Powiat Łowicki

BIP

Data

23 kwietnia 2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa » 2015 »

Treść strony

XV Sesja Rady Powiatu Łowickiego


We wtorek, 29 grudnia 2015 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XIII i XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016–2019.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2016 rok.
 8. Przyjęcie planów pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2016 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2015 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2015 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2016 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Łowickiego.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
 16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Wykład o Marii Dąbrowskiej


18 grudnia 2015 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się spotkanie z okazji przypadającej w tym roku 50. rocznicy śmierci wybitnej polskiej pisarki Marii Dąbrowskiej. Współorganizatorem uroczystości było Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu.

Wykład o Marii Dąbrowskiej w Zduńskiej Dąbrowie i w Łowiczu wygłosił prof. dr hab. Dobiesław Jędrzejczyk, wykładowca, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu myśli geograficznej, urbanistyki oraz historii regionu łowickiego.

Autorka "Nocy i dni" była na Ziemi Łowickiej kilkakrotnie. Jedna z wizyt miała miejsce w dramatycznych okolicznościach roku 1944, gdy Niemcy wypędzili mieszkańców stolicy po wybuchu powstania warszawskiego. Czytane na spotkaniu fragmenty „Dzienników” Marii Dąbrowskiej, pokazały obraz Ziemi Łowickiej jako niezwykle gościnnego miejsca, gdzie życzliwi ludzie robili wszystko, aby "osłodzić" wygnańcom gorycz tułaczki.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa materiałów archiwalnych zatytułowana Exodus ludności Warszawy na Ziemię Łowicką, o której opowiedział kierownik archiwum Marek Wojtylak - historyk i regionalista, ukazując dramatyczny los wysiedleńców zmuszonych do opuszczenia swoich domów i uciekających przed okrucieństwami wojny.

Po spotkaniu odbył się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Tomasza Świątkowskiego o prof. Halinie Świderskiej-Konecznej w Restauracji ArtPiwnica.
 

 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu

Konkurs Literacki "Ludowe rymy"


W dniu 6 grudnia 2015 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników V edycji  Powiatowego Konkursu Literackiego "Ludowe rymy" - tym razem kierowanego do osób dorosłych.

Do konkursu zgłoszono 18 wierszy. Ocenie podlegały: spójność z tematem konkursu, poprawność stylistyczna i językowa, poziom literacki pracy, twórczy charakter utworu oraz ogólna estetyka.

Komisja konkursowa w składzie:

 • Joanna Bolimowska –  prezes łowickiego oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo Kulturalnego, poetka, propagatorka folkloru łowickiego
 • Marzena Kozanecka-Zwierz – dyrektor Muzeum w Łowiczu
 • Jolanta Pokorska – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Łowiczu, polonista

kierując się założeniami konkursu wyłoniła zwycięzcę oraz przyznała 3 równorzędne nagrody:

I Nagroda:

 • Beata Kupiec

Nagrody równorzędne:

 • Katarzyna Karcz - za wiersz "Senny obraz"
 • Krystyna Kopeć - za wiersz "Marzenia wiejskiej gospodyni"
 • Krystyna Kunikowska - za wiersz "Łowicko Gwiozda"
   
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu

Warsztaty - papierowe ozdoby świąteczne


Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej organizuje grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży zainteresowanych nauką robienia papierowych ozdób świątecznych, które odbywają się w siedzibie centrum, Stary Rynek 17.

Zajęcia organizowane są z myślą głównie o lokalnych szkołach. W pierwszy zajęciach, 16 grudnia, wzięła udział grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu. Z papieru tworzono m.in. łowickie pawie oczka, kogutki i gwiazdki. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 46 837 34 33. Warsztaty potrwają do środy 23 grudnia 2015 r. Koszt uczestnictwa wynosi 5 zł od osoby.
 

 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ

"Cztery pory roku po łowicku" już w sprzedaży


Nakładem Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej został wydany kalendarz 12-planszowy na 2016 rok pt. "Cztery pory roku po łowicku". W projekcie udział wzięło dziesięć wycinankarek z terenu powiatu łowickiego. Poszczególne karty kalendarza ozdabiają wycinanki "kodry", a każda z nich przedstawia charakterystyczny dla danego miesiąca obrzęd.

Kalendarz można już zakupić w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17, w dwóch wersjach:

format B2 - cena 20 zł/szt.
format A3 - cena 10 zł/szt.

Dotychczas ukazały się z tej serii:

 • "Łowickie w sztuce" na 2009 r.
 • "Łowicka wycinanka" na 2010 r.
 • "Łowickie stroje ludowe" na 2011 r.
 • "Łowickie zespoły folklorystyczne" na 2012 r.
 • "Twórcy ludowi ziemi łowickiej" na 2013 r.
 • "Ziemia Łowicka" na 2014 r.
 • "Firmujemy Łowickie" na 2015 r.
   
 • -
  < kliknij i przejdź do poglądu miesięcy >

I N F O R M A C J A


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu, w ślad za pismem Głównego Lekarza Weterynarii, przekazuje informacje otrzymane dnia 25 listopada 2015 r., z Komisji Europejskiej w sprawie potwierdzenia w dniu 24 listopada 2015 r., że w badaniu laboratoryjnym w próbkach pobranych z gospodarstwa przyzagrodowego zlokalizowanego w departamencie Dordogne, na terytorium Francji, stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1.
 

Spotkania z historią


Z okazji przypadającej w tym roku 50. rocznicy śmierci Marii Dąbrowskiej, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu i Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu zapraszają na wykład prof. dr. hab. Dobiesława Jędrzejczyka pt. "Maria Dąbrowska w Zduńskiej Dąbrowie i Łowiczu" oraz wystawę materiałów archiwalnych pn. "Exodus ludności Warszawy na Ziemię Łowicką" w dniu 18 grudnia 2015 r. (piątek) o godzinie 16.30.

Po spotkaniu odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Tomasza Świątkowskiego o prof. Halinie Świderskiej-Konecznej w Restauracji ArtPiwnica.

 • -
  < powiększ >

XIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W poniedziałek, 7 grudnia 2015 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr III/85/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
 5. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Ostatnia w tym roku wizyta mammobusu


LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się 15 grudnia 2015 r. w Zdunach za Urzędem Gminy, Zduny 1 C.
 

Plid do pobrania:

Podsumowanie projektu


We wtorek 1 grudnia 2015 r. w Muzeum w Łowiczu odbyło się podsumowanie projektu "Łowicki strój ludowy - Tradycja żywa. Działania interdyscyplinarne", który otrzymał dofinansowanie MKIDN.

Uroczystość rozpoczęła się oficjalnym rozstrzygnięciem konkursu plastyczno - fotograficznego „Tylko mój -  regionalny strój” i wręczeniem nagród, zaprezentowana została także internetowa baza fotografii stroju łowickiego.

Następnie odbyło się otwarcie wystawy planszowej ze zbiorów Muzeum w Łowiczu: "Łowicki strój ludowy - tradycja żywa" oraz wystawy prac nagrodzonych w konkursie "Tylko mój - regionalny strój".

Ekspozycje będzie można oglądać do 24 stycznia 2016 r.

Zobacz więcej: http://www.muzeumlowicz.pl/aktualnosci/zobacz/326
 

I N F O R M A C J A


Zarząd  Powiatu Łowickiego informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”.
 

Rozstrzygnięcie konkursu "Odlotowa pszczoła"


W dniu 20 listopada 2015 r. miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie Powiatowego Ekologicznego Konkursu Plastycznego "Odlotowa pszczoła", ogłoszonego w ramach programu Edukacji ekologicznej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu. Do konkursu zgłoszono 192 prace uczniów szkół podstawowych powiatu łowickiego.

Komisja konkursowa w składzie: Liliana Kozłowska-Grzelczyk, Aneta Pędraszewska i Anna Sobczyk nagrodziła 21 uczniów. Przy ocenie prac brano pod uwagę autentyczność artystycznego działania dziecka, poszukiwanie własnej drogi twórczej, indywidualną formę oraz indywidualny sposób wypowiadania się poprzez sztukę.

Przyznano następujące nagrody:

w kategorii szkół podstawowych klas 1-3 nagrody trafiły do:

 • Katarzyny Gałka-Walczykiewicz (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu)
 • Zofii Brzozowskiej (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu)
 • Hanny Domańskiej (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu)
 • Kamili Golędzinowskiej (Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu)
 • Gabrieli Borowieckiej (Szkoła Podstawowa w Bielawach)
 • Dominika Kołudzkiego (Szkoła Podstawowa w Popowie)
 • Patryka Leśniewskiego (Szkoła Podstawowa w Popowie)
 • Kacpra Tomaszkiewicza (Szkoła Podstawowa w Popowie)
 • Daniela Frankowskiego (Szkoła Podstawowa w Popowie)
 • Igora Winieckiego (Szkoła Podstawowa w Popowie)
 • Jakuba Walczyka (Szkoła Podstawowa w Oszkowicach)
 • Krystiana Andraszczyka (Szkoła Podstawowa w Oszkowicach)
 • Łukasza Maroszka (Szkoła Podstawowa w Oszkowicach)     

w kategorii szkół podstawowych klas 4-6 nagrody trafiły do:

 • Jana Filipowicza (Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu)
 • Amelii Wojdy (Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu)    
 • Weroniki Kołudzkiej-Wójcik (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu)
 • Marii Bogusz (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu)
 • Szymona Milczarka (Szkoła Podstawowa w Jamnie)
 • Michaliny Tomaszkiewicz (Szkoła Podstawowa w Popowie)
 • Amelii Siejki (Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu)
 • Aleksandry Łukasik (Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu)

Nagrody w konkursie zostały dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Zapraszamy do biblioteki, aby obejrzeć prace zgłoszone do konkursu. Wystawę można zwiedzać do końca 2015 roku.
 

 • Fot. PBP w Łowiczu

Spotkanie z delegacją z Mołdawii


W środę 19.11.2015 r. w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej odbyło się spotkanie z 15-osobową grupą z Mołdawii, w której znaleźli się przedstawiciele sektora bankowego oraz organizacji i instytucji wspierania biznesu.

Spotkanie zostało zorganizowane w celu przekazania informacji oraz wymiany doświadczeń w tematach: jaką rolę pełni Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej we wspieraniu twórców i artystów ludowych oraz mikro biznesu w regionie? Jakie są główne zadania Centrum, na co mogą liczyć twórcy, artyści oraz co było głównym celem utworzenia Centrum? O działałności CKTiPZŁ opowiedziała dyrektor Katarzyna Słoma.

Delegacja z Mołdawii odwiedziła także Okręgową Spółdzielnię Mleczarką w Łowiczu oraz sklep FOLKSTAR.
 

 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ

Uczniowie z ZSP Nr 4 z wizytą w Zakopanem


II miejsce uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  im. Władysława Grabskiego w Łowiczu w VIII edycji Konkursu historycznego "Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości".

10 listopada 2015 r. w Zakopanem odbył się finał VIII edycji Konkursu historycznego "Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości", adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatów: tatrzańskiego, kartuskiego, świdnickiego, poznańskiego i łowickiego oraz uczniów gimnazjów powiatu tatrzańskiego i miast zaprzyjaźnionych z Zakopanem: Kórnik, Sopot oraz gminy Suchy Las.

Temat wiodący tegorocznej edycji brzmiał: "Szlak bojowy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych – od zesłania do zniewolenia".

Do finału przystąpiło 5 drużyn ze szkół średnich oraz 8 drużyn z gimnazjów. Współzawodnictwo, zacięte ale przebiegające w miłej atmosferze, oceniało jury w składzie: dr hab. Jerzy M. Roszkowski – przewodniczący, Adam Kitkowski, Zbigniew Szeliga i Jan Budz.

Powiat łowicki reprezentowała młodzież z  "Ekonomika", przygotowana przez p. Lenę Otczyk-Kosmalską w składzie:

 1. Paulina Lichman - klasa 3 LOB
 2. Konrad Gmosiński - klasa 3 LOC
 3. Paweł Dylik - klasa 2 LOB

Nasza drużyna tylko jednym punktem ustąpiła zespołowi z powiatu kartuskiego i tym samym zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Finał konkursu był jednym z punktów podhalańskich obchodów 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie Ekonomika z opiekunką Anną Słomską i delegacją łowickiego starostwa gościli w Zakopanem od poniedziałku do środy. Mieli okazję uczestniczyć w wieczorze z muzyką góralską, koncercie pieśni patriotycznych oraz Mszy Świętej odprawianej w intencji naszej Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Znaleźli też czas na spacery po zimowej stolicy Polski.

Organizatorom konkursu za miłą atmosferę, ciepłe przyjęcie i cenne nagrody serdecznie dziękujemy.
 

 • Fot. ZSP nr 4
 • Fot. ZSP nr 4
 • Fot. ZSP nr 4
 • Fot. ZSP nr 4
 • Fot. ZSP nr 4
 • Fot. ZSP nr 4

"W drodze do Niepodległej..."


 

 • -

Koncert chórów w Bazylice Katedralnej


14 listopada 2015 r. w  Bazylice Katedralnej na zaproszenie Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata i proboszcza parafii ks. Wiesława Skoniecznego wystąpiły kartuskie chóry Kakofonia oraz Cartusia. Koncert wpisywał się w ramy szeroko pojętego partnerstwa pomiędzy powiatem łowickim i kartuskim.

Żeński chór Kakofonia powstał z inicjatywy dyrygentki chóru Małgorzaty Kuchtyk, natomiast damko-męski chór Cartusia został założony przez ks. Gerarda Jakubiaka w 1993 roku, jako schola parafialna.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

97. Rocznica Odzyskania Niepodległości


10 listopada 2015 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu odbyły się uroczyste obchody 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie, których organizatorem były władze Powiatu Łowickiego i Miasta Łowicza.

Zaproszonych gości przywitali Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Krzysztof Górski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Michał Trzoska.

Starosta łowicki Krzysztof Figat przekazał na ręce członków Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty część zbiorów militarnych pochodzących z izby tradycji z nieistniejącego już Zespołu Szkół Licealnych w Nowych Zdunach. Odbyła się także ceremonia podarowania ZSP nr 1 sztandaru łowickiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Część artystyczną zaprezentowali uczniowie ZSP Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów i oddanie hołdu przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 

 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ
 • Fot. CKTiPZŁ

I N F O R M A C J A

 • -
  < powiększ >

"Poznaj zakaMARKI Łowickie"


30.10.2015 r. w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej odbyło się spotkanie z cyklu "Poznaj zakaMARKI Łowickie", które jest kontynuacją promocji powiatowego kalendarza planszowego na 2015 rok.

