Michałem, Janką i Basią / kaplica barokowa

Zapraszamy do posłuchania opowieści o Indiach, kraju kontrastów, kulturowej i etnicznej różnorodności, widzianej okiem polskiej rodziny.  Jeżeli interesuje Państwa świat festiwali i świąt, które znaleźć można z dala od ubitych szlaków, ciekawych miejsc, nie odnotowanych na kartach popularnych przewodników turystycznych, to zapraszamy do Muzeum w Łowiczu.

Godz. 21.30

 • „Francuska chanson francaise” – koncert w wykonaniu Justyny Bacz z akompaniamentem Mariusza Dubrawskiego / kaplica barokowa

Koncert promuje najnowszą płytę Justyny Bacz „Francuska chanson française”, na której znalazły się piękne, nieprzemijające utwory zaliczane do klasyki piosenki takich artystów jak: Edith Piaf, Georges Brassens, Jacques Brel czy Joe Dassin, a także wokalistek młodszego pokolenia - Patricii Kaas czy Zaz. Usłyszymy m.in. słynne „Sous le ciel de Paris”, „Et si tu n’existais pas”, a także motywy z filmów: „Parasolki z Cherbourga” czy „Love story” - kompozycję Francisa Lai z francuskim tekstem Catherine Desage.

Piosenki śpiewane będą  we własnej, oryginalnej interpretacji po francusku, choć kilka z nich można usłyszeć w polskich przekładach m. in. Jeremiego Przybory, Wojciecha Młynarskiego, Jerzego Menela, Stanisława Waszaka, a także Justyny Bacz. Będzie to  świeże spojrzenie na znane utwory, nawiązujące jednocześnie do muzycznych tradycji piosenki francuskiej.

Wstęp wolny.
 

Współorganizatorzy:

 • Urząd Miejski w Łowiczu
 • Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
 • PTTK Oddział Łowicz
 • Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 w Łowiczu RCKU

Sponsorzy:

 • Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu
 • Folkstar/ Galeria Łowicka
 • Agata RTV AGD Multimedia
 • Hurtownia Artykułów Papierniczych i Biurowych „Papirus”

Szczegóły na www.muzeumlowicz.pl
 

 • -
  < powiększ >

Uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty zaprasza na uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody rozpoczną się od Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej o godzinie 12:00. Po nabożeństwie nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem Synom Ziemi Łowickiej Bojownikom o Niepodległość. Dziesiątacy wystawią wartę honorową pod pomnikiem.

Specjalnie z okazji obchodów 3 Maja dziesiątacy wydali pamiątkową kartę pocztową, którą rozdadzą po uroczystościach.

Przed wojną żołnierze 10 Pułku Piechoty uczestniczyli w łowickich uroczystościach 3 Maja o czym, jako stowarzyszenie kultywujące tradycje tej formacji, pragnie przypomnieć, a także o tym, że 10 PP w swoich tradycjach odwoływał się do 10 Regimentu Pieszego Ordynacji Rydzyńskiej, który to walczył z Rosjanami w obronie Konstytucji 3 Maja w 1792 r.
 

 • -
 • -

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej


Flaga – to symbol państwowości. Ukazywanie przynależności narodowej poprzez barwy na fladze jest powszechnie stosowanym kodem między ludźmi na globie ziemskim. W wielu państwach święto flagi już od dawna znalazło swoje miejsce w kalendarzu. Dzień flagi mają między innymi: Stany Zjednoczone, Finlandia, Meksyk, Ukraina, Litwa. A Polska?

Podstawowym aktem prawnym regulującym polskie symbole narodowe jest Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. 1980 Nr 7 Poz. 18 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity). Ustawa powyższa wielokrotnie była nowelizowana. Jedną z najpoważniejszych zmian było wprowadzenie Święta Flagi. Zapoczątkował je poselski projekt z 15 października 2003 r., który zakładał ustanowienie Dnia Flagi RP w dniu 2 maja. Z inicjatywą wystąpili posłowie Platformy Obywatelskiej. W trakcie prac nad zmianami legislacyjnymi senatorowie zaproponowali poprawkę dotyczącą wprowadzenia święta Orła Białego. Jednak poprawkę tę Sejm odrzucił i uchwalono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej w dodanym artykule 6a dzień 2 maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustanowienie dnia 2 maja świętem miało swoje uzasadnienie w historii. 2 maja był dniem w Rzeczypospolitej Ludowej obowiązkowego zdejmowania Flagi po Święcie Pracy, z uwagi na zakaz obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa o dniach wolnych od pracy z 18 stycznia 1951 roku znosiła trzeciomajowe święto. Powodów było kilka. Święto Konstytucji 3 Maja tradycyjnie wiązało się z walką Polaków o niepodległość od zaborów podczas rządów komunistycznych w Polsce. W tym dniu odbywały się akcje protestacyjne, manifestacje, upominanie się o wolność i państwowość. Ponadto Dzień 3 maja od 1920 roku stał się oficjalnie ogólnopolskim świętem religijnym, gdyż Kościół Katolicki obchodzi w tym dniu uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W ten sposób od 2004 roku w Polsce – dzień zdejmowania flagi stał się dniem jej uhonorowania. W tym dniu przypada też rocznica z okresu II Wojny Światowej, gdy w 1945 r. została przez polskich żołnierzy zawieszona w Berlinie flaga biało-czerwona, symbolicznie kończąc epokę okupacji nazistowskiej. W dniu 2 maja przypada także Dzień Polonii i Polaków za granicą.

Dzień ten jest świętem coraz bardziej docenianym i towarzyszą mu wyjątkowe obchody. Uczące się szacunku do flagi dzieci w okolicy tego święta, przygotowują uroczystości w przedszkolach i szkołach. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego nakłada osiągnięcie między innymi celu edukacyjnego w postaci znajomości godła i flagi Polski przez dzieci. (Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Święto flagi obchodzimy czynnie wyrażając nasz szacunek do symbolu narodowego. Flagi powiewają na naszych domach, blokach. Odbywają się różne uroczystości i artystyczne występy. Społeczne zaangażowanie szczególnie widać poprzez różnego rodzaju akcje. Przykładem są biegi flagi, które odbywają się między innymi w Kaliszu, Darłowie, Nowogrodzie Bobrzańskim. Przykładowe projekty związane z flagą, to: flaga z biało-czerwonych parasolek uniesionych przez 500 osób w Bytomiu w 2009 r.; ogromna flaga o wymiarach 100 metrów na 3 metry szerokości niesiona w Poznaniu w 2010 r.; flaga z białych i czerwonych kartek podniesionych przez ponad 600 osób w Świnoujściu w 2011 r.

Flagą wyrażamy emocje nie tylko w dni tego święta. Przykładem jest lato 2012 roku, czyli czas sportowej rywalizacji państw w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Obywatele wszystkich biorących udział państw mają swoje flagi na ubraniach, w rękach, na samochodach, wymalowane barwy kraju na twarzach. Polscy kibice w trakcie meczu rozłożyli na rękach flagę narodową o wymiarach 53 metry na 30 metrów, co dało ok 1,6 tysiąca metrów kwadratowych. Jest to dowód na duże społeczne i spontaniczne zaangażowanie w budowanie odrębności narodowej.

źródło: POGOTOWIE FLAGOWE®

www.PogotowieFlagowe.pl
 

"Przyłapani na czytaniu" - ogłoszenie wyników


22 kwietnia 2016 r. z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom VII edycji konkursu fotograficznego "Przyłapani na czytaniu" oraz podsumowanie plebiscytu na NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2015.

W konkursie przyznano nagrodę, którą otrzymała Michalina Piasta uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu za zdjęcie „Caffe story” oraz wyróżnienia, które otrzymali:

 • Julia Kamińska - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu za zdjęcie „Magia opowieści”
 • Wiktoria Tarnowska - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu  za zdjęcie „Magia opowieści”
 • Daniel Ostrowski - uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w  Łowiczu za zdjęcie „Książka przysłania nawet słońce”
 • Weronika Klimczak - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu za zdjęcia „Alternatywna rzeczywistość” i „Drewniana dusza”
 • Joanna Lesiak - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu za zdjęcie „Morskie podróże”.

