Powiat Łowicki

BIP

Data

8 marca 2021

Imieniny

Beaty, Jana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa » 2012 »

Treść strony

"Zimowe spotkanie z poezją"


28 grudnia 2012 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się "Zimowe spotkanie z poezją". Licznie przybyli goście wysłuchali wierszy, które zaprezentowali: Feliks Walichnowski – znany socjolog, publicysta i dziennikarz oraz laureatki literackiego konkursu "Ludowe rymy" – Krystyna Kopeć i Krystyna Kunikowska a także Joanna Bolimowska ubiegłoroczna laureatka w/w konkursu.

Spotkanie z poezją umilił występ chóru z Klubu Seniora "Radość" w Łowiczu. W świątecznym nastroju, przy choince spotkanie zakończono wspólnym śpiewaniem kolęd.
 

 • -
 • -
 • -

Rozstrzygnięcie konkursów w PBP


19 grudnia 2012 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów – plastycznego "Barwy Łowickiej Ziemi" oraz literackiego "Ludowe rymy" połączone z wręczeniem nagród. Konkursy miały na celu propagowanie kultury ludowej oraz pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców Ziemi Łowickiej.

Do konkursu plastycznego "Barwy Łowickiej Ziemi" zgłoszono 10 prac malarskich wykonanych przez uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe z powiatu łowickiego. Ocenie podlegały zgodność z tematem oraz wartość artystyczna i estetyczna pracy. Komisja konkursowa w składzie:

 1. Magdalena Bartosiewicz – etnolog Muzeum w Łowiczu
 2. Jerzy Dołhań – artysta plastyk
 3. Maria Brzozowska-Kosińska – artysta plastyk

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 • 1 miejsce – Karolina Wielec (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie)
 • 2 miejsce – Daria Guzek (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu)
 • 3 miejsce – Anna Waracka (II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu)


Wyróżnienia dla:

 • Adriana Rejnisa (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu)
 • Adriana Pietrzaka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu)


Na konkurs literacki "Ludowe rymy" nadesłano 16 wierszy, napisanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe z powiatu łowickiego. Ocenie podlegały pomysłowość, inwencja oraz wartość artystyczna. Komisja konkursowa w składzie:

 1. Marzena Kozanecka – Zwierz - Dyrektor Muzeum w Łowiczu
 2. Jolanta Pokorska – nauczyciel bibliotekarz – Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu
 3. Jacek Rybus – pracownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie miejskim w Łowiczu

 przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrodę specjalną dla Ewy Tomczak

 • 1 miejsce – Kinga Kosiorek (I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu)
 • 2 miejsce – Krystyna Kopeć
 • 3 miejsce – Ilona Domińczak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu)

Wyróżnienia dla:

 • Aleksandry Kostrzewy (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu)
 • Krystyny Kunikowskiej

Na zakończenie uroczystości laureaci konkursu "Ludowe rymy" odczytali swoje wiersze i zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Cenne nagrody książkowe, wręczone finalistom konkursów, zostały zakupione przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu. Laureaci otrzymali także publikację "Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu 2002 – 2012" oraz kalendarz na 2013 rok "Guziki Honorowych Łowiczan".
 

 • -
 • -
 • -

Miejsko-powiatowe spotkanie opłatkowe


20 grudnia 2012 r. w sali barokowej łowickiego muzeum odbyło się miejsko-powiatowe spotkanie opłatkowe. Harcerze z łowickiego hufca przekazali na ręce burmistrza, starosty i biskupa łowickiego Betlejemskie Światło Pokoju, przywiezione z miejsca narodzenia Jezusa.

Wśród zaproszonych gości obecni byli radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele stowarzyszeń i grup społecznych, służb, związków zawodowych, przedstawiciele kościoła łowickiego, naczelnicy i dyrektorzy z wydziałów jednostek samorządowych.

Spotkanie rozpoczęli Burmistrz Krzysztof Jan Kaliński i Starosta Łowicki Krzysztof Figat, składając wszystkim świątecznie życzenia. Ksiądz bp. Andrzej Franciszek Dziuba pobłogosławił opłatki, którymi wszyscy goście dzielili się wzajemnie i składali sobie życzenia.

Stół wigilijny przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.
 

 • -
 • -
 • -

Zimowe spotkanie z poezją


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza do swej siedziby na "Zimowe spotkanie z poezją" w dniu 28 grudnia 2012 r. o godz. 14:00. W programie są wiersze Feliksa Walichnowskiego i laureatów konkursu "Ludowe Rymy".

Wstęp wolny!

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY
 

XXXIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W piątek, 21 grudnia 2012 r. o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXIX, XXX, XXXI i XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013-2025.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII 1/2 O 8/20 12 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Łowickiego na 2013 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terytorium Gminy Miasta Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasta Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2013 rok.
 14. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2013 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2012 rok.
 16. Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zachowania Polski jako kraju wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO).
 17. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 19. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

"XII Spotkanie z Tradycją"


W minioną sobotę, 15 grudnia, w odnowionej kaplicy Karola Boromeusza w łowickim muzeum odbyły się ostatnie w tym roku "Spotkania z Tradycją". W świąteczny nastrój wprowadził nas dziecięcy zespół folklorystyczny "Kalina" z Domaniewic, który zaprezentował tradycyjne obrzędy związane z Bożym Narodzeniem.

Zespół zachęcał do wspólnego śpiewania kolęd i dzielenia się opłatkiem. Widzowie mogli też spróbować tradycyjnego wigilijnego makowca. Występ "Kaliny" poprzedziło rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową zorganizowaną przez Urząd Miejski.

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej planuje w 2013 roku realizację kolejnego cyklu 12 spotkań mających na celu promocję kalendarza na 2013 rok "Twórcy ludowi Ziemi Łowickiej". W siedzibie centrum co miesiąc będzie organizowane spotkanie w formie warsztatów z twórcami, którzy prezentowani są w danym miesiącu na karcie kalendarza.

Serdecznie Państwa Zapraszamy!
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konwent Powiatów w Łowiczu


W dniu 14 grudnia 2012 r. w Muzeum w Łowiczu odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. Organizatorem i gospodarzem spotkania był Starosta Łowicki Krzysztof Figat. Ostatnie w roku 2012 spotkanie starostów miało wyjątkowy świąteczny charakter.

Na spotkanie przybyło dwudziestu przedstawicieli zarządów powiatów z naszego  województwa. Obradom Konwentu przewodniczył Andrzej Szymanek Starosta Wieruszowski – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego.

Przedstawiciele zaproszonych powiatów rozmawiali na temat metod przekazywania informacji na linii powiat-województwo, realizacji obowiązku zapewnienia przez powiaty parkingu strzeżonego dla pojazdów porzuconych lub czasowo odebranych właścicielom. Starosta Łowicki Krzysztof Figat przedstawił zagadnienia związane z wydawaniem licencji w krajowym transporcie drogowym. Natomiast Starosta Brzeziński Edmund Kotecki omawiał problematykę związaną z  rodzicielstwem zastępczym.

Po zakończeniu części roboczej spotkania, przed starostami wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy" z koncertem kolęd.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"XII Spotkanie z Tradycją"


"XII Spotkanie z Tradycją" odbędzie się w sobotę 15 grudnia 2012 r. o godz. 16:00 w Muzeum w Łowiczu. Ostatnim wydarzeniem promującym kalendarz "Łowickie zespoły folklorystyczne" będzie występ Zespołu Pieśni i Tańca "Kalina" z Domaniewic.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!


Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej planuje w 2013 roku realizację cyklu 12 spotkań majacych na celu promocję kalendarza na 2013 rok "Twórcy ludowi Ziemi Łowickiej". W siedzibie centrum co miesiąc będzie organizowane spotkanie w formie warsztatów z twórcami, którzy prezentowani są w danym miesiącu na karcie kalendarza.
 

 • -
  fot. Monika Czyż

Partnerstwo dla transplantacji


5 grudnia 2012 roku w ZSP nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu odbyła się prelekcja w ramach Programu "Partnerstwo dla Transplantacji". Spotkanie dla uczniów klas drugich i trzecich poprowadzili: prof.hab.n.med. Michał Nowicki – Konsultant Wojewódzki w zakresie nefrologii oraz p. Jolanta Pustelnik – Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. Celem spotkania było uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów.

Prelegenci przedstawili prezentację multimedialną pt. "Transplantacja narządów i tkanek – historia, teraźniejszość i perspektywy". Podczas jej trwania uczniowie z Blichu wsłuchiwali się m.in. w zagadnienia dotyczące historii transplantologii. Młodzież dowiedziała się, że pierwsze udane przeszczepy odbyły się:
– w 1905 r. przeszczepiono rogówkę,
– w 1954 r. przeszczepiono nerkę,
– w 1967 r. przeszczepiono serce,
– w 2008 r. przeszczepiono twarz.
Natomiast w 1984 roku w USA dokonano człowiekowi przeszczepu narządu pochodzącego od szympansa.

Oprócz historii transplantologii uczniowie blichowskiej szkoły poznali przepisy regulujące przeszczepianie narządów w Polsce, dowiedzieli się również jakie narządy i tkanki przeszczepia się obecnie w Polsce i na świecie, wysłuchali treści, które mówiły o sztucznych narządach (sztuczne serca, urządzenia wspomagające pracę serca).

Jak zauważył Adrian Rejnis z kl. III Technikum Mechanizacji Rolnictwa: "Transplantacja jest bez wątpienia najskuteczniejszą, a niekiedy także jedyną metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów ze schyłkową niewydolnością narządów.  Sprawa transplantacji jest o tyle ważna, że ciągle rośnie liczba osób, które czekają na przeszczep. Umożliwia ona powrót  do zdrowia około 1000-1500 osobom w Polsce w skali roku. Niestety w dalszym ciągu liczba pobieranych i przeszczepionych organów jest niewystarczająca w stosunku do istniejących potrzeb".

Wojciech Janus z tej samej klasy spotkanie podsumował następująco: "Z uwagi na spadek ilości dawców narządów należy przemyśleć możliwość oddania własnych organów po śmierci, a także oddania narządów, takich jak: nerka, szpik kostny jeszcze za życia, aby pomóc innym. Na prelekcji usłyszałem stanowisko Jana Pawła II, który popierał czyn, jakim jest ratowanie czyjegoś życia przez oddawanie swoich organów do przeszczepu. Jeżeli chodzi o dawców, to  na świecie przeważają chrześcijanie i kraje, w których dominuje chrześcijaństwo".

Ważnym elementem pomocy chorym czekającym na przeszczep jest też podpisanie OŚWIADCZENIA WOLI ze zgodą na pobranie organów po śmierci. Taki dokument nosi się w swoich dokumentach.

Podsumowaniem prelekcji niech będzie zdanie z ostatniego slajdu prezentacji przedstawianej przez Michała Nowickiego: "Każdy z nas może podarować życie innemu człowiekowi – swojemu bliskiemu albo całkowicie obcej osobie jeszcze za życia w bezpieczny dla siebie sposób".

Spotkanie zorganizowano we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego oraz Polską Unią Medycyny Transplantacyjnej.

tekst i zdjęcia: Wojciech Janus, Adrian Rejnis, Piotr Sumiński

 

 
 • -
 • -
 • -

Ogłoszenie o konkursach


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pięć otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim.


Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursów.

Spotkanie, które odbędzie się w dniu 06.12.2012 r. o godzinie 12.00 w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi przy ul. Traugutta 18 - sala 221, poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę otwartych konkursów ofert.

W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udziału w otwartych konkursach ofert (terminy składania wniosków, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań, wymagane załączniki) oraz przedstawiona zostanie przykładowa oferta realizacji zadania. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania planowanych przedsięwzięć.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail bartlomiej.pielas@lodzkie.pl

Informacje na temat planowanego spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: 42 291 97 43.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne w dniu 06.12.2012 r.
 

XXXII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


We wtorek, 4 grudnia 2012 r., o godz. 8.30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającego uchwałę Nr XXIX/218/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.
 5. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

"Dziesiątacy" w etiudzie filmowej


W dniach 1 i 2 grudnia 2012 r. członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. "10 Pułku Piechoty" wzięli udział jako statyści w nagraniach do krótkometrażowej etiudy filmowej pt. "Pre Mortem", przedstawiającej losy polskich jeńców wojennych w 1940 roku w Katyniu.

"Dziesiątacy" pojawili się w Skierniewicach w Muzeum Kolejnictwa oraz w Rembertowie na terenie MON. W filmie, którego reżyserem jest Konrad Łęcki, występują m.in.: Beata Tyszkiewicz, Anna Czartoryska, Marcin Troński, Paweł Deląg.
 

 • -
 • -
 • -

Budynek plebanii – prace ukończone


W listopadzie 2012 r. zakończyły się trwające od dwóch lat prace nad przeniesieniem plebanii z Pszczonowa do Skansenu w Maurzycach. Zadanie zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Kultury oraz z budżetu Powiatu Łowickiego (2011 - 2012).

Budynek plebanii wzniesiony został ok. 1900 r. dla kościoła pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Pszczonowie, gmina Maków, powiat Skierniewice. Po wybudowaniu nowej plebanii, dotychczasowa przestała być użytkowana. W 2009 r. obiekt przekazano Muzeum w Łowiczu z przeznaczeniem do Skansenu w Maurzycach. Budynek jest przykładem architektury dworkowej: parterowy, na planie prostokąta, wykonany w konstrukcji sumikowo – łątkowej, przykryty dachem dwuspadowym z naczółkami. Do budynku dobudowano dwa ganki: jeden pełniący funkcję wejścia głównego oraz drugi będący wejściem ogrodowym. Powierzchnia użytkowa wynosi 193 m2. We wnętrzu wyodrębniono: ganek, hol, 5 pokoi, salon, kuchnię, łazienkę.

Przeniesienie plebanii było ważnym zadaniem mającym na celu stworzenie kompleksu sakralnego w Skansenie w Maurzycach. W latach 2006 - 2011 dokonano przeniesienia i konserwacji kościoła i dzwonnicy z Wysokienic. Plebanię usytuowano w pobliżu, by razem tworzyły zespół sakralny.

W I etapie dokonano rozbiórki oraz transportu plebanii do skansenu, zaimpregnowano drewno i wykonano fundamenty budynku. W etapie II wykonano prace budowlane, instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, prace wykończeniowe wewnątrz budynku, zmontowano piece kaflowe stanowiące oryginalne wyposażenie plebanii.

W budynku plebanii znajdzie się ekspozycja wnętrza mieszkalnego, kancelarii parafialnej, a także przestrzeń wystawienniczo-edukacyjna, w której będą organizowane wystawy czasowe oraz lekcje i warsztaty muzealne. W związku z tym dokonano zakupu ram i sztalug do celów wystawienniczych oraz stolików, krzeseł i zestawu multimedialnego do celów edukacyjnych. Zakup sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN z programu Rozwój Infrastruktury Kultury priorytet Infrastruktura Kultury.
 

 • -
 • stan przed i po przeniesieniu
  stan przed i po przeniesieniu

Jubileusz Powiatowej Biblioteki Publicznej


W dniu 29 listopada 2012 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 10-lecia powstania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu oraz prezentacja wydawnictwa "Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu 2002-2012".

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Paweł Bejda Wicewojewoda Łódzki, Irena Kolos Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łowickiego, Krzysztof Figat Starosta Łowicki, Dariusz Kosmatka Wicestarosta Łowicki, Michał Śliwiński Członek Zarządu Powiatu Łowickiego, Małgorzata Cegiełko Kierownik Działu Metodyki, Analiz i Promocji WiMBP w Łodzi, honorowy gość ks. Prałat Stefan Wysocki, dyrektorzy i bibliotekarze bibliotek i ośrodków kultury z terenu powiatu łowickiego, dyrektorzy szkół – jednostek powiatowych.

Zaproszonych gości powitała Renata Frączek – Dyrektor PBP po czym 10-letnią historię biblioteki przedstawiła Monika Paciorek. Następnymi punktami uroczystości były: prezentacja wydawnictwa "Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu 2002-2012", składanie życzeń przez zaproszonych gości, rozstrzygnięcie konkursu "Książka Roku – Łowicz i Ziemia Łowicka" oraz wręczenie nagród (organizator ŁOK). Część artystyczną wykonał zespół muzyczny z I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Infokiosk POT na Starym Rynku


Polska Organizacja Turystyczna podjęła akcję instalacji ok. 100 infokiosków na terenie całej Polski, w tym i w regionie łódzkim. Jeden taki infokiosk został już zainstalowany i uruchomiony w oknie witrynowym przy wejściu do Centrum InformacjiTurystycznej na Starym Rynku w Łowiczu.

Można już korzystać z niektórych informacji dotyczących turystyki i rekreacji poprzez obsługę ekranu dotykowego. Urządzenie będzie w pełni kompatybilne z siecią Polskiej Organizacji Turystycznej z początkiem stycznia 2013 roku.
 

 • -
 • -
 • -

Rusza nabór na Łódzką Akademię PO KL


Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uruchamia nabór uczestników na warsztaty w ramach Łódzkiej Akademii PO KL w dniu 29 listopada i 3 grudnia 2012 r.

Warsztaty odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, sala 107 (I piętro).


29 listopada

 • godz. 09.00-11.00: "Kontrola projektów (B01+)"
 • godz. 11:15-13:15: "Wniosek beneficjenta o płatność (B02+)"


3 grudnia

 • godz. 9:00-11:00: "Monitoring i ewaluacja (B03+)"
 • godz. 11:15-14:15: "Promocja projektów (B04+)"
   

Aby wziąć udział w warsztatach należy przesłać wypełniony
formularz zgłoszeniowy.
 

Ekologiczny Konkurs Plastyczny rozstrzygnięty


19 listopada 2012 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Ekologicznego Konkursu Plastycznego "Wierzby moje, a gdzież wy?" połączone z wręczeniem nagród.

Do konkursu zostało zgłoszonych 146 prac uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu łowickiego. Prace zostały podzielone na trzy kategorie: szkoła podstawowa klasy 1-3, szkoła podstawowa klasy 4-6 i gimnazjum. Ocenie podlegały: zgodność z tematem, inwencja, pomysłowość, wartość artystyczna i estetyczna pracy.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Jerzy Dołhań – artysta plastyk
 2. Agnieszka Kopczyńska – artysta plastyk
 3. Anna Stańczyk – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu

przyznała nastepujące nagrody i wyróżnienia:
 

W kategorii szkół podstawowych klas 1-3:

 • 1 miejsce – Maria Kubica (Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach)
 • 2 miejsce – Weronika Wolska (Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Łyszkowicach)
 • 3 miejsce – Dominika Łażewska (Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym)

Wyróżnienia dla:

 • Michaliny Markus (Szkoła Podstawowa w Wygodzie)
 • Martyny Liberackiej (Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu)
 • Marty Galińskiej (Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach)
 • Michaliny Urbaniak (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu)


W kategorii szkół podstawowych klas 4-6:

 • 1 miejsce – Lidia Prokopowicz (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki   w Łowiczu)
 • 2 miejsce – Malwina Łabińska (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu)
 • 3 miejsce – Aleksandra Wolska (Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Łyszkowicach)
 • 3 miejsce – Bartłomiej Białas (Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach)

Wyróżnienia dla:

 • Dawida Kaźmierczaka (Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu)
 • Julii Liberackiej (Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu)
 • Tomasza Wieteski (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu)


W kategorii szkół gimnazjalnych:

 • 1 miejsce – Monika Wasilewska (Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu)
 • 2 miejsce – Jan Zaborski (Gimnazjum nr 3 w Łowiczu)
 • 3 miejsce – Patrycja Mitek (Gimnazjum w Łyszkowicach)

Wyróżnienia dla:

 • Aleksandry Dałek (Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Bielawach)
 • Marty Gawrysiak (Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie)
 • Pauliny Majcher (Gimnazjum nr 3 w Łowiczu)
   

W konkursie wzięły udział także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kard. Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Łowiczu, Szkoły Podstawowej w Bąkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszewie, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie oraz Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie.

 • -
 • -
 • -

XXXI Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 21 listopada 2012 r., o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbędzie się XXXI Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Analiza sytuacji dotyczącej zwolnienia dyrektora ZOZ w Łowiczu – dyskusja z możliwością uczestnictwa osób spoza rady do wyczerpania  tematu.
 4. Przedstawienie stanowisk klubów oraz radnych niezrzeszonych w klubach na temat omawianej sytuacji.
 5. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

"XI Spotkanie z Tradycją"


17 listopada 2012 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu odbyło się "XI Spotkanie z Tradycją". Zespół Regionalny Wsi Urzecze z Urzecza przedstawił obrzędy związane wróżbami andrzejkowymi oraz darcie pierza tzw. "pierzawkę".

Zespół Regionalny Wsi Urzecze w sposób autentyczny i humorystyczny zaprezentował darcie pierza. Podczas występu panie, oprócz darcia pierza, zachęcały widownię do śpiewania i wspólnego przelewania wosku. Młode dziewczęta z zespołu objaśniały poszczególne wróżby andrzejkowe układając buty i rzucając za siebie m.in. skórki jabłka. Ponadto, uczestnicy spotkania mogli obejrzeć karty kalendarza na 2013 rok "Twórcy ludowi Ziemi Łowickiej".
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Pejzaż Wszystkich Świętych..."


Muzeum w Łowiczu zorganizowało 13 listopada 2012 r. w Skansenie w Maurzycach promocję publikacji Piotra Wypycha i Andrzeja Białkowskiego "Pejzaż Wszystkich Świętych – rekonstrukcja krajobrazu kulturowego".

Publikacja jest podsumowaniem wieloletniego projektu pod tą samą nazwą, realizowanego przez Łódzki Dom Kultury. Opisuje założenia oraz przebieg projektu, a także informacje dotyczące powstałych w ramach "Pejzażu..." 48 obiektów małej architektury sakralnej (krzyże, kapliczki, figury przydrożne). Wydawnictwo posiada bogatą dokumentację fotograficzną oraz mapy z lokalizacjami poszczególnych obiektów. Uwzględnia również fenomen wciąż aktywnych i bogatych w sztukę ludową regionów etnograficznych województwa łódzkiego, m.in. powiatów: opoczyńskiego, rawskiego, sieradzkiego i łowickiego.