Działalność swoich instytucji przybliżyli nam laureaci nagrody Marki Regionalnej ŁOWICKIE, którzy w powiatowym kalendarzu zajmowali miejsce w miesiącu sierpniu i październiku: Izabela Rucińska – redaktor naczelna kwartalnika krajoznawczego "Wędrownik", Zbigniew Frączyk – dyrektor Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej Andrzej Danowski.

Podczas spotkania zaprezentowana została wspomniana podczas wrześniowej sesji rady powiatu łowickiego niespodzianka. Dyrektor ROTWŁ przekazał pierwszy unikatowy przewodnik po Polsce wydany przez Japończyków. Co ciekawe, Łowicz wraz Muzeum w Łowiczu, Skansenem w Maurzycach, Sromowem oraz warsztatami z twórcami ludowymi wskazane zostały jako jedyne atrakcje z województwa łódzkiego. Miejsca te wywołują niezwykłe zainteresowanie wśród turystów z Kraju Kwitnącej Wiśni.

O komentarz dotyczący kulis powstania przewodnika dyrektor CKTiPZŁ Katarzyna Słoma poprosiła Mariusza Łatę – dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Tokio.

"Przewodnik ten ukazał się w 2012 r. jako pierwszy monograficzny przewodnik w języku japońskim poświęcony Polsce. Rozmowy z wydawnictwem trwały kilka lat. Tyle czasu zajęło nam nakłonienie wydawnictwa Diamond Big do opracowania przewodnika i... uzgodnienie treści. Wydawnictwo Diamong Big, pod brandem Chikyu-no-Arukikata, specjalizuje się w wydawaniu przewodników turystycznych, uważanych w Japonii za najlepsze. Na początek zaoferowano nam serię wydawniczą Gem Stone, w której ukazują się mniejsze przewodniki o objętości 128 stron. Mając takie ograniczenie, musieliśmy skupić się na najważniejszych miejscach i atrakcjach turystycznych w Polsce. Uzgadniając z wydawnictwem treść przewodnika, kierowaliśmy się głównie dwoma kryteriami: realnym popytem, czyli koniecznością uwzględnienia miejsc najczęściej odwiedzanych przez japońskich turystów, oraz zainteresowaniami Japończyków. Folklor w poszczególnych krajach i regionach jest jednym z tematów, którymi japońscy turyści żywo interesują się podczas podróży zagranicznych, zwłaszcza w przypadku destynacji europejskich. I to jest już wystarczający argument, by umieścić Łowicz w przewodniku. Ponadto, Japończycy doceniają piękno łowickich wycinanek...".

Dyrektor ZOPOT zapowiedział także swoją wizytę w Polsce w połowie listopada br., podczas której spotka się z przedstawicielami województwa łódzkiego. Planowana wizyta związana będzie z planowaną podróżą studyjną, podczas której japońscy touroperatorzy poznają atrakcje turystyczne województwa łódzkiego. Jeżeli dojdzie do realizacji tej podróży to z całą pewnością odwiedzą także Łowicz.
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

Porozumienie o współpracy

2 listopada 2015 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu i Komendą Powiatową Policji w Łowiczu oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Łowiczu w roku szkolnym 2015/2016.

Minął rok owocnej współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu oraz Komendą Powiatową Policji w Łowiczu. To rok wielu inicjatyw i wzajemnej życzliwej współpracy. W nowym roku szkolnym 2015/2016 każda ze stron zadeklarowała chęć dalszej współpracy. Do współpracy przyłączyła się również Ochotnicza Straż Pożarna w Łowiczu.

W związku z powyższym w dniu 2 listopada 2015 roku w obecności Krzysztofa Figata Starosty Łowickiego, reprezentującego organ prowadzący Szkołę a jednocześnie inicjatora utworzenia klasy obronnej, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu reprezentowanym przez Dorotę Urbańską Dyrektora Szkoły a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu reprezentowaną przez st. bryg. Jacka Szeligowskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Komendą Powiatową Policji w Łowiczu reprezentowaną przez Jacka Banachowicz – Komendanta Powiatowego Policji oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Łowiczu reprezentowaną przez Marka Przyżyckiego – Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej.

Porozumienie określa zasady współpracy Szkoły z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu oraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu oraz  z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łowiczu, podczas realizacji zadań w zakresie edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży naszej szkoły, a w szczególności do nowo powstałych klas o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne.
 

 • fot. II LO w Łowiczu
 • fot. II LO w Łowiczu
 • fot. II LO w Łowiczu
 • fot. II LO w Łowiczu
 • fot. II LO w Łowiczu
 • fot. II LO w Łowiczu
 • fot. II LO w Łowiczu
 • fot. II LO w Łowiczu
 • fot. II LO w Łowiczu

Otwarty konkursu ofert


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2016 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

Karol Rybacki (1859-1935) - drukarz i wydawca


6 listopada 2015 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu odbyło się kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach obchodów Roku Karola Rybackiego, których głównym pomysłodawcą i koordynatorem jest Zdzisław Kryściak, prezes Koła Przewodników Terenowych im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu.

Przypomniano ważną dla Łowicza postać - zasłużonego społecznika, wydawcę, drukarza i literata, który naszemu miastu poświęcił ponad pół wieku swojego życia.

Zaprezentowano wystawę dokumentów archiwalnych oraz publikacji, czasopism i druków wydanych nakładem działającej w latach 1882 – 1935  księgarni K. Rybackiego. Materiały te pochodzą z prywatnych zbiorów Zdzisława Kryściaka oraz z zasobów łowickiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję zobaczyć unikatowy egzemplarz redakcyjny tygodnika „Łowiczanin” z 1911 r.

Wystawę wzbogaciła bogata kolekcja najstarszych pocztówek łowickich, których również wydawcą jest Rybacki, a które pochodzą głownie z prywatnych zbiorów filokartystów:  Edwarda Miziołka, Andrzeja Chmielewskiego, Jana Rucińskiego oraz Henryka Pięty.

Zwieńczeniem spotkania była promocja reprintu publikacji z 1925 r. wydanej nakładem Księgarni K. Rybackiego pt. „Jaśko Badylów, obrazek sceniczny w 3-ch odsłonach z życia chłopów Księstwa Łowickiego" autorstwa Piotra Puczyńskiego. Reprint, w nakładzie 700 egz., ukazał się w cyklu wydawniczym Księżacka Biblioteczka Regionalna współfinansowany przez  Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu, Łowicki Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej w Nieborowie.

Fragmenty pisanego gwarą krótkiego utworu scenicznego, który wg autora opisuje rzeczywiste zdarzenie, zaprezentowała członkini Zespołu Śpiewaczego Ksinżoki - Joanna Bolimowska.
 

 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu
 • Fot. PBP w Łowiczu

Rodzinne warsztaty patriotyczne


W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości, Muzeum w Łowiczu proponuje zajęcia edukacyjne dla rodzin z dziećmi oraz dla szkół:

 1. Zapraszamy do udziału w rodzinnych warsztatach patriotycznych pt. "Świętujemy Niepodległą".

  W trakcie zajęć uczestnicy przygotują zakładki do książek i kokardy w barwach narodowych. Część praktyczna warsztatów poprzedzona zostanie prezentacją eksponatów wraz z krótkim wprowadzeniem na temat ustanowienia Święta Niepodległości i tradycji jego obchodzenia.

  Zajęcia w cenie 6 zł/os będą realizowane 8 listopada 2015 r. o godz. 11.00 i 13.00. Zgłoszenia przyjmujemy pod telefonem 46 837 39 28 wew. 36.
   
 2. Zachęcamy do udziału w lekcji historycznej pt. "Łowicz w drodze do Niepodległej”. W trakcie zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z odzyskaniem niepodległości Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Łowicza. Omówiona zostanie działalność różnorodnych politycznie środowisk polskich, ich koncepcje organizacji przyszłego państwa oraz strategie walki o ich urzeczywistnienie. Ukazane zostaną postawy mieszkańców Łowicza wobec wydarzeń 1918 r., udział w tworzeniu struktur władzy państwowej i atmosfera pierwszych dni Niepodległości. Lekcja będzie realizowana w oparciu stałą ekspozycję historyczną w Muzeum i wzbogacona prezentacją multimedialną. Zajęcia kierujemy do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Zajęcia w promocyjnej cenie 2 zł/os będą realizowane w listopadzie br. Zgłoszenia przyjmujemy pod telefonem 46 837 39 28 wew. 36.
   
 • -

Ćwiczenia powiatowo-gminne


W dniu 23 października 2015 r. na terenie powiatu łowickiego przeprowadzone będzie w ramach szkolenia obronnego ćwiczenie powiatowo-gminne pod kryptonimem "Powiat Łowicki – 2015".

 1. Tematem ćwiczenia będzie przygotowanie powiatu łowickiego do wykonywania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Koordynacja i współdziałanie organów administracji samorządowej, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz formacji obrony cywilnej.
 2. Forma ćwiczenia – ćwiczenie praktyczne z elementami aplikacyjnymi.
 3. Godzina, miejsce, zakres i uczestnicy ćwiczenia:
  a) Ćwiczenie etap 1/3
  - Godzina: 7:30 – 16:00;
  - Miejsce: Budynek Starostwa Powiatowego – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  - Zakres: wprowadzenie Stałego Dyżuru w gminach, służbach i inspekcjach;
  - Uczestnicy: Stanowisko kierowania SD - obsada
  b) Ćwiczenie etap 2/3
  - Godzina: 9:00 – 10:30;
  - Miejsce: Budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy Stanisławskiego 30a – Sala Komisji;
  - Zakres: Analiza podanych ilości zapotrzebowania na tabletki jodku potasu przygotowanych przez podmioty lecznicze;
  c) Ćwiczenie etap 3/3
  - Godzina: 11:00 – 15:00;
  - Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu;
  - Zakres: Pożar obiektu szkolnego, ewakuacja uczniów i pracowników, udzielenie pomocy poszkodowanym w namiocie ratowniczym z wykorzystaniem łóżek polowych;
  - Uczestnicy: KP PSP w Łowiczu z jednostkami KSRG z terenu powiatu łowickiego, KP Policji w Łowiczu, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łowiczu, ZSP Nr 2 w Łowiczu.

Dodatkową imprezą towarzyszącą będzie uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych i nadanie wyższych stopni kadetom oddziału obrona i bezpieczeństwo publiczne II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9:00 w siedzibie szkoły przy ul. Ułańskiej 2.

 

Partnerska umowa współpracy


W dniu 19.10.2015 r. w Łowiczu nastąpiło podpisanie partnerskiej umowy współpracy pomiędzy SPZOZ Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, reprezentowanym przez dyrektora dr n. med. Wiesława Chudzika, zwanego w umowie Partnerem Wiodącym, a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, reprezentowanym przez dyrektora Jacka Kaniewskiego, zwanego Partnerem przy uczestnictwie Pawła Bejdy – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego i Krzysztofa Figata – Starosty Łowickiego.

Celem porozumienia partnerskiego jest współdziałanie w zakresie leczenia pacjentów przy wykorzystaniu posiadanego potencjału medycznego, wymiany informacji dopuszczonej prawem, mającym na celu szybką diagnostykę i kompleksową opiekę nad świadczeniobiorcami skierowanymi i trafiającymi do wyżej wskazanych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Strony wspólnie ustalają w myśl porozumienia, iż w miarę swoich możliwości będą udzielały wzajemnego wsparcia w realizacji następujących celów:
- diagnostyka medyczna
- leczenie stacjonarne
- leczenie ambulatoryjne.

Działania te będą w szczególności oparte o następujące komórki organizacyjne Partnera Wiodącego, czyli SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi:
- Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
- Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii
- Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych
- Klinika Neurologii i Udarów Mózgu
- Klinika Urologii.

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

"Architektura regionu łowickiego"

 • -

XIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 21 października 2015 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2014/2015.
 7. Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją – budowa MOS w Kiernozi.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 – 2019.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu współpracy na rok 2016 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniający uchwałę Nr III/16/2014 RPŁ z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015 – 2018.
 16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

"Zaprojektuj torbę ekologiczną Powiatu Łowickiego"


Informacja o wynikach konkursu „Zaprojektuj torbę ekologiczną Powiatu Łowickiego”.


W dniu 07.10.2015 r. Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Grzegorz Bogucki         – przewodniczący komisji
 2. Jacek Chudy               – członek komisji
 3. Adriana Drzewiecka      – członek komisji
 4. Anna Stańczyk            – członek komisji

oceniła nadesłane prace konkursowe wykonane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łowickiego prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Komisja przyznała I miejsce Julii Kosmalskiej z II LO oraz 3 wyróżnienia – dla Michała Rutkowskiego z I LO, Klaudii Kobierzyckiej z II LO i Patrycji Anyszewskiej z ZSP nr 3.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu. O sposobie i terminie odebrania nagród laureaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.
 

 • -

Roczny Program Współpracy na rok 2016


Na podstawie Uchwały Nr 129/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 września 2015 roku w dniach od 2 do 9 października 2015 roku trwać będą konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełnioną Ankietę stanowiącą załącznik do ww. uchwały prosimy kierować drogą elektroniczną na adres email: eks@powiatlowicki.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-440 Łowicz.
 

Nagroda dla punktu informacji turystycznej


W dniu 30 września 2015 roku, podczas sesji Rady Powiatu Łowickiego, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej otrzymało certyfikat "Najbardziej Gościnny Punkt Informacji Turystycznej 2015" od przedstawicieli Regionalnej Organizacji Turystyczej w Łodzi.

Zbigniew Frączyk - Dyrektor Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w imieniu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wręczył pamiątkowy certyfikat, nagrodę główną w wakacyjnym konkursie na najbardziej gościnny punkt informacji turystycznej w 2015 roku wraz z życzeniami i szczególnymi gratulacjami dla wszystkich pracowników Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Dziękujemy i zapraszamy do odwiedzania Ziemi Łowickiej.
 

 • -
 • -
 • -
 • -

XII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 30 września 2015 roku o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Łowickim.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Miasto Łowicz, Gminą Łowicz i Gminą Nieborów do realizacji zadania pod nazwą: Opracowanie koncepcji, dokumentacji techniczno-budowlanej  i wykonawczej dla przedsięwzięcia związanego z utworzeniem szlaku turystyczno-rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego”.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
 9. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.
 10. Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie informacji z przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 12. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 14. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

"Łowicki strój ludowy – tradycja żywa..."