NAJAKTYWNIEJSZYM CZYTELNIKIEM ROKU 2015 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu został Pan Wiesław Tomaszkiewicz.
 

 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu

"Majówka w Skansenie"


W majowy weekend na terenie Skansenu w Maurzycach, w dniach 1 i 3 maja 2016 roku, "Majówka w Skansenie" obfitowała w wiele atrakcji.

Uczetnicy mogli spróbować swoich sił w wypieku chleba, warsztatach ceramicznych, wycinanki, haftu koralikowgo, wyrobu kwiatow bibułowych. Odbyły się także prezentacje obróbki lnu.

Poniżej fotorepotraż.

 

 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu
 • Fot. Muzeum w Łowiczu

XX Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 27 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego.
 6. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Łowickiego.
 8. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
 9. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2015 rok.
 11. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek w Borówku oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Chąśno”.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr XV/96/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2016 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr XV/90/2015 RPŁ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016–2019.
 17. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 19. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Dofinansowanie z MKiDN dla Muzeum w Łowiczu


Muzeum w Łowiczu otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: „Historia nićmi utkana - konserwacja XVII - pocz. XX w. tkanin w celu prezentacji na ekspozycjach stałych muzeum” w ramach programu operacyjnego DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet Wspieranie działań muzealnych.

Dofinansowanie z MKiDN wynosi 80.000 zł.

Projekt zakłada przeprowadzenie konserwacji dziewięciu tkanin o dużej wartości artystycznej i historycznej, związanych z historią Łowicza. Wytypowano obiekty zarówno z ekspozycji stałych, jak i z magazynów zbiorów:

 • XVII-wieczny obraz haftowany "Święta Rodzina w ogrodzie"
 • XVIII-wieczna dekoracyjna tkanina broszowana
 • dwa XVIII-wieczne jedwabne pasy kontuszowe
 • XIX-wieczna tkanina - collage z wizerunkiem Matki Boskiej
 • tkanina cechowa z 1802 r.
 • sztandar - chorągiew patriotyczna z 1905 r.
 • sztandar Cechu Rzeźników w Łowiczu z 1909 r.
 • sztandar Łowickiej Straży Ogniowej z 1919 r.

Po zakończeniu prac konserwatorskich (które będą trwały do listopada b.r.) tkaniny zostaną umieszczone na stałych ekspozycjach muzeum: historycznej i sztuki baroku.
 

Konkurs "W trosce o nasze bezpieczeństwo"


W dniu 14 kwietnia 2016 r. odbyły się eliminacje powiatowe XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, którego organizatorem jest Państwowa Straż Pożarna. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo".

Do konkursu przystąpiły szkoły podstawowe i gimnazja z 5 gmin powiatu łowickiego: Bielaw, Domaniewic, Łyszkowic, Nieborowa i Miasta Łowicza.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Przewodnicząca – Sylwia Walkiewicz – Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 2. Sekretarz – Anna Sobczyk  – Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
 3. Członek – Jacek Rutkowski – grafik, strażak OSP

zakwalifikowała do etapu wojewódzkiego prace następujących uczniów:

I grupa – uczniowie klas I-III szkół podstawowych:

 • I miejsce – Amelia Lasota – Szkoła Podstawowa w Bednarach
 • II miejsce – Julia Piesik – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łowiczu
 • III miejsce – Mateusz Urbanek – Szkoła Podstawowa w Seligowie
 • wyróżnienie – Oliwia Gala – Szkoła Podstawowa w Bednarach
 • wyróżnienie  – Jakub Plewka – Szkoła Podstawowa w Domaniewicach

II grupa – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:

 • I miejsce – Aleksandra Nowak – Szkoła Podstawowa w Mysłakowie
 • II miejsce – Olga Dzięgielewska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łowiczu
 • III miejsce – Wiktoria Strzelczyk – Szkoła Podstawowa w Mysłakowie
 • wyróżnienie – Kinga Siatkowska – Szkoła Podstawowa w Łyszkowicach
 • wyróżnienie – Patrycja Foks – Szkoła Podstawowa w Domaniewicach

III grupa – uczniowie gimnazjów:

 • I miejsce – Daria Pawłowska – Gimnazjum w Bielawach
 • II miejsce – Bartosz Wawrzyńczak – Gimnazjum w Łyszkowicach
 • III miejsce – Patrycja Wojciechowska – Gimnazjum w Bielawach
 • wyróżnienie – Weronika Pierścieniewska – Gimnazjum w Bielawach
 • wyróżnienie – Julia Gajek – Gimnazjum w Łyszkowicach

Poniżej prezentujemy zwycięskie prace. Zwycięzcom etapu powiatowego gratulujemy!
 

I grupa – uczniowie klas I-III szkół podstawowych

 • Amelia Lasota
  Amelia Lasota
 • Julia Piesik
  Julia Piesik
 • Mateusz Urbanek
  Mateusz Urbanek
 • Oliwia Gala
  Oliwia Gala
 • Jakub Plewka
  Jakub Plewka

II grupa – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

 • Aleksandra Nowak
  Aleksandra Nowak
 • Olga Dzięgielewska
  Olga Dzięgielewska
 • Wiktoria Strzelczyk
  Wiktoria Strzelczyk
 • Kinga Siatkowska
  Kinga Siatkowska
 • Patrykcja Foks
  Patrykcja Foks

III grupa – uczniowie gimnazjów

 • Daria Pawłowska
  Daria Pawłowska
 • Bartosz Wawrzyńczak
  Bartosz Wawrzyńczak
 • Patrycja Wojciechowska
  Patrycja Wojciechowska
 • Weronika Pierścieniewska
  Weronika Pierścieniewska
 • Julia Gajek
  Julia Gajek

"Wianek. Karolina Matyjaszkowicz"


Muzeum w Łowiczu zaprasza w sobotę 23 kwietnia 2016 r. o godzinie 16.00 na wernisaż wystawy malarstwa i tkaniny artystycznej "Wianek. Karolina Matyjaszkowicz". Wystawa czynna będzie do 29 maja 2016 r.

Karolina Matyjaszkowicz (ur. 1980 w Łowiczu). W 2000 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 2008 roku ukończyła łódzką Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Tkaniny i Ubioru, kierunek Wzornictwo. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. K. Czajkowskiej, a pracę dyplomową Czy to Łódź? Kolekcja tkanin drukowanych inspirowanych pejzażem zurbanizowanym, przygotowała i zrealizowała pod kierunkiem prof. K. Jaguczańskej-Śliwińskiej. Aneks do dyplomu z malarstwa wykonała pod kierunkiem prof. J. Zduniewskiego. Uprawia malarstwo, ilustrację, animację i tworzy muzykę.


więcej >>> http://www.muzeumlowicz.pl/aktualnosci/zobacz/347
 

 • -

AGROTRAVEL 2016 w Kielcach


W dniach 8 - 10 kwietnia 2016 roku Powiat Łowicki promował się na VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystki AGROTRAVEL 2016 w Kielcach.

W tym roku województwo łódzkie i województwo mazowieckie wspólnie prezentowały walory przyrodniczo-środowiskowe, szlaki turystyczne oraz kulturę i sztukę ludową centralnej Polski pod hasłem przewodnim „Pociąg do natury”.

W "wagonie" województwa łódzkiego swoje "przedziały" zajmowały: Łódź, Powiat Łowicki, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki i Koluszki. Województwo mazowieckie skupiło się natomiast na Radomiu, Warce, Warszawie, Grodzisku Mazowieckim i Żyrardowie.

Nasz powiat reprezentowali: Starosta Łowicki Krzysztof Figat, Beata Gawęcka – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Andrzej Czapnik – Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie, Adrian Kowalczuk - Gospodarstwo Agroturystyczne "Stajnia u Kowala" , Beata Rokicka – rękodzieło ludowe, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Różycach serwowały pyszne smakołyki, oprawą muzyczną na łowicką nutę zajął się zespół Delay.