Jednym z przykładów małej architektury sakralnej objętej programem "Pejzaż Wszystkich Świętych" jest drewniany krzyż kapliczkowy z Sierżnik z II poł. XVII w., który w 2012 r. zastąpiono nowym krzyżem, wykonanym przez rzeźbiarkę Małgorzatę Kosińską. Natomiast jego pierwowzór został przekazany przez Krystynę i Janusza Płuszków do zbiorów Muzeum w Łowiczu. W inicjatywę ratowania krzyża zaangażowani byli również: Jacek Rybus z PTTK Oddział Łowicz, Wójt Dariusz Reczulski i mieszkańcy Gminy Chąśno. Ostatecznie krzyż został przewieziony do Skansenu w Maurzycach, gdzie dziś, po konserwacji, można go podziwiać we wnętrzu drewnianego kościoła z Wysokienic.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXX Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 14 listopada 2012 r., o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu Łowickiego przyczyn i podstaw prawnych odwołania dyrektora ZOZ w Łowiczu.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu Łowickiego propozycji rozwiązania zaistniałego problemu łącznie z kalendarzem podjęcia stosownych uchwał przez Zarząd Powiatu Łowickiego oraz Radę Powiatu Łowickiego w celu przywrócenia stabilizacji pracy szpitala w Łowiczu.
 5. Analiza przedstawionych przez Zarząd Powiatu Łowickiego informacji.
 6. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Uroczystość w Zakładzie Karnym w Łowiczu


W dniu 12 listopada 2012 r. odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń "Za zasługi w pracy penitencjarnej" i awansowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Więziennej łowickiego zakładu karnego. Odznaczenia przyznano 4 osobom, natomiast awanse otrzymało 54 funkcjonariuszy.

Na zaproszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu płk. Roberta Rusieckiego na uroczystość przybyli: Starosta Łowicki Krzysztof Figat, Wicestarosta Łowicki Dariusz Kosmatka, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu ks. prałat Wiesław Skonieczny oraz przedstawiciele służ mundurowych: komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu bryg. Jacek Szeligowski, z-ca komendanta Policji w Łowiczu mł. insp. Andrzej Rokicki, komendant Ośrodka Szkolenia BOR w Raduczu płk Jarosław Langwiński i Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Marek Lipiński.

Starosta Krzysztof Figat złożył na ręce dyrektora zakładu karnego podziękowania za dotychczasową współpracę i życzenia dalszej, równie owocnej pracy na rzecz środowiska lokalnego. Podziękował też wszystkim funkcjonariuszom łowickiej jednostki zaangażowanym w ciężkiej, odpowiedzialnej i psychicznie obciążającej służbie.

źródło: ZK Łowicz
 

 • -
 • -
 • -

"XI Spotkanie z Tradycją"


Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Muzeum w Łowiczu oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zapraszają na "XI Spotkanie z Tradycją". Zespół Regionalny Wsi Urzecze z Urzecza przedstawi obrzędy związane wróżbami andrzejkowymi oraz darcie pierza tzw. "pierzawkę".

Wszystkich serdecznie zapraszamy 17 listopada 2012 (sobota) o godz. 16:00 do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu znajdującej się przy Muzeum.

Spotkanie z tradycją połączone będzie z prezentacją kart Kalendarza na 2013 rok "Twórcy ludowi Ziemi Łowickiej" wydanego nakładem Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
 

 • -
  fot. Monika Czyż

"Twórcy ludowi Ziemi Łowickiej" już w sprzedaży


Nakładem Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej został wydany kalendarz planszowy na 2013 rok pt. "Twórcy ludowi Ziemi Łowickiej". W projekcie udział wzięło blisko 50 twórców ludowych z powiatu łowickiego.

Kalendarz można już zakupić w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17, w dwóch wersjach:

 • format B2 - cena 20 zł/szt.
 • format A3 - cena 10 zł/szt.


Dotychczas ukazały się z tej serii:

 • "Łowickie w sztuce" 2009 r.
 • "Łowicka wycinanka" 2010 r.
 • "Łowickie stroje ludowe" 2011 r.
 • "Łowickie zespoły folklorystyczne" 2012 r.
   
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

94. Rocznica Odzyskania Niepodległości


Tradycyjnie w auli ZSP Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, w dniu 8 października 2012 roku, odbyła się uroczystość z okazji Powiatowo-Miejskich Obchodów 94. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele służb mundurowych, oświaty, związków zawodowych, kombatanci, delegacje samorządów uczniowskich.

Część wstępną uroczystości poprowadzili wspólnie Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łowickiego Irena Kolos i Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Henryk Zasępa. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie ZSP Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów i oddanie hołdu przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -


Uroczystość św. Wiktorii w Łowiczu

W niedzielę 11 listopada 2012 r. łowicka procesja z relikwiami św. Wiktorii Patronki Łowicza i Diecezji Łowickiej przeszła z kościoła św. Ducha ulicami miasta na Stary Rynek. W procesji brali udział dostojnicy kościelni, władze powiatu, miasta i regionu oraz tłumy wiernych.
 

 • -
 • -
 • -

Informacja dla organizacji pozarządowych


Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło procedurę podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w 2013 r.

Zgodnie z założeniami Programu rezerwa ta zostanie rozdysponowana na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. W ramach przyjętego podziału rezerwy celowej określona została maksymalna kwota dofinansowania dla danego projektu w wysokości do 100 000 złotych oraz liczba do 7 projektów, które w ramach rządowego programu mogą rekomendować urzędy wojewódzkie.

Pełna treść programu wraz z formularzem wniosku aplikacyjnego znajduje się na stronie internetowej http://razembezpieczniej.msw.gov.pl

Propozycje projektów należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada br. na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
 

 • -

"Pejzaż Wszystkich Świętych..."


Muzeum w Łowiczu zaprasza na promocję publikacji Piotra Wypycha i Andrzeja Białkowskiego "Pejzaż Wszystkich Świętych – rekonstrukcja krajobrazu kulturowego", która odbędzie się 13 listopada 2012 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Skansenie w Maurzycach.

Publikacja jest podsumowaniem wieloletniego projektu pod tą samą nazwą, realizowanego przez Łódzki Dom Kultury. Opisuje założenia oraz przebieg projektu, a także informacje dotyczące powstałych w ramach "Pejzażu..." 48 obiektów małej architektury sakralnej (krzyże, kapliczki, figury przydrożne). Wydawnictwo posiada bogatą dokumentację fotograficzną oraz mapy z lokalizacjami poszczególnych obiektów. Uwzględnia również fenomen wciąż aktywnych i bogatych w sztukę ludową regionów etnograficznych województwa łódzkiego, m.in. powiatów: opoczyńskiego, rawskiego, sieradzkiego i łowickiego.

Jednym z przykładów małej architektury sakralnej objętej programem "Pejzaż Wszystkich Świętych" jest drewniany krzyż kapliczkowy z Sierżnik z II poł. XVII w., który w 2012 r. zastąpiono nowym krzyżem, wykonanym przez rzeźbiarkę Małgorzatę Kosińską. Natomiast jego pierwowzór został przekazany przez Krystynę i Janusza Płuszków do zbiorów Muzeum w Łowiczu. W inicjatywę ratowania krzyża zaangażowani byli również: Jacek Rybus z PTTK Oddział Łowicz, Wójt Dariusz Reczulski i mieszkańcy Gminy Chąśno. Ostatecznie krzyż został przewieziony do Skansenu w Maurzycach, gdzie dziś, po konserwacji, można go podziwiać we wnętrzu drewnianego kościoła z Wysokienic.
 

 • -

Krzyż z Sierżnik przeniesiony do kościoła w Skansenie w Maurzycach

 • -
 • -

Kolejny występ "Blichowiaków"


W dniu 26 października 2012 r. "Blichowiacy" wystąpili dla gości ze Szkoły Podstawowej nr 171 z Warszawy w ramach Europejskiego Funduszu Comenius.

Koncert poprzedziło wystąpienie dyrektora szkoły Mirosława Kreta, jednocześnie opiekuna zespołu, który przybliżył zgromadzonym bogatą, ponad 60 letnią, historię i tradycję zespołu, przedstawił panią choreograf Katarzynę Korzeniowską-Killo, kierownika muzycznego Daniela Bogusza oraz omówił aktualny nowy program.

Oprócz widowni z Warszawy, która specjalnie przyjechała aby podziwiać naszych "Blichowiaków" prezentujących regionalną kulturę, stroje, muzykę, tańce i przyśpiewki łowickie, skład grupy stanowili także goście z zagranicy: z Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Rumunii oraz Turcji. Brawom i pochwałom nie było końca. Zagranicznej widowni koncert tzw. Suity Łowickiej w nowej chorografii bardzo się podobał. Zgromadzeni na sali chętnie fotografowali się z członkami ZPiT "Blichowiacy". Oprócz gości z zagranicy na widowni zasiedli także rodzice "Blichowiaków", których nasi uczniowie po koncercie zaprosili na symboliczny poczęstunek oraz integracyjne spotkanie.

Przypomnijmy, że ostatnio członkowie zespołu bardzo intensywnie pracowali, uczestniczyli między innymi w nagraniu dla TV z Japonii oraz zebrali bardzo wysokie noty podczas XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Folklorystycznej Strzegom 2012, gdzie rywalizowali z zespołami z Chile, Meksyku, Rosji, Portugalii, Turcji i innych krajów. Pod koniec listopada "Blichowiacy" planują warsztaty szkoleniowe celem dalszego doskonalenia formy.

tekst i zdjęcia: Daniel Bogusz
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Targi "Tour Salon 2012" w Poznaniu


Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej uczestniczyło w Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2012, które odbywały się w dniach 24-27 października 2012 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Tegoroczne targi pod hasłem "W cztery dni dookoła świata" zachęcały odwiedzających mnóstwem stoisk, na których roiło się od pomysłów na spędzanie wolnego czasu, zaplanowanie zimowych i letnich urlopów, regionalnych smakołyków oraz egzotycznych prezentacji.

Wśród ponad 700 wystawców nie mogło zabraknąć Powiatu Łowickiego, który zaprezentował swoje walory na stoisku Województwa Łódzkiego, dzięki współpracy z Regionalną Organizacja Turystyczną w Łodzi. Oprócz obsługi stoiska w strojach regionalnych i dużego wyboru folderów reklamowych, ogromnym zainteresowaniem cieszyły się hafty łowickie wykonane przez Leokadię Łachetę z Kocierzewa Południowego.

Serdecznie gratulujemy naszym kolegom z ROTWŁ zdobycia 2. miejsca dla IT Manufatura w zorganizowanym przez POT konkursie na najlepszy punkt informacji turystycznej w Polsce, w kategorii ***.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Łowicka podróż w czasie"


W minioną sobotę, 27 października 2012 r., uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łodzi "zaprzyjaźniali się w przyrodą" w regionie łowickim, w ramach programu edukacyjnego dla najmłodszych pn. "Zaprzyjaźnij się w przyrodą" prowadzonego przez Marię Kaczorowską z Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Pomimo zimowej aury, dzieci zwiedziły Skansen w Maurzycach, w którym dowiedziały się m.in. jak wyglądało dawne budownictwo łowickie, stroje ludowe oraz skąd się biorą wycinanki. Dzieci mogły także spróbować swoich sił w formowaniu ciasta na chleb podczas warsztatów piekarniczych, które poprowadziła Teresa Kaczor. Natępnie wystąpił dla nich Dziecięcy Zespół Ludowy "Kocierzewiacy". Na koniec "Łowickiej wyprawy w czasie" wszyscy zgromadzili się w karczmie na poczęstunku, gdzie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz gadżety łowickie.

Koordynatorka projektu Maria Kaczorowska podkreśliła, "że wizyta w skansenie nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata".

Więcej o projekcie na stronie: www.mariakaczorowska.pl
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 31 października 2012 r., o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2010/2011.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w Powiecie Łowickim.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt.: „PWP Wykorzystywanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu”.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/331/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/332/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego” zmienionej uchwałą Nr XLVIII/351/2010 RPŁ z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/332/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego”.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2012.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.
 15. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  w okresie między sesjami.
 17. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

XX-lecie II LO w Łowiczu


26 października 2012 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu odbyła się uroczystość jubileuszowa 20-lecia istnienia szkoły. Patronatem honorowym uroczystość objął Starosta Łowicki Krzysztof Figat.

Na program uroczystości złożyły się min.: ślubowanie klas pierwszych, prezentacja historii II LO, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, przemówienia gości, rozstrzygnięcia konkursów nt. historii II LO oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące powstało w 1992 roku. Pierwszym dyrektorem II LO został dr Tadeusz Żaczek. W roku szkolnym 1995/96 pierwsi absolwenci liceum otrzymali świadectwa dojrzałości. II LO w Łowiczu jest szkołą dynamicznie rozwijającą się. Obecnie kształci młodzież w 12 klasach o nachyleniach: matematyczno-informatycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym.

W szkole (pozbawionej barier architektonicznych) młodzież kształci się także w klasach integracyjnych. Inicjatywy podejmowane przez Radę Pedagogiczną, kierownictwo szkoły oraz ściśle ze szkołą współpracującą Radą Rodziców wyznaczają nowe zadania dla szkoły. W ostatnich latach zmodernizowano i zorganizowano nowe pracownie, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne. Od 28 grudnia 2005 roku szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. 25 października 2006 r. II Liceum Ogólnokształcące otrzymało sztandar ufundowany min. przez Radę Rodziców. Od dnia 1 września 2007 r. placówką kieruje mgr Dorota Urbańska. II Liceum Ogólnokształcące ukończyło już 1403 absolwentów. (www.2lolowicz.pl)
 

Fotoreportaż z uroczystości:

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -


W sobotę 27 października w godz. 10.00 - 16.00 zapraszamy na Sobotni Piknik z Kopernikiem
 

 • -

Konserwacja fresków zakończona


W Muzeum w Łowiczu zakończono trwające od kwietnia 2012 r. prace konserwatorskie fresków w kaplicy barokowej pw. św. Karola Boromeusza.

Projekt pod nazwą "Łowicz, gmach pomisjonarski, kaplica św. Karola Boromeusza (XVII/XVIII w.): konserwacja fresków autorstwa M. A. Palloniego (etap I – II)" uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 1 "Ochrona zabytków" oraz z budżetu Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Nadrzędnym celem zadania było uchronienie przed zniszczeniem fresków będących przykładem iluzjonistycznego malarstwa barokowego w Polsce, jednym z najwyżej ocenianych pod względem artystycznym przez historyków sztuki, namalowanych przez Michała Anioła Palloniego (1637-1712), Włocha pracującego w Polsce dla rodziny Paców, króla Jana III Sobieskiego i prymasa Michała Radziejowskiego. Stan techniczny polichromii wymagał prac konserwatorskich w trybie pilnym.

W ramach projektu wykonano: dokumentację fotograficzną przed rozpoczęciem prac; pobranie próbek w celu określenia składu oryginalnej zaprawy oraz pigmentów, jakimi posługiwał się autor; usunięcie kurzu i podklejenie spoiwem osypującej się oryginalnej warstwy malarskiej; usunięcie starych kitów i punktowań; dezynfekcję miejsc zaatakowanych przez grzyby i pleśnie; uzupełnienie ubytków tynku; uzupełnienie warstwy malarskiej; dokumentację powykonawczą.

Prace zostały wykonane przez firmy konserwatorskie:
– Konserwacja Dzieł Sztuki "ANTIQA" Wit Podczerwiński z Jawornik (etap I)
– Roland Róg Art. Service Konserwacja Dzieł Sztuki z Krakowa (etap II).

Kaplica pw. św. Karola Boromeusza jest jedyną oryginalną częścią seminarium misjonarskiego z II poł. XVII w. Jej budowę rozpoczęto w 1689 r. wg projektu Tylmana z Gameren. Funkcje klasztoru budynek pełnił do 1820 r. W czasie II wojny światowej gmach zniszczono, ocalało jedynie skrzydło z kaplicą. Po odbudowie gmachu, od poł. lat 50. XX w. znajduje się tu muzeum.

Kaplica jest jedną ze stałych ekspozycji Muzeum w Łowiczu – prezentowane są w niej sztuka i rzemiosło epoki baroku, prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu historii sztuki, architektury, odbioru dzieła sztuki. Miejsce to pełni też funkcje reprezentacyjne – odbywają się tu koncerty, sesje, spotkania, konferencje.

Z powodu pozostałych prac remontowych prowadzonych w gmachu Muzeum w Łowiczu, kaplica zostanie udostępniona do zwiedzania wiosną 2013 r.
 

 • Procesja Karola Boromeusza podczas zarazy w Mediolanie
  Procesja Karola Boromeusza podczas zarazy w Mediolanie
 • Karol Boromeusz odwiedzający budowę gmachu szkolnego
  Karol Boromeusz odwiedzający budowę gmachu szkolnego
 • Karol Boromeusz rozdający jałmużnę
  Karol Boromeusz rozdający jałmużnę
 • Karol Boromeusz komunikujący zarażonych
  Karol Boromeusz komunikujący zarażonych
 • Gloryfikacja i wniebowzięcie św. Karola Boromeusza
  Gloryfikacja i wniebowzięcie św. Karola Boromeusza
 • Tondo z dziecięcymi postaciami aniołów
  Tondo z dziecięcymi postaciami aniołów
 • fragment polichromii - stan przed konserwacją
  fragment polichromii - stan przed konserwacją
 • fragment polichromii - stan po konserwacji
  fragment polichromii - stan po konserwacji
 • fragment polichromii - stan przed konserwacją
  fragment polichromii - stan przed konserwacją
 • fragment polichromii - stan po konserwacji
  fragment polichromii - stan po konserwacji

Konkurs literacki i plastyczny


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu organizuje dwa konkursy. Konkurs literacki pod hasłem "Ludowe rymy" i konkurs plastyczny pod hasłem "Barwy Łowickiej Ziemi". Są to imprezy cykliczne, a w tym roku będzie to już czwarta edycja.

Głównymi zadaniami obu konkursów są: popularyzacja kultury ludowej, zwiększenie aktywności twórczej mieszkańców powiatu oraz odkrywanie i wspieranie talentów. Konkursy adresowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych z powiatu łowickiego.

Termin nadsyłania prac upływa 23 listopada 2012 r.
 

Japończycy gościli u "Blichowiaków"


Dnia 22 października 2012 r. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im Tadeusza Kościuszki w Łowiczu przybyła ekipa telewizyjna BS Fuji. Goście przyjechali z odległej Japonii, ze stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni – Tokio.

Tokio znajduje się nad Oceanem Spokojnym (szczegółowo geograficznie to Zatoka Tokijska) na wyspie zwanej Honsiu. Jest to główny ośrodek największego zespołu miejskiego świata (tzw. metropolis Wielkie Tokio).

Unikalna kultura i folklor naszego regionu sprowadziły filmowców do Łowicza, gdyż tu funkcjonuje od ponad 60 lat szkolny Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy" promując stroje, przyśpiewki, charakterystyczną muzykę ludową i całą kulturę regionu łowickiego.

Przed nagraniem materiału filmowego odbyło się robocze spotkanie reżysera TV Tokio i asystentów z  kierownictwem ZPiT "Bichowiacy". W spotkaniu tym uczestniczyła także tłumaczka jezyka japońskiego Jolanta Siemińska, która jest jednocześnie pracownikiem TV BS Fuji z Tokio na Polskę.

Japończycy z zaciekawieniem wysłuchali krótkiej historii szkoły oraz ZPiT "Blichowiacy", którą przedstawił  dyrektor Mirosław Kret. Nadmienił, że "Blichowiacy" występowali i występują na różnych scenach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych firmowanych przez CIOFF. Wspomniał również, że w sierpniu br. zespół występował na XXI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Folklorystycznej w Strzegomiu, gdzie zebrał bardzo wysokie noty, rywalizując z zespołami z Chile, Meksyku, Rosji, Portugalii, Turcji i innych.

Pani choreograf Katarzyna Korzeniowska-Kilo omówiła szczegółowo proponowany materiał przeznaczony do nagrania, przedstawiła nową choreografię własnego autorstwa, skupiając uwagę ekipy filmowej na I i III części tzw. Suity Łowickiej, w skład której wchodzą charakterystyczne tańce naszego regionu. Japończycy najbardziej zainteresowani byli oberkiem i polką.

Kierownik muzyczny Daniel Bogusz zapoznał filmowców z programem muzycznym oraz scharakteryzował instrumenty muzyczne, na których wykonywana jest muzyka ludowa regionu łowickiego. Omówił także skład kapeli, zespołu tancerzy i chóru.

W czasie koncertu przed Japończykami wystąpiło ponad 40 młodych artystów z blichowskiej szkoły. Występ i nagranie przebiegły bardzo pomyślnie, obyło się bez tzw. dublowania scen filmowych. Świadczy to o wysokim poziomie artystycznym członków zespołu. Świadkami nagrania była lokalna prasa oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Powiatu Łowickiego, z którymi "Blichowiacy" współpracują.

Po nagraniu wykonano wspólną pamiątkową fotografię oraz wymieniono się wzajemnie regionalnymi upominkami tokijskimi i łowickimi. Na zakończenie reżyser nagrania TV BS Fuji zapowiedział, że program będzie można obejrzeć na antenie telewizji w Tokio pod koniec listopada br. Wtedy też przekaże specjalną informację dla naszych "Blichowiaków", aby osoby chętne mogły zobaczyć swój własny występ.

Tekst: Daniel Bogusz, Piotr Sumiński

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Docent" – trzeci Dąb Jana Wegnera


W dniu 23 października 2012 r. o godz. 11.30 w skansenie przy Muzeum w Łowiczu odbyła się uroczystość sadzenia Dębu Jana Wegnera. Jest to trzeci dąb w hołdzie Janowi Wegnerowi: pierwszy posadzono 15 października na dziedzińcu Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu, drugi 17 października w parku w Nieborowie.

W uroczystości wzięli udział m.in: Krzysztof Figat Starosta Łowicki, Dariusz Kosmatka Wicestarosta Łowicki, Marzena Kozanecka-Zwierz Dyrektor Muzeum w Łowiczu, Andrzej Chmielewski, córki Jana Wegnera: Ewa Wróblewska i Barbara Chojnacka, uczniowie Gimnazjum nr 2 w Łowiczu. Rodzicami chrzestnymi "Docenta" zostali: wieloletnia współpracownica Jana Wegnera Alina Owczarek-Ciechowska i Marek Wojtylak.

Pomysł na utrwalenie w ten sposób pamięci o Wegnerze wyszedł od małżeństwa Agnieszki Chmielewskiej pracownika Muzeum w Nieborowie i Andrzeja Chmielewskiego pracownika Muzeum w Łowiczu.

Jan Wegner urodził się w 1909 roku w Łowiczu, był historykiem i kustoszem, kuratorem nieborowskiego oddziału Muzeum Narodowego i nauczycielem w gimnazjum, które przed wojną mieściło się w gmachu łowickiego muzeum. Jest patronem Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie z tradycją – "Masovia Łowicz"


W sobotę 20 października 2012 r. w sali gimnastycznej Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu odbyło się dziesiąte "Spotkanie z tradycją" promujące kalendarz "Łowickie zespoły folklorystyczne".