17 października 2015 r., w godz. 15:00-17:30, Muzeum w Łowiczu zaprasza na konferencję popularno-naukową dotyczącą historii i współczesnych kontekstów funkcjonowania stroju łowickiego w kulturze regionu i Polski.

Konferencja odbywa się w ramach projektu "Łowicki strój ludowy – tradycja żywa. Działania interdyscyplinarne" dofinansowanego ze środków MKiDN.

Referaty na konferencji wygłoszą pracownicy ośrodków naukowych i muzeów zajmujący się badaniem, dokumentowaniem i gromadzeniem polskich i łowickich strojów ludowych.

Zapraszamy do udziału w konferencji pracowników muzeów, domów kultury, bibliotek, ośrodków naukowych, regionalistów, nauczycieli, twórców ludowych, członków zespołów folklorystycznych i wszystkie osoby zainteresowane dawnymi i współczesnymi tradycjami regionu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia na konferencję:

W celach organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w konferencji do dnia 9 października 2015 r., telefonicznie (46 837 39 28 wew. 36, Dział Naukowy), listownie (Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz, z dopiskiem "Konferencja strój" lub drogą mailową na oswiata@muzeumlowicz.pl (formularz w załączniku).
 

 • -
 • -

Dożynki Prezydenckie - wieniec z Jackowic


W  dniach 12-13 września 2015 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. Uroczystości te nawiązują do kultywowanych przez Prezydenta Ignacego Mościckiego tradycji.  Dożynki w Spale wyrażają szacunek państwa dla ciężkiej pracy rolnika oraz przywiązanie do narodowej tradycji.

Województwo Łódzkie reprezentował wieniec z naszego powiatu wykonany przez mieszkańców wsi Jackowice. Do Spały z wieńcem udała się 10-osobowa delegacja wsi Jackowice z gminy Zduny oraz kapela ludowa z Kiernozi. Wieniec miał kształt ołtarza, na którym widnieje obraz Księżaka, który Jezusowi Miłosiernemu wręcza bukiet z kłosów zbóż. Na dole ołtarza ułożony został dywan wyklejony z ziaren zbóż.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Porządkowanie cmentarza prawosławnego


W odpowiedzi na liczne zapytania od chętnych osób dziesiatacy informują: dalsze prace przy porządkowaniu cmentarza prawosławnego w Łowiczu (ul. Listopadowa) odbędą się w sobotę 19 września o godz. 10:00.

Zbiórka przy cmentarzu. Koordynatorami prac są dziesiątacy - Piotr Wysocki i Jan Ruciński (kontakt w razie pytań 504-272-799). Zapraszamy. Prosimy o zabranie odzieży roboczej i przyborów do porządkowania.
 

 • -

"Ale ziółko! Rośliny z wiejskiego podwórka"


Muzeum w Łowiczu zaprasza w dniu 20 września 2015 r. (niedziela), o godz. 12.00 na zajęcia "Ale ziółko! Rośliny z wiejskiego podwórka".

Nasi przodkowie żyli blisko natury i czerpali z jej bogactwa. Posiadali szeroką znajomość dobroczynnych i pożytecznych właściwości roślin, które wykorzystywali jako pożywienie, czy surowiec do wytwarzania niezbędnych do życia przedmiotów. Przyroda stanowiła też inspirację dla tradycyjnej, ludowej twórczości (haftów, wycinanek, kolorów tkanin).

Jedną z najważniejszych dziedzin, w której na szeroką skalę stosowano rośliny była medycyna ludowa. Opierała się ona na wielopokoleniowych doświadczeniach i praktycznej wiedzy na temat środowiska naturalnego, a często także na myśleniu magicznym, przesądach i zabobonnych praktykach.

Na zajęciach uczestnicy obejrzą zioła i inne rośliny z łowickich ogródków, łąk, pól i lasów. Nauczą się jak je rozpoznawać. Dowiedzą się w jaki sposób były wykorzystywane w tradycyjnej kulturze regionu, a podczas części warsztatowej przygotują własny zielnik.

Liczba miejsc ograniczona, na zajęcia obowiązują zapisy, tel. 46 837 39 28 wew. 36.

Wstęp 6 zł/os.

 • -

K O M U N I K A T


Łódź, dnia 9 września 2015 r.

KOMUNIKAT

Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących
przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w roku 2015.

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 20013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie pomiędzy 22 i 27 września 2015 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia obejmą cały teren województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych.

Szczepienie będzie wykonane metodą zrzutów z samolotów doustnej szczepionki. Szczepionka jest zatopiona we wnętrzu przynęty - mieszance pokarmowej w kształcie ściętego stożka, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 3,9 cm x 3,5 cm x 1,5 cm, o zapachu rybnym, w ilości 20 dawek na 1 km2.

Zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie szczepionki w miejscu jej wyłożenia, jak również informuję, że szczepionka nie może być konsumowana przez ludzi.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe.

Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami telefonów: 42 635-14-00, 42 635-14-01 lub 42 635-14-09 lub w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii na terenie woj. łódzkiego.

Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów.

Łódzki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Roman Owecki
 

Lataj „z głową” bezzałogowo


Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego ulotką informacyjną, która w przystępny sposób prezentuje podstawowe zasady sportowego i rekreacyjnego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi.

http://www.ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/3767-lataj-z-glowa-bezzalogowo-ulotka-informacyjna-ulc
 

 • -

Konkurs Plastyczny "Odlotowa pszczoła"


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, w ramach realizacji projektu ekologicznego "Edukacja ekologiczna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu", zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Ekologicznym Konkursie Plastycznym – "Odlotowa pszczoła".

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności samodzielnego poznawania przyrody. Do konkursu można zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę w formie rysunku, grafiki, malarstwa lub collagu, w formacie min. A3.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz, z dopiskiem "Ekologiczny Konkurs Plastyczny". Termin nadsyłania prac upływa 16 października 2015 r.

Nagrody dla finalistów będą dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowegow Łowiczu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 46 837 38 74.
 

 • -

Narodowe Czytanie "Lalki" w Powiecie Łowickim


W niedzielę 6 września 2015 r. odbyła się kolejna odsłona Narodowego Czytania w Powiecie Łowickim. Uroczystość zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu.

W sali barokowej łowickiego muzeum, do której przeniesiono imprezę z uwagi na niepogodę, zabrzmiały fragmenty "Lalki" Bolesława Prusa.

Czytający doskonale interpretowali fragmenty powieści, wśród nich m.in. Krzysztof  Górski - Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego, Grzegorz Bogucki - Wicestarosta Łowicki, Ks. prałat Wiesław Skonieczny, Joanna Jaros - Sekretarz Powiatu Łowickiego, Michał Trzoska - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, Krzysztof Jan Kaliński - Burmistrz Miasta Łowicza,  Agnieszka Wojda - Wójt Gminy Kocierzew Południowy oraz dyrektorzy i kierownicy instytucji, prezesi i członkowie stowarzyszeń, przedsiębiorcy, przewodnicy, osoby znane z życia publicznego powiatu: Danuta Zakrzewska, Marek Wojtylak, Marzena Kozanecka-Zwierz, Katarzyna Słoma, Renata Łazarska, Kamil Sobol, Anna Bieguszewska, Zdzisław Kryściak, Joanna Pietrucha, Krzysztof Gajda, Piotr Kapusta, Beata Graszka, Ireneusz Cybulski, Martyna Czekalska, Krystyna Kunikowska, Katarzyna Kośmider, Marianna Narewska, Mirosława Wolska-Kobierecka, Joanna Bolimowska, Jacek Rybus, Eligiusz Pietrucha.

Czytanie "Lalki" przeplatały chwile z muzyką. Piosenki o miłości w wykonaniu Marty i Pauliny Gawrońskich doskonale ilustrowały historię znajomości Izabeli i Stanisława. Na zakończenie wszyscy czytający pozowali do pamiątkowego "selfie".

Każdy kto przyniósł ze sobą działa Prusa otrzymał okolicznościowy stempel. W muzealnym holu na zgromadzonych czekał również słodki poczęstunek.
 

Fot. PBP w Łowiczu

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Mixer Regionalny w Łodzi


W miniony weekend, 5-6 września, pracownicy Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Andrzej Czapnik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie wraz z delagacją z Gminy Nieborów oraz Gmina Kocierzew Południowy i firma FOLKSTAR uczestniczyli w Mixerze Regionalnym w Łodzi.

Ponad 100 wystawców z całego regionu pojawiło się na ulicy Piotrkowskiej, na wydarzeniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Mixer regionalny już od kilku lat przyciąga tysiące łodzian i gości z innych miast. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć delegacji z Powiatu Łowickiego. Kolorowe stoiska z wyrobami lokalnych twórców ludowych czy warsztaty z udziałem hafciarki Agnieszki Zabost to tylko część atrakcji jaką przygotowaliśmy na tegoroczny Mixer Regionalny. Swoją ofertę zaprezentowało m.in. Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia u Kowala”, Ranczo u Noego,  Browar Bednary, Koło Gospodyń Wiejskich z Kocierzewa Południowego i Nieborowa, hafciarki - Agnieszka Zabost,  Małgorzata Kosiorek, wycinankarka Stefania Borkowska, rzeźbiarka Agnieszka Głuszek.

Stoiska Powiatu Łowickiego wzbudzały duże zainteresowanie nie tylko pysznymi potrawami wykonanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich i dekoracjami z papieroplastyki Beaty Rokickiej, ale przede wszystkim barwnymi strojami ludowymi. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej na targi zabrało liczne materiały promocyjne, ulotki i foldery zachęcające do odwiedzenia największych atrakcji turystycznych oraz spędzenia weekendu na Ziemi Łowickiej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia oraz wywiadu z reprezentantami ziemi łowickiej.

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/mixer_regionalny_lodzkie_2015,5839

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/mixer_regionalny_lodzkie_2015,5843
 

fot. CKTiPZŁ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Europejskie Dni Dziedzictwa


Muzeum w Łowiczu, Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości w Skierniewicach, Skierniewicki Klub Kolekcjonera zapraszają na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa "Tropem skierniewickich kolekcji" pod Honorowym Patronatem Starosty Łowickiego w sobotę, 12 września 2015 r. w Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny. W 1991 roku Rada Europy ustanowiła obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Głównym celem EDD jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Nawiązując do tegorocznego hasła EDD "Utracone dziedzictwo", Muzeum w Łowiczu we współpracy ze Skierniewickim Klubem Kolekcjonera pragnie zwrócić uwagę na rolę kolekcjonerów w procesie ratowania pamiątek przeszłości, na ich działalność wystawienniczą i propagatorską.


PROGRAM:

16.00 - sesja referatów:

 • Andrzej Kostusiak, Historia Skierniewickiego Klubu Kolekcjonera;
 • Tomasz Romanowicz, Najciekawsze kolekcje w zbiorze Działu Dokumentacji Historycznej Muzeum w Łowiczu;
 • Marek Wojtylak, Archiwalia rodzinne w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu.

17.00 - Muzyka Baroku

 • koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach.

17.45 - otwarcie wystawy "Tropem skierniewickich kolekcji".

Prezentacja zbiorów kilkunastu skierniewickich kolekcjonerów, obejmująca m.in. militaria, pamiątki po 26 Dywizji Piechoty, 10 Pułku Piechoty, akcesoria strażackie, przedmioty związane ze skierniewickim Browarem Strakacza i LO im. B. Prusa, karty pocztowe, banknoty, pieniądz zastępczy, szkło, porcelanę, przybory do pisania, wyroby tytoniowe, fotogramy ze Skierniewickiej Parowozowni.

Wstęp wolny!
 

 • -

Dożynki i Biesiada z rekordową frekwencją


W niedzielę 30 sierpnia 2015 r. odbyły się Dożynki Wojewódzkie połączone z XVI Biesiadą Łowicką w Skansenie w Maurzycach, w których przez cały dzień udział wzięło ponad 20 tys. gości. Jest to rekordowa frekwencja w historii organizowanych Biesiad Łowickich.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z kolejnych wydarzeń: Mszy Św., obrzędu dożynkowego, wręczenia Nagród im. Władysława Grabskiego, pokazu mody łowickiej oraz pokazu Mility Nikonorov, wręczenia odznaczeń "Zasłużony dla rolnictwa", rozstrzygnięcia konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich, występu kabaretu OT.TO, występu zespołu FUTURE FOLK oraz występu gwiazdy wieczoru – zespołu DŻEM.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc firmom i instytucjom:

 • Firmie EXDROB w Kutnie
 • Firmie OSM Łowicz
 • Restauracji „U Pana Tadeusza” z Domaniewic
 • Firmie PGE Dystrybucja S.A.
 • Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Łowickiej
 • Agencji Rynku Rolnego
 • Bankowi Zachodniemu WBK
 • Bankowi BGŻ BNP Paribas
 • Mazowieckiemu Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierzą w Łowiczu
 • Firmie Bracia Urbanek
 • Spółce Ogrodniczo-Pszczelarskiej "PSZCZÓŁKA" w Łowiczu
 • Firmie TÖNSMEIER EKOSERWIS w Łowiczu
 • Firmie AGROS NOVA w Łowiczu
 • Firmie STEVEN
 • Firmie WIPASZ
 • Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu
 • Firmie Przysnacki
 • Zespołom pieśni i tańca, które brały udział w obrzędzie dożynkowym, lokalnym twórcom ludowym, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz wystawcom, którzy przyjechali na naszą imprezę
 • Pracownikom zaangażowanym w organizację: Muzeum w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 • ZSP nr 1 im. X Pułku Piechoty w Łowiczu
 • Patronom medialnym: TVP Łódź, Radio Victoria, Dziennik Łódzki, Lowicz24, Radio Łódź, Nowy Łowiczanin, Łowiczanin.info, Infoskierniewice.pl, Radio RSC.
   

Fot: CKTiPZŁ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

IV Narodowe Czytanie


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu i Starosta Łowicki zapraszają na IV NARODOWE CZYTANIE w Powiecie Łowickim Lalki Bolesława Prusa w dniu 6 września 2015 r. (niedziela) o godz. 15.30 w Ogrodzie Saskim w Łowiczu przy Restauracji POLONIA, Stary Rynek 4 (w razie niepogody zapraszamy do sali barokowej Muzeum w Łowiczu).