Z przyjemnością możemy stwierdzić, iż nasze stoisko wystawowe cieszyło się bardzo dużą popularnością wśród odwiedzających targi. Przyciągała piękna muzyka i pyszne jedzenie. Nasze stoisko odwiedził m.in.: Minister Sportu Witold Bańka, Andrzej Janeczko – Prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” i Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii "DOM POLSKI W GETAFE" i Maria Kaczorowska – Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
 

 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ

Wyniki Powiatowych Eliminacji 61. OKR


8 kwietnia 2016 r. w Sali Barokowej Muzeum w Łowiczu odbyły się Powiatowe Eliminacje 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Komisja w składzie: Przemysław Sowa, Joanna Pietrucha, Katarzyna Grażka po przesłuchaniu 16 uczestników w turnieju: recytatorskim, jednego aktora oraz poezji śpiewanej, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

w turnieju recytatorskim:

 • I NAGRODA: Weronika Łąpieś -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu
 • II NAGRODA: Krzysztof Burzyński - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4  im. W. Grabskiego w Łowiczu
 • III NAGRODA: Kacper Miazek -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu,

 

w turnieju poezji śpiewanej:

 • NAGRODA: Klaudia Dudkiewicz

 

w turnieju teatrów jednego aktora:

WYRÓŻNIENIA za próby wykreowania postaci scenicznych:

 • Małgorzata Karczewska – I Liceum Ogólnokształcąceim. J. Chełmońskiego w Łowiczu
 • Anna Kapusta - Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju  w Łowiczu.


Do Eliminacji Rejonowych, które odbędą się 15 kwietnia 2016 r. o godz. 10.30 w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach postanowiono zakwalifikować:

 • w turnieju recytatorskim: Weronikę Łąpieś, Krzysztofa Burzyńskiego i Kacpra Miazka
 • w turnieju poezji śpiewanej: Klaudię Dudkiewicz
   
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu

Zostań Księżanką i Księżakiem Roku 2016


Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński zaprasza dziewczęta i chłopców, mieszkających na terenie Łowicza i Ziemi Łowickiej, do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu pn. „Księżanka i Księżak Roku”.

Celem konkursu jest wyłonienie reprezentacyjnej pary łowickiej, której zadaniem będzie promowanie Łowicza i regionu łowickiego, podczas działań promocyjnych łowickiego ratusza.

Informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu, na stronie internetowej www.lowicz.eu, www.lowiczturystyczny.eu  i w Biurze ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych.
 

 • -

Kwalifikacja do służby wojskowej


Zgodnie z planem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku na terenie powiatu łowickiego, kwalifikacja wojskowa odbywa się w terminie od 4 do 28 kwietnia 2016 r. w Łowiczu, ul. Warszawska 9a.

Do kwalifikacji wojskowej będą stawać:

 • rocznik podstawowy (1997) – 484 mężczyzn
 • roczniki starsze – 16 mężczyzn
 • 16 kobiet.

Ogółem do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku powinno stawić się 500 mężczyzn i 16 kobiet z terenu powiatu łowickiego.
 

"Holocaust Żydów łowickich"


Muzeum w Łowiczu zachęca do skorzystania z oferty edukacyjnej związanej z historią naszego miasta i regionu. W kwietniu bieżącego roku, w związku z rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim, muzeum proponuje lekcję muzealną "Holocaust Żydów łowickich".

W trakcie lekcji uczestnicy dowiedzą się o sytuacji ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej na terenie Łowicza. Przedstawione zostaną dzieje łowickiego getta, represje hitlerowskie w stosunku do miejscowych Żydów i ich tragiczne losy po stłumieniu powstania w getcie warszawskim. Lekcja realizowana będzie w oparciu o judaika zgromadzone w Izbie Pamięci Łowickich Żydów w Muzeum.

Przewidziana jest także praca z materiałami źródłowymi i krótka wycieczka po miejscach pamięci w centrum Łowicza.

Lekcja przewidziana jest dla grup zorganizowanych. Koszt lekcji 3 zł od osoby.

Temat realizowany będzie od 11 kwietnia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r. Zgłoszenia przyjmowane są pod tel. 46 837 39 28 wew. 35, 36.
 

XVI Targi Edukacyjne


Starostwo Powiatowe w Łowiczu i Powiatowy Urząd Pracy organizują "XVI Targi Edukacyjne" w dniu 8 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II.

Podczas Targów swoją ofertę edukacyjną prezentować będą szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Łowickiego oraz ze Skierniewic.
 

Warsztaty decoupage


Muzeum w Łowiczu zaprasza na warsztaty decoupage. Zajęcia odbędą się w niedzielę 10 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 i 13.30. Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży i osób dorosłych.

Decoupage to technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na pomalowaną powierzchnię (drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej.  Następnie wzór z papieru pokrywa się wieloma warstwami lakieru, by nie był wyczuwalny przy dotknięciu i wyglądał jak namalowany.

Technika ta przywędrowała do Europy z Chin, gdzie była popularną metodą ozdabiania  lampionów, okien, pudełek i innych przedmiotów. W XVII wieku dzięki wymianie handlowej z Dalekim Wschodem decoupage zaczęto stosować we Włoszech, a od XVIII wieku także w innych krajach europejskich. W Europie najczęściej używano decoupage przy produkcji mebli tworząc tańszą alternatywę dla sprowadzanych z Chin mebli lakierowanych. Niezwykle modny był decoupage we Francji na dworze Ludwika XV, gdzie zwłaszcza dla kobiet stał się prawdziwym hobby. Technikę tę stosowali też wielcy artyści jak Pablo Picasso i Henri Matisse. Obecnie decoupage ponownie przeżywa swój renesans.

Na warsztatach uczestnicy użyją papieru decoupage łódzkiej firmy ITD Collection, która zaprojektowała papier w oparciu o wycinanki ze zbiorów Muzeum w Łowiczu.

Przewidywany czas trwania warsztatów - 2 godziny.

Muzeum zapewnia materiały plastyczne: papier do decoupage, farby, lakiery. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie na zajęcia przedmiotu, który chcieliby ozdobić (preferowane małe pojemniki, pudełka, skrzyneczki, podkładki z drewna, metalu, grubej tektury itp.).

Koszt zajęć 10 zł/os.

Liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy:  tel. 46 837 39 28 wew. 36.
 

 • -

XIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 30 marca 2016 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XVII i XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Wieloletnim Programie Współpracy Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok poprzedni.
 8. Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją – budowa MOS w Kiernozi.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr XVII/107/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr XV/90/2015 RPŁ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Uhonorują Anielę Chmielińską


W 80. rocznicę śmierci Anieli Chmielińskiej, PTTK Oddział w Łowiczu oraz Koło Przewodników, którego patronem jest Aniela Chmielińska, w dniu 3 kwietnia 2016 r. (niedziela) zaprasza na marsz patriotyczny.

Aniela Chmielińska była działaczką społeczną w Łowiczu, etnografką, założycielką Muzeum Ziemi Łowickiej PTK w 1910 r., w którym zgromadziła to co najcenniejsze z łowickiej kultury ludowej. Była pierwszą w historii kobietą uhonorowaną tytułem Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1932 r.). Zmarła w Warszawie 5 kwietnia 1936 r., została pochowana w Łowiczu na cmentarzu katedralnym.

3 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w Katedrze Łowickiej odbędzie się Msza Święta w intencji Anieli Chmielińskiej. Po nabożeństwie ze Starego Rynku wyruszy marsz pamięci. Uczestnicy przejdą spod pomnika Synom Ziemi Łowickiej – Bojownikom o Niepodległość na Starym Rynku, ul. Mostową, na cmentarz katedralny. Na grobie Anieli Chmielińskiej złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze, a następnie przybliżone Jej życie i działalność. Zaproszenia do udziału w uroczystości zostały skierowane do zespołów i twórców ludowych, łowickich szkół, instytucji kultury, władz samorządowych. Organizatorzy liczą na obecność różnych środowisk społecznych i stowarzyszeń  m.in. zespołów i twórców w strojach regionalnych oraz mieszkańców miasta i Powiatu Łowickiego.