Było ono połączone z promocją książki "Smak dzieciństwa. Pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego" wydanej przez Muzeum w Łowiczu. Wydawnictwo jest podsumowaniem projektu realizowanego przez łowickie muzeum od kwietnia 2012 r. i zawiera przepisy na chleb i ciasta pozyskane podczas warsztatów piekarniczych i konkursu na tradycyjne pieczywo.

Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił Akademicki Zespół Folklorystyczny "Masovia Łowicz", który przedstawił inscenizację pt. "Jak to ze lnem było…". W sposób teatralny odtworzona została droga jaką musiał przejść len od zasiania go na polu, aż do utkania z niego łowickiej koszuli. Nie zabrakło również piosenek wykonywanych przez zespół podczas prezentacji. Aby inscenizacja była bardziej wiarygodna, zespół przygotował dekorację sceny przypominającą wnętrze chaty łowickiej. Można było również zobaczyć oryginalne kołowrotki, maglownice, cepy oraz inne przedmioty związane z lnem. Po inscenizacji zespół zatańczył kilka łowickich tańców.

Całą uroczystość poprowadzili wspólnie: Dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej Jacek Chołuj oraz Dyrektor Muzeum w Łowiczu Marzena Kozanecka-Zwierz, a po występie wręczyli Stanisławowi Wielcowi kierownikowi zespołu oraz Aleksandrze Kapuście pamiątkową statuetkę gratulacyjną oraz kwiaty.

W listopadzie wystąpi Zespół Regionalny Wsi "Urzecze" z Urzecza z programem "Darcie pierza" oraz "Wróżby andrzejkowe". Termin i miejsce spotkania podamy w najbliższym czasie.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie z poezją Feliksa Walichnowskiego


Z myślą o łowickich seniorach, w dniu 17 października 2012 r., odbyło się spotkanie z poezją Feliksa Walichnowskiego zatytułowane "Jesienne wiersze – sposób na przegnanie nudy", zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu.

Feliks Walichnowski jest autorem ponad 40 książek z zakresu socjotechniki i od kilku lat pisuje wiersze. Spotkanie przebiegło w miłym i sympatycznym nastroju. Licznie przybyli goście pozostawali pod wpływem uroku pana Walichnowskiego, jego wierszy i atmosfery jaką wytworzył. Udowodnił, że poezja może bawić, wzruszać i uczyć, a także być sposobem na przegnanie jesiennej melancholii. Kilkoro z uczestników pokusiło się o recytację swojej twórczości, bo jak powiedział pan Feliks "poezja jest sztuką zaraźliwą".
 

 • -
 • -
 • -

Zmiana miejsca – "Spotkania z Tradycją"


W związku z trwającym remontem w łowickim muzeum, październikowe "Spotkanie z Tradycją" odbędzie się w sali gimnastycznej Pijarskich Szkół  Królowej Pokoju w Łowiczu w dniu 20 października, o godz. 16:00 (wejście od al. Sienkiewicza). Wystąpi Akademicki Zespół Folklorystyczny Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej "Masovia Łowicz".

Serdecznie zapraszamy!
 

 • Akademicki Zespół Folklorystyczny "Masovia Łowicz"
  Akademicki Zespół Folklorystyczny "Masovia Łowicz", fot. Monika Czyż

Rajd Szlakiem Cichociemnych


W dniach 13-14 października 2012 r. odbył się po raz siódmy Rajd Szlakiem Cichociemnych Armii Krajowej – Czatolin 2012. Organizatorami imprezy byli: PTTK oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Urząd Gminy w Łyszkowicach.

Głównym celem rajdu było uczczenie 71 rocznicy pierwszego oficjalnego zrzutu skoczków cichociemnych na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Rajd był zorganizowany w formie pieszej i rowerowej. Główne uroczystości odbyły się pod pomnikiem cichociemnych w Czatolinie.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Promocja wydawnictwa "Smak dzieciństwa..."


Muzeum w Łowiczu zaprasza na promocję wydawnictwa "Smak dzieciństwa. Pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego", która odbędzie się w sobotę 20 października 2012 r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu, ul. Pijarska 2 (wejście od al. Sienkiewicza).

Wydawnictwo to jest podsumowaniem projektu realizowanego przez Muzeum od kwietnia b.r. i zawiera m.in. przepisy na chleb i ciasta pozyskane podczas warsztatów piekarniczych i konkursu na tradycyjne pieczywo.
 

 • -

Dęby Jana Wegnera


15 października 2012 r. na terenie Gimnazjum nr 2 w Łowiczu odbyła się uroczystość sadzenia pierwszego z trzech dębów w hołdzie Janowi Wegnerowi – Patronowi Gimnazjum nr 2.

W uroczystości wzięli udział m.in: Krzysztof Jan Kaliński Burmistrz Miasta Łowicza, Krzysztof Figat Starosta Łowicki, Dariusz Kosmatka Wicestarosta Łowicki,  Anna Ewa Czerwińska Kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Marzena Kozanecka-Zwierz Dyrektor Muzeum w Łowiczu, państwo Agnieszka i Andrzej Chmielewscy, córki Jana Wegnera – Ewa Wróblewska i Barbara Chojnacka, Honorowi Członkowie Rady Rodziców – Urszula Marszałek i Krzysztof Janicki, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie i nauczyciele. Rodzicami chrzestnymi dębu zostali: Urszula Marszałek i Krzysztof Janicki, którzy nadali mu imię "Profesor".

Inicjatywa pn. "Dęby Jana Wegnera" jest autorstwa Agnieszki Chmielewskiej pracownika Muzeum w Nieborowie i Andrzeja Chmielewskiego pracownika Muzeum w Łowiczu. Kolejne dwa dęby zostaną posadzone 17 października br. w parku w Nieborowie oraz 23 października br. w skansenie przy Muzeum w Łowiczu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

150 lat w służbie polskiej wsi


W sobotę 13 pażdziernika 2012 r. w Strugienicach w Gminie Zduny odbyła się uroczystość jubileuszowa 150-lecia powstania Kółek Rolniczych i 145-lecia Kół Gospodyń Wiejskich.

Gospodarzami uroczystości byli: Edward Gnat Przewodniczący Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łowiczu oraz Maria Pietrzak Przewodnicząca Rady Rejonowej Kół Gospodyń Wiejskich w Łowiczu.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Zdunach, którą celebrował bp Józef Zawitkowski. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Stanisław Kalemba Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Paweł Bejda Wicewojewoda Łódzki, Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, Cezary Olejniczak poseł RP, Krzysztof Figat Starosta Łowicki, Michał Śliwiński Członek Zarządu Powiatu Łowickiego oraz przedstawiciele samorządów lokalnych i kółek rolniczych. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy" z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU w Łowiczu.

Po Mszy św. zaproszeni goście uczestniczyli w okolicznościowym spotkaniu w sali OSP w Strugienicach, gdzie wręczono wyróżnionym osobom ordery "Zasłużony dla rolnictwa" oraz "Order Serca Matkom - Wsi".
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obchody Dnia Edukacji Narodowej


12 października 2012 r. w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu odbyły się miejsko-powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości uczestniczyli: Krzysztof Figat Starosta Łowicki, Dariusz Kosmatka Wicestarosta Łowicki, Krzysztof Janicki Członek Zarządu Powiatu Łowickiego, Krzysztof Jan Kaliński Burmistrz Miasta Łowicza, Bogusław Bończak Z-ca Burmistrza Miasta Łowicza, Henryk Zasępa Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, Danuta Zakrzewska Dyrektor Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Łodzi, radni powiatowi i miejscy oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Podczas uroczystości uhonorowano nagrodami dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników oświaty, a także wręczono nauczycielom listy gratulacyjne z tytułu przyznania Medalu Komisji Edukacji Narodowej i Nagrody Kuratora Oświaty w Łodzi (lista nagrodzonych w zalączniku poniżej).

Na sali gimnastycznej przygotowano dla gości stoliki z jesienną dekoracją. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczną w wykonaniu młodzieży szkolnej pt. "Jesienny koncert”.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Odsłonięcie tablicy na "Starej Łaźni"


11 października 2012 r. Starosta Łowicki Krzysztof Figat uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100. rocznicę ponownego otwarcia Łaźni Miejskiej przez Towarzystwo Higieniczne w Łowiczu, która odbyła się przed budynkiem restauracji "Stara Łaźnia".

W uroczystości zorganizowanej przez właścicieli restauracji p. Kariny i Krzysztofa Malinowskich wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych miasta Łowicza, miejskiego wydziału promocji oraz łowickiego oddziału PTTK.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Inauguracja biogazowni w Konopnicy


4 października 2012 r. Starosta Łowicki Krzysztof Figat uczestniczył w oficjalnej inauguracji biogazowni w Konopnicy w gminie Rawa Mazowiecka. W uroczystości wzięli udział m.in. Mieczysław Kasprzak – Wiceminister Gospodarki, Tadeusz Nalewajk – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krystyna Ozga – Posłanka na Sejm RP.

Biogazownia rolnicza o mocy 1,99 MW, która została wybudowana przy znacznym udziale środków unijnych (18 mln zł dotacji na 30 mln wartości inwestycji), będzie wytwarzać energię odnawialną z kiszonki kukurydzy.

W biogazowni zainstalowano dwa silniki gazowe Jenbacher J320, które wytwarzają energię elektryczną i ciepło. W niedalekiej przyszłości instalacja zostanie połączona z lokalną siecią ciepłowniczą i będzie dostarczać ciepło dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Rawie Mazowieckiej. Zlokalizowana w miejscowości Konopnica inwestycja produkuje energię i ciepło w oparciu o proces fermentacji suchej, w ramach którego lokalne produkty rolnicze przetwarzane są w biogaz spalany przez moduły kogeneracyjne Jenbacher.

„Nasza nowa inwestycja stanowić będzie pozytywny bodziec dla rozwoju gospodarki lokalnej. Rolnicy zyskali szansę dostarczania swoich produktów na potrzeby biogazowni” - powiedziała Zofia Ossowska, reprezentująca inwestora – spółkę Bioenergy Project.
 

 • -

Spotkanie łowickich diabetyków


10 października 2012 r. w Łowickim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, zorganizowane przez Miejsko-Powiatowe Koło Diabetyków w Łowiczu.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim występem chóru z łowickiego Klubu Seniora "Radość". W dalszej części spotkania sekretarz koła Henryka Kubica przedstawiła historię Miejsko-Powiatowego Koła Diabetyków. Przypomniała, że koło istnieje już od 9 lat i zrzesza około 70 osób z terenu powiatu łowickiego. Następnie krótki wykład przedstawiła dr. Dorota Leśniewska-Kryńska na temat samokontroli i kontroli biochemicznej cukrzycy.

Wicestarosta Łowicki Dariusz Kosmatka przekazał życzenia oraz wręczył list gratulacyjny Bożenie Górczyńskiej – Prezes Miejsko-Powiatowego Koła Diabetyków, po czym nastąpiła część artystyczna przygotowana przez zespoły "Bąkowska Barka" i "Ksinzoki".
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

VII Rajd Szlakiem Cichociemnych


W dniach 13-14 października 2012 r. odbędzie się po raz siódmy Rajd Szlakiem Cichociemnych Armii Krajowej – Czatolin 2012. Organizatorem imprezy jest PTTK oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Urząd Gminy w Łyszkowicach.

Główny cel rajdu to uczczenie 71 rocznicy pierwszego oficjalnego zrzutu skoczków cichociemnych na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Rajd jest organizowany w formie pieszej i rowerowej. Główne uroczystości odbędą się pod pomnikiem cichociemnych w Czatolinie. Po części oficjalnej przewidziane jest ognisko z kiełbaskami. Każdy z uczestników otrzyma okolicznościowy znaczek rajdowy.

Regulamin i szczegółowy program są dostępne w załącznikach poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie.
 

 • -

Poświęcono replikę krzyża z 1677 r.


W miejscowości Sierżniki koło Łowicza, w niedzielę 7 października 2012 r., poświęcono replikę krzyża przydrożnego, pochodzącego prawdopodobnie z 1677 r. Taka data widnieje na oryginale krzyża, który po konserwacji został umieszczony w kościele z Wysokienic, znajdującym się obecnie na terenie skansenu w Maurzycach. W akcję ratowania zabytku włączyło się wiele osób.

W uroczystości poświecenia kopi krzyża, wykonanej przez łowicką rzeźbiarkę ludową Małgorzatę Kosińską, wzięli udział mieszkańcy Sierżnik i okolic, a także osoby biorące udział w akcji zainicjowanej przez łowickich przewodników PTTK: Starosta Łowicki Krzysztof Figat, Wójt Gminy Chąśno Dariusz Reczulski, Sołtys Sierżnik i Wiceprzewodnicząca Radny Powiatu Łowickiego Irena Kolos, dyrektor Muzeum w Łowiczu Marzena Kozanecka-Zwierz, przedstawiciel Łódzkiego Domu Kultury Andrzej Białkowski, radny Powiatu Łowickiego Artur Michalak, członek Rady Sołeckiej Sławomir Pudłowski oraz przedstawiciele rady gminy. Krzyż wyświęcił ks. dr Marek Kania proboszcz parafii z Boczek Chełmońskich. Po uroczystości wszyscy spotkali się na w Domu Ludowym na poczęstunku przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Sierżnik.

żródło: Jacek Rybus, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu

więcej na stronie: http://www.lowicz.eu
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kaszubi odwiedzili ZSP nr 4


3 października 2012 r. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu ponownie zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach.

"Ponieważ miło wspominamy ich poprzednią wizytę więc i tym razem staraliśmy się, aby czas spędzony u nas był dla nich przyjemny i pełen wrażeń. Zaprosiliśmy ich do wspólnej, jak się okazało wspaniałej, zabawy przy karaoke. Ujawniły się nie tylko talenty wokalne ale i taneczne. Wiele emocji towarzyszyło rozgrywkom w siatkówkę pomiędzy drużynami Łowicza i Kartuz. Zaskoczyło nas, że w drużynie Kaszubów chętnie grały również dziewczyny. Nasi goście mogli rywalizować z nami w tenisie stołowym oraz w stolikowych piłkarzykach.

Ze względu na specyfikę naszego regionu, nie pominęliśmy okazji do zaprezentowania kartuskiej młodzieży naszego folkloru. Trzy pary ubrane w ludowe stroje łowickie zatańczyły oberka. Następnie odbył się przyspieszony kurs nauki naszego sztandarowego tańca ludowego. I instruktorzy, i kursanci uśmiechem tuszowali niedociągnięcia.

Z młodzieżą przyjechali opiekunowie, którzy chętnie dzielili się z naszymi licznie przybyłymi nauczycielami swoimi pedagogicznymi doświadczeniami. Okazję do rozmów, nie tylko o pracy stowarzyszeń, mieli również pani Teresa Riegel – prezes Stowarzyszenia dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach i pan Ludomir Goździkiewicz – prezes Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Łowiczu.

Cieszymy się, że mieliśmy przyjemność gościć młodzież i ich opiekunów z zaprzyjaźnionych Kartuz."

Tekst i zdjęcia: Ewa Bury, Anna Słomska
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Promocja wydawnictwa "Smak dzieciństwa..."


Muzeum w Łowiczu informuje, że z przyczyn organizacyjnych promocja  wydawnictwa "Smak dzieciństwa. Pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego" została przełożona na sobotę, 20 października 2012 r. i odbędzie się w sali gimnastycznej Pijarskich Szkół  Królowej Pokoju w Łowiczu o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, jednocześnie przepraszając za wynikłe opóźnienie.
 

Stypendia Starosty Łowickiego


Zarząd Powiatu Łowickiego działając w oparciu o Regulamin przyznał Stypendium Starosty Łowickiego na semestr zimowy roku szkolnego 2012/2013 następującym uczniom:

 1. Wilczyńska Joanna – I LO w Łowiczu
 2. Golis Julia – I LO w Łowiczu
 3. Wojtysiak Monika Katarzyna – IV LO w ZSP Nr 4 w Łowiczu
 4. Kosiorek Michalina – Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu
 5. Wilk Kacper  – Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu
 6. Olejniczak Anna Marzena – Technikum Nr 4 w ZSP Nr 4 w Łowiczu
 7. Głowacki Mariusz – ZSZ Nr 1 w ZSP Nr 1 w Łowiczu
 8. Słoma Damian – ZSZ Nr 2 w ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Każdy z ww. uczniów będzie otrzymywał  200,00 zł miesięcznie przez okres jednego semestru.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Łowickie na Dożynkach Wojewódzkich


W niedzielę, 23 września 2012 r., w Piotrkowie Trybunalskim na Lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Wśród 160 wystawców, Powiat Łowicki reprezentowało Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Na naszym stoisku Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Kocierzew Południowy prezentowały regionalne pyszności, a odwiedzajacych nas witała kapela p. Bednarka i braci Baczyńskich, której mistrzowskie łowickie melodie przyciągały tłumy gości.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Kalina" na IX Spotkaniach z Tradycją


To już dziewiąty raz uczestniczyliśmy w „Spotkaniach z tradycją”, a miłośników folkloru nadal nie brakowało, o czym przekonaliśmy się w ubiegłą sobotę 22 września 2012 r.

Na I piętrze w Muzeum w Łowiczu występował Zespół Pieśni i Tańca "Kalina" z przedstawieniem obrzędu „Dożynek”. Od pierwszej chwili występu można było poczuć młodzieńczą energię i radość z jaką tańczy zespół. Jednym z elementów występu było złożenie darów takich jak chleb i owoce na ręce dyr. Muzeum w Łowiczu Marzeny Kozaneckiej-Zwierz i dyr. CKTiPZŁ Jacka Chołuja. Pod koniec występu zespół zaprosił zgromadzonych gości do wspólnego tańca. Nie zabrakło także bisu, o który domagała się publiczność. Jak co miesiąc po występie opiekunom zespołu pani Halinie Kosteckiej i  jej synowi panu Tomaszowi Kosteckiemu wręczona została statuetka gratulacyjna.

Już za niecały miesiąc, 20 października, zapraszamy na X Spotkania z Tradycją z udziałem Akademickiego Zespołu Folklorystycznego Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej "Masovia Łowicz".
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obchody Światowego Dnia Turystyki


W dniach 21, 22 września 2012 r. w Łodzi odbyły się Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki. Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmiało "Turystyka i zrównoważona energia siłami napędowymi zrównoważonego rozwoju". Program imprezy obfitował w wiele atrakcji tj. wycieczki z przewodnikiem, konkurs paszportowy, pokaz jak i możliwość jazdy na segway’ach.

Powiat Łowicki, w związku z przygotowaniami do projektu powstania przystani kajakowych wzdłuż Bzury, postanowił zaprezentować możliwości spływów. W przygotowaniu takiej prezentacji pomogła nam Łowicka Akademia Sportu, która przyciągała zwiedzających profesjonalnym kajakiem, oraz zdjęciami z Łowickich spływów.

Po otwarciu ŚDT nastąpiło wręczenie certyfikatów dla punktów informacji turystycznej.  Tak jak w poprzednim roku Centrum Informacji Turystycznej działające przy Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zostało odznaczone przez POT i ROTWŁ certyfikatem z trzema gwiazdkami.

Dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej Jacek Chołuj został wyróżniony przez Marszałka Woj. Łódzkiego Witolda Stępnia za pracę na rzecz rozwoju turystyki w naszym regionie.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ekologiczny Konkurs Plastyczny


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu łowickiego do wzięcia udziału w Ekologicznym Konkursie Plastycznym pt. „Wierzby moje, a gdzież wy?”.

Ekologiczny Konkurs Plastyczny realizowany jest w ramach projektu ekologicznego „Edukacja ekologiczna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu”, który obejmuje także lekcje ekologiczne i spotkania z młodzieżą, wystawy ekologiczne oraz teatrzyk (w tym roku odbyło się przedstawienie teatralne dla przedszkolaków „Porządki u Zyzia” o ochronie środowiska, segregacji śmieci oraz o Królu, Królewnie i Kwiatowej Czarownicy).

Warto wspomnieć, że projekt „Edukacja ekologiczna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu” został zgłoszony przez PBP do „Powiatowego Programu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej na 2012 rok w powiecie łowickim” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności samodzielnego poznawania przyrody, promocja walorów przyrodniczych Ziemi Łowickiej. Do konkursu można zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę w formie rysunku, grafiki, malarstwa lub collagu, w formacie A3.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz z dopiskiem „Ekologiczny Konkurs Plastyczny”.

Termin nadsyłania prac upływa 19 października 2012 r.

Nagrody dla finalistów będą dofinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łowiczu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 46 837 38 74
 

XXVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 26 września 2012 r., o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o naborze do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013.
 6. Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012 w placówkach oświatowych i wychowawczych działających na terenie powiatu oraz informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2012/2013.
 7. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na terenie Powiatu Łowickiego.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu Muzeum w Łowiczu.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2754 E na terytorium Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2716 E na terytorium Gminy Kocierzew Południowy oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew Południowy w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2012 RPŁ z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012-2018.
 20. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 21. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 22. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

"Zdrowie ma smak" po raz VI

 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy przy wsparciu miasta oraz gminy Świdnica dniach 14 -15 września organizowało VI edycję Targów Żywności Prozdrowotnej i Regionalnej „Zdrowie ma smak”. Celem Targów jest promowanie tzw. „zdrowej” żywności, produkowanej przez firmy, gospodarstwa ekologiczne, agroturystyczne, często wytwarzanej w sposób tradycyjny bez dodatków środków konserwujących, substancji dodatkowych i aromatów.

W tym roku swoje stoiska zaprezentowała rekordowa liczba 31 wystawców. Nie mogło wśród nich zabraknąć wystawców z partnerskiego Powiatu Łowickiego. W tym roku swoje wyroby prezentowała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu oraz Regionalne Koło Pszczelarzy na czele z prezesem Markiem Boroskim.

Przez dwa dni mieszkańcy całego powiatu świdnickiego mogli próbować znanych w całej Polsce serów, kefirów, maślanki, napojów mlecznych oraz pysznego miodu i wyrobów pszczelarskich. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Nowością na VI Targach „Zdrowie ma Smak” były świeże, wędzone ryby.

Oprócz zdrowej żywności w specjalnie przygotowanym przez organizatorów punkcie medycznym można było wykonać bezpłatne badania: zmierzyć ciśnienie tętnicze, poziom cukru we krwi, cholesterolu, zbadać słuch i wzrok oraz wykryć wady postawy. Ponadto wszystkie zainteresowane osoby mogły skorzystać z fachowej porady dietetyka.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KOMUNIKAT w sprawie decyzji GISKOMUNIKAT
w sprawie
decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.