W programie:

 • oficjalne rozpoczęcie uroczystości
 • przedstawienie życia i twórczości Bolesława Prusa
 • głośne czytanie Lalki w wykonaniu gości specjalnychi osób znanych z życia  publicznego w Powiecie  Łowickim
 • chwile z muzyką
 • słodkie co nieco…
 • stemplowanie przyniesionych książek okolicznościową pieczęcią

 

WSTĘP WOLNY
 

 • -

Odwołanie zakazu wstępu do lasu


W związku ze spadkiem zagrożenia pożarowego, Nadleśnictwo Skierniewice odwołuje zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie działania Nadleśnictwa Skierniewice.

Odwołanie nastepuje od dnia 26.08.2015 r.
 

XI Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 26 sierpnia 2015 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu Technikum Uzupełniającego Nr 1 oraz jego likwidacji.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu Technikum Uzupełniającego Nr 3 oraz jego likwidacji.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr III/16/2014 RPŁ z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015 – 2018.
 15. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 17. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

"Drzewko za makulaturę"


Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w dniu 30 sierpnia 2015 roku podczas imprezy "Dożynki Wojewódzkie 2015 i XVI Biesiada Łowicka" w Skansenie w Maurzycach, w godz. od 12.00 – 18.00, lub do wyczerpania talonów (ilość ograniczona – 250 sztuk), będzie przeprowadzona akcja "Drzewko za makulaturę".

Akcja polega na zbiórce makulatury. Dostarczający na miejsce zbiórki minimum 3 kg makulatury (oprócz kartonów) otrzyma talon o wartości 20 zł uprawniający do odbioru sadzonki drzewka lub krzewu w Gospodarstwie Szkółkarskim "Błękitne" ul. Powstańców 2 w Łowiczu, w terminie od 31 sierpnia do 30 września 2015 roku.
 

Łowicki punkt IT najbardziej gościnny


Punkt Informacji Turystycznej działający przy Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wygrał w wakacyjnym konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej. Ideą konkursu było przekonanie turystów do odwiedzenia danego miejsca lub regionu atrakcyjnego turystycznie. Forma konkursu była dowolna, pracami konkursowymi mogły być zdjęcia, filmiki, piosenki, memy. Zwycięzcę zabawy wyłonili internauci w głosowaniu na facebookowej stronie POT.

Filmik promujący punkt informacji znajdujący się w siedzibie CKTiPZŁ Stary Rynek 17 zdobył w ciągu kilku dni 468 polubień na facebookowym profilu Polskiej Organizacji Turystycznej. To ponad dwa razy więcej „lajków” od drugiej w konkursie placówki w miejscowości Krasnobród na Lubelszczyźnie.

Trwający nieco ponad minutę materiał przedstawia wnętrze łowickiej IT wraz z największymi rekordami rękodzielniczymi wykonanymi przez rodzimych twórców ludowych. Występujący w nagraniu Kamil Zabost i Dagmara Koza podziwiają m.in. wielkiego jaśka i łowickiego pająka, z którymi robią sobie popularne zdjęcie „selfie”.

Nagrodą w konkursie jest promocja Informacji Turystycznej na oficjalnej stronie i fanpage Polskiej Organizacji Turystycznej, a także wywiad w branżowym piśmie turystycznym „Wiadomości Turystyczne”. Łowicki Punkt IT otrzyma także pamiątkową tabliczkę „Najbardziej Gościnne Centrum Informacji Turystycznej”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za oddane głosy! Zapraszamy do odwiedzenia Ziemi Łowickiej.

Filmik można zobaczyć pod dresem: https://www.facebook.com/PolskaOrganizacjaTurystycznaOficjanlyFanPage/videos/1120365201311424/?pnref=story
 

 • -

Akcja "Bezpieczeństwo to podstawa"


17 sierpnia 2015 roku o godzinie 16:00 na Muszli Koncertowej na Błoniach w Łowiczu Starosta Łowicki Krzysztof Figat wspólnie z Firmą Skanska był organizatorem akcji "Bezpieczeństwo to podstawa". To społeczno-edukacyjna akcja mająca na celu kształtowanie wśród najmłodszych umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze oraz popularyzację nawyku noszenia elementów odblaskowych.

Zbliża się rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dzieci i młodzież staną się w drodze do szkoły uczestnikami ruchu drogowego, na których powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Ich bezpieczeństwo to nasz wspólny obowiązek. To cenna inicjatywa Firmy Skanska, by popularyzować prawidłowe zachowania na drodze.
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

Mistrz Polski Juniorów w Piłce Nożnej Plażowej


GLKS Laktoza Łyszkowice zdobył tytuł Mistrzów Polski Juniorów w Piłce Nożnej Plażowej podczas turnieju w Ustce (30.07. – 02.08.2015).

Wsparcie finansowe na wyjazd to również dotacja udzielona przez Zarząd Powiatu Łowickiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 

 • -
 • -
 • -

"Dancing with BACH" w Nieborowie


Połączenie muzyki i tańca nie jest nowe – towarzyszy ludzkości już od przeszło 2000 lat. Jednak podczas koncertu w Nieborowie czeka nas coś wyjątkowego – złamanie dramaturgicznej zasady jedności czasu: muzyce barokowej będzie towarzyszył współczesny taniec improwizowany. Zderzenie tych dwóch stylistyk nie tylko stworzy intrygujące zestawienie dźwięku z ruchem, lecz również pozwoli na współczesną redefinicję obu praktyk: praktyki wykonawstwa historycznego i praktyki interpretowania muzyki za pomocą ruchu.

Podczas koncertu „Dancing with BACH” wystąpią muzycy specjalizujący się w wykonywaniu muzyki dawnej na historycznych instrumentach i tancerze z Pracowni Fizycznej Jacka Owczarka. Będzie można usłyszeć kompozycje należące do epoki baroku. Prócz utworów Jana Sebastiana Bacha zabrzmią kompozycje Jerzego Fryderyka Händla i Antonia Vivaldiego.

Wykonawcy:
Ewa Mrowca – klawesyn, Jakub Kościukiewicz – wiolonczela barokowa, Maria Papuzińska-Uss, Ludmiła Piestrak – skrzypce barokowe, Anna Skolimowska, Krzysztof Skolimowski, Aleksandra Łaba, Wojciech Łaba – taniec.

Program:

 • Georg Friedrich Handel – Trio Sonata na dwoje skrzypiec i b.c. op. 5 nr 3 e moll
 • Johann Sebastian Bach – Suita na wiolonczelę nr 1 G dur BWV 1007
 • Antonio Vivaldi – Sonata wiolonczelowa nr 6 B dur
 • Johann Sebastian Bach – Suita na klawesyn nr 4 Es dur BWV 815
 • Georg Friedrich Handel – Trio Sonata na dwoje skrzypiec i b.c. op. 5 nr 6 F dur
   

Niedziela w Skansenie w Maurzycach


Muzeum w Łowiczu zaprasza na Niedzielę w Skansenie w Maurzycach w dniu 9 sierpnia 2015 r. w godz. 12.00 - 18.00. Tradycyjnie w programie znalazły się warsztaty piekarnicze (wypiek ciasta i chleba w piecu chlebowym). Ponadto będzie możliwość nauczenia się wykonywania łowickich wycinanek, papierowych firanek oraz poznać tajniki ludowej rzeźby drewnianej.

O godz. 13.00 i 16.00 najmłodszych uczestników zapraszamy na warsztaty kaligrafii, podczas których spróbują swoich sił w pięknym pisaniu.

Natomiast wszystkich zainteresowanych zapraszamy o godz. 12.00 i 15.00 do udziału w spacerze po Skansenie z przewodnikiem, który opowie jak dawniej na wsi bywało…

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje bilet wstępu do skansenu.
 

 • -

III Łowickie Żniwa


W dniu 26 lipca 2015 r. w Skansenie w Maurzycach odbyły się III Łowickie Żniwa, organizowane przez Powiat Łowicki, Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej i Muzeum w Łowiczu.

Łowickie Żniwa są imprezą cykliczną, wpisaną na stałe do kalendarza imprez kulturalnych Powiatu Łowickiego o charakterze kulturalno-promocyjnym, której nieodłącznym elementem jest prezentacja dawnego tradycyjnego obrzędu żniwnego.

Wśród wielu gości w obrzędzie żniwnym uczesniczyli m.in. senator RP Przemysław Błaszczyk, poseł na Sejm RP Artur Dunin, wicemarszałek województwa łódzkiego Paweł Bejda, przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Iwona Korczak, Maksymilian Celeda – doradca Ministra Kultury, Witold Wierzbiński – Dyrektor Departamentu Promocji w Agencji Rynku Rolnego, Cezary Dzierżek – Wiceprezes WFOŚiGW.

Koła Gospodyń Wiejskich z gmin powiatu łowickiego zaprezentowały stoiska z potrawami regionalnymi przygotowywanymi wg tradycyjnych receptur. W tym roku KGW brały udział w konkursie pn. „Najlepsze żniwne ciasto”, a nagrodami były grille gazowe.

Nagrodzono także laureatów nagrody Łowicka Róża 2015 – w kategorii twórczość artystyczna Genowefę Miazek i w kategorii upowszechnianie kultury Stanisława Wróbla. Ustanowienie Nagrody „Łowicka Róża” ma na celu uhonorowanie i promowanie dorobku kulturowego powiatu łowickiego oraz zaktywizowanie społeczności do działań w szeroko pojętych dziedzinach kultury. Nagroda jest wyrazem szczególnego wyróżnienia znaczących osiągnięć w twórczości artystycznej, upowszechnianiu działalności kulturalnej oraz ochrony dóbr kultury.

III Łowickim Żniwom tradycyjnie towarzyszyły występy zespołów ludowych z regionu łowickiego w tym występ ZPiT "Blichowiacy" oraz Zespołu Śpiewaczego "Ksinzoki". Na scenie pod strzechą wystąpił także zespół "The Thrill", a na zakończenie imprezy był występ zespołu "LESIOKI".
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

Dotacja na zakup nowości wydawniczych


W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2015 r. w wysokości 12 000,00 zł.

Program jest elementem polityki bibliotecznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Jego celem jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.
 

Informacja dla właścicieli lasów

 • -
  < powiększ >

K O M U N I K A T


KOMUNIKAT

dotyczący zwalczania barszczu Sosnowskiego


W związku z pojawiającymi się doniesieniami na temat zagrożenia poparzeniami barszczem Sosnowskiego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podała do wiadomości „Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na  terenie Polski”.

 • Barszcz Sosnowskiego jest inwazyjnym gatunkiem obcym, zagrażającym zdrowiu ludzi i zwierząt oraz rodzimej przyrodzie.
   
 • Jego stanowiska znajdują się na terenie całej Polski (w każdym województwie).
   
 • Liczba jego stanowisk z roku na rok wzrasta, a prognozy świadczą, że teren Polski jest dalece niewysycony tym gatunkiem.
   
 • Roślina ta stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi ze względu na możliwość powodowania poparzeń oraz prawdopodobieństwo przyczyniania się do powstawania nowotworów skóry.            

Szczegółowe informacje dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu (pokój nr 2).

                                                                          Starosta Łowicki   
                                                                           Krzysztof Figat

   

 • -
  Barszcz Sosnowskiego w fazie kwitnienia

Spływ kajakowy z Łowicza do Patok


W sobotę 4 lipca 2015 roku odbył się kolejny spływ kajakowy Bzurą. Tym razem trasa wiodła z Łowicza do Patok. Organizatorem było Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Łowicka Akademia Sportu. W spływie brała udział rekordowa liczba 66 uczestników z czego 24 osoby stanowili członkowie Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy".

Uczestnicy spotkali się na zbiórce obok miejskiej przystani kajakowej w parku Błonie. Po instruktarzu przeprowadzonym przez ratowników ŁAS rozpoczęło się wodowanie kajaków. Z racji niskiego stanu wody w rzece było ono utrudnione.

Pomimo ogromnego upału kajakarze dopłynęli bezpiecznie do Kompiny, gdzie czekało na nich ognisko z kiełbaskami. Każdy z uczestników otrzymał znaczek spływu, a także przewodnik kajakowy wraz z nową mapą Powiatu Łowickiego.

Spływy kajakowe organizowane w ramach projektu pn. "Wpłyń kajakiem w Łowickie - Bzura rzeką dla każdego turysty", jak widać po ilości uczestników, cieszą się dużym zainteresowaniem.
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

Niedziela w Skansenie w Maurzycach


W trakcie warsztatów piekarniczych będzie można zapoznać się z dawnymi, często zapomnianymi przepisami na pieczywo i domowe wypieki. Uczestnicy poznają sekrety przygotowywania ciasta na chleb i ciasteczka, które następnie zostaną upieczone w tradycyjnym piecu chlebowym.

Dla pasjonatów łowickich tradycji, przygotowaliśmy warsztaty z gwary. Zainteresowani usłyszą opowieści o życiu na wsi, jej obrzędowości i zwyczajach w barwnym, księżackim dialekcie, a także mogą spróbować sił w gwarowych rozmowach.

W programie znajdą się także różne warsztaty z zakresu papieroplastyki: uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił przy wykonywaniu łowickiej wycinanki, kwiatów z bibuły. tradycyjnych pająków z wełny i papieru.

Dzieci szczególnie zapraszamy na zajęcia „Ale ziółko! Rośliny z wiejskiego ogródka” połączone z warsztatami, w trakcie których uczestnicy nauczą się rozpoznawać zioła i kwiaty z łowickich ogródków, łąk i pól oraz przygotują własny zielnik (godz. 12.00 i 15.00).

Natomiast wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w spacerze po skansenie z tematem przewodnim „Od owalnicy do ulicówki. Architektura wsi łowickiej”. podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak wyglądał układ dawnej wsi łowickiej, poznają typy zagród oraz materiały i techniki budowlane (godz. 13.30 i 16.30).

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje bilet wstępu do skansenu.

Serdecznie zapraszamy do spędzenia z nami wolnego czasu.
 

 • -

Bolimowska ceramika Konopczyńskich


Rodzina Konopczyńskich z Bolimowa tradycje garncarskie kontynuuje od 6 pokoleń. Ich warsztat jest jednym z ostatnich miejsc na Mazowszu, gdzie można podziwiać tradycyjne sposoby wytwarzania ceramiki oraz kunszt pracy garncarza wyczarowującego z kawałka szarej gliny wyroby o różnorodnych kształtach i zdobieniach.