Uroczystość będzie nawiązywać do manifestacji sprzed 80 lat i uhonorowania w ten sposób postaci Anieli Chmielińskiej, której Ziemia Łowicka szczególnie dużo zawdzięcza. Przypomnijmy w tym miejscu, że  zgodnie z wolą Anieli Chmielińskiej i prośbą delegacji Miasta Łowicza została ona pochowana na łowickim cmentarzu. Jej pogrzeb miał charakter wielkiej manifestacji patriotycznej. Licznie uczestniczyli w nim mieszkańcy miasta i z wiosek Księstwa Łowickiego, władze miasta, młodzież łowickich szkół.

Spacerowi organizowanemu przez łowickich przewodników przyświecają słowa Anieli Chmielińskiej "Okolice Łowicza umiłowałam nad wszystkie inne okolice kraju". Marsz wpisuje się w obchody 880-lecia Łowicza.


Dodajmy, że dwa dni później 5 kwietnia 2016 r. o godz. 16.30. w łowickim muzeum, dokładnie w 80. rocznicę śmierci Anieli Chmielińskiej odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy "Aniela Chmielińska dla Ziemi Łowickiej", podczas której zaprezentowane zostaną eksponaty gromadzone i prezentowane przez Chmielińską na muzealnej wystawie stałej oraz na licznych wystawach regionalnych poza Łowiczem. Dziś stanowią one jedne z najcenniejszych eksponatów etnograficznych, jakie posiada łowickie muzeum.

Tekst: Zdzisław Kryściak

 • -

"Aniela Chmielińska - dla Ziemi Łowickiej..."


Muzeum w Łowiczu zaprasza we wtorek 5 kwietnia 2016 roku o godzinie 16.30 na wernisaż wystawy "Aniela Chmielińska - dla Ziemi Łowickiej. Wystawa w 80. rocznicę śmierci".

W roku 2016 przypada 80. rocznica śmierci wybitnej badaczki regionu łowickiego - Anieli Chmielińskiej. W 1910 roku za jej sprawą zostało otwarte w Łowiczu Muzeum Etnograficzne Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Eksponaty, które Chmielińska gromadziła i prezentowała na muzealnej wystawie stałej oraz na licznych wystawach regionalnych poza Łowiczem, po II wojnie światowej trafiły do nowopowstałego Muzeum w Łowiczu.

Dziś stanowią one jedne z najcenniejszych eksponatów etnograficznych, jakie posiada nasza placówka. Muzeum w Łowiczu, aby uhonorować tę znaczącą dla regionu postać, zaprezentuje archiwalia i zabytki związane z działalnością Anieli Chmielińskiej w Łowickiem.

Wystawa czynna do 3 maja 2016 r.
 

 • -

"Przyłapani na czytaniu"


Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu Fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”.

Kolejna edycja konkursu pozwala uchwycić na zdjęciu najciekawsze formy czytelnictwa. Wystarczy złapać kogoś bądź dać się złapać na czytaniu.

Celem konkursu jest zachęcenie do twórczego spędzania wolnego czasu, udowodnienie, że czytanie może być świetną rozrywką  oraz przypomnienie jaką satysfakcję może dać szperanie między regałami w księgarni czy bibliotece, trzymanie w dłoni książki i odkrywanie z nią nowej, nieznanej rzeczywistości.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 wykonane przez siebie zdjęcia w formacie min. 15x21 cm.

Fotografie należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz z dopiskiem „Konkurs fotograficzny- Przyłapani na czytaniu" do dnia 11.04.2016 r.

Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Biblioteki oraz pod nr tel. 46 837 38 74.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
 

 • -

Łowickie na targach "GLOBalnie 2016"


W dniach 18-20 marca 2016 r. podczas Międzynarodowych Targów Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2016 w Katowicach, Powiat Łowicki prezentował się na wspólnym stoisku promocyjnym województwa łódzkiego "Łódzkie promuje".

XXII. edycja targów GLOBalnie to trzecia w kraju, największa na południu Polski, impreza branży turystycznej. Każdy kierunek turystyki, w każdej formie i dla każdego, to cel tej imprezy.

Powiat Łowicki reprezentowali: Beata Gawęcka - pracownik Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Andrzej Czapnik - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie.

 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ

Spotkanie informacyjne


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020: Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Kutnie, 21 marca 2016 r. w godzinach 09:30-13:00 (rejestracja od godziny 09:00); sala konferencyjna Urzędu Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do jego siedziby, najpóźniej do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Do skorzystania ze spotkań zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności osoby zainteresowane kwestiami związanymi ze skutecznym zapobieganiem dezaktywacji zawodowej.

Program spotkania:

 • Rejestracja
 • Omówienie dokumentacji konkursowej - Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich
 • Konsultacje indywidualne

Organizator spotkania w Kutnie: LPI w Łowiczu, ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz, tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29, e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl
 

Święta Wielkanocne tuż, tuż !!!


Aby wpisać się w ich atmosferę i nawiązać do tradycji, Muzeum w Łowiczu zaprasza na warsztaty z wykonywania palemek wielkanocnych. Zajęcia odbędą się w sobotę 19 marca 2016 r. o godz. 12.30 i 14.30.

Palemki komponowane z wierzbowych gałązek, udekorowane borówkami i bukszpanem, żywymi lub bibułowymi kwiatkami, święcone tydzień przed Wielkanocą w Palmową Niedzielę, miały bardzo ważne znaczenie w obrzędowości dorocznej.

Były nie tylko symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego, ale także odradzającej się do życia po zimowym odpoczynku, przyrody. Wykorzystywano je jako przedmiot magiczny służący np. do sprowadzania urodzajów (zatykając w miedze pól, czy wkruszając do siewnego ziarna), do ochrony domostw przed pożarem czy jako środek zabezpieczający przez chorobami…

Każdy z uczestników warsztatów dowie się jak wyglądały tradycyjne łowickie palmy i wykona własną palemkę, którą zabierze ze sobą do domu.

Koszt zajęć 6 zł/os.

Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży i osób dorosłych.

Liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy: tel. 46 837 39 28 wew. 36.

Serdecznie zapraszamy!
 

 • -

WYŁĄCZENIE PRĄDU


W środę 16  marca 2016 roku w godz. 8.00-15.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A. Spowoduje to znaczące utrudnienia w obsłudze.
 

"Rajd Na Powitanie Wiosny"


PTTK Oddział w Łowiczu zaprasza w sobotę 19.03.2016 r. wszystkich miłośników wycieczek na kolejny rajd związany z powitaniem wiosny. Rajd ma formę pieszą, rowerową, kajakową i konną. Dostępność tych dwóch ostatnich jest ograniczona.

Organizatorem rajdu jest : PTTK Oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Urząd Gminy w Łowiczu, sklep rowerowy „Rower Power”.

Zbiórka uczestników  trasy pieszej i rowerowej  w sobotę 19.03. 2016 r. na Starym Rynku w Łowiczu o godzinie 12:00. Uczestnicy trasy pieszej będą mieć do pokonania  ok. 12 km, a rowerzyści ok. 30 km. Grupa piesza i kajakowa  zakończy rajd w Bocheniu skąd do Łowicza odjadą podstawionym autokarem.  

Celem rajdu jest popularyzacja różnych form turystyki oraz kultywowanie tradycji związanej z początkiem wiosny.

Organizatorzy przygotowali konkursy na najciekawszą Marzannę, a także na dekorację wiosenną roweru lub uczestnika. Najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy znaczek rajdowy i porcję kiełbasy, którą będą mogli upiec na ognisku przygotowanym w  gospodarstwie Marleny Kozy w Bocheniu. Zanim jednak zapłonie ognisko wszyscy wezmą udział w ceremonii topienia Marzanny - symbolu odchodzącej zimy. Prosimy o wykonanie Marzanny z materiałów ekologicznych.

Wpisowe za uczestnictwo w wysokości 3 zł od członków  PTTK i dzieci pod opieką rodziców oraz 5 zł od pozostałych osób należy wpłacać w biurze PTTK najpóźniej w dniu rajdu. Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie.
 