 

W związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej, którego źródłem jest sfałszowany alkohol wprowadzony do sprzedaży na terenie Czech konieczne jest podjęcie szczególnych środków ostrożności. Alkohol metylowy, który znajduje się w sfałszowanych markach kilku wyrobów wysokoprocentowego alkoholu jest niebezpieczną trucizną, której spożycie może być śmiertelne. Ze względów bezpieczeństwa Ministerstwo Zdrowia zaleca powstrzymanie się od konsumpcji jakiegokolwiek alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej.Władze Czeskie w piątek 14 września 2012 roku wprowadziły zakaz sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego.

W związku z powyższym w dniu 16 września br. Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detaliczne, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.

Decyzja GIS jest wydana na podstawie art. 27c ust. 1 oraz art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) w zw. z art. 104 § 1, art. 107 § 1 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.);

W przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym należy udać się do najbliższego szpitala lub wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego. Jedynie podjęcie wczesnego leczenia może uchronić osoby zatrute przed poważnymi konsekwencjami.

Z poważaniem
/-/ Agnieszka Gołąbek
Rzecznik prasowy Ministra Zdrowia


http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html


 

Łowickie pnie się na podium


IX edycja Jarmarku Wojewódzkiego pod hasłem "Mixer Regionalny Łódzkie 2012" odbyła się w weekend 8-9 września. Nawet zmiana dotychczasowego miejsca Jarmarku z ulicy Piotrkowskiej na teren MOSiR nie odstraszyła zwiedzających.

Stoisko Powiatu Łowickiego reprezentowali łowiccy twórcy ludowi, Alicja Kołodziejczyk oraz Wiesława Wojda, łowiccy pszczelarze, Gmina Nieborów, Bielawy, Kiernozia i Chąśno. Imprezę uświetnił swoim występem Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, który zaprezentował się w niedzielę na scenie regionalnej.

To właśnie zaangażowanie tak wielu osób pomogło nam wzorem roku ubiegłego stanąć na podium w zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski konkursie na "Najlepsze Stoisko Wystawiennicze". Nagrodą jest kampania promocyjna na antenie TVP Łódź. W roku ubiegłym Powiat Łowicki zajął III miejsce teraz jest to miejsce II. Trzecie miejsce zajął Powiat Poddębicki, a zaszczytne miejsce pierwsze Gmina Zadzim.

Przez dwa dni odwiedziło nas tysiące osób, które mogły skosztować łowickich przysmaków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, zaczerpnąć informacji o naszym regionie, a także wziąć udział w pokazach twórczości ludowej.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Europejskie Dni Dziedzictwa w Maurzycach

 

W bieżącym w roku w Polsce po raz 20. obchodzone są Europejskie Dni Dziedzictwa (drugi oraz trzeci weekend września). Po raz szósty Narodowy Instytut Dziedzictwa – ogólnopolski koordynator EDD – zaproponował wspólny temat dla całej Polski – „Tajemnice codzienności”. Ogólnopolska inauguracja EDD odbyła się 8 września br. w Skansenie
w Maurzycach, będącym częścią Muzeum w Łowiczu. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień.


Ogólnopolska inauguracja EDD w Skansenie w Maurzycach pokazała znaczenie dla kultury narodowej dziedzictwa regionu łowickiego, przybliżyła aspekty życia codziennego, również współczesnego, Księżaków Łowickich. Po części oficjalnej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz Urzędu Miejskiego w Łowiczu, wręczone zostały odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymali je: Genowefa Madanowska, hafciarka z gminy Kocierzew oraz Edward Miziołek, urodzony w Jackowicach, geolog. W programie inauguracji, na scenie amfiteatru, obejrzeć można było występy łowickich zespołów ludowych. Otworzyła je prezentacja „Wesela Łowickiego” w wykonaniu zespołu Boczki Chełmońskie. Ponadto wystąpiły dziecięce i młodzieżowe zespoły: Kocierzewiacy, Blichowiacy, Krzewina. Poezję ludową zaprezentowała Joanna Bolimowska z zespołem śpiewaczym Ksinzoki. Natomiast inspiracje łowicką sztuką ludową w pokazie mody z „udziałem” oryginalnych strojów łowickich z okresu międzywojennego w połączeniu z ubiorem nowoczesnym, przedstawiła Galeria Folkstar.


Przez cały dzień na terenie skansenu, w wybranych obiektach, odbywały się warsztaty ludowe. Dużym powodzeniem cieszyły się prowadzone przez p. Jerzego Dołhania, lekcje kaligrafii w wiejskiej szkole, podczas których dorośli przypominali sobie dzieciństwo, a dzieci i młodzież uczyły pięknego pisania gęsim piórem maczanym w atramencie. Chętnie uczestniczono także w warsztatach gwarowych prowadzonych przez Annę Staniszewską. Pani Ania gwarą łowicką mówiła o stroju i zwyczajach rodzinnych. Z kolei o tradycjach pszczelarskich w regionie opowiadał Jerzy Garczarczyk.
W skansenie odbyły się także warsztaty piekarnicze, realizowane w ramach projektu „Smak dzieciństwa. Pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego”, współfinansowanego ze środków MKiDN.
Łowiccy przewodnicy PTTK, którzy co roku uczestniczą w organizacji EDD, oprowadzali zwiedzających po skansenie, zapoznając ich z łowicką kulturą ludową.


Ciekawym wydarzeniem, jakie miało miejsce po raz pierwszy w skansenie, był koncert chóru „Echo”, najstarszego łódzkiego chóru działającego od 1876 r. Odbył się on w drewnianym kościele. Dotychczas w świątyni odbywały się uroczystości sakralne, koncert dał początek wydarzeniom artystycznym, jakie będą się tam w przyszłości odbywały.
Temat drewnianych kościołów zaprezentowany został na wystawie czasowej „Kościoły drewniane Diecezji Łowickiej – fotografie Jana Rucińskiego”, jaka miała miejsce w budynku remizy. W programie uroczystości znalazła się promocja książki „Skansen w Maurzycach. Dziedzictwo kulturowe regionu łowickiego”, wydanej w ramach współorganizacji wydarzeń kulturalnych na terenie województwa łódzkiego wspólnie z Łódzkim Domem Kultury. Wydarzenie zakończył koncert zespołu Kapela ze Wsi Warszawa.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konferencja prasowa – EDD 2012


7 września 2012 r. w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy odbyła się konferencja prasowa dotycząca Europejskich Dni Dziedzictwa 2012. W spotkaniu udział wzięli Paulina Florjanowicz Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Krzysztof Figat Starosta Łowicki, Marzena Kozanecka-Zwierz Dyrektor Muzeum w Łowiczu oraz Joanna Bojarska-Syrek – Dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Dyrektor NID, która omówiła ideę EDD a także scharakteryzowała tegoroczną XX już edycję odbywającą się tym razem pod hasłem "Tajemnice codzienności". Jubileuszowa edycja Europejskich Dni Dziedzictwa zasługuje na szczególny temat, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się opowiadać o (...), żywej tradycji, ponieważ często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak głęboko wstecz sięgają korzenie naszych obrzędów i rytuałów – mówiła na piątkowej konferencji prasowej Paulina Florjanowicz.

Starosta Łowicki zapraszał do odwiedzania Łowicza oraz do poznawania jego historii i kultury. Przebieg oraz szczegóły inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w Skansenie w Maurzycach przybliżyła Dyrektor Muzeum w Łowiczu. Natomiast Dyrektor Joanna Bojarska-Syrek opowiedziała o udziale Muzeum Historycznego m.st. Warszawy w tegorocznej edycji EDD.

Na zakończenie konferencji zaprezentowano spot EDD 2012, będący prawdopodobnie pierwszym w Polsce spotem reklamowym zrealizowanym przez instytucję kultury w technice 3D.

Szczegółowe informacje na temat EDD 2012 oraz spot dostępne są na stronie wydarzenia www.edd2012.pl

Źródło: www.nid.pl
 

 • -
 • -
 • -

Obchody Światowego Dnia Turystyki


Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego zaprasza na uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Turystyki, które co roku odbywają się w innym miejscu naszego regionu. W tym roku świętować będziemy w Łodzi – stolicy naszego województwa.

Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki to święto ludzi aktywnych, osób zawodowo zajmujących się turystką w ramach działalności samorządowej i społecznej.

Główne uroczystości odbędą się w dniach 21-22 września 2012 r. na terenie Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym przy ulicy Wycieczkowej 86 w Łodzi. Atutem tego miejsca jest jego położenie w samym centrum dawnej puszczy łódzkiej, której pozostałością jest Las Łagiewnicki – jeden z najcenniejszych fragmentów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Daje to olbrzymie możliwości uczestnictwa w atrakcjach związanych z turystyką aktywną przy jednoczesnym obcowaniu z przyrodą.

Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmi: „Turystyka i zrównoważona energia siłami napędowymi zrównoważonego rozwoju”.

Konkurs paszportowy

Tradycyjnie z okazji regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki wydawany jest PASZPORT TURYSTYCZNY. Jest to swoisty przewodnik po łódzkich atrakcjach. Oprócz szczegółowego programu imprezy znajdą się w nim informacje o oferowanych zniżkach, promocjach, ciekawostki o zabytkach z miejscem na pamiątkową pieczątkę. Dla aktywnych uczestników proponujemy udział w konkursie paszportowym.

 

 • -
 • -
 • -

Nie pływaj w śmieciach – PTTK sprząta Bzurę


Członkowie Koła Przewodników PTTK z Łowicza i klubu Kajakowego „Albatros” z Łodzi zorganizowali spływ kajakowy na rzece Bzurze. Nie była to impreza rekreacyjna, jakich wiele odbywało się w ostatnim czasie na rzece, jednak akcja nawiązująca do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Nie Pływam w Śmieciach”.

Pomysł sprzątania na Bzurze zrodził się podczas jednego z wcześniejszych spływów. Akcja spotkała się z przychylnością Wójta Gminy Bielawy Sylwestra Kubińskiego, który zobowiązał się, że gmina odbierze zebrane w rzece śmieci.

Spływ rozpoczął się w Sobocie, sprzątanie rzeki dotyczyło kilku jej kilometrów do mostu w Urzeczu. Dalszy odcinek do mostu w Maurzycach kajakarze pokonywali już rekreacyjnie. Komandorem spływu był Kamil Szkup z łowickiego PTTK. W sumie w akacji wzięło udział 18 kajakarzy, wśród nich 5 dzieci uczestników, w wieku 10-14 lat. Była to doskonała okazja do zaszczepienia wśród nich postaw proekologicznych.

Jak podkreśliła Marlena Koza z łowickiego PTTK, organizatorka akcji – „nieprzypadkowe było rozpoczęcie spływu właśnie na tym odcinku. Bzura przed Łowiczem jest najbardziej malownicza, dzika i meandrująca. W czasie wyprawy spotkaliśmy czaple, dzikie kaczki a nawet łabędzie. Zarazem jednak jej liczne zakręty są miejscami, w których najczęściej gromadzą się śmieci. Akcja sprzątania rzeki na tym odcinku była organizowana po raz pierwszy”.

Było to pierwsze sprzątanie Bzury na terenie Powiatu Łowickiego. Wcześniej kilkakrotnie sprzątanie Bzury organizowało na terenie Powiatu Sochaczewskiego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Współorganizatorka spływu Dorota Wiśniewska, łowicki przewodnik podkreśliła - „już na początkowym odcinku spływu zebrano do kajaków masę śmieci w postaci różnego rodzaju butelek plastikowych po napojach i środkach chemicznych stosowanych w rolnictwie, butelek szklanych, puszek, plastikowych worków, kawałków styropianu, poniszczonych skrzynek, przedmiotów niepotrzebnych w gospodarstwach, a nawet... jeden zapakowany już worek śmieci i taki wrzucony do rzeki”.

Większość śmieci kajakarze zbierali do worków w swoich kajakach, a następnie były one składane w kajaku pełniącym rolę barki. Po dowiezieniu ich do mostu w Urzeczu zostały rozpakowane, a następnie zgodnie z ustaleniami przewiezione na wcześniej określone miejsce w Sobocie. W sumie zebrano dziesięć 160 litrowych worków śmieci.

Dla uczestników spływu współorganizatorka Ela Marczyk z łódzkiego „Albatrosa” zapewniła materiały promocyjne związane z projektem „Nie Pływam w Śmieciach” w postaci zakładek, nalepek, torebek wodoodpornych na telefon. Jeśli pozwolą na to możliwości w następnym roku, po wiosennych roztopach, ponownie zorganizujemy otwarty dla wszystkich chętnych spływ, mający na celu uporządkowanie Bzury przed kolejnym sezonem.

zdjęcia: Jagoda i Mirosław Lendzion, Zdzisław Kryściak
tekst: Zdzisław Kryściak
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konkurs "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych"


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w dniu 1 sierpnia 2012 r. został ogłoszony już po raz czwarty Konkurs "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych", który jest skierowany do osób fizycznych z terenu Województwa Łódzkiego.

Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Na laureatów konkursu czeka 40.000 zł w tym 10.000 zł dla zwycięzcy.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.zainwestujwekologie.pl
 

 • -

XIII Biesiada Łowicka i Piknik Pomidorowy


Tegoroczna XIII Biesiada Łowicka została wzbogacona o ciekawe wydarzenie, jakim był "Piknik Pomidorowy", organizowany przy współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych, podczas którego odbyła się degustacja potraw począwszy od zwykłego świeżego pomidora poprzez różne sałatki i inne skomplikowane dania, a kończąc na zupie pomidorowej.

Biesiada Łowicka ozpoczęła się mszą św. kościele w skansenie z udziałem delegacji i zespołów ludowych z zaprzyjaźnionych powiatów. Po oficjalnym otwarciu i powitaniu zaproszonych gości, na małej scenie pod strzechą wystapiły zespoły ludowe z powiatu kartuskiego, świdnickiego i łowickiego. Następnie rozstrzygnięty został konkurs Radia Victoria nt. Biesiady Łowickiej i Pikniku Pomidorowego po czym wręczone zostały tegorocznym laureatom statuetki Marka Regionalna "Łowickie", nagrody "Łowicka Róża" i nagroda im. Władysława Grabskiego. Zaprezentowany został też pokaz bicia rekordu na "Największy Łowicki Pająk" a następnie podsumowano konkurs na potrawę z pomidorów i zupę pomidorową oraz konkurs Kół Gospodyń Wiejskich na "Biesiadny stół". Imprezę na małej scenie zakończyły występy grup tanecznych z gmin powiatu łowickiego oraz chór Klubu Seniora "Radość".

Wieczorem na dużej scenie za wiatrakiem goście bawili się przy muzyce zespołu "Bałagan" a na zakończenie jako Gwiazda Wieczoru wystąpiła Patrycja Markowska z Zespołem.
 

Fotoreportaż z imprezy:

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ

XXVII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 29 sierpnia 2012 r., o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 4. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu w 2012 roku
 5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu: Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Łowiczu, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Łowiczu, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Łowiczu, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Łowiczu, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej  Nr 2 w Łowiczu oraz włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.
 20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
 21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/113/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2012 roku.
 22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.
 23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 – 2018.
 24. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 25. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.  
 26. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 27. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Drugie Wesele Łowickie w Skansenie


18 sierpnia 2012 r. w skansenie w Maurzycach odbył się już drugi ślub w zabytkowym kościele. Para młoda, będąca pod wrażeniem lipcowej promocyjnej uroczystości, postanowiła także złożyć przysięgę małżeńską w tak wyjątkowej scenerii wsi łowickiej.

Młodzi ubrani w tradycyjne stroje łowickie z towarzyszeniem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie" przedstawili swoim gościom obrzęd Wesela Łowickiego.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Kocierzewiacy" na Spotkaniach z Tradycją


W ubiegłą sobotę 18 sierpnia 2012 r. mieliśmy okazję kolejny raz uczestniczyć w "Spotkaniach z Tradycją". W Skansenie w Maurzycach prezentował swoje zdolności wokalne i taneczne Dziecięcy Zespół Ludowy "Kocierzewiacy" ze swoim występem artystycznym "Gry i zabawy dziecięce".

Podczas inscenizacji młodzi artyści śpiewali, tańczyli i zarażali swoją młodzieńczą energią publiczność, która ochoczo klaskała w rytm ludowych przyśpiewek. "Kocierzewiacy" zaśpiewali m. in tak dobrze znane piosenki jak "Gdzieżeś ty bywał czarny baranie.." czy "Moja Julijanko". Elementem kończącym Spotkanie z Tradycją było wręczenie statuetki gratulacyjnej na ręce Hanny Samek - dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie .

Kolejne Spotkanie z Tradycją odbędzie się 22 września 2012 r. o godz. 16:00 w mini skansenie przy Muzeum w Łowiczu. Wystąpi Zespół Pieśni i Tańca "Kalina" z Domaniewic z inscenizacją obrzędu "Dożynki", na który serdecznie zapraszamy!
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Warsztaty plastyczne "PAPIEROWE CUDA"


Muzeum w Łowiczu zaprasza na warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży "PAPIEROWE CUDA" w środę 22 sierpnia br. o godz. 10.00. Uczestnicy poznają tajniki wyrobu wycinanek i papierowych firanek.

Warsztaty poprowadzi Halina Theodorakopoulos.

Wstęp - 3 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy pod tel. 46 837 39 28 wewn. 36
 

 • -

Obchody z okazji Dnia Wojska Polskiego


15 sierpnia 2012 r. w Łowiczu odbyły się obchody z okazji Dnia Wojska Polskiego i rocznicy Cudu nad Wisłą. Wzięli w nich udział przedstawiciele województwa łódzkiego, powiatu łowickiego i miasta Łowicza, kombatanci i wojskowi, przedstawiciele kościoła, szkół i partii politycznych.

Złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego po czym uczestnicy przemaszerowali do Bazyliki Katedralnej na mszę świętą koncelebrowaną przez ks. Biskupa Seniora Diecezji Warszawsko-Praskiej Kazimierza Romaniuka. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i pomnikiem Synom Ziemi Łowickiej.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Blichowiacy" na Festiwalu Folkloru


Od 8 do 12 sierpnia 2012 r. Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” brał udział w XXI Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Strzegomiu.

W Festiwalu brały udział zespoły folklorystyczne z: Chile, Meksyku, Czech, Rosji, Portugalii, Bośni i Hercegowiny, Hiszpanii i Turcji. Polskę reprezentowały dwa zespoły: „Blichowiacy” z Łowicza i „Bazuny” z Żukowa. Gospodarze Festiwalu – Strzegomskie Centrum Kultury oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kostrzanie” z Kostrzy, przyjęli wszystkie Zespoły z wielką serdecznością i olbrzymim rozmachem.

„Blichowiacy” podczas Festiwalu dali  koncerty w czwartek i piątek, w ramach przeglądu zespołów, a w sobotę brali czynny udział w przepięknym Koncercie Galowym. Zaprezentowali oni I i III część suity łowickiej. Choreografię opracowała oraz przygotowała młodzież do występów, choreograf Zespołu, p. Katarzyna Korzeniewska - Killo. W niedzielę, podczas uroczystej Mszy Świętej, w której brały udział zespoły występujące na Festiwalu, nasz zespół śpiewał dwie pieśni.

Festiwal zakończył się przepięknym korowodem wszystkich zespołów. Kilkaset osób z Polski i najdalszych zakątków świata, w barwnych strojach regionalnych, wspólnie zatańczyło na strzegomskim rynku POLONEZA.

Blichowiacy po koncertach, każdego wieczora, mieli okazję integrować się z młodzieżą z całego świata, podczas przepięknie zorganizowanych wieczorów narodowych. Na pierwszym z tych wieczorów furorę zrobiła Kapela Blichowska, pod kierunkiem p. Daniela Bogusza, która spontanicznie weszła na scenę i najpierw wspólnie z kapelą gospodarzy, a po chwili już sama, zabawiała wszystkich uczestników zabawy. Ponad setka osób różnej narodowości, porwana łowicką nutą ruszyła w tany. Witek Zakościelny – nasz akordeonista był gwiazdą wieczoru!

Członkowie zespołu mieli zapewnione bardzo dobre warunki socjalne a także dodatkowo możliwość bezpłatnego korzystania z basenów, zwiedzania Strzegomia oraz wycieczkę do Sztolni Włodarza. Udział w Festiwalu dostarczył jego uczestnikom niezapomnianych wrażeń i wiele radości oraz zaowocował nowymi przyjaźniami.

tekst: Maria Laska
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym


Samorząd Województwa Łódzkiego w 2012 roku organizuje i finansuje realizację programów i akcji profilaktycznych dla mieszkańców województwa łódzkiego. Na terenie powiatu łowickiego w bieżącym roku realizowany jest "Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży".

Adresatem programu są dzieci w wieku  11 – 13  lat.

Program oferuje:

 • bezpłatną konsultację z lekarzem psychiatrą lub psychologiem
 • możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych (8 dwugodzinnych zajęć)

Zapamiętaj !

Nieleczona depresja znacznie utrudnia uczenie się i wykonywanie codziennych czynności , może kryć się pod maską różnych objawów: bólów głowy, kończyn, brzucha, zaburzeń snu, poczucia osamotnienia, zaburzeń koncentracji uwagi, ciągłego zmęczenia, braku apetytu, braku zainteresowań i radości.

Świadczenia udzielane w ramach ww. programu są bezpłatne. Aby skorzystać ze świadczeń  na terenie powiatu łowickiego wystarczy zapisać dziecko na wizytę w placówce:

ŁOWICZ: NZOZ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Kaliska 6, Łowicz,
Rejestracja osobiście od wtorku do piątku w godz. 08.00-18.00 oraz telefonicznie pod numerami 501 54 91 14 lub 604 24 83 76

Aktualny wykaz placówek w których można skorzystać z konsultacji z psychologiem lub lekarzem psychiatrą dostępny jest na stronie www.profilaktyka.lodzkie.pl  w zakładce Programy Wojewódzkie, Programy 2012.

Więcej informacji o programie pod numerem telefonu 42 291 98 58.
 

VII warsztaty piekarnicze w skansenie


Muzeum w Łowiczu zaprasza w sobotę 18 sierpnia 2012 r. w godz. 12.00-16.00 do Skansenu w Maurzycach na VII warsztaty piekarnicze w ramach projektu: Smak dzieciństwa - pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Uczestnicząc w nich można będzie poznać tajemnice wypieku chleba i ciast w tradycyjnym piecu chlebowym, zdobyć przepisy, samodzielnie przygotować ciasto na chleb i ciastka, a następnie upiec je pod okiem doświadczonych gospodyń z Koła Gospodyń Wiejskich Bednary Kolonia. Na zakończenie warsztatów będzie można spróbować smaku powstałych w trakcie wypieków.