Znakiem „firmowym” warsztatu są naczynia użytkowe oraz dekoracyjne z charakterystycznym motywem ptaszka siedzącego na gałązce, angobowane, malowane i szkliwione. Młodsze pokolenie poszerzyło asortyment wyrobów o współczesne formy i eksperymentuje z nowymi technikami zdobienia.

Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzące z zasobów rodziny Konopczyńskich i zbiorów Muzeum Łowiczu ukazują kunszt twórców i różnorodność ceramiki wytwarzanej w bolimowskim warsztacie.

Ekspozycja będzie czynna do 30 sierpnia 2015 r.

Serdecznie zapraszamy!
 

 • -

U W A G A !!!


Z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej w dniu 07.07.2015 r., w godzinach od 8.00 do 12.00 nastąpią utrudnienia w pracy Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.  
 

Wystawa "Lwów 1918–1939"


Ekspozycja przygotowana w ramach "Dni Kresów" w Łowiczu, zaprezentuje wizerunek "stolicy" Kresów Wschodnich, od końca XIX w. do 1939 r. Dzięki oryginalnym zdjęciom, zwiedzający będą mogli zapoznać się z architekturą miasta, życiem codziennym Lwowa, także w jego świątecznej odsłonie. Wystawa będzie urozmaicona pamiątkami lwowian, w postaci dyplomów, odznaczeń, wydawnictw książkowych i prasy, związanymi z trudną historią miasta, a w szczególności walkami z Ukraińcami w 1918 r. oraz najeźdźcą w 1939 r. Na ekspozycji będzie można również zobaczyć eksponaty przedstawiające życie społeczne oraz kulturalne lwowian, oddające ducha kresowego miasta.

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie będzie koncert Lwowskiego Tria Fortepianowego o godz. 18.00 w Sali Barokowej Muzeum w Łowiczu. Trio tworzą: Natalia Rewakowicz, pochodząca ze Lwowa pianistka mieszkająca w Warszawie oraz  absolwentki Lwowskiego Konserwatorium Muzycznego – skrzypaczka Marta Semczyszyn i wiolonczelistka Solomija Kanczalaba. Trio ma na swoim koncie szereg koncertów w Polsce i na Ukrainie. Oprócz światowej klasyki (Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Szostakowicz) chętnie prezentuje muzykę ukraińską, zwłaszcza twórczość wybitnego lwowskiego kompozytora Wasyla Barwińskiego.

W dniu 5 lipca o godz. 15.00 odbędzie się ponadto także na mecz WKS 10PP vs. Pogoń Lwów na Stadionie im. 10PP w Łowiczu, ul. Jana Pawła 3.

Szczegóły na: https://www.facebook.com/shim10pp?fref=ts
 

 • -
 • -

I N F O R M A C J A


Starosta Łowicki informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu łowickiego, iż w związku ze zmianą personalną na stanowisku podinspektora do spraw nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w terminie od 1 lipca 2015 roku do 10 lipca 2015 roku nie będzie dokonywane cechowanie i legalizacja pozyskanego drewna.


                                   Starosta Łowicki
                                /-/ Krzysztof Figat
 

X Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W piątek, 26 czerwca 2015 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się X Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z VIII i IX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie Łowickim.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2014 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2014 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2014 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2014 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2014 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniający uchwałę Nr III/16/2014 RPŁ z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015 – 2018.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia uchwały Nr V/27/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.
 18. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 19. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 20. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Barbara Kosmowska w PBP

 

Dyskusyjny Klub Książki działający przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu gościł 16 czerwca niezwykłą osobę – wielokrotnie nagradzaną pisarkę – Barbarę Kosmowską.

Pani Barbara opowiadała o swoim życiu i pracy, mówiła że nie łatwo jej pogodzić rolę pisarki i krytyka literackiego, który ciągle dopinguje ją do udoskonalania swoich powieści. Szybko okazało się, że gość DKK to osoba ciepła, pogodna, z ogromnym dystansem do siebie i poczuciem humoru, łatwo nawiązująca kontakty. Autorka „Ukrainki” chętnie odpowiadała na wszystkie pytania a po spotkaniu podpisywała klubowiczkom i czytelniczkom swoje książki.

Spotkanie, prowadzone przez Mariannę Narewską, przebiegło w przyjaznej atmosferze, miało tylko jedna wadę - było za krótkie.

 • -
 • -
 • -

Finał V Konkursu Matematycznego

 

W dniach 28-29 maja 2015 r odbył się w Świdnicy finał V Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego. Wzięły w nim udział czteroosobowe drużyny złożone z uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych  powiatów świdnickiego, kartuskiego, tatrzańskiego i łowickiego.

Naszymi reprezentantami byli:
Wojciech Kurek - I LO
Ewelina Kamińska - I LO
Paulina Pędziejewska - IV LO
Paulina Lichman - IV LO

Uczniowie ci zostali wyłonieni w drodze eliminacji powiatowych, które odbyły się 16 kwietnia br. w I LO w Łowiczu. Zwycięstwo w finale V Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego wywalczyli uczniowie ze Świdnicy, zajmując trzy pierwsze miejsca w etapie indywidualnym i pierwsze miejsce w etapie drużynowym.

Uczniowie naszego powiatu uplasowali się tuż za gospodarzami, zdobywając:
IV miejsce - Paulina Lichman ( IV LO w ZSP nr 4)
V miejsce - Wojciech Kurek (I LO)
VI miejsce - Ewelina Kamińska (I LO)

Oprócz zmagań konkursowych młodzież zaprzyjaźnionych powiatów zwiedzała okolice Świdnicy, między innymi Katedrę Świdnicką, Kościół Pokoju, Starówkę,a także podziemne sztolnie Włodarz w Górach Sowich.  
Wspólne zwiedzanie, spożywanie posiłków oraz spotkania w schronisku młodzieżowym zintegrowały uczestników konkursu i uatrakcyjniły pobyt w Świdnicy.

Za rok VI finał w Kartuzach.

 

 • -
 • -

Wakacje w Muzeum

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza dzieci z rodzicami oraz młodzież na wakacyjne zajęcia warsztatowe. Uczestnicy przygotują swoją pocztówkę z wakacji, samodzielnie „wydrukują” odbitki z jednym z wzorów związanym z Łowiczem, wystartują w turnieju gry „Memory” związanej z łowicką rzeźbą i wycinanką, a także spróbują stworzyć swoją pierwszą kolekcję muzealną. Dziewczynki i chłopcy będą mieli także okazję „uszyć” łowickie stroje z materiałów plastycznych, a na ostatnich zajęciach będą mogli przygotować bibułowe kwiaty.

Liczba miejsc ograniczona, na zajęcia obowiązują zapisy, tel. 46 837 39 28 wew. 36, wstęp 6 zł/os.

 

 • -

Łowickie w Mediolanie

 

W ubiegłym tygodniu na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie odbył się Tydzień Województwa Łódzkiego. Przez pięć kolejnych dni przedstawiciele regionu prezentowali najważniejsze atuty regionu: centralne położenie, potencjał gospodarczy i naukowy, prężnie rozwijający się przemysł, a także ofertę kulturalną oraz turystyczną.

Na specjalne zaproszenie do Mediolanu udał się Starosta Łowicki Krzysztof Figat wraz z zespołem ludowym z terenu Powiatu Łowickiego. Zespół bez wątpienia był jedną z większych atrakcji polskiego pawilonu. Śpiew oraz tradycyjne łowickie tańce ludowe wzbudzały zainteresowanie wśród zwiedzających. Łodzianie przywieźli ekspozycję, przez którą pokazuje region jako krainę zdrowej żywności oraz znakomitej kuchni. Wśród atrakcji były m.in. pokazy „Technologia Smaku”, w ramach których goście pawilonu próbowali dań kuchni molekularnej.

W polskim pawilonie wykonanym ze skrzynek na jabłka znalazł się m.in. największy łowicki jasiek wykonany podczas XIV Biesiady Łowickiej. Warto zaznaczyć, że Pawilon Polski to czwarty co do wielkości pawilon wśród wszystkich krajów biorących udział w Wystawie Dzień Regionu Łódzkiego zaplanowano na czwartek, 11 czerwca.

Wystawy Światowe EXPO organizowane są od 1851 r. Uznaje się je za najbardziej prestiżowe wydarzenia promocyjne na świecie. EXPO 2015 odbywa się pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Od 1 maja do 31 października w Mediolanie zaprezentuje się niemal 150 państw oraz organizacji, które przedstawią swoje osiągnięcia związane z przemysłem rolno-spożywczym. Spodziewanych jest nawet 20 milionów gości.
Organizatorzy EXPO 2015 podkreślają edukacyjną rolę wydarzenia, zarówno w zakresie promowania zdrowego odżywiania, jak i poszukiwania sposobów rozwiązania problemu braku żywności w niektórych regionach świata. Za udział Polski w Wystawie odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Swoją funkcję – zarówno w sferze programowej, jak i organizacyjnej – pełni pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki oraz przy wsparciu Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rajd szlakiem "Szable i bagnety"

 

Już po raz trzeci cykliści wyruszyli na trasę rajdu „Szable i bagnety” przebiegającą przez południową część Powiatu Łowickiego.

Uczestnicy rajdu wyruszyli 13 czerwca o godz. 10.00 spod łowickiego Muzeum. Pierwszego dnia 43 uczestników w wieku od 4 do 75 lat pokonało 72 km zwiedzając po drodze atrakcje historyczne, o których opowiadał komandor rajdu Adam Szymański. Po dotarciu do miejsca  noclegu w Sapach na cyklistów czekało nie tylko ognisko z kiełbaskami, ale także stoisko przygotowane specjalnie dla uczestników przez serwis ROWER POWER, gdzie każdy mógł dokonać przeglądu i naprawy roweru.

Dodatkowo przeprowadzone zostały konkursy wiedzy o szlaku rowerowym i zabytkowych obiektach znajdujących się na trasie oraz konkursy sprawnościowe takie jak slalom i rzut oponą.

Drugiego dnia po śniadaniu cykliści wyruszyli na dalszą część trasy zwiedzając m.in. Walewice, Sobotę, i wrócili do Łowicza przed godziną 17.00.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"UWOLNIJ CONAN-DOYLE’A"


18 czerwca 2015r. obchodzone jest Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu włączając się w to wydarzenie zaprasza do wzięcia udziału w akcji UWOLNIJ CONAN-DOYLE’A w roku 85 rocznicy śmierci tego znakomitego szkockiego  pisarza, czołowego  przedstawiciela nurtu powieści detektywistycznych, w których głównym bohaterem jest Sherlock Holmes.

Na pierwsze 3 osoby, które w tym dniu wezmą udział w akcji przynosząc do siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu trzy różne tytuły utworów Artura Conan-Doyle’a, czekają upominki.

Każda książka otrzyma specjalną naklejkę z numerem identyfikacyjnym (BIP), dzięki czemu możliwe będzie śledzenie jej wędrówki poprzez internetowy system monitoringu (www.bookcrossing.pl).

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.

Uwolnij swoje książki i dziel się z innymi radością czytania.

 

 

 • -

Niedziela w Skansenie

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza na Niedzielę w Skansenie w Maurzycach w dniu 14 czerwca w godz. 12.00 - 18.00.

W trakcie warsztatów piekarniczych będzie można pozyskać dawne, często zapomniane przepisy na pieczywo. Uczestnicy poznają tajniki przygotowywania ciasta na chleb i ciasteczka, które następnie zostaną upieczone w tradycyjnym piecu chlebowym.

W programie znajdą się także różne warsztaty z zakresu papieroplastyki: uczestnicy będą mogli zrobić papierowe firanki, spróbować swoich sił przy wykonywaniu łowickiej wycinanki, czy kwiatów z bibuły.

Dzieci szczególnie zapraszamy na zajęcia „Jak dawniej Księżanki modziły?” połączone z warsztatami, podczas których uczestnicy wykonają „stroje łowickie” korzystając z różnych technik plastycznych (godz. 12.00 i 15.00).

Natomiast wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w wykładzie „Lubczyk czy babka? Czym leczono na wsi łowickiej?” podczas których uczestnicy dowiedzą się jak wyglądała wiejska medycyna, czym leczono i jakie rodzaje „terapii” stosowano na wybrane dolegliwości (godz. 13.30 i 16.30).

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje bilet wstępu do skansenu.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 • -

Znak EURO-POWIAT dla Powiatu Łowickiego


Starosta Łowicki Krzysztof Figat 22 maja 2015 r. odebrał z rąk Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego dyplom w uznaniu za zasługi na rzecz rozwoju Polski Samorządowej oraz statuetkę Euro Powiatu wraz z certyfikatem Euro-Partnera, który spełnia wymagania najlepszych powiatów Unii Europejskiej.

Certyfikat przyznano na podstawie oceny Kapituły Plebiscytu w oparciu o dotychczasowe działania samorządu. Certyfikat ten upoważnia władze samorządowe do używania znaku oraz nazwy EURO-POWIAT na tablicach informacyjnych, materiałach graficznych oraz pieczęciach Powiatu.

Samorządy ze swoją gotowością do zmian i dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia stanowią doskonałych partnerów dla lokalnej przedsiębiorczości. Jest to klucz do sukcesu i rozwoju gmin, powiatów, a w szerszej perspektywie całej polskiej gospodarki - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński otwierając galę finałową Ogólnopolskiego Plebiscytu Gospodarczego Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner.

Wicepremier Piechociński przypomniał, że również resort gospodarki cały czas stara się nadążać za potrzebami przedsiębiorców. Wszystkie podejmowane działania w zakresie usprawnienia prawa dla przedsiębiorców prowadzone są w oparciu o analizy wpływu obowiązujących przepisów na warunki prowadzenia firmy w Polsce. Podkreślił również, że bardzo ważny w tym procesie jest głos z samorządów.

Podczas gali zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy".
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

Spływ kajakowy z Soboty do Łowicza


W minioną sobotę 23 maja 2015 roku odbył się pierwszy w tym roku spływ kajakowy organizowany przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Łowicka Akademia Sportu. Po przeprowadzonym instruktarzu 40 osobowa grupa około godziny 10:30 wypłynęła z Soboty do Łowicza.

Pomimo licznych przeszkód na trasie spływu wszyscy kajakarze dopłynęli bezpiecznie do miejskiej przystani kajakowej, gdzie czekało na nich ognisko z kiełbaskami. Każdy z uczestników otrzymał znaczek spływu, a także przewodnik kajakowy wraz z nową mapą Powiatu Łowickiego.