 • -
 • -

Eliminacje Powiatowe 61. OKR


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu zapraszają do uczestnictwa w Eliminacjach Powiatowych 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Eliminacje odbędą się w Sali Barokowej Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, dnia 8 kwietnia 2016 r. (początek godz. 10.00).

Uczestnicy mogą wystąpić w czterech turniejach:

RECYTATORSKIM – repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach - 2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór  poetycki. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA – repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów). Dowolna jest również forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

POEZJI ŚPIEWANEJ – repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut. Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej. Przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę. Uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli.

Zgłoszenia do konkursu (na załączonych kartach) powinny być kierowane na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, w terminie do 4 kwietnia 2016 r.

Dodatkowe informacje: www.pbplowicz.blogspot.com oraz www.tkt.art.pl
 

"Muzealne Spotkania z Fotografią"


Muzeum w Łowiczu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie "Muzealne Spotkania z Fotografią". Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Łowicki Krzysztof Figat, a współorganizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Łowiczu.

Międzynarodowa edycja tego konkursu, organizowanego przez Muzeum w Koszalinie cieszy się od wielu lat dużą popularnością. W bieżącym roku nasze Muzeum po raz dziewiąty pragnie dołączyć do grona organizatorów i przeprowadzić w Łowiczu etap pośredni, w wyniku którego zgłoszone prace zostaną następnie przesłane do Muzeum w Koszalinie.

Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia br. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 14 maja br. w Muzeum w Łowiczu podczas Nocy Muzeów. Do 15 czerwca zgłoszone prace przesłane zostaną do Muzeum w Koszalinie, by wziąć udział w międzynarodowej edycji konkursu.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż w latach ubiegłych wybrane fotografie łowickiej młodzieży były nagradzane i prezentowane na pokonkursowej wystawie, pokazywanej w wielu placówkach muzealnych w Polsce i za granicą.

Mamy nadzieję, iż nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem nauczycieli, dzieci i młodzieży – mieszkańców regionu łowickiego.

"Łowicz miasto moich marzeń" - konkurs plastyczny


Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński i dyrektor Muzeum w Łowiczu Marzena Kozanecka-Zwierz zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pn. "Łowicz miasto moich marzeń".

Głównym celem konkursu, wpisującego się w obchody 880-lecia Miasta Łowicza, jest zachęcenie dzieci i młodzież do pogłębiania wiedzy na temat historii Łowicza. Okrągły jubileusz jest doskonałą okazją do przypomnienia bogatej historii miasta, którego początki w źródłach historycznych sięgają 1136 r. oraz do stworzenia artystycznej wizji jego przyszłości.Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać prace plastyczną w formacie A3 w

dowolnej technice, ukazującą Miasto Łowicz. Prace powinny być artystyczną wizją przyszłości rodzinnego miasta. Sugerowane jest odniesienie do istniejącej architektury i widoków miasta.

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych miasta Łowicza i powiatu łowickiego. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę lub cykl (1-3 szt.) stanowiący całość kompozycyjną. Prace należy przesłać lub dostarczyć do Muzeum w Łowiczu najpóźniej do 5 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie, połączonej z wręczaniem nagród, 26 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu.

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie, a tym samym do zgłębiania wiedzy na temat historii miasta, które ma już 880 lat!
 

 • -

Spotkanie informacyjne - 9 marca


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne” w dniu 9 marca 2016 r. w sali obrad Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12, I piętro.

 • -

Łowickie na Targach w Łodzi


W miniony weekend, w dniach od 26 do 28 lutego 2016 r., odbyły się w hali EXPO w Łodzi XXII Targi – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR, gdzie Powiat Łowicki reprezentowali  pracownicy Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, delegacja z Gminy Nieborów oraz twórczyni ludowa Zofia Czubak.

Powiat Łowicki dostał wyróżnienie w kategorii „Najciekawszy Materiał Promocyjny” za kalendarz planszowy na 2016 rok  „Cztery pory roku po Łowicku”, co niewątpliwie jest dużym sukcesem.

Targi Turystyczne NA STYKU KULTUR były ważnym wydarzeniem dla osób, które uwielbiają podróże i planują wakacje czy też krótsze weekendowe wypady. Zwiedzający mieli okazję spotkać się z podróżnikami i blogerami, wziąć udział w warsztatach i konkursach. W poszukiwaniu podróżniczych inspiracji pomagali liczni wystawcy, którzy przygotowali dla gości swoich stoisk bogatą ofertę wypoczynku i zaplanowali wiele atrakcyjnych niespodzianek.

Podczas targów blisko 140 wystawców z kraju i ze świata przedstawiało najciekawsze zakątki swojego regionu, konkretne propozycje wycieczek, prezentowało swoją kulturę poprzez strój, śpiew czy liczne gadżety. Goście poszukujący konkretnych propozycji od razu mogli zaopatrzyć się w najwyższej jakości sprzęt turystyczny i rekreacyjny. Wszystkie regiony Polski miały swoje silne reprezentacje w postaci miast, gmin i powiatów, które prezentowały zwiedzającym różnorodne oferty spędzenia wolnego czasu.

Stoisko Powiatu Łowickiego wzbudzało duże zainteresowanie ze względu na różnorodność. Poza produktami Pani Zofii, która zaprezentowała, odzież i dodatki z łowickim haftem, mieliśmy w ofercie kolorowe kwiaty z bibuły oraz palemki wykonane przez Panią Beatę Rokicką. Swoją ofertę zaprezentowało również Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia u Kowala” oraz „Ranczo u Noego”, a panowie w strojach kowbojskich przyciągali wzrok zwiedzających.
 

 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ

XVII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W poniedziałek, 29 lutego 2016 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.
 6. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2020”.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego  lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości użytkowanej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia projektu „Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego konkurs RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2016 – 2020.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2752E Łowicz – Polesie – Stachlew odcinek ul. 1-go Maja w Łowiczu, nr 2713E Wszeliwy – Błędów – Łowicz odcinek Armii Krajowej w Łowiczu oraz drogi powiatowej nr 2754E ul. Stanisławskiego w Łowiczu na terenie Gminy Miasto Łowicz.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2741E Traby – Podlas – Skaratki odcinek Traby – Skaratki, nr 2743E Łuby Bielawskie – Gaj oraz drogi powiatowej nr 2744E Psary – Traby na terenie Gminy Bielawy.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
 16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Plebiscyt "Wydarzenie Historyczne Roku"


Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl po raz dziewiąty ogłaszają Plebiscyt "Wydarzenie Historyczne Roku". Już od 22 lutego na stronie Plebiscytu www.whr.muzhp.pl można zgłaszać projekty historyczne realizowane w 2015 roku.

To jedyny tego typu plebiscyt w Polsce, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku.

Plebiscyt jest dwuetapowy. W I etapie osoby prywatne i instytucje mają prawo do zgłoszenia po jednym wydarzeniu w każdej z 3 kategorii:"Wystawa", "Wydarzenie" oraz "Edukacja i multimedia". Projekty można zgłaszać za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie www.whr.muzhp.pl. Następnie, również na tym etapie, jury złożone z przedstawicieli organizatorów oraz ludzi nauki i kultury, spośród zgłoszonych kilkuset projektów wybiera po pięć projektów w każdej z 3 kategorii.

W II etapie internauci głosują na jedno spośród wyselekcjonowanych przedsięwzięć w każdej kategorii również na stronie projektu www.whr.muzhp.pl
 

 • -

Spotkanie informacyjne "Środa z Funduszami"


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu "Środa z Funduszami" w dniu 2 marca 2016 r. Tym razem spotkanie dotyczyć będzie funduszy dla przedsiębiorstw na rozwój.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Skierniewicach w dniu 2 marca 2016 r.: sala konferencyjna Cechu Rzemiosł Różnych, ul. Rawska 37, I piętro; w godzinach 10:00 – 13:00 (rejestracja od godziny 9:45).