Uwaga - o godz. 11.30 będzie podstawiony bezpłatny autokar na Starym Rynku, który zawiezie chętnych na warsztaty do Skansenu w Maurzycach. Powrót do Łowicza o godz. 16.00.
 

"Kocierzewiacy" w Skansenie w Maurzycach


VIII spotkanie z tradycją odbędzie się w sobotę 18 sierpnia o godz. 16.00 w Skansenie w Maurzycach gdzie wystąpi Dziecięcy Zespół Ludowy "Kocierzewiacy".

Przypominamy, że na "Spotkania z tradycją" wstęp jest bezpłatny, a zainteresowanych występem dowozi specjalny autokar wyjeżdzający spod Centrum Informacji Turystycznej.

UWAGA!

Autobus będzie podstawiony w dniu 18 sierpnia przed Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17 o godz. 15.30.

 

 • -
  fot. Monika Czyż

Wizyta delegacji z Łotwy


W dniu 8 sierpnia 2012 r. do Łowicza przyjechała grupa 8 osób z Łotwy. Głównym celem spotkania było nawiązanie współpracy między dwoma szkołami o profilu rolniczym i spożywczym w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu oraz również nawiązanie współpracy miedzy gminą Viesitie a powiatem łowickim.

Burmistrz Viesitie wraz z dyrektorami szkół spotkał się ze Starostą Łowickim w celu omówienia zarysu wstępnej współpracy. Następnie delegacja dyrektorów i nauczycieli z Łotwy zwiedziła szkołę na Blichu, zapoznała się z programami nauczania i wyposażeniem technodydaktycznym szkoły.

Na spotkaniu roboczym w szkole zostały określone zasady współpracy między nauczycielami szkół, zasady wymiany uczniów na praktyki zawodowe w ramach programu Comenius lub Leonardo da Vinci na najbliższy rok. Obszarem współpracy będzie logistyka w rolnictwie oraz nowe kierunki w gastronomii. Na zaproszenie dyrektorów szkół grupa nauczycieli uda się na Łotwę w celu zapoznania się ze szkołami łotewskimi i podpisania wzajemnej współpracy.
 

 • -
 • -
 • -

Wesela Łowickie w Skansenie


18 sierpnia w skansenie w Maurzycach odbędzie się już drugi ślub w zabytkowym kościele. Para młoda, będąca pod wielkim wrażeniem lipcowej promocyjnej uroczystości, postanowiła także złożyć przysięgę małżeńską w tak wyjątkowej scenerii wsi łowickiej.

Pierwszy taki prawdziwy ślub odbył się w skansenie 28 lipca 2012 r. Młodzi ubrani w tradycyjne stroje łowickie z towarzyszeniem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie" przedstawili swoim gościom obrzęd Wesela Łowickiego. Zaczęło się przed chatą weselną gdzie zostały odśpiewane przyśpiewki i udzielono młodym błogosławieństwa. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Stanisław Madanowski.  Następnie wszyscy udali się do kościoła, w którym ks. Bogumił Karp udzielił młodym ślubu. Po ceremonii nowożeńcy wraz z zespołem zatańczyli oberka po czym przyszedł czas na życzenia od wszystkich gości oraz zespołu.

Powiat Łowicki zamierza wprowadzić do swojej oferty promocyjnej obsługę takich uroczystości.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Warsztaty "Pocztówka z wakacji"


Muzeum w Łowiczu zaprasza na warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży "Pocztówka z wakacji" w środę 8 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00.

Podczas warsztatów historię kart pocztowych przybliży Andrzej Chmielewski, a wszyscy uczestnicy wykonają pamiątkową pocztówkę z wakacji.

WSTĘP - 3 zł

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy pod tel. 46 837 39 28 wew. 36
 

 • -

Znajdź stypendium dla siebie


Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę z istnienia programów stypendialnych innych niż te oferowane przez szkoły i uczelnie. Fundacja Dobra Sieć poprzez prowadzony przez siebie serwis internetowy www.mojestypendium.pl informuje o wszystkich programach stypendialnych – również programach jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji i firm.

Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców. Dzięki wyszukiwarce każdy zainteresowany może łatwo znaleźć stypendium lub konkurs najbardziej odpowiadający jego zainteresowaniom i potrzebom. W 2011 r. odwiedzający serwis mogli ubiegać się o 15 600 stypendiów o łącznej wartości 111 mln zł.

Odwiedź serwis www.mojestypendium.pl

Jest to strona dla uczniów i studentów, nauczycieli, doktorantów, młodych naukowców, artystów i sportowców - wszystkich, którzy szukają możliwości finansowania swojego rozwoju. Mojestypendium.pl to baza aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych.

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

 • Bazę aktualnych stypendiów i konkursów (ponad 4000 informacji z  Polski i zagranicy)
 • Artykuły o stypendiach i grantach
 • Konkursy dla stypendystów i dla organizatorów programów stypendialnych
 • Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów i raporty z badań rynku stypendialnego

Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Orange.

Zapraszamy też na stronę dedykowaną serwisowi mojestypendium.pl na portalu Facebook, gdzie publikowane są informacje o nowościach stypendialnych: www.facebook.com/mojestypendiumpl
 

 • -

Stanisław Budzeń z Boczek znów na podium


Stanisław Budzeń z Boczek – Chłop Roku 2010, po raz kolejny stanął na podium XII Mistrzostw Polski w dojeniu sztucznej krowy "Ropculi", które odbyły się 21 lipca 2012 r. na terenie Parku Rozrywki i Edukacji Rabkoland.

Organizatorem zawodów jest Towarzystwo Kontroli Rekordów Niecodziennych przy współudziale Zakładu Produkcji Mleczarskiej z Nowego Targu, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Radomsko oraz Rabkolandu.

Pan Stanisław w Mistrzostwach Polski w Dojeniu Sztucznej Krowy próbuje swoich sił już od 2006 roku. Przyczynkiem do startu był jubileusz 100-lecia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu, podczas którego odbyły się podobne zawody. W tymże 2006 roku zajął II miejsce z wynikiem 2.350 ml. Rok później, nie tylko zajął I miejsce, ale też ustanowił rekord Polski wynikiem 3.000 ml, który trafił do „Księgi Rabkolandu – Polskich Rekordów i Osobliwości”. W 2008 roku Stanisław Budzeń zajął III miejsce z wynikiem 2.750 ml. W 2009 roku odzyskał tytuł mistrza Polski z wynikiem 2.810 ml.

W roku obecnym, po dogrywce z synem Pawłem, uzyskując 3150 ml zajął III miejsce i jako Wicemistrz Polski odebrał puchar, dyplom, nagrodę pieniężną, paczkę mleka "Hej" oraz wpis do "Księgi Rabkolandu", w której zamieszczone są wszystkie Polskie Rekordy i Osobliwości.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kolejny spływ na Bzurze


Bzura w okresie letnim coraz częściej jest wykorzystywana jako trasa spływów kajakowych. W weekend 21-22 lipca 2012 r. spływ zorganizowała grupa klubu kajakowego "Albatros" działającego przy łódzkim oddziale PTTK. Kilkanaście dni wcześniej spływ zorganizowali przewodnicy z koła PTTK w Łowiczu, następnie pływania szkoleniowe dla młodzieży zorganizowała Łowicka Akademia Sportu. Często można też spotkać pojedynczych kajakarzy na poszczególnych odcinkach rzeki.

Klub PTTK "Albatros" organizuje spływy kajakowe lub uczestniczy w spływach krajowych i zagranicznych organizowanych przez inne kluby. Członkowie klubu są bardzo aktywni. Pływali praktycznie na każdej rzece w Polsce, wśród nich są tacy, którzy pokonywali m.in. najtrudniejsze szlaki kajakowe na Dunajcu i Popradzie - są tacy którzy popłynęli raz i obiecali sobie, że więcej tam nie popłyną, i tacy, którzy na Dunajcu płynęli już 50 razy. Ponadto organizują wyjazdy na narty biegowe, żagle lub piesze wyprawy górskie. Najważniejsza jest miła i sympatyczna atmosfera oraz aktywny wypoczynek połączony ze zwiedzaniem ciekawych miejsc.

Obecny spływ kajakowy zaplanowany został na dwa dni. W sobotę grupa przepłynęła odcinek Bzury od Soboty do Łowicza. W niedzielę zaplanowany został spływ od Brochowa do ujścia Wisły i następnie kilka kilometrów "królową polskich rzek". Został również połączony ze zwiedzaniem, w sobotę grupa po zakończeniu spływu wybrała się do skansenu w Maurzycach. W niedzielę zaplanowane jest zwiedzanie kościoła w Brochowie. Unikatowość tej świątyni wiąże się z jej architekturą, jest to interesujący przykład kościoła obronnego. Tutaj też związek małżeński zawarli rodzice Fryderyka Chopina, jak również spisano akt urodzenia i został ochrzczony Fryderyk.

Wszyscy uczestnicy spływu podkreślają, że rzeka wspaniale nadaje się do imprez rekreacyjnych i warto zorganizować szlak kajakowy na rzece. "Albatros" teraz odkrywa Bzurę, w czasie rozmów członkowie łódzkiego klubu byli zachwyceni urokiem rzeki na odcinku od Soboty do Łowicza, cisza, gdyż w pobliżu nie ma ruchliwych dróg, są liczne wyspy, bogata flora, bezpieczeństwo. Jeden z członków "Albatrosa" już podjął się zadania opisania szlaku na całym odcinku Bzury od Łęczycy do ujścia w Kamionie.

Zdzisław Kryściak

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W piatek, 20 lipca 2012 r., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XI/89/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2718 E relacji Ostrowiec - Sromów - Płaskocin na terytorium Gminy Kocierzew Południowy oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew Południowy w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.
 5. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

"Krzewina" wystąpiła w lipcu


Już po raz siódmy mieszkańcy Ziemi Łowickiej mieli okazję uczestniczyć w "Spotkaniach z tradycją", promujących region oraz kalendarz na 2012 rok. Dziecięcy Zespół Ludowy „Krzewina” zaprezentował obrzęd „Pasienia gęsi” 21 lipca w Skansenie w Maurzycach.

Członkowie zespołu przygotowali krótką informację nt. swoich osiągnięć, a jest się czym chwalić, ponieważ zespół obchodził niedawno jubileusz 10-lecia. W czasie swojej działalności odbył mnóstwo koncertów i zdobył wiele nagród.

Widowisko obrzędowe „Pasienie gęsi” było przeplatane wierszami, piosenkami i tańcami. W repertuarze zespołu są głównie piosenki i tańce z regionu łowickiego (Bańdurka, Polka, Klapok, Polonez Chodzony), ale też piosenki biesiadne. Tradycją stało się już wręczenie statuetki gratulacyjnej z podziękowaniami za udział w spotkaniach folklorystycznych, która po występie została wręczona kierownikowi zespołu Dorocie Skolimowskiej.

Kolejne spotkanie z tradycją z  Dziecięcym Zespołem Ludowym "Kocierzewiacy" odbędzie się 18 sierpnia 2012 r. o godz. 16 w Skansenie w Maurzycach. Przypominamy również, że na "Spotkania z tradycją" wstęp jest bezpłatny, a zainteresowanych występem dowozi specjalny autokar wyjeżdzający spod Centrum Informacji Turystycznej o godz. 15.30.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

VI warsztaty piekarnicze w skansenie


Muzeum w Łowiczu zaprasza w dniu 21 lipca 2012 r. (sobota) w godz. 12.00-16.00 do Skansenu w Maurzycach na VI warsztaty piekarnicze w ramach projektu "Smak dzieciństwa - pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego".

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Uczestnicząc w nich można będzie poznać tajemnice wypieku chleba i ciast w  tradycyjnym piecu chlebowym, zdobyć przepisy, samodzielnie przygotować ciasto na chleb i ciastka, a następnie upiec je pod okiem doświadczonych łowickich gospodyń. Na zakończenie warsztatów będzie można spróbować smaku powstałych w ich trakcie wypieków.

Uwaga!
O godz. 11.30 będzie podstawiony bezpłatny autokar na Starym Rynku, który zawiezie chętnych na warsztaty do Skansenu w Maurzycach.
Wyjazd powrotny do Łowicza o godz. 16.00.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa.

Patroni medialni:
Nowy Łowiczanin, Dziennik Łódzki, radio Victoria, wiano.eu, malituryści.pl, skierniewice24

 

Bezpłatna mammografia w powiecie łowickim


Między 18 a 25 lipca 2012 r. można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi powiat łowicki. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi.

Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalizacji o braku przeciwwskazań do wykonania badania.

Badania w mammobusie można będzie wykonać w następujących lokalizacjach:

 • Bielawy – 18 lipca przy Urzędzie Gminy, ul. Garbarska 11
 • Kocierzew Południowy – 19 lipca przy Urzędzie Gminy, Kocierzew Południowy 83
 • Łyszkowice – 20 lipca przy Parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza, ul. Kościelna 2
 • Nieborów – 24 oraz 25 lipca przy Urzędzie Gminy,  Al. Legionów Polskich 26

Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce świadczeniodawca, który do wykonywania badań wykorzystuje mammobusy. Każdego dnia aż 13 mobilnych pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal w całej Polsce.

Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także  przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.
 

 • -
 • -

Ruszyła wypożyczalnia rowerów


Od 11 lipca 2012 r., w Centrum Informacji Turystycznej w Łowiczu, Stary Rynek 17, ruszyła wypożyczalnia rowerów. Kilka minut przed 10.00 oficjalnego otwarcia dokonali Starosta Łowicki Krzysztof Figat wraz z Wicestarostą Dariuszem Kosmatką. Na chwilę obecną Centrum posiada 6 rowerów, ale liczba ta będzie się zwiększać wraz z zapotrzebowaniem turystów.

W otwarciu wzięli udział także uczestnicy spotkania dotyczącego przystani kajakowych, m.in. przedstawiciele Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Dyrektor Ryszard Kaliński oraz Naczelnik Tomasz Dronka, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Sochaczewie oraz Łowiczu, przedstawiciele Gminy Nieborów, Gminy Zduny, Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz miłośnicy kajakarstwa i walorów turystycznych wzdłuż Bzury.

Gości powitał Wicestarosta Łowicki Dariusz Kosmatka, a program spotkania dotyczył rozbudowy infrastruktury dla turystyki kajakowej przy Bzurze. Uczestnicy prezentowali walory turystyczne szlaku, możliwe produkty turystyczne, zdjęcia ze spływów oraz propozycje punktów na przystanie kajakowe w powiecie łowickim. Urząd Marszałkowski przedstawił przykład budowy infrastruktury kajakowej w oparciu o szlaki Warty i Pilicy oraz możliwości pozyskania funduszy na ten cel. Spotkanie zakończyło się otwartą dyskusją i deklaracją o powstaniu przystani kajakowych w powiecie łowickiem już w przyszłym roku.

Podczas trwania konferencji około godz. 12.00 pierwszy raz skorzystano z nowo otwartej wypożyczalni rowerów. Turysta wypożyczył rower na dwie godziny, aby zwiedzić nie tylko zabytki znajdujące się na terenie miasta, ale także miejscowości leżące poza nim.

Mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie korzystało z wypożyczalni, aby wykorzystać piękną pogodę i pojechać tematycznymi szlakami rowerowymi po terenie powiatu łowickiego.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

IX Biesiada Kaszubska


W dniach 7-8 lipca 2012 r. nad jeziorem w Żukowie w Powiecie Kartuskim odbyła się "IX Biesiada Kaszubska - Dni Powiatu Kartuskiego".

Na zaproszenie Starosty Kartuskiego Janiny Kwiecień w imprezie wzięła udział delegacja z  Powiatu Łowickiego na czele ze Starostą Łowickim Krzysztofem Figatem, przedstawicielami samorządu powiatowego oraz Gminy Kocierzew Płd. oraz Dziecięcym Zespołem Ludowym "Kocierzewiacy".

Zespół "Kocierzewiacy" wystąpił dwa razy. Pierwszego dnia na głównej scenie i drugiego dnia obok kościoła w Żukowie. Występy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Niestety, pierwszy dzień biesiady popsuła pogoda. Burza sprawiła, że po występach zespołów ludowych nie odbyła się oficjalna część uroczystości.
 

Fotoreportaż z wizyty:

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Srebro dla Piotra Antosika z UKS "Korabka"


W dniach 22-24 czerwca 2012 roku podczas 66. Mistrzostw Polski Juniorów w lekkiej atletyce odbywających się w Białymstoku bardzo dobrze zaprezentował się zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Korabka" Łowicz – Piotr Antosik.

Podopieczny Sławomira Karmelity wywalczył w tych zawodach srebrny medal w rzucie oszczepem ustanawiając jednocześnie rekord życiowy – 69,77 m. A mogło być jeszcze lepiej. Od drugiej kolejki Piotrek objął wyraźne prowadzenie i w każdej następnej poprawiał swój wynik. Mistrzostwo odebrał mu Kacper Oleszczuk (KS Polonia Pasłęk), który w swoim ostatnim rzucie, a przedostatnim całego konkursu, posłał oszczep na odległość 71,42 m.
 

 • -
 • -
 • -
 • -

Dofinansowanie ze środków PFRON


OGŁOSZENIE O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE
ZE ŚRODKÓW PFRON PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU
PN. „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II”

Informujemy, że Powiat Łowicki w 2012 roku przystąpił do realizacji programu PFRON pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach:

 1. obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych
 4. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 1. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
 2. nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na rzecz PFRON
 3. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i urzędu skarbowego

Maksymalny poziom dofinansowania każdego projektu w obszarze B, C i D nie może przekroczyć 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą, a w obszarze G 30%, z zastrzeżeniem, że wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, wynoszą w przypadku:

 1. obszaru B – do 150 000,00 zł na każdy projekt
 2. obszaru C – do 32 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku
 3. obszaru D:
  – do 80 000,00 zł dla samochodów osobowych – mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami dziewięciomiejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
  – do 70 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych – mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami dziewięciomiejscowymi
  – do 250 000,00 zł dla autobusów


Beneficjentami (Wnioskodawcami) mogą być:

 1. w obszarze B:
  – zakłady opieki zdrowotnej
  – podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne
 2. w obszarze C:
  – gminy i powiat
  – organizacje pozarządowe
 3. w obszarze D:
  – gminy i powiat
  – organizacje pozarządowe
  – spółdzielnie socjalne osób prawnych
 4. w obszarze G:
  – powiat

Projekty należy składać na druku wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON projektów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Procedur realizacji programu wyrównywania różnic między regionami, zgodnie z zasadami stanowiącymi załącznik nr 1 do Procedur.

Szczegółowe informacje, w tym Procedury wraz z załącznikami,  dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON; Programy realizowane obecnie; „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

Wnioski należy składać do dnia 13 lipca 2012 r., do Biura Strategii i Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 a, pok. 12.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (46) 830 00 94.

Do wniosku należy dołączyć pismo z danymi osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku i kontakty z Biurem Strategii i Programów Pomocowych.
 

V warsztaty piekarnicze w skansenie


Muzeum w Łowiczu zaprasza w dniu 7 lipca 2012 r. (sobota) w godz. 12.00-16.00 do Skansenu w Maurzycach na V warsztaty piekarnicze w ramach projektu "Smak dzieciństwa - pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego".

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Uczestnicząc w nich można będzie poznać tajemnice wypieku chleba i ciast w  tradycyjnym piecu chlebowym, zdobyć przepisy, samodzielnie przygotować ciasto na chleb i ciastka, a następnie upiec je pod okiem doświadczonych łowickich gospodyń. Na zakończenie warsztatów będzie można spróbować smaku powstałych w ich trakcie wypieków.

Uwaga!
O godz. 11.30 będzie podstawiony bezpłatny autokar na Starym Rynku, który zawiezie chętnych na warsztaty do Skansenu w Maurzycach.
Wyjazd powrotny do Łowicza o godz. 16.00.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa.

Patroni medialni:
Nowy Łowiczanin, Dziennik Łódzki, radio Victoria, wiano.eu, malituryści.pl, skierniewice24

 

Jubileusz 10-lecia "Krzewiny"


1 lipca 2012 r. Dziecięcy Zespół Ludowy "Krzewina" z Bobrownik  obchodził jubileusz 10-lecia. Impreza z tej okazji połączona z festynem rodzinnym odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrownikach.

Występem "Krzewiny" rozpoczęła się impreza, a w dalszej części wystąpili: Zespół Seniora Słoneczko z Bełchowa, Studio Piosenki z Ośrodków Kultury w Nieborowie i Bełchowie oraz zespół break-dance ze Zdun. Do tańca przygrywał zespół "Progres" z Bełchowa.
 

 • -

XVI Zlot Nizinny Przewodników PTTK

W dniach 22-24 czerwca 2012 r. w Puławach zorganizowany został XVI Zlot Nizinny Przewodników PTTK połączony z Jubileuszem Koła Przewodników w Puławach. Liczną, ośmioosobową grupę stanowili przewodnicy z Łowicza.


Uroczystości rozpoczęły się w piątek sesją jubileuszową zorganizowaną w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich w Puławach. Na zlot przybyło prawie 100 przewodników z całej Polski. W trakcie sesji „Przeszłość – Przyszłości” mieli oni możliwość zapoznania się referatami dotyczącymi tzw. Trójkąta Turystycznego.
 

W kolejnym dniu zorganizowane zostały wyjazdy szkoleniowe. Przewodnicy podzieleni na trzy grupy poznawali w praktyce region puławski. Grupa autokarowa wyruszyła poznawać „perełki” m.in. Kurów, Końskowolę Wojciechów i Kazimierz Dolny. Grupa piesza przez Bochotnicę, Parchatkę, Włostowice wyrusza na „szlak lessowych wąwozów”. Trzecia grupa rowerami pokonała trasę z Puław przez Górę Puławską, Janowiec i Parchatkę do Puław. Kolejnego dnia odbył się spacer po Puławach i zwiedzanie Muzeum Czartoryskich.
 