Spływy kajakowe organizowane w ramach projektu pn. "Wpłyń kajakiem w Łowickie - Bzura rzeką dla każdego turysty", są darmowe dla uczestników i cieszą się dużym zainteresowaniem. Warto zaznaczyć, że wśród uczestników była liczna grupa kajakarzy z Warszawy, którzy o spływach Bzurą dowiedzieli na Targach "Wiatr i Woda" w Warszawie.

Zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnym spływie kajakowym 4 lipca 2015 r., tym razem na trasie Łowicz-Patoki.

Zapisy przyjmujemy pod nr tel. 46 837 34 33
lub mailowo na adres promocja@powiat.lowicz.pl.
Liczba miejsc ograniczona.

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
 

 • fot. ŁAS, Katarzyna Słoma
 • fot. ŁAS, Katarzyna Słoma
 • fot. ŁAS, Katarzyna Słoma
 • fot. ŁAS, Katarzyna Słoma
 • fot. ŁAS, Katarzyna Słoma
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. ŁAS, Katarzyna Słoma

"Historia i dziedzictwo Księstwa Łowickiego"


15 maja 2015 r. odbyło się ostatnie spotkanie w PBP w Łowiczu zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Wykład pt. "Historia i dziedzictwo Księstwa Łowickiego" wygłosił Dobiesław Jędrzejczyk.

Profesor podkreślał, że istotą polskości jest jej kultura, a dzięki zakorzenionej przynależności do swojej małej ojczyzny Księżacy nigdy nie zatracili tożsamości. Zwrócił uwagę na rolę kościoła w krzewieniu tradycji ludowej oraz język jako podstawowe narzędzie komunikacji. Wszystkie te czynniki pozwoliły mieszkańcom Księstwa zachować swoje korzenie, tradycję  i przywiązanie do rodzinnej ziemi.

Na zakończenie prelegent odpowiadał na pytania, a zainteresowani mogli zakupić książkę profesora i otrzymać pamiątkowy wpis.
 

 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu

Zajęcia warsztatowe "Kwiatki na Dzień Matki"


Przed zbliżającym się Dniem Matki, Muzeum w Łowiczu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia warsztatowe. Będą na nich przygotowywane inspirowane folklorem i naturą – bibułowe kwiaty oraz karnety dekorowane suszonymi roślinami. Wykonane samodzielnie podarunki z pewnością sprawią naszym mamom ogromną radość.

Zajęcia będą odbywać się 24 maja w gmachu głównym Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, o godzinie 12.00 i 14.00.

Cena 6 zł /os.

Obowiązują zapisy: tel. 46 837 39 28 wew. 36 lub 35
 

 • -

VI Rajd Rowerowy Szlakiem "Książęcym"


Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wraz z PTTK Oddział w Łowiczu zorganizowało 17 maja 2015 roku VI Rajd Rowerowy Szlakiem "Książęcym" połączony ze Świętem Roweru. W rajdzie udział wzięło 85 osób, w tym liczna grupa 41 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu oraz 12 reprezentantów Gimnazjum nr 1 w Łowiczu. Wśród cyklistów znaleźli się miłośnicy turystyki aktywnej, członkowie KTK Szprycha, PTTK w Łowiczu, a także przyjezdni turyści z Warszawy, Bełchatowa i Kobyłki.

Głównym celem rajdu jest przede wszystkim popularyzacja turystyki rowerowej, aktywizacja lokalnej społeczności do korzystania z aktywnej formy wypoczynku, popularyzacja walorów turystycznych na Ziemi Łowickiej, a także promocja szlaku "Książęcego". Nazwa szlaku nawiązuje do książęcego rodu Radziwiłłów, który do końca II wojny światowej był właścicielem zespołu pałacowo-parkowego w Nieborowie oraz sentymentalno-romantycznego parku w Arkadii, o czym przypomniał komandor rajdu Adam Szymański.

Podczas odpoczynku przy ognisku w Nieborowie cykliści wzięli udział w dwóch konkursach z nagrodami. Uczestnicy konkurowali ze sobą w rzucie oponą, a także w slalomie z przeszkodami na rowerze.

Warto zaznaczyć, że sponsorem nagród w konkurach był nowo otwarty sklep rowerowy "ROWER POWER" ul. Zduńska 26, który przekazał m.in. kupony zniżkowe na serwis regulacyjny, kubki termiczne, kamizelki i turystyczne zestawy naprawcze. Nagrodzono także najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu.

Uczestnicy pokonali trasę liczącą ok. 30 km, która rozpoczęła się i zakończyła w Łowiczu. Po drodze rowerzyści odwiedzili Arkadię, Nieborów, Dzierzgów, Bobrowniki oraz Zielkowice.
 

 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ
 • fot: CKTiPZŁ

I N F O R M A C J A


W poniedziałek 18 maja 2015 r. w godz. 8:00 – 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do budynków Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

W podanym terminie ze względu na brak zasilania serwerowni nastąpią znaczne utrudnienia w obsłudze klientów. Przerwa wynika z prac prowadzonych przy przebudowie ulicy Starościńskiej.

 

Spływ kajakowy Sobota – Łowicz

 • -
  < powiększ >

"Na tropie tajemnic" – Paweł Beręsewicz


W tym roku już po raz trzeci Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu wzięła udział w akcji czytelniczej "Z książką na walizkach" organizowanej przez Wydawnictwo "Literatura" z Łodzi. Akcja mająca na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w tym roku jest organizowana pod hasłem "Na tropie tajemnic".

Z tej okazji 8 maja 2015 r. bibliotekę odwiedził niezwykły gość Paweł Beręsewicz – autor powieści, opowiadań i wierszy dla dzieci, a także tłumacz i leksykograf. Jego książki były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane w prestiżowych konkursach literackich. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie wraz ze swoimi wychowawczyniami.

Kiedy gość z przepastnej torby wyjął mikroskopijne filiżanki, czajniczek i zaprosił uczestników do dyskusji, wzbudził nie lada sensację. Dyskutowano o upodobaniach literackich, zgrabnie nawiązując do powieści autora, takich jak: "Wszystkie lajki Marczuka" czy "Pieniądze albo kasa". Na zakończenie pisarz odpowiadał na pytania uczestników i rozdawał autografy w swoich książkach. Serdeczność, życzliwość oraz poczucie humoru Pawła Beręsewicza sprawiły, że spotkanie wywarło duże wrażenie na młodych czytelnikach.
 

 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu

I N F O R M A C J A


Starosta Łowicki informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu łowickiego, iż w terminie od 11.05.2015 r. do 15.05.2015 r. nie będzie dokonywane cechowanie i legalizacja pozyskanego drewna z powodu urlopu pracownika.
 

Otwarto ekspozycję Bronisławy Skwarnej


W dniu 30 kwietnia 2015 r., w Skansenie w Maurzycach otwarto stałą ekspozycję poświęconą poetce i hafciarce ludowej z Chąśna – Bronisławie Skwarnej.

Dzięki uprzejmości rodziny udało się przewieźć wyposażenie mieszkania oraz pamiątki artystki do Muzeum w Łowiczu. Odwzorowaniem izby Bronisławy Skwarnej zajęli się pracownicy Muzeum w Łowiczu, w tym etnograf Magdalena Bartosiewicz, która podczas uroczystego otwarcia przyznała, że rodzina przekazała blisko 500 eksponatów.

Wśród licznych gości do skansenu przyjechali wnukowie i prawnukowie zmarłej w ubiegłym roku Bronisławy Skwarnej. Łzy wzruszenia były widoczne u wnuczki Marty Niewulskiej, która na otwarcie izby przyjechała z Poznania wraz z mężem i dwojgiem dzieci. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych Miasta Łowicza, Gminy Chąśno i Powiatu Łowickiego, proboszcz ks. Wiesław Skonieczny, twórcy ludowi oraz osoby, które znały p. Bronisławę. Następnie goście udali się do plebanii na projekcję filmu z udziałem p. Bronisławy.

Powstał także dodruk publikacji zrealizowanej w 2013 r. w ramach Małych Grantów – Łowickiego Ośrodka Kultury pt. "Bronisława Skwarna – życie i twórczość". Dodruk publikacji został sfinansowany przez Wójta Gminy Chąśno Dariusza Reczulskiego. Zgromadzeni, którzy przybyli na uroczyste otwarcie ekspozycji otrzymali bezpłatne egzemplarze.
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

Mecz piłkarski w stylu retro


Już 5 lipca 2015 r. wielkie wydarzenie w Łowiczu. Turniej retro piłki nożnej dla zaproszonych przedstawicieli grup rekonstrukcji historycznej o puchar 10 Pułku Piechoty połączony z meczem w stylu retro pomiędzy drużynami WKS 10 PP (w zespole dziesiątaków zagrają łowiccy piłkarze) i LKS Pogoń Lwów (jednego z pierwszych klubów piłkarskich, który został kilka lat temu reaktywowany w strukturach Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej).

Drużyny Pogoni i dziesiątki wyjdą w historycznych strojach z 1938 roku, ustalonych na podstawie przedwojennych zdjęć oraz zachowanych warunków technicznych z Centralnej Biblioteki Wojskowej. Stroje piłkarskie zostaną uszyte od podstaw. Retro komplety piłkarskie ufundował Polski Związek Piłki Nożnej.

Do spotkania pomiędzy drużynami Pogoni i 10 Pułku nigdy nie doszło, gdyż grały na innych szczeblach rozgrywek, jednak mecz tych drużyn ma wymiar symboliczny. Na pierwszym stadionie w Łowiczu spotka się pierwsza polska drużyna piłkarska II RP z pierwszą drużyną piłkarską w Łowiczu.

W czasie meczu będzie można posłuchać epokowej muzyki granej na żywo, jak miało to miejsce przy okazji zawodów sportowych 80 lat temu.

 • Wojskowy retro turniej rozpocznie się o godz 9:00
 • Retro mecz piłkarski WKS10PP-LKS Pogoń Lwów o godz 15:00
   
 • -

"Przyłapani na czytaniu" - ogłoszenie wyników


23 kwietnia 2015 r., z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom VI edycji konkursu fotograficznego "Przyłapani na czytaniu" oraz podsumowanie plebiscytu na "Najaktywniejszego Czytelnika roku 2014 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu".

W konkursie fotograficznym przyznano następujące nagrody:

W kategorii: gimnazja

 • I Nagroda – Julia Drożdżewska, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Kiernozi – „Ania z książką”
 • II Nagroda – Weronika Nowakowska, Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu – „Czytając odkrywasz inny, lepszy świat”, „Czytając odkrywasz przeróżne tajemnice”
 • III Nagroda – Kinga Pliszka, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Kiernozi – „Przyłapana na czytaniu”

W kategorii: szkoły ponadgimnazjalne

 • I Nagroda – Michalina Piasta, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu – „Długa przerwa”
 • II Nagroda – Kamila Perzyńska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – „Skupienie”
 • III Nagroda - Michalina Czułek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu – „Na dobranoc”, „Znaleziona po latach”

Nagrody specjalne:

Nagroda Starosty Łowickiego:

 • Adrian Kaźmierczak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu – „Zaczytanie”

 

Nagroda dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej:

 • Milena Szewczyk, Gimnazjum  Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu  – „Przyłapana na czytaniu”

 

Najaktywniejszym Czytelnikiem roku 2014 została Krystyna Kokocińska.
 

 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu

VIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 29 kwietnia 2015 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie powiatu łowickiego.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu łowickiego.
 7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
 8. Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego.
 9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2014 rok.
 10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 11. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością powiatu, wykorzystywanego na przejazd w podróży służbowej przez radnego powiatu.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego".  
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę III/16/2014 RPŁ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015–2018.  
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zajęcia stanowiska na zmianę warunków pracy i płacy radnemu powiatu.
 19. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.  
 20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.  
 21. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

KOMUNIKAT - szczepienia lisów


Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że na terenie województwa łódzkiego, w okresie pomiędzy 30 kwietnia a 3 maja 2015 r., zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.
 

 • -
  < powiększ >

Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2015


W dniach 17 - 19 kwietnia 2015 r. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej uczestniczyło w "XX Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2015" w Centrum MT Polska w Warszawie.

"Targi Turystyki i Wypoczynku LATO" są wyjątkowym kiermaszem ofert wakacyjnych i weekendowych, utrzymanym w charakterze festynu turystycznego. To niepowtarzalna okazja do znalezienia w jednym miejscu wszystkiego, co jest niezbędne do zaplanowania udanego urlopu, czy weekendowego odpoczynku w najatrakcyjniejszych rejonach Polski i poza granicami naszego kraju. Ponadto, targi to doskonałe miejsce do zapoznania się z miejscami i ofertami związanymi z organizacją obozów, kolonii, zielonych szkół dla dzieci i młodzieży.

Wśród wystawców nie mogło zabraknąć oferty Powiatu Łowickiego, gdzie mieliśmy okazję zaprezentować nowe stoisko. Do łowickiego stoiska dołączyli przedstawiciele Gminy Nieborów, Gospodarstwa Agroturystycznego "Stajnia u Kowala", a także rzeźbiarz Wojciech Brzozowski z ofertą Muzeum Ludowego w Sromowie.

Fot. Andrzej Czapnik, Katarzyna Słoma

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Majówka w Skansenie w Maurzycach


Muzeum w Łowiczu
zaprasza na
"Majówkę w Skansenie w Maurzycach"


Sobota, 2 maja, godz. 12.00-18.00

 • Warsztaty piekarnicze
 • Warsztaty haftu koralikowego
 • Warsztaty wycinankarskie
 • Kaligrafia w wiejskiej szkole - zajęcia warsztatowe, godz. 13.00 i 16.00
 • Jak wieś w Księstwie budowano… Opowieść o architekturze regionu, godz. 12.00 i 15.00

 
Niedziela, 3 maja, godz. 12.00-18.00

 • Warsztaty piekarnicze
 • Warsztaty gwarowe
 • Warsztaty „gliniane ptaki dziwaki”
 • Księżackie poszukiwania. Spacer z niespodziankami, godz. 13.00 i 16.00
 • Tajemnice wiannej skrzyni czyli rzecz o łowickim stroju ludowym. Wykład z prezentacją strojów, godz. 12.00 i 15.00

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje bilet wstępu do skansenu.

 

 • -
  < powiększ >

Bezpłatna mammografia


Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię! Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ.