Rekrutacja na spotkanie informacyjne rozpoczyna się 17 lutego 2016 r.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkań informacyjnych. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku chęci wzięcia udziału w danym spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail LPILowicz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łowiczu do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w danym spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Do skorzystania ze spotkania serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw.

Program spotkania: Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programów Krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator spotkania w Skierniewicach:
Lokalny Punkt Informacyjny w Łowiczu
ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl
 

 • -

"Dla Kobiet na Dzień Kobiet..."


Z okazji Dnia Kobiet Muzeum w Łowiczu zaprasza na warsztaty sutasz. Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla młodzieży i osób dorosłych odbędą się w niedzielę 6 marca 2016 roku o godz. 12.30 i 15.00.

Koszt zajęć 9 zł/os. Liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy.: tel. 46 837 39 28 wew. 36 (rezerwacja miejsc do 03.03.2016).

Przewidywany czas trwania warsztatów - 2 godziny.
Organizator  zapewnia materiały plastyczne.

 

Sutasz to technika haftu, w której za pomocą kolorowych sznurków i koralików można wyczarować niepowtarzalne wzory. Oglądając wyroby sutasz można odnieść wrażenie, że elementy te są ze sobą sklejone, w rzeczywistości są precyzyjnie zszyte nićmi lub żyłką.

Sutasz ma długą historię - był znany w starożytnych Chinach, od XIV wieku stosowany także m.in. we Francji, Holandii, Rosji. Dawniej technika ta była wykorzystywana do ozdabiania ubrań. W XIX i XX wieku haft ten stracił na znaczeniu i został niemal zapomniany. Od lat 90. XX wieku przeżywa swój renesans głównie dzięki projektantom mody. Obecnie stosuje się tę metodę w procesie wyszywania biżuterii oraz aplikacji do pasków, torebek itp.

W technice tej można wykonać różne rodzaje biżuterii: wisiory, kolczyki, bransolety, brosze, breloki. Na niedzielnych zajęciach uczestnicy wykonają wisior w wybranej przez siebie kolorystyce.
 

 • -

Muzealne (i)granie


W zeszły piątek, 12 lutego 2016 roku, pracownicy Muzeum w Łowiczu, na zaproszenie organizatorów Muzeum w Nieborowie i Arkadii, wzięli udział w meczu charytatywnym siatkarskim przeciwko nauczycielom z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu. Wydarzenie pod nazwą "Muzealne (i)granie" odbyło się w hali OSiR nr 2. W roli gościa specjalnego i trenera drużyny muzealników wszedł Piotr Gruszka, jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy.

Mecz zakończył się zadowalającym obie strony remisowym wynikiem 2:2. Co ważne, dochód z meczu i wydarzeń towarzyszących, który wyniósł 6,7 tys. zł. zostanie przeznaczony na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Należy zaznaczyć, że przed meczem muzealnicy prowadzili w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu zajęcia edukacyjne.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie, zawodnikom i kibicom!
 

 • fot. Muzeum w Łowiczu
 • fot. Muzeum w Łowiczu
 • fot. Muzeum w Łowiczu
 • fot. Muzeum w Łowiczu
 • fot. Muzeum w Łowiczu
 • fot. Muzeum w Łowiczu

II LO w Łowiczu realizuje projekt


II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu rozpoczęło realizację projektu w ramach zadania z dziedziny „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”.

 • Tytuł projektu - „Formy ochrony przyrody na przykładzie parków krajobrazowych województwa łódzkiego. Projekt realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu”.
 • Ogólna wartość zadania - 7 955,57 zł.
 • Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 7 160,00 zł.
 • Wkład własny - 795,57 zł.

W ramach projektu odbył się wykład wprowadzający młodzież w tematykę form ochrony przyrody. W kolejnych miesiącach będą miały miejsce wyjazdy do parków krajobrazowych: Bolimowskiego, Spalskiego, Sulejowskiego, Załęczańskiego i Przedborskiego. Relacje z wyjazdów będą zamieszczane przez uczniów na stronie internetowej szkoły. Wszystkie sprawozdania wezmą udział w konkursie na najlepszą relację z wyjazdu. Na zakończenie projektu odbędzie się konkurs wiedzy o parkach krajobrazowych naszego województwa i szerzej - formach ochrony przyrody w naszym kraju.

www.zainwestujwekologie.pl
 

Warsztaty przygotowujące do OKR


10 lutego  2016 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu odbyły się warsztaty przygotowujące młodzież do eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Warsztaty poprowadził Przemysław Sowa - aktor, reżyser i instruktor teatralny.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego wraz z opiekunami. Uczestnicy dowiedzieli się, że „wchodząc na scenę wnosimy własną historię” i jak ważny jest właściwy dobór repertuaru, kontakt z odbiorcą, prawidłowe budowanie komunikatu scenicznego, interpretacja tekstów, prawidłowa postawa i technika mówienia.
 

 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu

Spotkanie z Wojewodą Łódzkim


10 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu odbyło się spotkanie Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau ze Starostą Łowickim Krzysztofem Figatem oraz z przedstawicielami powiatowych służb inspekcji i straży.

Wojewoda przyjechał ze swoim doradcą Marcinem Kosiorkiem – Radnym Powiatu Łowickiego. Starosta Łowicki Krzysztof Figat w krótkiej prezentacji przedstawił nasz powiat, następnie każdy z obecnych na spotkaniu przedstawicieli służb omówił wojewodzie sytuację w swojej jednostce.  Ze szczególną uwagą wojewoda wsłuchiwał się w sprawy dotyczące bezpieczeństwa na terenie powiatu łowickiego. Dopytywał również o sytuację kadrową i lokalową w jednostkach.

Na spotkaniu obecni byli:
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Krzysztof Górski, Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki, Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Jacek Chudy, Sekretarz Powiatu Joanna Jaros, Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda, Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Michał Trzoska, Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Tomasz Kurczak, Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski, Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha, Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej Jacek Szeligowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu Krzysztof Sznicer oraz przedstawiciel Komedy Powiatowej Policji w Łowiczu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert


Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 

"Sercem drukowane. Warsztaty graficzne"


Muzeum w Łowiczu zaprasza w niedzielę 14 lutego 2016 r. o godz. 13.00 na zajęcia pt. "Sercem drukowane. Warsztaty graficzne". W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z technikami poligraficznymi oraz wykonają kartę o tematyce walentynkowej przy użyciu odbitki linorytniczej.

Warsztaty dla dzieci od lat 6. Koszt wstępu 6 zł. Obowiązują zapisy - tel. 46 837 39 28 wew. 36.

Ilość miejsc ograniczona!
 

 • -

Charytatywny mecz siatkówki


Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Muzeum w Łowiczu wraz z Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu zapraszają w dniu 12.02.2016 r. (piątek), na godz. 16.00, do Hali OSiR 2 przy ul. Topolowej w Łowiczu, na charytatywny mecz siatkówki (Muzealnicy vs Nauczyciele), w trakcie którego będą zbierane fundusze na rzecz zwiększenia dostępu do kultury dla dzieci niepełnosprawnych, które są uczniami ZSzOI w Łowiczu.

Gościem honorowym wydarzenia, a równocześnie trenerem zespołu Muzealników będzie Piotr Gruszka (siatkarz, wicemistrz świata, mistrz Europy, medalista Ligi Światowej).

W trakcie meczu odbędzie się również licytacja przedmiotów, (m.in. piłek siatkowych z autografem Piotra Gruszki).

Ponadto każdy, kto zasili skarbonkę, otrzyma bilet, uprawniający do losowania niespodzinek.
 

 • -
  < powiększ >

XVI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego


Dziesiątacy oddali hołd poległym w 1863 roku, biorąc udział w rajdzie szlakiem Powstania Styczniowego zorganizowanym przez PTTK oddział w Łowiczu (współorganizatorami imprezy byli: Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Urząd Gminy w Bolimowie, Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej). Głównym celem rajdu było uczczenie 153 rocznicy bitwy, jaką stoczył oddział powstańczy Władysława Stroynowskiego z wojskami rosyjskimi w dniu 07.02.1863 roku na terenie Puszczy Bolimowskiej. Mając na uwadze jak przedwojenna dziesiątka szczególnie mocno czciła pamięć uczestników zrywu narodowego z 1863 roku, nie mogło zabraknąć na rajdzie członków stowarzyszenia. Specjalnie na tą okazję dziesiątacy wydali 200 okolicznościowych kart pocztowych, które rozdali przybyłym gościom.