Trzy dni spędzone w Puławach w gronie przewodników z całej Polski były okazją do promocji regionu łowickiego. Przewodnicy z Łowicza występowali w bluzach z herbem miasta oraz koszulkach z motywami łowickimi. Ponadto rozdawane były ulotki o atrakcjach turystycznych Łowicza i regionu łowickiego pozyskane z wydziału promocji miasta i Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
 

Po zakończeniu zlotu łowicka grupa udała się prywatnie z kol. Ewą Samiec z Puław na zwiedzanie Kazimierza Dolnego. W trakcie przerwy kawowej w restauracji przy piekarni  Sarzyńskich, zostali mile zaskoczeni gratisami w postaci prezentów regionalnych ufundowanych przez właściciela. W trakcie rozmowy podkreślił ważną rolę jaką odgrywają przewodnicy w promocji jego miasta i kogutów kazimierzowskich. 
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

W środę, 27 czerwca 2012 r., o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu Łowickiego.
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXI, XXII, XXIII, XXIV Sesji RPŁ.
 5. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie Łowickim.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2011 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2011 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania   finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2011 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2011 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego za 2011 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2011 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy   Finansowej Powiatu  Łowickiego na lata 2012 - 2018.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przy Stadninie Koni Walewice Spółka z o.o.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie  darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nieborów.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014” w Powiecie Łowickim.
 18. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 19. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 20. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

VI spotkanie z tradycją - "Kiernozianie" na "Nocy Świętojańskiej"

 

W ubiegłą sobotę 23.06.2012r. już po raz szósty mogliśmy uczestniczyć w „Spotkaniu z tradycją”. Tym razem swoje zdolności prezentował Zespół Pieśni Ludowej „Kiernozianie” z inscenizacją obrzędu „Sobótki”. Miało to miejsce na tegorocznej imprezie plenerowej „Noc Świętojańska” w zespole pałacowo-parkowym w Kiernozi.  
 
Po występie „Kiernozian” odbyło się rozstrzygnięcie powiatowego konkursu dla dzieci  i młodzieży pt. „Sobótkowy wianek”, wtedy właśnie mogliśmy podziwiać imponujące wianki przygotowane przez najmłodszych. Nie zabrakło także nutki współczesności, bowiem po ogłoszeniu wyników na najpiękniejszy wianek nastąpił pokaz tańca break dance w wykonaniu grupy tanecznej GOK w Kiernozi.
 
Kolejną atrakcją był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina”. Po wysłuchaniu ludowych pieśni wszyscy zgromadzeni goście ruszyli świętojańskim korowodem puszczać wianki na wodzie snując przy tym marzenia. Cała impreza zakończyła się koncertem Katarzyny Jamróz oraz występem Zespołu Muzycznego „DELLUX”.
Sobotnia impreza w Kiernozi kultywowała prastarą tradycję puszczania wianków  i palenia świętojańskich ognisk przy śpiewie i muzyce ludowej.
 
Serdecznie zapraszamy na kolejne „Spotkania z Tradycja”, najbliższe 21 Lipca w Skansenie w Maurzycach – wystąpi Dziecięcy Zespół Ludowy „Krzewina” z Bobrownik.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rajd rowerowy - "Dwory i Kościoły"

 

W dniach 23 - 24 czerwca odbył się inauguracyjny rajd rowerowy nowo oznakowanym szlakiem „Dwory i Kościoły”. Około 30 cyklistów próbowało swoich sił na 123 km trasie. 
W sobotę uczestnicy przejechali połowę szlaku, zwiedzając po drodze Kościół w Boczkach, kościół i pałac w Kiernozi, oraz kościół w Złakowie Kościelnym. Po 8 godz. grupa dotarła do Zdun, gdzie dzięki uprzejmości pani Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych Anecie Tarkowskiej uczestnicy mogli przenocować i zregenerować siły. 
 
Drugiego dnia grupa wyruszyła z miejsca noclegu o godz. 8.00, ten dzień również obfitował w zwiedzanie m.in. kościoła i zamku w Sobocie, pałacu w Walewicach, Dworu Grabskich w Borowie, Kościoła w Oszkowicach i Waliszewie, dworu w Psarach i Stanisławowie oraz kościoła w Chruślinie.
 
Do Łowicza cykliści dotarli w niedzielę około godziny 16.00. Każdy z przypiętym znaczkiem rajdowym potwierdzającym przejechanie najdłuższego łowickiego szlaku rowerowego.
 
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

DNI ŁOWICZA 2012

 

W dniach 23-24 czerwca 2012 r. Łowicz będzie obchodzić swoje święto! 
Podczas DNI ŁOWICZA przewidziano szereg atrakcji kulturalnych, a  jedną z nich będą występy znanych i lubianych zespołów muzycznych. Na Starym Rynku swoje stoiska rozstawią również wystawcy komercyjni oraz twórcy ludowi, którzy dodatkowo prowadzić będą bezpłatne warsztaty ludowe. 
 
PIERWSZY DZIEŃ
 
DNI ŁOWICZA rozpoczną się w sobotę o godz. 16.00 występem skierowanym do najmłodszych jego mieszkańców.  Na scenie rozstawionej na Starym Rynku,  pojawią się znani  i lubiani z programów telewizyjnych dla dzieci: KRASNAL PIKSEL, KRZYŚ z TIK-TAKA oraz prof. CIEKAWSKI z FASOLKAMI. Tym razem dzieci z popularnego zespołu muzyczno-tanecznego wcielą się w rolę CHEARLIDEREK EURO FASOLEK. 
 
O godz. 17.15 nastąpi symboliczne otwarcie DNI ŁOWICZA, którego dokona burmistrz miasta Krzysztof Jan Kaliński. 
 
Następnie na scenie zaprezentują się uczestnicy STUDIA PIOSENKI prowadzonego przez znaną łowicką wokalistkę KARINĘ SĘDKOWSKĄ -STASZEWSKĄ, a po nich o godz. 18.00,  coverowy zespół DZIEŃ ZAPŁATY. O godz. 18.45 publiczność bawić się będzie przy niezapomnianych przebojach grupy The Beatles. W rolę sławnych muzyków z Liverpoolu, wcieli się grupa THE POSTMAN - BEATLESI Z POLKOWIC. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia święta, będzie koncert ANI WYSZKONI. Początek koncertu o godz. 20.00. Pomiędzy występami organizatorzy przeprowadzą szereg konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Na scenie zostaną ®ozniez wręczone nagrody uczestnikom konkursu Łowickiego Ośrodka Kultury na POCZTÓWKE ŁOWICKĄ.  
 
DRUGI DZIEŃ
 
Kolejny dzień, podobnie jak w latach minionych przybierze formę
FESTYNU MLECZARSKIEGO, a jego głównym organizatorem będzie ŁOWICKA OKREGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA. Festyn zostanie uroczyście rozpoczęty o godz. 16.00, a na jego uczestników czekać będzie wiele atrakcji i konkursów. O godz. 16.05 wystąpi KABARET BABECZKI Z RODZYNKIEM, a o godz. 18.00, GIENEK LOSKA BAND, zwycięzca jednej z edycji popularnego programu rozrywkowego X FACTOR.  Prawdziwą gwiazda drugiego dnia święta miasta, będzie koncert MARYLI RODOWICZ z zespołem. 
 
DNIOM ŁOWICZA  towarzyszyć będzie III TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA ŁOWICZA W SZACHACH rozgrywany 24 czerwca 2012 r. o godz. 9.30 w hali sportowej OSiR Nr 1 mieszczącej się przy ul. Jana Pawła II. 
 
DNI ŁOWICZA są jedną z najważniejszych imprez. Na pewno będzie dużo dobrej zabawy i świetnej muzyki ! Serdecznie zapraszamy do Łowicza!
 
Organizatorami DNI ŁOWICZA jest Urząd Miejski w Łowiczu oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu. 
 
 
 
PROGRAM DNI ŁOWICZA 2012
 
23 CZERWCA (SOBOTA) - STARY RYNEK
 
 • 16:00 - EURO KIBICE CZYLI SPORTOWA PAKA KRASNOLUDKA PIKSELKA I KRZYSIA TIK-TAKA Z  UDZIAŁEM PRZYJACIÓŁ: PROF. CIEKAWSKIEGO I CHEARLIDEREK EURO FASOLEK.
 • 17:15 - UROCZYSTE OTWARCIE DNI ŁOWICZA
 • 17:25 - STUDIO PIOSENKI ŁOK
 • 18:00 - ZESPÓŁ COVEROWY DZIEŃ ZAPŁATY
 • 18:45 - THE POSTMAN (BEATLESI Z POLKOWIC)
 • 20:00 - ANIA WYSZKONI
 
 
24 CZERWCA (NIEDZIELA) - STARY RYNEK
FESTYN MLECZARSKI - Z ŁOWICZANKĄ ZDROWO I RADOŚNIE! 
 
 • 16:00 - OTWARCIE FESTYNU 
 • 16:05 - KONKURSY, WYSTĘPY KABARETU BABECZKI Z RODZYNKIEM, POKAZY     
 • 18:00 - KONCERT GIENEK LOSKA BAND
 • 20:05 - GWIAZDA WIECZORU – KONCERT MARYLI RODOWICZ Z ZESPOŁEM
 
IMPREZA TOWARZYSZĄCA:
23.06., godz. 9:30 – III PUCHAR BURMISTRZA W SZACHACH HALA OSIR 1.
 
 
Zmiana organizacji ruchu DNI ŁOWICZA 2012 r.
 
Urząd Miejski w Łowiczu informuje, że w związku z organizacją DNI ŁOWICZA, 
w dniach 23-24 czerwca 2012 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie Starego Rynku i ulic do niego przyległych. W godz. 8:00 do godz. 23:00 zamknięte zostaną ulice:
 
ul. Mostowa (od ul. Starorzecze do Starego Rynku);
ul. Pijarska (od ul. Aleje Sienkiewicza do Starego Rynku);
ul. 11 Listopada (od ul. Aleje Sienkiewicza do Starego Rynku);
ul. Podrzeczna (od ul. Browarnej do Starego Rynku);
 
Stary Rynek - teren parkingu, wyłączony zostanie z ruchu od godz. 6:00 w dniu
22 czerwca, do godz. 16:00 dnia 25 czerwca.
 
Stoiska wystawców ustawione zostaną wzdłuż południowej części Starego Rynku.
Miejsca dla twórców ludowych, prowadzących  warsztaty ludowe, ustawione zostaną wzdłuż ul. 3 maja. Prosimy o nie parkowanie samochodów w tych miejscach.
 
Parking dla samochodów, uczestników DNI ŁOWICZA zlokalizowany będzie wzdłuż ulic Starorzecze i Alejek Sienkiewicza. Do dyspozycji będzie również parking za ratuszem miejskim.
 
 
 
 

Minister Marek Sawicki w Powiecie Łowickim

Od spotkania ze Starostą Łowickim, Krzysztofem Figatem, rozpoczęła się dziś wizyta Marka Sawickiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Powiecie Łowickim.

Na spotkaniu w gabinecie Starosty obecni byli również Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego, Wicewojewoda Łódzki – Paweł Bejda oraz prezes OSM Jan Dąbrowski i prezes MCHiRZ w Łowiczu Krzysztof Gajek.

Po spotkaniu w Starostwie w Łowiczu, Starosta Łowicki Krzysztof Figat wspólnie z Ministrem Markiem Sawickim, udali się na dalsze rozmowy do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej oraz Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu.

Ostatnim punktem wizyty Marka Sawickiego w Powiecie Łowickim będzie otwarte spotkanie z rolnikami w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

VI spotkanie z tradycją - "Kiernozianie"

 

SPOTKANIA Z TRADYCJĄ
W WYKONANIU
ŁOWICKICH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
 
 
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Muzeum w Łowiczu zaprasza na cykl występów zespołów folklorystycznych, które zaprezentują inscenizacje dorocznych zwyczajów, obrzędów i świąt na Ziemi Łowickiej. Wydarzenie to ma na celu promocję kalendarza "Łowickie zespoły folklorystyczne" jak również promocję naszego regionu nie tylko mieszkańcom, ale przede wszystkim osobom odwiedzającym nasze piękne zakątki, dla których będzie to na pewno dodatkową atrakcją turystyczną.
 
Spotkania te będą odbywały się w okresie zimowym w Muzeum w Łowiczu natomiast w okresie letnim w Skansenie w Maurzycach. W każdym miesiącu będzie występował zespół, którego zdjęcia adekwatnie widnieją w kalendarzu.
 
Przedstawione inscenizacje przybliżą kulturę, zwyczaje i obrzędy, które były związane z różnymi świętami, obchodzonymi w dawnym Księstwie Łowickim, jak również będą ciekawą formą promocji naszego regionu. Zapraszamy serdecznie na "Spotkania z tradycją w wykonaniu łowickich zespołów folklorystycznych", na które będzie wstęp wolny.
 
Szóste spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2012 roku w Kiernozi o godz. 18.00, na którym wystąpi Zespół Pieśni Ludowej "Kiernozianie" z inscenizacją obrzędu "Sobótki".
 
 
U W A G A !
 
Ze względu na zamknięcie ruchu pojazdów na Starym Rynku w dniu 23 czerwca, autokar do Kiernozi zostanie podstawiony o godz. 17.00 na parkingu Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30.
 • -

XI Bielawskie Biegi Uliczne 2012


Urząd Gminy w Bielawach i Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Bielawach są organizatorami corocznej imprezy pn. "Bielawskie Biegi Uliczne". XI edycja biegów odbędzie się na boisku gminnym w Bielawach w dniu 15 czerwca 2012 r.

Program XI Bielawskich Biegów Ulicznych 2012

 • godz. 9.00 – 9.30 zgłaszanie ekip
 • godz. 9.30 – 9.50 rozpoczęcie imprezy
 • 10.00 – 500 m dziewcząt, klasy I-II
 • 10.10 – 500 m chłopców, klasy I-II
 • 10.20 – 100 m dziewcząt, klasy III-IV
 • 10.30 – 100 m chłopców, klasy III-IV
 • 10.40 – 100 m dziewcząt, klasy V-VI
 • 10.50 – 800 m chłopców, klasy V-VI
 • 11.00 – 800 m dziewcząt, gimnazjum kl. l
 • 11.10 – 800 m dziewcząt, gimnazjum kl. ll-III
 • 11.20 – 1000 m chłopców, gimnazjum kI. l
 • 11.30 – 1000 m chłopców, gimnazjum kl. ll-III
 • 11.40 – 200 m bieg przedszkolaków
 • 11.50 – wręczenie medali dyplomów, nagród rzeczowych i pucharów
 • 12.50 – zakończenie imprezy
   

Wystawa z pleneru SON "Tacy Sami"


13 czerwca Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami" zorganizowało w Muzeum w Łowiczu uroczyste otwarcie poplenerowej i pokonkursowej wystawy pn. "Park i Pałac Łączyńskich w Kiernozi".

Uczestnicy "Integracyjnego Pleneru Plastycznego Kiernozia 2012" oraz laureaci konkursu plastycznego "Park i Pałac Łączyńskich w Kiernozi" otrzymali dyplomy, nagrody, wyróżnienia, upominki oraz słodycze. Wystawa w muzeum czynna będzie do końca czerwca br.

Po raz siódmy Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami" zorganizowało integracyjny plener plastyczny dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze szkół powiatu łowickiego. Tegoroczny plener odbył się w zespole pałacowo - parkowym w Kiernozi. Tematem powstałych prac był znajdujący się tam pałac i park Łączyńskich. SON "Tacy Sami" ogłosiło też otwarty konkurs plastyczny dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, którego motywem przewodnim był pałac i park w Kiernozi.

Sztuka jako jedna z dziedzin duchowości pozwala jednoczyć się i wspólnie przeżywać pozytywne emocje towarzyszące tworzeniu dzieł i ich oglądaniu. Jest również płaszczyzną komunikowania się, daje możliwość emocjonalnego odreagowania otaczającej nas rzeczywistości. Plener i konkurs zostały zorganizowane po to by dać szansę przeżywania pozytywnych emocji ale także by ułatwić komunikowanie się z osobami niepełnosprawnymi. Konkursy i plenery inspirują do działania, prowokują zmierzenie się z zupełnie nowym tematem, czasami dotykanym po raz pierwszy w życiu, pomagają zdobyć pozytywny wizerunek, uznanie, wyjście z izolacji.

Tekst z broszury "Integracyjny Plener Plastyczny Kiernozia 2012"
 

Szkoły, Stowarzyszenia i Warsztaty Terapii Zajęciowej biorące udział w integracyjnym plenerze plastycznym i otwartym konkursie plastycznym

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickej w Łowiczu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu
 • Szkoła Podstawowa w Popowie
 • Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie
 • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Łowiczu
 • Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szanse"
 • Stowarzyszenie "Nadzieja" w Łowiczu
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Urzeczu
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Skierniewicach
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spłódzielni Inwalidów Zgoda w Aleksandrowie Łódzkim
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie
   

Laureaci konkursu:

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Fotoreportaż z uroczystości otwarcia wystawy:

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Trzecie warsztaty piekarnicze


1 czerwca 2012 r. w Skansenie w Maurzycach odbyły się trzecie z kolei warsztaty piekarnicze w ramach projektu: "Smak dzieciństwa - pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego".

Na warsztatach panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Skaratek pod Domaniewicami piekły według starych, zdobytych od swoich mam i babć przepisów chleb z kapustą i ciastka tzw. amoniaczki.

Pomimo niesprzyjającej pogody warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szczególnie dzieci, których liczne grupy z okazji Dnia Dziecka pojawiły się w skansenie były zachwycone.

Warsztaty rozpoczęły się od rozpalania ognia i nagrzewania pieca chlebowego. W trakcie tego trwającego ponad godzinę „ceremoniału” można było dowiedzieć się jak powinien być zbudowany piec, aby dobrze działał, czym i jak najlepiej w nim napalić, kiedy wygarnąć żar i jak sprawdzić czy piec jest już odpowiednio nagrzany oraz jak przygotować palenisko przed wypiekiem ciastek i chleba. Doświadczenie pań okazało się nieocenione, tym bardziej że część z nich do dziś jeszcze korzysta z pieców chlebowych przy przygotowywaniu wypieków na szczególne okazje np. wesela, chrzciny itp.

Podczas gdy piec się nagrzewał panie przygotowywały mające się w nim upiec specjały. Zagniatały ciasto, wałkowały placki a następnie wykrawały z nich ciastka tzw. amoniaczki. Ich nazwa wzięła od amoniaku spożywczego, którego używano dawniej zamiast stosowanego dziś proszku do pieczenia. Drugim przygotowywanym tego dnia przysmakiem był chleb z dodatkiem kapusty. Można było zobaczyć jak z rozczynu powstaje zaczyn i jak wyrabia się ciasto na chleb, kiedy do ciasta należy dodać kapustę (w tym wypadku kiszoną, obgotowaną i zmieloną) oraz kiedy i w jaki sposób wkładać ciasto do foremek.

Po pieczołowitych przygotowaniach nastąpił wypiek ciastek, a następnie chleba. Smakowite zapachy unosiły się w przestrzeni skansenu. Na koniec nastąpił długo oczekiwany moment, gdy można było spróbować pysznych ciastek i chleba o niepowtarzalnym smaku.

Kto nie był i nie próbował wypieków z chlebowego pieca niech żałuje i wybierze się na następne warsztaty w Skansenie w Maurzycach już 23 czerwca w godz. 12.00 – 16.00.

Kolejne warsztaty w terminach: 7 VII, 21 VII, 18 VIII, 8 IX 2012  w  godz. 12.00 – 16.00

Wstęp na warsztaty jest bezpłatny.

foto: archiwum Muzeum w Łowiczu

 • układanie ciasta chlebowego w formach
  układanie ciasta chlebowego w formach
 • wstawianie chleba do nagrzanego pieca
  wstawianie chleba do nagrzanego pieca
 • wykrawanie ciastek z rozwałkowanego kawałka ciasta
  wykrawanie ciastek z rozwałkowanego kawałka ciasta
 • Krótka instrukcja działania pieca chlebowego
  Krótka instrukcja działania pieca chlebowego
 • chleb z kapustą po upieczeniu
  chleb z kapustą po upieczeniu
 • ciastka amoniaczki
  ciastka amoniaczki

Święto Bożego Ciała w Łowiczu


Tegoroczne obchody święta Bożego Ciała w Łowiczu podobnie jak w latach ubiegłych rozpoczęły się o godz. 10.30 uroczystą mszą świętą w Bazylice Katedralnej, celebrowaną przez Ordynariusza Diecezji Łowickiej ks. bp Andrzeja Franciszka Dziubę. Po mszy św. ulicami miasta przeszła procesja do czterech ołtarzy zlokalizowanych przy ulicy Podrzecznej, Browarnej, kościele Ojców Pijarów oraz przed gmachem muzeum.

Po uroczystościach kościelnych łowiczanie oraz  turyści udali się na Nowy Rynek, gdzie swoje kramy z rękodziełem rozstawiły łowickie twórczynie ludowe, a na scenie zaprezentowały się łowickie zespoły folklorystyczne oraz zespół Wielkie Serce z Nowego Rozdołu z Ukrainy.

Podobnie jak w minionym roku na Nowym Rynku odbyły się bezpłatnie warsztaty ludowe, podczas których można było nauczyć się łowickiego rękodzieła, wyciąć łowicką wycinankę, wyhaftować kwiaty czy też ulepić gliniany garnek na kole garncarskim. Wielu mieszkańców oraz przybyłych gości udało się na ulicę Starzyńskiego, gdzie czekały kolorowe stragany, wesołe miasteczko oraz ogródki piwne.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Amnestia dla czytelników PBP


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, rekompensując czytelnikom dwumiesięczny okres zamknięcia placówki z powodu prac remontowych w bibliotece, wprowadza amnestię dla czytelników. Czytelnicy, którzy do końca czerwca br. oddadzą książki przetrzymywane ponad regulaminowy termin, nie zapłacą kary!

Oddając książki w dniach 4 - 30 czerwca 2012 r. naliczona kara pieniężna zostanie umorzona!
 

 • -

Malarska majówka - wystawa poplenerowa


W siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17, w dniu 8 czerwca 2012 r. o godz. 16.00 odbyło się otwarcie wystawy poplenerowej malarskiej majówki ze skansnu w Maurzycach.

W sobotę 26 maja 2012 r. w Skansenie w Maurzycach odbył się plener malarski z udziałem artystów malarzy z Łowicza i okolic oraz ze Stowarzyszenia "Nasza Galeria" z Łodzi. Artyści utrwalali na płótnie barwy dawnej wsi łowickiej.

Plener został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury Gminy Zduny wspólnie z Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Muzeum w Łowiczu.

 

 • -
 • -
 • -

Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK


Centrum Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Łodzi i Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej były organizatorami Ogólnopolskiego Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK oraz pleneru fotograficznego w Łowiczu i okolicy dla grupy fotografów krajoznawców PTTK w dniach 7-9 czerwca 2012 roku w celu promocji Łowicza i regionu łowickiego.

Około 43 fotografików w czwartek, piatek i sobotę było uczestnikami plenerów fotograficznych organizowanych, począwszy od uroczystości Bożego Ciała w Łowiczu, w wielu godnych uwiecznienia miejscach na terenie całego powiatu łowickiego.
 

