Powiat Łowicki

BIP

Data

7 lipca 2020

Imieniny

Benedykta, Cyryla

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Fundusze Europejskie i inne » Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego »

Treść strony

W dniu 30 maja 2014 r. Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu Powiatu Łowickiego podpisał w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi umowę o dofinansowanie projektu pn.  „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,  Działanie II.6 Ochrona powietrza.

Całkowita wartość projektu  to 3 334 665,44 PLN, z tego:
- dofinansowanie z EFRR (84%): 2 801 118,97 PLN
- wkład własny (16%): 533 546,47 PLN

Pierwsze wydatki kwalifikowalne poniesione zostały przez powiat w latach 2008-2013, w łącznej wysokości 354 038,64 PLN, w związku z czym zostaną one zrefundowane w wysokości 297 392,46 PLN. Termin zakończenia projektu przewidziany jest na wrzesień 2015 roku, i do tego czasu planowane jest wydatkowanie 2 980 626,80 PLN, z czego 476 900,29 PLN stanowić będzie wkład własny Powiatu Łowickiego a 2 503 726,51 PLN dofinansowanie ze środków unijnych.

W ramach przedmiotowego projektu planowane są roboty budowlane termomodernizacyjne w następujących obiektach: ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu (budynek B i C), ZSP Nr 4 w Łowiczu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu, I LO w Łowiczu oraz budynek administracyjny ZOZ w Łowiczu.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli Powiatowi Łowickiemu zoptymalizować gospodarkę cieplną w budynkach użyteczności publicznej.

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.