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się w miejscowościach:

 • Łowicz – 21 i 22 kwietnia, na dziedzińcu Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1
 • Nieborów – 23 kwietnia, przy Urzędzie Gminy, Al. Legionów Polskich 26
 • Zduny – 23 kwietnia, za Urzędem Gminy, Zduny 1 C
 • Domaniewice – 24 kwietnia, przy Szkole Podstawowej, ul. Główna 13
   

"Zawody odkryte w obiektywie"


W dniu 13 kwietnia 2015 roku, podczas otwarcia uroczystej wystawy fotograficznej w Muzeum w Łowiczu, ogłoszono wyniki Powiatowego Konkursu – "Zawody odkryte w obiektywie", który skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łowickiego.

Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej, a także zainteresowania się światem zawodów oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności w dziedzinie fotografii. Konkurs składał się z dwóch etapów.

Na I etapie Szkolne Komisje Konkursowe oceniły i wytypowały najlepsze prace. Do Konkursu na II etapie przystąpiło 12 uczniów z czterech szkół ponadgimnazjalnych, z terenu powiatu łowickiego. Były to następujące szkoły:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było samodzielne wykonanie fotografii wybranego przez ucznia zawodu wraz z opisem. Powiatowa Komisja Konkursowa wytypowała trzech najlepszych uczniów.

Nagrody otrzymali:

 • Michalina Piasta z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, za zajęcie I miejsca – opiekun Beata Kunikowska
 • Marta Dyngus z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, za zajęcie II miejsca – opiekun Beata Kunikowska
 • Adam Dębski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, za zajęcie III miejsca – opiekun Marcin Szczepanik.

Uczniowie, którzy zajęli kolejne miejsca otrzymali dyplomy. Podczas uroczystości wręczono podziękowania opiekunom uczniów oraz członkom Komisji Konkursowej.

Organizatorem Konkursu była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu we współpracy z Muzeum, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Biblioteką Pedagogiczną w Łowiczu.
 

 • fot. Muzeum w Łowiczu
 • fot. Muzeum w Łowiczu
 • fot. Muzeum w Łowiczu

Kaszubski folklor w Bazylice Katedralnej


W niedzielę 12 kwietnia 2015 r., w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, po mszy świętej, wystąpił Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca "Marzebionci" z zaprzyjaźnionego Powiatu Kartuskiego, działający przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku.

Młodzi tancerze przedstawili fragmenty ludowych tańców kaszubskich, a w repertuarze nie mogło zabraknąć tradycyjnej pieśni kaszubskiej "Kaszubskie nuty", która przez wielu uznawana jest za jedną z najbardziej rozpoznawalnych pieśni regionu kaszubskiego.

Zespół przyjęli w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej przedstawiciele Powiatu Łowickiego: Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Górski, Wicestarosta Grzegorz Bogucki, Radny Jacek Chudy oraz dyrektor CKTiPZŁ Katarzyna Słoma.
 

 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma
 • fot. Katarzyna Słoma

Znane i nieznane – architektura regionu łowickiego


9 kwietnia 2015 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu odbył się wykład z cyklu Spotkania z historią: "Znane i nieznane – architektura regionu łowickiego".

Prelegent Jacek Rybus, przewodnik łowickiego PTTK, zaprosił słuchaczy do Kocierzewa Południowego, by opowiedzieć o historii i teraźniejszości kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca – Diakona i Męczennika.

Zebrani poznali najważniejsze daty z historii kościoła i Kocierzewa oraz usłyszeli dlaczego św. Wawrzyniec został opiekunem tego sanktuarium. Najwięcej uwagi poświęcił prelegent samemu wnętrzu budowli sakralnej. Barwnie opowiedział o ołtarzach, malowidłach i historiach z nimi związanych. Na zakończenie zachęcał słuchaczy do zbaczania z głównych szlaków i odwiedzania mniej znanych miejsc.

 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu

Francuskie dziennikarki w powiecie łowickim


Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczącego Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Prezesa Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych – Mariana Sikory oraz Starosty Łowickiego – Krzysztofa Figata w dniu 2 kwietnia 2015 roku w powiecie łowickim gościły dwie francuskie dziennikarki piszące szeroki reportaż o Polsce.

Ich wizyta  w naszym regionie  miała na celu między innymi poznanie realiów polskiej wsi. Goście odwiedzili Gospodarstwo Sadownicze Rodziny Papiernik w Ostrowcu oraz gospodarstwo drobiowe Państwa Milczarków w Łowiczu.

W głównej mierze dziennikarki skupiały swe pytania do łowickich rolników wokół tematów związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, korzyści z tego płynących i szans, jakie daje UE polskiemu rolnictwu. Pytały o rynki, zbyt towarów, czy też opłacalność produkcji rolnej w branżach, którymi zajmują się odwiedzeni rolnicy.
 

10 lat od śmierci Jana Pawła II


2 kwietnia 2015 roku minęło 10 lat od śmierci Papieża Polaka Jana Pawła II. Z racji tejże rocznicy o godzinie 21:00 w Bazylice Katedralnej w Łowiczu odbyło się nabożeństwo pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Łowickiej Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby.

Po uroczystości w kościele jej uczestnicy udali się pod pomnik Papieża na Starym Rynku w Łowiczu, gdzie wspominano Jana Pawła II. Kwiaty pod pomnikiem złożył Starosta Łowicki – Krzysztof Figat.

 • -
 • -
 • -

Znane i nieznane – architektura regionu łowickiego


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza na spotkanie z Jackiem Rybusem przewodnikiem łowickiego oddziału PTTK, pt. "Kościół pod wezwaniem Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Kocierzewie Południowym" dnia 9 kwietnia 2015 r. o godz. 16.30.

 • -

Łowickie na targach "GLOBalnie 2015"


W dniach 27-29 marca 2015 r. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wraz z przedstawicielami Gminy Nieborów i Gminy Chąśno uczestniczyli w  Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego "GLOBalnie 2015" w Katowicach, prezentując ofertę i atrakcje turystyczne regionu łowickiego.

Targi GLOBalnie odbyły się już po raz dwudziesty pierwszy, z udziałem ponad 260 firm reprezentujących branżę turystyczną i 6.5 tys. zwiedzających. Podczas targów walory swoich państw prezentowali także przedstawiciele Belgii, Bułgarii, Czech, Dominikany, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Indonezji, Litwy, Maroko, Rumunii, Tunezji, Ukrainy, Węgier, Włoch oraz Polski. Ofertę targową wzbogaciły ośrodki promocji regionów, touroperatorzy, biura podróży, hotele, ośrodki SPA, uzdrowiska, przewoźnicy, wydawcy oraz najlepsze media branżowe.

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wraz z przedstawicielami Gminy Nieborów i Gminy Chąśno zachęcali zwiedzających do udziału w warsztatach wielkanocnych, nauki samodzielnego wycinania, a także skosztowania regionalnych produktów. Odwiedzający mogli zapoznać się także z ofertą turystyczną powiatu łowickiego przeznaczoną zarówno dla turystów indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Niewątpliwym argumentem zachęcającym do odwiedzenia łowickiego stoiska była obecność hafciarki Agnieszki Zabost.
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. Andrzej Czapnik
 • fot. Andrzej Czapnik
 • fot. Andrzej Czapnik

Warsztaty "Co mówi pająk do kogutka?"


30 marca 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu odbyło się pierwsze spotkanie z kulturą regionu łowickiego w ramach prowadzonych przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej warsztatów pt. "Co mówi pająk do kogutka?".

Dzieci dowiedziały się m.in. jak powstaje wycinanka łowicka, jakie są jej kształty oraz jak wyglądało wnętrze dawnej łowickiej chaty. Wychowankowie otrzymali także najnowszą publikację "Ło-wic-kie Wy-ci-naj", dzięki której będą mogły samodzielnie na zajęciach plastycznych wykonać gwiozdę ażurową i koguta na płocie.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Akcja czytelnicza CZYTELUSZEK


Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci 2 kwietnia 2015 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu organizuje akcję czytelniczą CZYTELUSZEK, czyli czytamy z maluszkami.

W tym dniu bibliotekarki odwiedzą wszystkie łowickie przedszkola. Podczas wizyt będą opowiadały o książkach, czytaniu, bibliotece, a także obchodzonym w tym dniu święcie. Najważniejszym punktem spotkania będzie czytanie baśni H. Ch. Andersena. Święto obchodzone w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena przypomina o wartościach, które wynikają z czytania.

Co roku inny kraj jest gospodarzem tego dnia projektując i rozsyłając plakat z mottem. W tym roku są nim Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tegoroczne hasło brzmi: "Wiele kultur – jedna opowieść".
 

 • -

XV Targi Edukacyjne


W dniu 27 marca 2015 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "Szkiełka" w Łowiczu odbyły się XV Targi Edukacyjne zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.

Celem Targów Edukacyjnych było zaprezentowanie uczniom klas trzecich gimnazjów oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych.

Targi Edukacyjne były okazją do ogłoszenia wyników Powiatowego Konkursu "Kim będę? Mój zawód w przyszłości". Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów z terenu Powiatu Łowickiego, którego celem było zachęcenie młodzieży do planowania własnej przyszłości edukacyjno-zawodowej, jak również  zainteresowania się szkolnictwem ponadgimnazjalnym, światem zawodów i rynkiem pracy.

Do Konkursu, na II etapie, przystąpiło sześć gimnazjów reprezentowanych przez trzyosobowe zespoły.

Nagrody otrzymali:

 • Patrycja Matuszewska, Weronika Maciejak i Rafał Pietrzak z Gimnazjum Nr 1  im. H. Sienkiewicza w Łowiczu, za zajęcie I miejsca,
 • Marta Dałek, Michalina Karasiewicz i Dominika Dałek z Gimnazjum Publicznego w Nowych Zdunach, za zajęcie II miejsca,
 • Katarzyna Rześna, Monika Wojciechowska i Krzysztof Burzyński z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym, za zajęcie III miejsca.

Uczniowie, którzy zajęli kolejne miejsca otrzymali dyplomy. Organizatorem Konkursu była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu.
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. PP-P
 • fot. PP-P
 • fot. PP-P

Izba Pamięci Narodowej w Bielawach

 • -
 • -
  < powiększ >

Wyniki Powiatowych Eliminacji 60. OKR


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu informuje, że w dniu 19 marca 2015 r. w Sali Barokowej Muzeum w Łowiczu odbyły się Powiatowe Eliminacje 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Komisja w składzie: Marcin Wartalski, Joanna Pietrucha, Magdalena Barlak po przesłuchaniu łącznie w turniejach:  recytatorskim, poezji śpiewanej, wywiedzione ze słowa 23 uczestników, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w turnieju recytatorskim:

NAGRODY:  

 • Julia Nowogórska - ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
 • Aleksandra Pokora - ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
 • Sylwia Wysocka - ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

WYRÓŻNIENIA:   

 • Ewelina Popławska - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
 • Michalina Wróbel - Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu
 • Katarzyna Królik - ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

w turnieju poezji śpiewanej:

NAGRODY:

 • Klaudia Dudkiewicz - ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
 • Dominika Majer - ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu  

    
w turnieju wywiedzione ze słowa:

NAGRODA:

 • Julia Zwolińska - I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

w turnieju teatrów jednego aktora:

brak zgłoszeń

Do Eliminacji Rejonowych, które odbędą się w Młodzieżowym Ośrodku Kultury w Skierniewicach w dniu 14 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 postanowiono zakwalifikować:

 • w turnieju recytatorskim: Julię Nowogórską, Aleksandrę Pokorę i Sylwię Wysocką
 • w turnieju poezji śpiewanej: Klaudię Dudkiewicz i Dominikę Majer
 • w turnieju wywiedzione ze słowa: Julię Zwolińską

   

 

 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu
 • fot. PBP w Łowiczu

VII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 25 marca 2015 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z V i VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Wieloletnim Programie Współpracy Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok poprzedni.
 8. Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją – budowa MOS w Kiernozi.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę III/16/2014 RPŁ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015 – 2018.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.
 14. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego.
 15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 16. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Warsztaty Wielkanocne


Muzeum w Łowiczu zaprasza na warsztaty przedświąteczne w niedzielę 22 marca 2015 r.

Zajęcia odbędą się o godz. 11.00 i 13.30. Na pierwszych zajęciach będzie można wykonać ozdoby wielkanocne (oklejane wydmuszki, papierowe dekoracje), na drugich - palmy wielkanocne.

Koszt warsztatów 6 zł od osoby. Ilość miejsc ograniczona. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr 46 837 39 28 wew. 36.

www.muzeumlowicz.pl
 

 • -

Wystawa "Miniatury edytorskie"


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza do obejrzenia wystawy pn. "Miniatury edytorskie" autorstwa Elżbiety i Feliksa Walichnowskich, mającej na celu upamiętnienie przybycia pierwszych osadników na wyludnione przez wojnę północne tereny Polski – Warmię i Mazury.

Walichnowski był świadkiem i uczestnikiem wielkiej historii. 18 stycznia 1945 r. widział zwycięską defiladę polskich żołnierzy maszerujących wśród gruzów stolicy (…). Tamtego dnia chyba po raz pierwszy odczuł powiew wolności, a kiedy żołnierze z piastowskimi orzełkami na czapkach poszli na Zachód, Walichnowski zgłosił się do pracy na kolei i wkrótce jako ochotnik w stuosobowej grupie osadników – kolejarzy z Warszawy i Pruszkowa – pojechał w stronę Olsztyna, na Ziemie Odzyskane, jak wtedy mówiono. Miał niespełna 16 lat. Był najmłodszym polskim pionierem w Prusach Wschodnich. Zafascynowany fenomenem socjologicznym, jaki dokonał się po wojnie na ziemiach poniemieckich wspomina tamte czasy. Prozą, wierszem i fotografią opowiada o wydarzeniach sprzed 70 lat.

Wystawę można oglądać w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu od 2 do 31 marca 2015 r.
 

 • -

Muzeum w Nieborowie i Arkadii


W niedzielę 1 marca 2015 r. Muzeum w Nieborowie i Arkadii otworzyło ekspozycję pałacową po zimowej przerwie. Równocześnie, w ramach obchodów jubileuszowych w ogrodzie nieborowskim została odsłonięta płaskorzeźba "Porwanie Persefony przez Hadesa". Obiekt ten, od sierpnia 2014 r. przechodził gruntowną konserwację.