Z wizytą w Chruślinie:

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konkurs "Uzdrowić szpitale"


W dniu 25 maja 2012 r. Powiat Łowicki przystąpił do Konkursu "Uzdrowić szpitale" realizowanego w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej "Zdrowe Szpitale". Celem konkursu jest poznanie oczekiwań społeczności lokalnych wobec standardów świadczenia usług szpitalnych w regionie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu łowickiego do wzięcia czynnego, bezpłatnego udziału w przedmiotowym konkursie poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej www.zdroweszpitale.pl/konkurs

Zwycięzcą konkursu zostaje powiat lub miasto na prawach powiatu, który zbierze najwięcej wypełnionych ankiet w stosunku do liczby mieszkańców. Nagrodą jest kompleksowy audyt szpitala lub defibrylator wraz ze szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzonym przez Mistrzów Polski w Ratownictwie Medycznym 2011. Ponadto laureat otrzyma tytuł "Samorząd dbający o szpital 2012".

SERDECZNIE PROSIMY MIESZKAŃCÓW NASZEGO POWIATU O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 R.

DZIĘKUJEMY
!
 

 • -

Łowickie na Pikniku Archiwalnym


2 czerwca 2012 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Archiwów. Z tej okazji w Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk odbył się III Warszawski Piknik Archiwalny. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Muzeum w Łowiczu były uczestnikami tego wydarzenia.

Turyści którzy odwiedzili tego dnia dziedziniec pałacu mogli podziwiać rękodzieło ludowe wykonane przez twórczynie z Powiatu Łowickiego. Szeroki wybór haftów, wycinanek, kwiatów z bibuły i biżuterii z łowickimi motywami ludowymi wzbudził duże zainteresowanie. Swoje wyroby prezentowały panie: Teresa Jabłońska, Bożena Skomiał, Leokadia Łacheta, Marianna Madanowska, Marianna Pawłowska, Henryka Lus, Stefania Borkowska, Helena Miazek oraz Teresa Kołodziejczyk.

Odwiedzający nasze stoisko mogli zasmakować produktów regionalnych wykonanych przez panią Zofię Myckę. Można było spróbować między innymi chleba ze smalcem, placka drożdżowego, kiełbasy, kaszanki, bigosu, golonki, oraz dorodnych truskawek.

Przed głównym wejściem do pałacu występował Akademicki Zespół Folklorystyczny "Mazovia". Wzbudzało to duże zdziwienie przechodniów, którzy chętnie zatrzymywali się aby obejrzeć występ.

Prezentowane na pikniku materiały archiwalne dotyczyły głównie tematyki sportowej. Można było także obejrzeć wiele pamiątek po sportowcach. Rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszą wycinankę związaną z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Reprezentujące Powiat Łowicki panie: Henryka Lus, Stefania Borkowska i Helena Miazek zajęły pierwsze miejsce. Ich wycinanka prezentowała parę łowicką kopiącą piłkę. Dodatkowo wplecione w nią były inne symbole kojarzone z mistrzostwami.

Wycinanka zawiśnie w Pałacu Staszica i będzie dostępna zarówno dla mieszkańców Warszawy jak i turystów. Paniom serdecznie gratulujemy sukcesu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 6 czerwca 2012 r., o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2754 E na terytorium Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 6. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Janusz Korczak patronem Gimnazjum w Popowie


1 czerwca 2012 r. w Gimnazjum w Popowie odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Janusza Korczaka. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorzadowych gmin, powiatu, miasta, władz wojewódzkich, rodzice oraz społeczność szkolna. Na uroczystości obecny był wychowanek Janusza Korczaka - Tadeusz Roszkowski.

Ks. biskup Józef Zawitkowski przewodniczył mszy świętej, w trakcie której poświęcił nowy sztandar szkoły, a po mszy Tadeusz Roszkowski odsłonił tablicę pamiątkową.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Warsztaty Ludowe


W miniskansenie przy Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, w okresie od 2 czerwca do 31 lipca 2012 roku w godz. 12.00-18.00 będą odbywać się warsztaty sztuki ludowej. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 

 • -
 • -

Warsztaty piekarnicze w Maurzycach


Muzeum w Łowiczu zaprasza w dniu 1 czerwca 2012 r. w godz. 12.00-16.00 do Skansenu w Marzycach na III warsztaty piekarnicze w ramach projektu "Smak dzieciństwa - pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego.

Warsztaty będą prowadzone przez panie z KGW ze Skaratek k. Domaniewic. Uczestnicząc w nich można będzie poznać tajemnice wypieku chleba w tradycyjnym piecu chlebowym oraz ciastek tzw. amoniaczków, zdobyć przepisy, samodzielnie przygotować ciasto na chleb i ciastka a następnie upiec je pod okiem doświadczonych łowickich gospodyń. Na zakończenie warsztatów będzie można spróbować smaku powstałych w ich trakcie wypieków.

Wstęp wolny.

Projekt realizowany z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa.

 

Zdjęcia z II warsztatów

 • -
  wyrabianie ciasta w drewnianej kopańce
 • -
  ciasto chlebowe w trakcie rośnięcia
 • -
  wkładanie chleba do pieca
 • -
  upieczony chleb
 • -
  chleb ze śmietaną i z cukrem smakuje jak w dzieciństwie

Dzień Dziecka – akcja "Drzewko za makulaturę"


W piatek 1 czerwca 2012 r. przy muszli koncertowej na łowickich Błoniach odbyła się zbiórka makulatury pod hasłem "Drzewko za makulaturę", zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Pomimo niesprzyjajacej pogody dzieci zdołały zapełnić jeden kontener dostarczony przez firmę Eko-Serwis.

Przy stoisku zorganizowanym przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, pracownice Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łowiczu wydawały rodzicom z dziećmi kupony upoważniające do odbioru drzewek w jednej z łowickich firm ogrodniczych.

Z powodu złej pogody impreza dla dzieci w amfiteatrze, organizowana przez Urząd Miejski w Łowiczu, została przełożona na inny termin, o którym poinformujemy na naszej stronie.
 

 • -
 • -
 • -

Malarska majówka w Maurzycach


W sobotę 26 maja 2012 r. w Skansenie w Maurzycach odbył się plener malarski z udziałem artystów malarzy z Łowicza i okolic oraz ze Stowarzyszenia "Nasza Galeria" z Łodzi. Artyści utrwalali na płótnie barwy dawnej wsi łowickiej.

Efekty ich prac będzie można podziwiać w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17, w dniu 8 czerwca na otwarciu wystawy poplenerowej.

Plener został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury Gminy Zduny wspólnie z Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Muzeum w Łowiczu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Uwolnij Kraszewskiego"


W związku z obchodami roku Józefa  Ignacego Kraszewskiego pisarza, publicysty, historyka, wydawcy, dziennikarza, działacza społecznego i politycznego oraz krytyka literackiego Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu ogłosiła akcję "Uwolnij Kraszewskiego".

Drodzy Czytelnicy...

Jeśli macie w swoich zbiorach utwory Kraszewskiego, którymi chcecie sie podzielić z biblioteką i czytelnikami zapraszamy do wzięcia udziału w akcji "Uwolnij Kraszewskiego".

Biblioteka poszukuje znanych i mniej znanych książek z ponad 250 powieści, które napisał patron roku 2012. Książki można będzie przynosić do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Stary Rynek 5/7 w  dniach od 21 do 31 maja.

DLA pierwszych trzech osób, które przyniosą cztery różne tytuły powieści lub utworów dramatycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego biblioteka przygotowała NIESPODZIANKĘ.

Przyłącz się do akcji i "Uwolnij Kraszewskiego", powiedz o niej znajomym ...
 

Nagroda Gospodarcza Woj. Łódzkiego 2012


Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Wojewoda Łódzki po raz trzeci wspólnie organizują Konkurs "Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego".

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Od roku 2010 jej fundatorami są jednocześnie Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego. NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego  jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym w regionie, posiada jasne i czytelne kryteria oceny, obejmujące całokształt działalności gospodarczej, od wyników ekonomicznych po ochronę środowiska. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa. Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego ma charakter honorowy,  nie wiąże się z gratyfikacją finansową.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego w 2012r. będzie  przyznana w następujących kategoriach:

 1. "Duże Przedsiębiorstwo"
 2. "Średnie Przedsiębiorstwo"
 3. "Małe Przedsiębiorstwo"
 4. "Mikroprzedsiębiorstwo"
 5. "Gospodarstwo Rolne"
 6. "Innowacyjność"
 7. "Zielona Gospodarka"
 8. "Nagroda Specjalna"

Zgodnie z punktem IV Regulaminu Konkursu Podmioty mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury do przyznania nagrody lub mogą być zgłaszane przez uprawnione organizacje tj.: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki samorządu gospodarczego, ośrodki doradztwa rolniczego, wyższe uczelnie, fundacje, stowarzyszenia oraz redakcje prasy, radia  i  telewizji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o kontakt z Biurem Strategii i Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łowiczu pod nr tel. (46) 830 54 48.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Sekretariatu Nagrody Gospodarczej Województwa  Łódzkiego upływa 29 czerwca 2012 r. (piątek, godz. 16.00)
Sekretariat Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2012:
Łódzki Urząd Wojewódzki, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel. (42) 664-10-94, faks (42) 664-11-37, (42) 664-15-00, (42) 664-10-88)

Warunki zgłaszania kandydatów oraz formularze wniosków zawarte są w Regulaminie Nagrody, dostępnym na stronach internetowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: www.lodzkie.eu lub www.lodzkie.pl w banerach "Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego na rok 2012" oraz bezpośrednio pod następującym adresem www: http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/gospodarka/gospodarka/aktualnosci/nagrodagospodarczawl

Dodatkowych informacji udziela  Sekretariat Nagrody: Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek D, pokoje 343 i 402, tel. (42) 664-13-10, 664-10-94, 664-15-00, faks: (42) 664-15-00, email: grazyna.michalak@lodz.uw.gov.pl
 

IV wykład "Smak dzieciństwa..."


Muzeum w Łowiczu zaprasza na IV wykład w ramach projektu "Smak dzieciństwa. Pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego" w piątek 25 maja 2012 r. o godz. 12.00.

Wykład pt. "Tradycyjne wyroby piekarnicze dziś. Z doświadczenia piekarza" przeprowadzi Grzegorz Pabjańczyk (Piekarnia Naturex).

W tym samym dniu w Skansenie w Maurzycach w godz. 12.00–16.00 odbędą się warsztaty dotyczące przygotowania i wypieku różnych rodzajów pieczywa, typowych dla regionu łowickiego.

Wstęp wolny.  

Projekt realizowany z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa.

 

Malarska majówka w Maurzycach


Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny wspólnie z Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Muzeum w Łowiczu organizują plener malarski w dniu 26 maja 2012 r. (sobota) w Skansenie w Maurzycach z udziałem artystów malarzy z Łowicza i okolic oraz Stowarzyszenia "Nasza Galeria" z Łodzi. Artyści będą utrwalać na płótnie barwy dawnej wsi łowickiej w  w godz. 10.00 - 20.00.
 

 • -
  < powiększ >

Obchody Dnia Strażaka Diecezji Łowickiej


Obchody Dnia Strażaka Diecezji Łowickiej w Skansenie w Maurzycach w dniu 19 maja 2012 r. rozpoczęły się mszą świętą o godz. 11.00, którą poprowadził ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba, po czym nastapiło poświęcenie tablicy upamiętniającej uroczystość oraz przekazanie relikwii św. Floriana.

Po przejściu do sceny pod strzechą korowodu składajacego się z pocztów sztandarowych oraz orkiestr dętych odbyła się uroczysta akademia strażacka, podczas której zostały wręczone odznaczenia.

Po przeglądzie orkiestr dętych o godz. 16.00 wystąpił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie" z przedstawieniem wesela łowickiego - piąta inscenizacja z cyklu "Spotkań z tradycją".

Podczas imprezy Lokalna Grupa Działania "Gniazdo" prezentowała stoiska promocyjne z gmin członkowskich z terenu powiatu łowickiego i skierniewickiego.

W części rozrywkowej imprezy wystapił zespół cygański "Don Vasyl" i zespół "Brooklyn Cover Band" ze Skierniewic.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 9 maja 2012 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbędzie się XXII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego.
 4. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

III Rajd Rowerowy Szlakiem Książęcym


W sobotę, 12 maja 2012 r. już po raz trzeci 45 cyklistów wzięło udział w rajdzie rowerowym szlakiem "Książęcym" zorganizowanym przez Klub Turystyki Kolarskiej "Szprycha" działający przy łowickim oddziale PTTK oraz Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Grupa pokonała odcinek Łowicz-Nieborów w godzinę, mimo niesprzyjającej tego dnia pogody. Na miejscu, w gospodarstwie agroturystycznym "Stajnia u Kowala" czekała gorąca herbata i porcja kiełbasy. Po krótkim odpoczynku uczestnicy wzięli udział w konkursach, m.in. slalom, rzut oponą oraz kręcenie kołem.

W drodze powrotnej cykliści zboczyli z niebieskiego szlaku, aby w Chyleńcu w Rezerwacie Polana Siwica,  na szlaku czerwonym "Szable i Bagnety" wziąć udział w oficjalnym otwarciu nowopowstałego Punktu Obsługi Turysty. Wstęgę przecięli Wicestarosta Łowicki Dariusz Kosmatka oraz dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj dodając, iż Powiat Łowicki ma w planach złożenie wniosku na pozyskanie środków na realizację przynajmniej 20 takich punktów na terenie powiatu.
 

fot. Diana Markowska, Tomasz Dróżka - CKTiPZŁ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

fot. Diana Markowska, Tomasz Dróżka - CKTiPZŁ

 

III wykład "Smak dzieciństwa..."


W Muzeum w Łowiczu odbył się III wykład w ramach projektu "Smak dzieciństwa. Pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego".

W dniu 11 maja 2012 r., wykład na temat "Piekarnicze produkty regionalne między tradycją a współczesnością" wygłosiła Aldona Plucińska z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Projekt popularyzuje zanikającą wiedzę i doświadczenie dotyczące wyrobu i wypieku pieczywa codziennego i obrzędowego wytwarzanego w tradycyjny sposób i spożywanego na dawnej wsi łowickiej (chleby, bułki, ciasta itp. produkty piekarnicze mające swoje korzenie w tradycjach kulinarnych regionu łowickiego).

Projekt realizowany z funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej na stronie: www.muzeumlowicz.pl
 

221. rocznica Konstytucji Majowej


3 maja 2012 r. w Łowiczu odbyła się uroczystość upamiętniająca 221. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Bazylice Katedralnej o godz. 12 odbyła się Msza Święta. Następnie pod pomnikiem Synom Ziemi Łowickiej Bojownikom o Niepodległość i pomnikiem Papieża Jana Pawła II złożyli kwiaty przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, delegacje stowarzyszeń, związków zawodowych, konbatantów oraz uczniowie i nauczyciele łowickich szkół. Kwiaty złożył również obecny na uroczystości Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda. Uroczystość uświetniła Miejsko-Strażacka Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Jubileusz UKS "Korabka"


We wtorek, 1 maja 2012 r., jubileusz 10. lecia obchodził Uczniowski Klub Sportowy "Korabka". Impreza z tej okazji miała miejsce na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu.

Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem wygłoszonym przez dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Wiolettę Puszcz, następnie głos zabrał burmistrz Krzysztof Jan Kaliński oraz przewodniczący rady miasta Henryk Zasępa. Jedna z uczennic przybliżyła zgromadzonym historię Klubu Sportowego "Korabka", po czym członek zarządu powiatu Mieczysław Szymajda wręczył upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Na imprezie obecny był Piotr Antosik, zdobywca pierwszego miejsca w rzucie oszczepem w Mistrzostwach Polski Młodzików, któremu producent sprzętu sportowego sprezentował dwa oszczepy. Przerywnikami podczas imprezy były występy młodzieży. Odbyło się też uroczyste otwarcie bieżni w formie sztafety olimpijskiej, a wstęgę przerwał pierwszy zawodnik na mecie. Impreza zakończyła się zawodami sportowymi i mimo wysokiej temperatury wszyscy goście jak i zawodnicy dobrze się bawili.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

II wykład "Smak dzieciństwa..."


W Muzeum w Łowiczu odbył się II wykład w ramach projektu "Smak dzieciństwa. Pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego"...

W dniu 27 kwietnia (piątek) wykład na temat "Chleb w polskiej kulturze ludowej. Rys antropologiczny. Ukryte sensy chleba …" wygłosił Patryk Pawlaczyk z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Projekt popularyzuje zanikającą wiedzę i doświadczenie dotyczące wyrobu i wypieku pieczywa codziennego i obrzędowego wytwarzanego w tradycyjny sposób i spożywanego na dawnej wsi łowickiej (chleby, bułki, ciasta itp. produkty piekarnicze mające swoje korzenie w tradycjach kulinarnych regionu łowickiego).

Projekt realizowany z funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej na stronie: www.muzeumlowicz.pl
 

 • -

Łowickie na Targach "Lato 2012"


W dniach 20-22 kwietnia 2012 r. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wzięło udział w XVII Targach Turystyki i Wypoczynku "Lato 2012" w Warszawie. Przez trzy dni stoisko promocyjne "Łowickie" odwiedziło mnóstwo turystów, którzy mogli zasmakować produktów regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bełchowa, gm. Nieborów, podziwiać wyroby Anny Staniszewskiej oraz Grażyny Gładkiej - łowickich twórczyń ludowych i przede wszystkim dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o naszym regionie. Zwiedzający mieli okazję zachwycić się zabytkami, kulturą, folklorem regionu łowickiego, a także planowanymi imprezami w nadchodzącym sezonie turystycznym.

Największą niespodzianką dla naszego zespołu było odebranie dyplomu z rąk Prezesa MT Targów Urszuli Potęgi oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Rafała Szmytke, wyróżniający Powiat Łowicki za najciekawszą aranżację stoiska.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXI Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 25 kwietnia 2012 r., o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji RPŁ.
 5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
 6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2011 rok.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2011 rok dla powiatu łowickiego.
 10. Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego.
 11. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011 – 2015 Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XX/102/2000 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 maja 2000 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za odpłatne użytkowanie.  
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 – 2018.
 20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2747 E na odcinku Lisiewice – Guźnia oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz w celu dofinansowania realizacji przekazanych zadań.
 21. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 22. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 23. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

IV spotkanie z tradycją - "Koderki"


Dnia 21 kwietnia 2012 r. odbyło się już czwarte spotkanie z cyklu "Spotkania z Tradycją". Tym razem w skansenie na tyłach łowickiego muzeum swoje umiejętności wokalne i taneczne prezentował Łowicki Dziecięco-Młodzieżowy Zespół "Koderki" ze swoim program artystyczny pt. "Wielkanoc".

Liczne grono przybyłych gości z niecierpliwieniem oczekiwało występów. Kiedy zespół skończył śpiewać dobrze znaną piosenkę "Łowiczanka jestem" wszystkich zgromadzonych zaskoczyła ulewa, która uniemożliwiła dalsze występny na świeżym powietrzu. Lecz to nie popsuło atmosfery i nastroju jaki stworzyły "Koderki". Dalsza część programu odbyła się na holu pierwszego piętra budynku muzeum, gdzie publiczność dobrze bawiła się z zespołem klaszcząc i śpiewając w rytm łowickich utworów. W trakcie swojego występu młodzi artyści zaprezentowali obrzędy związane ze Świętami Wielkiej Nocy m.in. obrzęd "Kogutek Gaik". Oczywiście nie obyło się bez bisu.

W kolejnym spotkaniu z cyklu "Spotkania z Tradycją" które odbędzie się 19 maja  wystąpi dla nas Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie" z programem artystycznym "Wesele Łowickie". Mamy nadzieję, że nie zabraknie zainteresowanych oraz miłośników muzyki łowickiej. Zapraszamy!
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

I wykład "Smak dzieciństwa..."


W Muzeum w Łowiczu odbył się I wykład w ramach projektu "Smak dzieciństwa. Pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego".

W dniu 13 kwietnia (piątek) wykład na temat "Tradycyjne pieczywo codzienne i obrzędowe w regionie łowickim i na obszarze dzisiejszego województwa łódzkiego" wygłosiła Aldona Plucińska z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Projekt popularyzuje zanikającą wiedzę i doświadczenie dotyczące wyrobu i wypieku pieczywa codziennego i obrzędowego wytwarzanego w tradycyjny sposób i spożywanego na dawnej wsi łowickiej (chleby, bułki, ciasta itp. produkty piekarnicze mające swoje korzenie w tradycjach kulinarnych regionu łowickiego).

Więcej na stronie: www.muzeumlowicz.pl
 

 • -
  <powiększ>

Spotkanie informacyjne w Łowiczu


W związku z faktem, iż rok 2012 to rok ostatniej szansy dla wszystkich podmiotów zamierzających pozyskać dofinansowanie z PO KL, Urząd Marszałkowski w Łodzi wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi oraz Regionalnym Ośrodkiem EFS w Łodzi zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie łódzkim", które odbędzie się 12 kwietnia 2012 roku w godzinach 09.00-10.30 w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30. W spotkaniu planowany jest udział Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego.

W roku 2012, w związku z planowanym konkursem w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, blisko 45 mln złotych przeznaczonych zostanie na tworzenie przedszkoli w 30% gmin regionu łódzkiego, w których stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest najniższy w skali regionu, a także na wsparcie istniejących już placówek, przyczyniając się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.

W związku z powyższym celem spotkania jest przede wszystkim ułatwienie gminom pozyskania środków na tworzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Ponadto, podczas spotkania zaprezentowane zostaną korzyści płynące z realizacji projektów współfinansowanych z EFS, stan wdrażania PO KL oraz  możliwości pozyskania środków w 2012 r., w tym w ramach Poddziałania 9.1.1 oraz z innych konkursów, które ogłosi Urząd Marszałkowski w Łodzi i Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Uzupełnieniem spotkania będzie wystąpienie przedstawiciela Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi, który przedstawi ofertę Ośrodka, obejmującą m.in. doradztwo i pomoc potencjalnym beneficjentom w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie.
 

Plik do pobrania:

I Runda Mistrzostw w Motocrossie


W niedzielę 15 kwietnia 2012 r. na torze motocrossowym w Nieborowie odbyła się I Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego. Organizatorem zawodów był Łowicki Klub Motorowy. Tradycyjnie jak co roku pogoda nie była łaskawa dla zawodników i kibiców. Wśród zawodników żartuję się już nawet: „jeżeli chcesz pojechać na zawody w deszczu, jedź do Nieborowa”. Mimo niekorzystnych warunków, na starcie stanęło prawie 50 zawodników.