 

Relacja z rajdu (autorzy tekstu zdjęć: Piotr Marciniak i Zdzisław Kryściak)

Uczestnicy przemarszu zebrali się o godzinie 9.00 w dniu 7 lutego na Starym Rynku w Łowiczu, skąd podstawione autobusy przewiozły gości do miejscowości Joachimów – Mogiły. Na miejscu do uroczystości szykowali się przybyli wcześniej członkowie grup historycznych odtwarzających formacje carskie oraz powstańcze z 1863 roku m.in. koledzy z Grup Rekonstrukcji Historycznej 31 PSK z Mszczonowa oraz 4PPL z Kielc, jako oddział W. Stroynowskiego.

Około godziny 11.00 rozpoczęło się nabożeństwo. Msza, jak co roku, została odprawiona przy pomniku upamiętniającym potyczkę z 1863 roku. Wzięło w niej udział bisko 200 osób. Po mszy delegacje władz, szkół oraz organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem. Trzeba wspomnieć, że udział dziesiątaków w imprezach organizowanych przez PTTK został zauważony i doceniony przez naszych kolegów z tej organizacji. Prezes oddziału Adam Szymański oraz Zdzisław Kryściak (przedstawiciele zarządu PTTK o/Łowicz) wręczyli oficjalne podziękowania na ręce prezesa dziesiątaków.

Spod obelisku wszyscy udali się na przygotowany przez organizatorów poczęstunek, po którym grupy historyczne zaprezentowały przybyłym widzom widowisko historyczne.

Po rekonstrukcji uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Jedna wróciła podstawionymi autokarami do Łowicza. Pozostali wyruszyli  spod wsi Joachimów – Mogiły do wsi Skierniewice Rawka. Trasa liczyła około  12 km. Dziesiątkę reprezentowało sześciu przedstawicieli. Pierwszy raz z dziesiątakami w drogę ruszyło trzech przedstawicieli 26 skierniewickiej dywizji piechoty. W czasie przemarszu miało  miejsce miłe wydarzenie. Uczestnicy odśpiewali gromkie „sto lat”  Konradowi - jednemu z dziesiątaków, który w tym dniu obchodził swoje urodziny.

Wędrówka zakończyła się około godziny 16:30. Spod przystanku Skierniewice Rawka podstawione autokary odwiozły piechurów do Łowicza.

Kolejny rajd zaliczamy do bardzo udanych. Na mecie stawiła się bardzo duża, chyba rekordowa grupa uczestników. Nie można nie wspomnieć, że pogoda tego dnia była przepiękna, co było kolejnym argumentem na „tak” w zakresie uczestnictwa.

Czekamy na kolejny marsz już za rok.
 

fot. Piotr Marciniak i Zdzisław Kryściak

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Marka Regionalna "ŁOWICKIE"


5 lutego 2016 r. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu odbyła się Gala Noworoczna, na której firmy promujące swoją działalnością region łowicki w kraju i zagranicą, otrzymały z rąk Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata statuetki Marki i Super Marki Regionalnej "ŁOWICKIE".

Marka Regionalna "ŁOWICKIE" została stworzona w celu promowania i sygnowania przedsięwzięć, produktów i usług o szczególnym znaczeniu dla regionu, związanych z dorobkiem kulturowym i gospodarczym Ziemi Łowickiej.

Laureatami Marki Regionalnej "ŁOWICKIE" roku 2015 zostali:

 • Firma Górczyński & Rogowski
 • Restauracja Polonia Katarzyna Kośmider i Krzysztof Gajda
 • Maciej Rybus
 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie

Laureatem Super Marki Regionalnej "ŁOWICKIE" roku 2015 zostła firma Agros Nova.

Na zakończenie wystąpili z autorskim koncertem Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.


Marka Regionalna"ŁOWICKIE" została wręczona już pięciokrotnie:

 • 2009 rok - Firma Agros Nova, Firma Bracia Urbanek, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu oraz Poznańska firma jubilerska W. KRUK.
 • 2010 rok - Kwartalnik Krajoznawczy „WĘDROWNIK” i PPH „FIRMA” Józef Brejnak w Łowiczu.
 • 2011 rok - Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego i Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia u Kowala" w Nieborowie.
 • 2012 rok - Zakład Wielobranżowy „POLIGRAFIA” Sp. j. i Klub Turystyki Kolarskiej „Szprycha”.
 • 2013 rok - Stowarzyszenie Łowicka Akademia Sportu, Firma P.P.H.U. „Steven” Marek Bryła oraz Firma P.P.H.U. „Styromax”.
 • 2014 rok - Firma „MC” Czesław Majchrzak, Gospodarstwo Sadownicze Rodziny Papiernik, Firma FOLKSTAR Marta Wróbel oraz Radio VICTORIA.
   
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

Uwaga na oszustów!


Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych to plaga. Zadbaj o bezpieczeństwo najbliższych. Osoby starsze mieszkające samotnie często padają ofiarą oszustów, podających się za policjantów, krewnych, urzędników. Przestępcy korzystają z książek telefonicznych, wybierają osoby posiadające imiona popularne w latach 30/40. Dzwoniąc do tych osób przedstawiają się za krewnych (wnuczek, siostrzeniec).

W rozmowie wymuszają odgadnięcie kto do nich dzwoni, a po usłyszeniu imienia podszywają się pod nich. Dramatycznym tonem proszą o pomoc - pożyczenie pieniędzy na zakup samochodu po okazyjnej cenie lub jako odszkodowanie dla ofiary wypadku, którego są sprawcą. Upraszają, aby zachować tajemnicę i nie informować innych członków rodziny. Nigdy po odbiór pieniędzy nie przychodzą osobiście, wysyłają „zaufanego” kolegę. Jest to jedna z kilku legend służących do wyłudzania oszczędności.

Kolejna metoda polega na podawaniu się za funkcjonariusza Policji, który prowadząc „działania operacyjne”  informuje rozmówcę o groźbie utraty jego oszczędności.  Aby temu zapobiec nakłania do przekazania pieniędzy w celu ich ochrony. Pamiętaj! Policja nie prowadzi działań operacyjnych przez telefon.

Przestępcy, aby osiągnąć cel zmieniają metody i legendy. Zatroszcz się o osoby bliskie, informuj, ostrzegaj, utrzymuj kontakt, interesuj się ich losem.
 

Plik do pobrania:

 • -
 • -

Spotkanie informacyjne "Środa z Funduszami"


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu "Środa z Funduszami" w dniu 3 lutego 2016 r. Tym razem spotkanie dotyczyć będzie funduszy dla organizacji pozarządowych.
 

Osteoporoza - badania densytometryczne


W dniu 11.02 2016 r. (czwartek) zapraszamy na badania densytometryczne kręgosłupa lub szyjki kości udowej (biodra), które odbędą się w ambulansie – Osteobusie w godz. 09.00  – 17.00.

Koszt  badania – 35 zł.

Organizator: MD Multi Diagnostica, Zespół  Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28.

Zapisy osobiście lub telefoniczne, tel. 46 837 53 68
 

 • -

Zlot przewodników – Śpiewogranie 2016


Tradycyjnie na przełomie stycznia i lutego przewodnicy z łowickiego koła PTTK uczestniczyli w Ogólnopolskim Zlocie Przewodników Turystycznych "Śpiewogranie 2016", organizowanym przez koło z Tychów. Tym razem zlot odbywał się w Ustroniu w Beskidzie Śląskim. Wśród prawie pięćdziesięciu uczestników zlotu była pięcioosobowa grupa z Łowicza: Jagoda i Mirosław Lendzion, Marlena Koza, Dariusz Milczarek i Zdzisław Kryściak. Pozostali przewodnicy przybyli m.in. z Białegostoku, Gdyni, Gdańska, Szczecina, Malborka, Torunia, Poznania, Warszawy, Częstochowy, Cieszyna, Bytomia, Wałbrzycha, Wrocławia oraz Tychów.