Uroczyste odsłonięcie płaskorzeźby odbyło się 1 marca o godzinie 12.00. Rys historyczny obiektu i zakres prac konserwatorskich omówiła dr Elżbieta Bogaczewicz-Biernacka, konserwator Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

 • -

"Księżacka Dusza. Bolesław Tomaszkiewicz..."


W dniu 7 marca 2015 r. w Muzeum w Łowiczu odbył się wernisaż wystawy pt. "Księżacka Dusza. Bolesław Tomaszkiewicz. Retrospektywa".

Profesor Bolesław Tomaszkiewicz - jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej tkaniny artystycznej urodził się w 1930 r. w Zabostowie Małym koło Łowicza. W 1955 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi uzyskując dyplom w zakresie włókiennictwa. Z tą uczelnią związany był zawodowo przez 40 lat. Najpierw jako prodziekan i dziekan Wydziału Tkaniny, następnie kierownik Katedry Tkaniny, w której prowadził Pracownię Tkaniny Odzieżowej.

Artysta zajmuje się projektowaniem oraz tworzeniem tkanin dekoracyjnych i odzieżowych: żakardowych, nicielnicowych, dywanów i gobelinów. Uczestniczył w  licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, w tym czterokrotnie podczas Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi. Zasiadał także w jury Triennale. Był wyróżniany między innymi nagrodami Ministra Kultury i Sztuki, a także  medalami Związku Artystów Plastyków.

Jego tkaniny znajdują się w zbiorach muzealnych (Łódź, Warszawa, Poznań, Gorzów Wielkopolski), a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Monumentalne tkaniny jego autorstwa prezentowane były w łowickim muzeum w 2004 r. Obecna wystawa obejmuje miniatury tkackie i projekty, często inspirowane łowickim folklorem, a także kameralne rysunki, obrazy - portrety i pejzaże z rodzinnych stron.

Wystawa czynna do 26 kwietnia 2015 r.
 

 • -

"Muzealne Spotkania z Fotografią"


Muzeum w Łowiczu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie "Muzealne Spotkania z Fotografią". Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Łowicki Krzysztof Figat, a współorganizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Łowiczu.

Międzynarodowa edycja tego konkursu, organizowanego przez Muzeum w Koszalinie cieszy się od wielu lat dużą popularnością. W bieżącym roku nasze Muzeum po raz ósmy pragnie dołączyć do grona organizatorów i przeprowadzić w Łowiczu etap pośredni, w wyniku którego zgłoszone prace zostaną następnie przesłane do Muzeum w Koszalinie.

Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2015 r. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 16 maja 2015 r. w Muzeum w Łowiczu podczas Nocy Muzeów. Do 15 czerwca br. zgłoszone prace przesłane zostaną do Muzeum w Koszalinie, by wziąć udział w międzynarodowej edycji konkursu.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż w latach ubiegłych wybrane fotografie łowickiej młodzieży były nagradzane i prezentowane na pokonkursowej wystawie, pokazywanej w wielu placówkach muzealnych w Polsce i zagranicą.

Mamy nadzieję, iż nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem nauczycieli, dzieci i młodzieży – mieszkańców regionu łowickiego.

Regulamin i karty zgłoszenia uczestnictwa są do pobrania na stronie: www.muzeumlowicz.pl
 

Powiatowe Eliminacje 60. OKR


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu zapraszają do uczestnictwa w Eliminacjach Powiatowych 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Eliminacje odbędą się w Sali Barokowej Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, dnia 19 marca 2015 r. (początek godz. 10.00).

Uczestnicy mogą wystąpić w czterech turniejach:

RECYTATORSKIM – repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach - 2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór  poetycki. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA – repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów). Dowolna jest również forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

POEZJI ŚPIEWANEJ – repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut. Przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli.

Zgłoszenia do konkursu (na załączonych kartach) powinny być kierowane na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, w terminie do 12 marca 2015 r.

Dodatkowe informacje: www.pbplowicz.blogspot.com oraz www.tkt.art.pl
 

XV Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego


PTTK Oddział w Łowiczu zaprasza wszystkich miłośników lokalnej historii oraz zimowych spacerów do udziału w jubileuszowym rajdzie, który odbędzie się w niedzielę 22.02.2015 r.

Organizatorami rajdu są: PTTK Oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Urząd Gminy w Bolimowie, Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej.

Główny cel rajdu to uczczenie 152. rocznicy bitwy, jaką stoczył oddział powstańczy Władysława Stroynowskiego z wojskami rosyjskimi w dniu 07.02.1863 roku na terenie Puszczy Bolimowskiej. Wpisowe za uczestnictwo w rajdzie wynosi 5 zł dla członków PTTK i dzieci pod opieką rodziców, a dla pozostałych 10 zł od osoby.

Zbiórka uczestników na Starym Rynku w Łowiczu o godz. 8:30. Następnie autokar zawiezie uczestników do miejscowości Mogiły, pod pomnik powstańców, gdzie o godzinie 11:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji poległych w bitwie powstańców. Po mszy nad rzeką Rawką zapłonie ognisko, przy którym każdy będzie mógł upiec przygotowaną przez organizatorów kiełbaskę. Będzie też gorąca, wojskowa grochówka, serwowana prosto z polowej kuchni. Około godziny trzynastej uczestnicy wyruszą na trasę rajdu o długości 12 km, która przebiega przez piękny teren Puszczy Bolimowskiej. Ci uczestnicy, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli wędrować, wrócą z Mogił do Łowicza podstawionym autokarem.

Trasa piesza rajdu zakończy się w miejscowości Skierniewice Rawka, skąd uczestników do Łowicza zabierze autokar. Każdy z uczestników otrzyma znaczek rajdowy, a dla najmłodszego i najstarszego uczestnika, jak również dla najliczniejszej rodziny i grupy zorganizowanej przewidziano nagrody. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rajdzie.
 

Plik do pobrania:

 • -
  < powiększ >

"Spotkanie z historią"

 

 

 • -

Promocja turystyki aktywnej


Centrum Kultury,Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wzięło udział w największych w tej części Europy Targach Sportów Wodnych i Rekreacji "Wiatr i Woda", które odbyły się w dniach 12-15 lutego 2015 r. w Warszawie.

Po raz dwudziesty siódmy na targach spotkali się przedstawiciele branży oraz miłośnicy sportów wodnych i rekreacji z Polski i zagranicy. Na targach można było zobaczyć m.in. jachty, luksusowe łodzie motorowe, najszybsze skutery, nowoczesny sprzęt żeglarski, motorowodny i do nurkowania.

W tym roku wśród wystawców po raz pierwszy znalazło się Centrum Kultury,Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wraz ze Stowarzyszeniem Łowicka Akademia Sportu. Podczas dwóch dni targowych wspólne promowaliśmy turystykę aktywną w powiecie łowickim, zachęcając odwiedzających do skorzystania z naszej oferty kajakowej zawartej w ulotkach i przewodniku kajakowym pod hasłem "Wpłyń kajakiem w Łowickie - Bzura dla każdego turysty".

Na targach spotkaliśmy wyjątkowego gościa Aleksandra Dobę z Polic, który przepłynął kajakiem Atlantyk i został wybrany przez czytelników "National Geographic" Podróżnikiem Roku.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Poznaj zakaMarki Łowickie"


Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, w ramach promocji regionu łowickiego, organizuje cykl wycieczek do firm, instytucji i stowarzyszeń  nagrodzonych marką łowickie, które znalazły się w kalendarzu "Firmujemy Łowickie" na rok 2015.

Pierwsza wycieczka z cyklu "Poznaj zakaMarki Łowickie" odbyła się 31 stycznia 2015 r. do firmy Steven, która w powiatowym kalendarzu na 2015 rok "Firmujemy Łowickie" zajmuje planszę w miesiącu styczniu.

Dzięki uprzejmości właściciela firmy Marka Bryły i jego żony Ewy, dziesięcioosobowa grupa zwiedziła zakład. Zgromadzeni dowiedzieli się m.in., że firma Steven dziennie produkuje 15 tysięcy par skarpet, a liczba par produkowanych miesięcznie to aż 400 tysięcy! Grupa zwiedziła halę produkcyjną, dowiedziała się jak działają maszyny dziewiarskie oraz jak wygląda formowanie skarpet. Ciekawostki o firmie Steven opowiadał pracownik Wojciech Olczak. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali upominki od firmy Steven, a także mieli możliwość zrobienia zakupów.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Polonez na Starym Rynku i Gala Noworoczna


W dniu 30 stycznia 2015 roku, punktualnie o godzinie 12.00, na Starym Rynku w Łowiczu ponad stu maturzystów i nauczyciele ze szkół z terenu powiatu łowickiego, Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego, Starosta Łowicki, Burmistrz Miasta Łowicza, Radni Powiatowi oraz zaproszeni goście m.in. Starosta Świdnicki i dyrektorzy Wydziałów Promocji w partnerskich powiatach odtańczyli uroczystego poloneza.

Bezpośrednio po polonezie w sali barokowej Muzeum w Łowiczu odbyła się Gala Noworoczna, na której firmy, swoją działalnością promujące region łowicki w kraju i zagranicą, otrzymały z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego Krzysztofa Górskiego i Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata statuetki Marki Regionalnej "ŁOWICKIE".

Laureatami roku 2014 zostali:

 • Firma „MC” Czesław Majchrzak
 • GOSPODARSTWO SADOWNICZE RODZINY PAPIERNIK
 • FOLKSTAR
 • Radio VICTORIA

Listy gratulacyjne Wicepremiera Janusza Piechocińskiego i Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata wręczyła Andżelika Możdżanowska – Sekretarz Stanu w Kancelarii Premier Ewy Kopacz. Listy zostały wystosowane z okazji 25-lecia polskiej transformacji w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz za zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki, a otrzymały je firmy:

 • Firma SOX
 • Zakład Produkcji Opakowań KARTON PACK
 • BAUMIT Sp. z o.o.
 • CHEMIPACK Sp. z o.o.
 • Firma Bracia Urbanek
 • FOLKSTAR
 • Agros Nova
 • HAZBI Sp. z o.o.
 • Radio VICTORIA
 • Firma „MC” Czesław Majchrzak
 • Gospodarstwo Sadownicze Rodziny Papiernik

Na zakończenie dla laureatów i zebranych gości wystąpiła z krótkim koncertem Marcelina Olak finalistka programu Must Be The Music.
 

 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ
 • fot. CKTiPZŁ

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert


Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"


Rusza trzynasty konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin. W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
 

IV Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 28 stycznia 2015 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, odbyła się IV Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2014 rok.
 6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2014 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017" w Powiecie Łowickim.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zajęcia stanowiska na zmianę warunków pracy i płacy radnemu powiatu.
 12. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 14. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Koncert kolęd Zespołu Śpiewaczego "Ksinzoki"


Muzeum w Łowiczu zaprasza na koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego "Ksinzoki", który odbędzie się w niedzielę 1 lutego 2015 r. o godz. 16.30 w kaplicy barokowej łowickiego muzeum. Wstęp wolny.
 

 • -

Bezpłatne badanie mammograficzne


W styczniu 2015 r. mammobus odwiedzi Łowicz. Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Program jest jednym z Narodowych Programów Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zachęcamy do propagowania profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek.

Programem objęte są kobiety w wieku 50-69 lat, ponieważ jest to grupa szczególnie narażona na zachorowanie na raka piersi. Na badania nie potrzebne jest skierowanie lekarskie. Badanie jest bezpłatne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczególnie apelujemy do Pań z rocznika 1965, ponieważ w tym roku wchodzą Panie do Programu i po raz pierwszy mogą wykonać badanie bez skierowania i bezpłatnie.

Mammografię można będzie wykonać 30 stycznia w Łowiczu na dziedzińcu Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1.
 

Malarstwo Bożeny Olak


Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę prac Bożeny Olak pod Honorowym Patronatem Ambasady Grecji w Polsce. Wystawa jest czynna do 28 lutego 2015 r.

Bożena Olak urodziła się w Warszawie, studiowała socjologię i archeologię lecz od najmłodszych lat jej pasją było malarstwo. Uczestniczyła w zajęciach malarskich, kołach plastycznych, z sukcesami brała udział w konkursach i wystawach malarskich. W 1987 r. decyzją Ministra Kultury i Sztuki uzyskała uprawnienia artysty plastyka w zakresie malarstwa sztalugowego.

Od 1987 r. zamieszkała w Atenach, gdzie została członkiem greckich związków plastyków PELT (Ogólnogreckiego Stowarzyszenia Literatury i Sztuki) i APELLIS. W latach 1998 – 2001 studiowała archeologię antyczną na Uniwersytecie ASCSA w Atenach (American School of Classic Studies in Athens) i uczestniczyła w pracach archeologicznych na ateńskim Akropolu, w Dionizos, Koryncie i Mykenach.

Systematycznie wystawiała swoje prace uczestnicząc w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Grecji, zorganizowała kilkanaście wystawa indywidualnych. Prace jej były często nagradzane i wyróżniane przez greckie stowarzyszenia artystyczne takie jak PARNASSOS i greckie oddziały UNESCO. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych w wielu krajach. Udziela się w greckich organizacjach charytatywnych MDA i Elpida.

Uczestniczy w życiu społecznym międzynarodowego stowarzyszenia kobiet z innych krajów zamieszkałych w Atenach WIC (Women International Club of Athens). W ostatnich latach zamieszkuje w obu krajach dzieląc swój czas pomiędzy Grecję i Polskę.

 • -
 • -

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza 15 stycznia 2015 r. (czwartek) na godz. 17.00 wszystkich, którzy lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie na inauguracyjne spotkanie DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI do POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOWICZU Stary Rynek 5/7 (wejście od ul. 3 Maja).

DKK to najważniejszy projekt Instytutu Książki promujący czytelnictwo w Polsce. Jego celem jest aktywizacja czytelników polegająca na wspólnej dyskusji na temat wybranych książek, recenzowaniu ich oraz udziału w spotkaniach autorskich. Oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnych lekturach, oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze.
 

 • -

Uwaga! Zmiana numerów rachunków bankowych od 7 stycznia 2015 r.


Starosta Łowicki informuje, że z dniem 7 stycznia 2015 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Rachunek do wpłat z tytułu należnych dochodów -Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej z/s w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 18 nr rachunku - 22 9288 0001 0011 1924 2000 0020.
Rachunek do wpłat z tytułu opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa- Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej z/s w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 18 nr rachunku- 43 9288 0001 0011 1924 2000 0030.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.