Trzydniowy zlot był okazją do poznawania walorów przyrodniczych regionu, zimowego wejścia na Wielką Czantorię, Równicę, zwiedzanie Ustronia i okolic. Szczególnie wspaniałe widoki zagwarantowała wyprawa na Czantorię, podczas której panowała wręcz bajkowa pogoda, a turyści pierwsi przecierali szlak na wzgórze. Zlot był zarazem okazją do integracji środowiska przewodnickiego w Polsce, wymiany doświadczeń i omówienia kalendarza imprez przewodnickich w Polsce oraz planów na najbliższy rok.

Podczas uroczystej biesiady przewodnickiej wszyscy przewodnicy w ramach promocji regionu łowickiego otrzymali kalendarze łowickie, które zostały przekazane przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Dodajmy, że przewodnicy obecni na zlocie często pełnią też funkcje pilotów turystycznych, prowadzą swoje biura turystyczne. Promocja skierowana do tych właśnie środowisk może dać wymierny efekt w postaci wycieczek odwiedzających Łowicz i Ziemię Łowicką. Zdarzało się, że z przewodnikami i pilotami poznanymi na zlotach, łowiccy przewodnicy spotykali się w Łowiczu podczas organizowanych przez gości wycieczek do prymasowskiego grodu.

Tekst: Zdzisław Kryściak
 

 • Fot. J. Lendzion
 • Fot. J. Lendzion
 • Fot. J. Lendzion
 • Fot. J. Lendzion
 • Fot. J. Lendzion

Fotografie Jerzego Boreckiego


W sobotę 6 lutego 2016 r. o godz. 16.00 w Muzeum w Łowiczu zostanie otwarta wystawa pt. "Metafory bycia" Fotografie Jerzego Boreckiego. Wystawa czynna będzie do 28 lutego 2016 r.

Jerzy Borecki. Artysta fotografik, laureat Fotograficznych Mistrzostw Polski (medale – złoty, srebrny i brązowy, liczne wyróżnienia) oraz prestiżowej nagrody im. Marka Wielgusa, dwukrotnie wyróżniony w International Biennial Exhibition of Art Photografhy Child (2007 i 2014). Jego prace uzyskiwały nominacje do udziału w wielu wystawach pokonkursowych. Artysta w swoim dorobku miał także kilka wystaw autorskich (m.in. Galeria Browarna w Łowiczu, 2008). Fotografią zajmuje się od ponad czterdziestu lat. Wystawa w Muzeum w Łowiczu prezentuje kilkadziesiąt zdjęć wykonanych w ostatnich latach we wschodnich rejonach kraju (okolice Białej Podlaskiej, Supraśla, Przemyśla, Terespola). Przedstawiają one ślady niedalekiej przeszłości, poruszają, wywołują skojarzenia, skłaniają do refleksji.
 

 • -

XVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 27 stycznia 2016 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2015 rok.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2015 rok.
 7. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2016 – 2018 „Razem Bezpieczniej”.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr XV/90/2015 RPŁ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Łowickiego.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Łowickiego.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
 14. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego


PTTK Oddział w Łowiczu zaprasza wszystkich miłośników lokalnej historii oraz zimowych spacerów do udziału w XVI Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego 2016, który odbędzie się w niedzielę 07.02.2016 r.

Organizatorami rajdu są: PTTK Oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Urząd Gminy w Bolimowie, Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej.

Główny cel rajdu to uczczenie 153 rocznicy bitwy, jaką stoczył oddział powstańczy Władysława Stroynowskiego z  wojskami rosyjskimi w dniu 07.02.1863 roku na terenie Puszczy Bolimowskiej.

Wpisowe za uczestnictwo w rajdzie wynosi 5 zł dla członków PTTK i dzieci pod opieką rodziców, a dla pozostałych 10 zł od osoby. Wpłatę należy dokonać najpóźniej do 02.02.2016 r. w biurze PTTK lub na konto: 49124033471111000028649285 z dopiskiem opłata za rajd.

Zbiórka uczestników na Starym Rynku w Łowiczu o godzinie 9:00. Następnie autokar zawiezie uczestników do miejscowości Mogiły, pod pomnik powstańców, gdzie o godzinie 11:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji poległych w bitwie powstańców. Po mszy nad rzeką Rawką zapłonie ognisko, przy którym każdy będzie mógł upiec przygotowaną przez organizatorów kiełbaskę. Będzie też gorąca, wojskowa grochówka, serwowana prosto z polowej kuchni.

Około godziny trzynastej trzydzieści uczestnicy wyruszą na trasę rajdu o długości 12 km, która przebiega przez piękny teren Puszczy Bolimowskiej. Ci uczestnicy, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli wędrować, wrócą z Mogił do Łowicza podstawionym autokarem. Trasa piesza rajdu zakończy się w miejscowości Skierniewice Rawka, skąd uczestników do Łowicza zabierze autokar.

Każdy z uczestników otrzyma znaczek rajdowy, a dla najmłodszego i najstarszego uczestnika, jak również dla najliczniejszej rodziny i grupy zorganizowanej przewidziano nagrody. Szczegółowe informacje zamieszczone są w dostępnym na stronie http://www.pttklowicz.pl/. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rajdzie.
 

 • -
  < powiększ >

Łódzkie i Łowickie na "Grüne Woche" w Berlinie


W Berlinie w dniach 15-24 stycznia 2016 r. odbywają się Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa "Grüne Woche 2016". Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na stoisku województwa łódzkiego gościła delegacja z powiatu łowickiego w dniach 16-17 stycznia 2016 r.

Targi „Grüne Woche” to największe światowe targi żywności, rolnictwa i ogrodnictwa, promujące zwłaszcza specjalności regionalne i artykuły ekologiczne. W ofercie targów coraz więcej miejsca zajmują nowoczesne usługi świadczone przez rolników (np. wypoczynek i zakupy na wsi) oraz informacje na temat energii odnawialnych.

Powiat Łowicki reprezentowali: Starosta Łowicki Krzysztof Figat, Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy", Marek Lesiak – kierownik administracyjno-gospodarczy ZSP Nr 2 RCKUiP na Blichu, Adriana Drzewiecka – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz Beata Gawęcka – pracownik Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Wśród uczestników targów promowane było dziedzictwo kulturowe Województwa Łódzkiego oraz prowadzony był kolportaż wydawnictw promocyjnych Województwa Łódzkiego.

Województwo Łódzkie podczas weekendu otwarcia Targów reprezentowali Artur Bagieński – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. Z delegacją spotkał się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski oraz przedstawiciele zarządów innych województw.

 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. MRiRW
 • Fot. MRiRW
 • -

Kolędowanie z Ksinzokami

 • -

Kończysz 50 lat? Bezpłatne badania.


LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się 27 stycznia w Łowiczu na dziedzińcu Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1.

Urodziła się Pani  w roku 1966? Od tego roku przysługuje Pani bezpłatne badanie mammograficzne, refundowane przez NFZ, realizowane w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi! Nie czekaj na zaproszenie, zarejestruj się już teraz!
 

Polonez maturzystów na Starym Rynku


Powiat Łowicki, wzorem ubiegłych lat, był organizatorem uroczystego poloneza tegorocznych maturzystów. Polonez jest wspólną inicjatywą powiatów partnerskich, z którymi współpracuje nasz powiat. Polonez, tańczony na łowickim Starym Rynku, spotyka się z zainteresowaniem zarówno ze strony maturzystów, jak i gości zaproszonych na to wydarzenie.

W tym roku wspólne tańczenie poloneza odbyło się 12 stycznia 2016 r. o godzinie 12.00. O godzinie 12.30 w Bazylice Katedralnej w Łowiczu odprawiona została msza święta w intencji uczniów klas maturalnych.
 

Galeria foto z poloneza na Starym Rynku 2016

 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.