Galeria zdjęć z zawodów: https://picasaweb.google.com/112286560745480144372/150412Nieborow

Pełne wyniki: http://archiwum.motoresults.pl/?idzawody=1245&g=0&lang=pl

Łowicki Klub Motorowy serdecznie zaprasza na II Rundę Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w motocrossie, która odbędzie się 5 sierpnia na torze w Nieborowie.

zdjęcia: Roman Kubus
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Stoły Wielkanocne w Marcinowicach


W Niedzielę Palmową, 1 kwietnia 2012 r., w Marcinowicach w Powiecie Świdnickim odbył się konkurs pt. "Tradycje Stołu Wielkanocnego". Na Hali Sportowej w Marcinowicach swoje wielkanocne stoły prezentowały gminy, stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich z całego powiatu świdnickiego oraz zaproszeni goście z gmin Dolnego Śląska oraz powiatu kartuskiego, łowickiego, tatrzańskiego i czeskiego Jicina.

Koło Gospodyń Wiejskich z Kocierzewa Południowego reprezentowane przez: Danutę Blus, Monikę Kapustę, Małgorzatę Kosiorek oraz Zofię Myckę przygotowało dwa dania przedstawiane w łowickiej gwarze tj. "boszc biołny z jojkim" i "kiełbasa piecono, palcym napychano". Przepisy na te "łowickie smaki" rozdawane były na ulotkach wydanych specjalnie na tę okazję. Oprócz łowickiego stołu dużą atrakcją dla gości był występ "Młodzieżowej Kapeli Ludowej z Łowicza".

Wizyta delegacji Powiatu Łowickiego, na zaproszenie Starosty Świdnickiego Zygmunta Worsy, zorganizowana została przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

7. rocznica śmierci Jana Pawła II


2 kwietnia 2012 r. mija 7 lat od śmierci Jana Pawła II. Przed pomnikiem Papieża Jana Pawła II na Starym Rynku w Łowiczu złożyli wiązankę kwiatów i zapalili symboliczny znicz, w imieniu Zarząd Powiatu Łowickiego, Starosta Łowicki Krzysztof Figat i Wicestarosta Łowicki Dariusz Kosmatka.
 

 • -
 • -
 • -

Powiatowe Eliminacje 57. OKR


W dniu 28 marca 2012 r. w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej odbyły się Eliminacje Powiatowe 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu.

Komisja w składzie: Marcin Wartalski, Joanna Gałka-Walczykiewicz i Marcin Gałka-Walczykiewicz po przesłuchaniu łącznie 30 uczestników w turniejach:  recytatorskim, wywiedzione ze słowa, teatrów jednego aktora i poezji śpiewanej postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


W turnieju recytatorskim:

Nagrody:

 • I nagroda Anna Mucha – I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu
 • II nagroda Jarosław Golis – I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu
 • III nagroda Eliza Lus – I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

Wyróżnienia:

 • Malwina Żuchniewicz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
 • Ewelina Kosińska – I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

 

W turnieju wywiedzione ze słowa:

Wyróżnienia:

 • Katarzyna Wąsikowska – I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

 

W turnieju teatrów jednego aktora:

Nie przyznano nagród.

 

W turnieju poezji śpiewanej:

Nagrody równorzędne:

 • Natalia Woźniak – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
 • Aleksandra Tybura – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Wyróżnienie:

 • Dominik Wichulski - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu


Do Eliminacji Rejonowych postanowiono zakwalifikować:

 • Annę Muchę, Jarosława Golisa, Elizę Lus z I LO w Łowiczu
 • Natalię Woźniak z  II LO w Łowiczu
 • Aleksandrę Tyburę z ZSP nr 4 w Łowiczu
   
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Otwarcie placówki MediCenter


W dniu 27 marca 2012 r. Starosta Łowicki Krzysztof Figat wziął udział w uroczystym otwarciu nowej placówki MediCenter w Łowiczu przy ul. 3 Maja. Obyło się uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu a zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić nową placówkę gdzie znajdują się poradnie specjalistyczne, pracownie rehabilitacji leczniczej, gabinety diagnostyczne oraz sklep medyczny.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dzień Otwartych Drzwi w I LO


I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu zaprasza uczniów trzecich klas uczniów, wychowawców i rodziców na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się 27 marca 2012 roku od godz. 15.00 do 17.00.
 

 • -

XX Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 28 marca 2012 r., o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Łowickiego.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji RPŁ.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Borówku.
 6. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok poprzedni.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/164/20208 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008–2013.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej wobec rodziców biologicznych, osób dysponujących dochodem dziecka i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego.
 13. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 15. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

"Jarzębina" wystąpiła w marcu


Już po raz trzeci mieszkańcy Ziemi Łowickiej mieli okazję uczestniczyć w "Spotkaniach z tradycją", promujących region oraz kalendarz na 2012 rok. Kolejnym zespołem był Dziecięcy Zespół Ludowy "Jarzębina" z Zielkowic. Zaprezentował swój obrzęd 24 marca w Muzeum w Łowiczu i przedstawił inscenizację Topienia Marzanny.

Nie zabrakło wykonanej przez dzieci kukły o kobiecej postaci z wiechcia słomy, która ubrana była w białą suknię a udekorowana została różnokolorowymi szmatkami, gałgankami oraz wstążkami. Marzanna była kiedyś pogańską, słowiańską Boginią, symbolem zimy, śmierci, chorób i wszelkiego zła dręczącego ludzi. Dzieci przygotowały także inscenizację, przeplataną wierszami, piosenkami i tańcami. Nie zapomniano także o "gaiku", który wykonano na znak witania wiosny. Udekorowana wstążkami i kwiatami gałązka sosnowa zastąpiła pożegnaną przez dzieci Marzannę.

Całą uroczystość poprowadziła dyrektor Muzeum w Łowiczu Marzena Kozanecka-Zwierz wraz z dyrektorem Centrum Kultury i Promocji Ziemi Łowickiej Jackiem Chołujem. Po występie zespołu dyrektor Centrum wręczył kierownikowi zespołu Wioletcie Kędzi pamiątkową statuetkę gratulacyjną z podziękowaniami za udział w spotkaniach folklorystycznych.

Kolejne spotkanie z tradycją z Łowickim Dziecięco-Młodzieżowym Zespołem Ludowym "Koderki" odbędzie się 21 kwietnia 2012 r. o godz. 16 w Muzeum w Łowiczu. Przypominamy również, że na "Spotkania z tradycją" wstęp jest bezpłatny.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

III spotkanie z tradycją - "Jarzębina"


W sobotę 24 marca 2012 r. w Muzeum w Łowiczu o godz. 16.00 odbędzie się trzecie "Spotkanie z tradycją" promujące kalendarz "Łowickie zespoły folklorystyczne". Dziecięcy Zespół Ludowy "Jarzębina" z Zielkowic przedstawi inscenizację zwyczaju "Topiena Marzanny".
 

 • -

Dzień Otwarty w ZSP Nr 1


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu zaprasza uczniów trzecich klas gimnazjum na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 26 marca 2012 r. (poniedziałek) w godzinach: 9.00–14.00.

W programie:

 • poznanie szkoły i jej dorobku
 • historia i dzień dzisiejszy (film o szkole)
 • prezentacja multimedialna
 • oferta edukacyjna
 • spotkanie z uczniami i nauczycielami
 • zwiedzanie klasopracowni

więcej: http://www.zspnr1.lowicz.pl
 

Rajd Na Powitanie Wiosny


W sobotę 24 marca 2012 r. o godz. 11.00 ze Starego Rynku w Łowiczu wyruszą do Lasku Miejskiego dwie grupy na "Rajd Na Powitanie Wiosny". Piesza przez Czajki oraz rowerowa przez Otolice, Pilaszków, Jastrzębią.

Organizatorzy: Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz PTTK oddział w Łowiczu zapraszają chętnych do udziału.


ZRÓB MARZANNĘ,
UDEKORUJ WIOSENNIE ROWER LUB SIEBIE
I WYGRAJ ATRAKCYJNĄ NAGRODĘ !!!


 

 • -
  < powiększ >

Konkurs Wiedzy Mechatronicznej


W dniu 16 marca 2012 r. w auli ZSP Nr 1 w Łowiczu odbył się I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Mechatronicznej. Honorowy patronat sprawowali: Starosta Łowicki Janusz Michalak oraz Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński. Oprawę merytoryczną zapewniła Politechnika Łódzka – Wydział Mechaniczny oraz Fabryka Inżynierów PŁ.

Ideą tego konkursu było rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania wiedzą mechatroniczną, współzawodnictwo pomiędzy uczniami szkoły i na poziomie międzyszkolnym, upowszechnienie kultury technicznej oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy technicznej jako dziedziny niezbędnej w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa.

Do Konkursu przystąpiło 84 uczniów z następujących szkół ponadgimnazjalnych:

 • Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku
 • Zespół Szkół Nr 1 im.Jana Kilińskiego w Pabianicach
 • Zespół Szkół Technicznych we Włocławku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu
 • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach
 • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Radomsku
 • Zespól Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych w Lesznie
 • Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
 • Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu
 • Zespól Szkół Technicznych im. Sylwestra Kaliskiego w Turku
 • Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie
 • Zespól Szkól Ponadgimnzajalnych Nr 17 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 22 w Łodzi.

Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły:

 • klasa 4 Technikum Mechatronicznego w składzie: Wiktor Maciejewski, Wojciech Marciniak, Mateusz Orzechowski
 • klasa 3 Technikum Mechatronicznego w składzie: Jakub Rutkowski, Kamil Paradowski i Michał Zarzycki.

O godzinie 14.30 nastąpiło rozstrzygnięcie I OKWM i uroczyste rozdanie nagród. Nagrody wręczali: Krzysztof Jan Kaliński – burmistrz Miasta Łowicza, Izabela Pawluk – dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu, Dariusz Żywicki – dyrektor ZSP Nr 1 w Łowiczu, Justyna Grzywacz-Ciupińska – przedstawiciel Politechniki Łódzkiej oraz Paweł Martyniak – przewodniczący Rady Rodziców ZSP Nr 1 w Łowiczu.

W klasyfikacji grupowej nagrody otrzymali:

 • III miejsce – ZS Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie – urządzenie wielofunkcyjne HP ufundowane przez Urząd Miasta Łowicza
 • II miejsce – ZST im. Sylwestra Kaliskiego w Turku – kamera cyfrowa SONY ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu
 • I miejsce – ZSP Nr 1 w Siedlcach – projektor multimedialny NEC ufundowany przez przedsiębiorstwo produkcyjne LAMELA.

W klasyfikacji indywidualnej nagrody otrzymali:

 • III miejsce – Michał Wieczorek z ZSP Nr 1 w Radomsku – aparat cyfrowy SONY ufundowany przez Urząd Miasta Łowicza
 • II miejsce – Dariusz Nowaczyk z ZSM w Poznaniu – Smartfon Samsung ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu
 • I miejsce – Krzysztof Kapała z ZS Nr 2 w Ostrzeszowie – Netbook Asus ufundowany przez ZSP Nr 1 w Łowiczu (współfinansowane z EFS).

Nagrodę (tablet Clarks) ufundowaną przez Radę Rodziców ZSP Nr 1 w Łowiczu dla najlepszego uczestnika z naszej szkoły otrzymał Jakub Rutkowski – uczeń klasy 3 Technikum kształcącym w zawodzie technik mechatronik.

Na zakończenie uroczystości wszyscy opiekunowie drużyn otrzymali upominki: pamiątki z Łowicza – kalendarze, kubeczki, breloczki, smycze oraz publikacje związane z miastem i powiatem łowickim.

Więcej szczegółów: http://www.zspnr1.lowicz.pl
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje


Starostwo Powiatowe  w  Łowiczu i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu  informują,  że  w dniu 28  marca  2012 r.  o godz.10.00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17, odbędą się ELIMINACJE POWIATOWE 57. Ogólnopolskiego  Konkursu Recytatorskiego.

Uczestnicy mogą wystąpić w czterech turniejach:

 • RECYTATORSKIM -  repertuar  uczestników  obejmuje  3  utwory  w całości lub fragmentach - 2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2  utwory:  prozę  oraz  utwór  poetycki.  Łączny  czas  wykonania  nie  może przekroczyć 10 minut.    
 • WYWIEDZIONE ZE SŁOWA - repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów) Dowolna jest również forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.   
 • TEATRÓW JEDNEGO AKTORA - uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.   
 • POEZJI ŚPIEWANEJ - repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

Zgłoszenia do konkursu (na załączonych kartach) w  terminie do 21 marca b.r. powinny być kierowane na adres:

Centrum KulturyTurystyki  i Promocji  Ziemi Łowickiej,
Stary  Rynek  17, 99-400 Łowicz.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli.

Dodatkowe informacje: www.pbplowicz.blogspot.com oraz www.tkt.art.pl
 

www.pttklowicz.pl


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu posiada nową stronę internetową. Można ją znaleźć pod adresem www.pttklowicz.pl 

Na stronie można znaleźć zapowiedzi wydarzeń związanych z działalnością PTTK, a także opisy  przeprowadzonych akcji. Strona podzielona jest na kilka zakładek opisujących m.in. dzieje PTK-PTTK w Łowiczu, Koło Przewodników, Klub Turystyki Rowerowej „Szprycha” oraz ofertę skierowaną do turystów. W osobnej zakładce znajduje się  formularz kontaktowy oraz galeria zdjęć z najważniejszych wydarzeń z życia PTTK.

Warto przypomnieć, że PTTK jest organizatorem i współorganizatorem wielu rajdów po Ziemi Łowickiej, organizatorem kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów  łowickich cmentarzy, spacerów patriotycznych dla mieszkańców (Artur Zawisza Czarny, Powstańcy 1863) i spacerów szlakiem znanych łowiczan po cmentarzu Emaus i cmentarzu katedralnym.

Strona posiada ciekawą kolorystykę, ze zmieniającym się banerem ze zdjęć z życia PTTK w Łowiczu. Dotychczas funkcjonująca strona www.pttklowicz.strefa.pl zostanie wkrótce usunięta. Nowa strona PTTK w Łowiczu została zaprojektowana i jest prowadzona przez jednego z nowych przewodników łowickich Radosława Kupca (kurs przewodnicki 2011 r.) oraz Zbigniewa Kupca, młodego grafika komputerowego, studenta informatyki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Stworzenie nowej strony daje dodatkowe korzyści. Obecnie jest możliwość kontaktowania się ze biurem PTTK za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu np. domówienia szczegółów wycieczki czy złożenia zamówienia na obsługę przewodnicką. Wcześniej kontakt odbywał się ten tylko w formie telefonicznej lub za pomocą faksu.

Za kilka tygodni zacznie się nowy sezon turystyczny, więc funkcjonująca strona będzie znacznym ułatwieniem dla zamawiających usługi w PTTK. Przewodnicy PTTK – "Ambasadorzy Łowicza i Ziemi Łowickiej" już rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Również KTK "Szprycha" za kilkanaście dni rozpocznie sezon "Rajdem na Powitanie Wiosny" (24 marca 2012 r.)
 

 • -

"Łowickie Róże" zostały przyznane


W dniu 6 marca 2012 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody "Łowicka Róża". Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody "Łowicka Róża", Kapituła dokonuje wyboru laureatów  w trzech kategoriach:

   1) twórczość artystyczna,
   2) upowszechnianie kultury,
   3) ochrona dóbr kultury.

Spośród kandydatów zgłoszonych w 6 wnioskach Nagrodę "Łowicka Róża" przyznano:

 • Stanisławowi Madanowskiemu – w kategorii TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA,
 • Stanisławowi Wielcowi – w kategorii UPOWSZECHNIANIE KULTURY,
 • Ludomirowi Karolowi Goździkiewiczowi – w kategorii OCHRONA DÓBR KULTURY.
   

Szkolenia dla animatorów kultury


Od 14 marca 2012 r. w Łódzkim Domu Kultury rusza cykl warsztatów skierowanych do ludzi kultury z całego regionu łódzkiego. Oferta dla osób zainteresowanych uczestniczeniem w poszczególnych warsztatach jest dostępna na portalu ŁDK.

Rozpoczyna się NABÓR TRENERÓW, którzy od kwietnia do grudnia 2012 roku będą prowadzili warsztaty na terenie Łódzkiego Domu Kultury. Poszukiwani są ludzie o różnych zainteresowaniach i specjalizacjach, mile widziane jest doświadczenie we współpracy z instytucjami na terenie naszego kraju lub zagranicą, nie jest wymagany certyfikat.

Przede wszystkim trzeba mieć ciekawy pomysł na warsztat i oczywiście wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ DLA TRENERÓW (ANIMATORÓW LUB INSTRUKTORÓW), która znajduje się na stronie www.regionkultury.pl/szkolenia
 

67 rocznica akcji Szarych Szeregów


8 marca 2012 r. w Łowiczu obchodzona była 67 rocznica akcji "Uwolnić Cyfrę". W marcu 1945 roku oddział Szarych Szeregów odbił z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Łowiczu ok. 80 aresztowanych, w tym żołnierzy Armii Krajowej, wśród nich Zbigniewa Fereta ps. "Cyfra".

Uroczystość odbyła się na ulicy Kurkowej, gdzie pod tablicą upamiętniającą akcję z 1945 roku złożyli kwiaty przedstawiciele władz samorzadowych: burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Zasępa, starosta łowicki Janusz Michalak, wicestarosta Marcin Kosiorek oraz łowiccy kombatanci, harcerze i uczniowie z Gimnazjum nr 1.

fot. lowicz24.eu
 

 • -
 • -
 • -

"Smak dzieciństwa – pieczywo..."


Muzeum w Łowiczu w 2012 r. realizuje projekt pn. "Smak dzieciństwa. Pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego". Projekt popularyzuje zanikającą wiedzę i doświadczenie dotyczące wyrobu i wypieku pieczywa codziennego i obrzędowego wytwarzanego w tradycyjny sposób i spożywanego na dawnej wsi łowickiej – chleby, bułki, ciasta i podobne produkty piekarnicze mające swoje korzenie w tradycjach kulinarnych regionu łowickiego.

Elementy składowe projektu:

 • I. Cykl 4 wykładów dotyczących tradycji polskich i regionalnych związanych z postrzeganiem, wytwarzaniem i spożywaniem pieczywa.
  (miejsce: Muzeum w Łowiczu)
 • II. Cykl 8 warsztatów dotyczących przygotowania i wypieku różnych rodzajów pieczywa w tradycji regionu łowickiego.
  (miejsce: Skansen w Maurzycach, prowadzenie: KGW oraz indywidualne osoby posiadające wiedzę nt. tradycyjnego wyrobu i wypieku pieczywa m.in. w piecu chlebowym) 
 • III. Konkurs na tradycyjny wypiek
  (rozstrzygniecie i wręczenie nagród w Skansenie w Maurzycach 08.09.2012 r.)
 • IV. Pokaz wybranego obrzędu powiązanego z wypiekaniem pieczywa
  (miejsce: Skansen w Maurzycach 08.09.2012 r.)
 • V. Wydawnictwo pod nazwą: "Smak dzieciństwa – pieczywo..." zawierające m.in. tradycyjne przepisy pozyskane w terenie i w trakcie konkursu.

Szczegółowy terminarz działań jest w trakcie opracowywania i będziemy Państwa
o nim na bieżąco informować.

Informacje dotyczące projektu można uzyskać na stronie www.muzeumlowicz.pl
lub pod nr tel. 46 837 39 28 wew. 36 (Dział Merytoryczny)

Wydarzenie promowane będzie przez: Nowy Łowiczanin, Dziennik Łódzki, portal www.lowicz24.eu i portal www.wiano.eu, Radio Victoria i RSC.

 

Projekt realizowany z funduszy MKiDN: program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa
 

Inauguracja EDD w skansenie w Maurzycach


Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tegorocznym gospodarzem uroczystości otwarcia Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce będzie Muzeum w Łowiczu – skansen w Maurzycach. Ogólnopolska inauguracja EDD odbędzie się 8 września 2012 r.

Polska już po raz 20. weźmie udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa – największym w Europie wydarzeniu promującym zabytki. Miejsce inauguracji tegorocznych obchodów EDD jest ściśle związane z hasłem przewodnim wydarzenia "Tajemnice codzienności". Hasło ma przywołać spojrzenie na dziedzictwo niematerialne, które jest kwintesencją bycia tu i teraz. Pokazuje kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i historyczną. "Tajemnice codzienności" zachęcają do ciekawego rozglądania się wokół - odkrywania nieznanego, przywoływania zapomnianego.

W skansenie w Maurzycach zwiedzającym przybliżana jest różnorodna tematyka związana z kulturą materialną i niematerialną Księżaków oraz z dawną sztuką i rzemiosłem ludowym. Wyróżniająca się na tle innych regionów w Polsce kultura ludowa ziemi łowickiej niejednokrotnie stanowi wizytówkę nie tylko regionu, ale także Polski poza jej granicami. O żywotności tej kultury i jej trwaniu świadczy działające liczne grono współczesnych twórców ludowych. Symbole takie jak strój ludowy, wycinanki, hafty inspirują współczesnych dizajnerów, projektantów i artystów.

Skansen w Maurzycach prezentuje zabytki dokumentujące architekturę wiejską i sakralną ziem dawnego Księstwa Łowickiego. Obiekty skansenowskie przeniesione zostały ze wsi tzw. księżackich, zamieszkałych niegdyś przez grupę etnograficzną zwaną Księżakami Łowickimi lub Łowiczanami. Ziemie dawnego księstwa, dziś określane jako Region Łowicki, obecnie leżą na terenach powiatów łowickiego i skierniewickiego.

Skansen zlokalizowany jest na terenie gm. Zduny, ok. 7 km od Łowicza Historia skansenu sięga lat 70. XX w., kiedy opracowano plan koncepcyjny obiektu. Na teren obejmujący ponad 17 ha, przeniesiono do chwili obecnej 39 zabytków architektury reprezentujących XIX- i XX-wieczne budownictwo z terenów dawnego Księstwa Łowickiego. Wśród prezentowanych obiektów znajduje się 12 chałup, 8 stodół, 4 lamusy, 5 obór, 3 konstrukcje brogowe, strażnica, wiatrak i kuźnia, 3 kapliczki, piec chlebowy oraz zespół sakralny: kościół i dzwonnica.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej dedykowanej Europejskim Dniom Dziedzictwa: www.edd2012.pl

Więcej na temat skansenu w Maurzycach znajdziecie Państwo na stronie internetowej Muzeum w Łowiczu: www.muzeumlowicz.pl
 

Komunikat prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Konkurs fotograficzny "Przyłapani na czytaniu"


Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w III edycji konkursu fotograficznego "Przyłapani na czytaniu".

Celem konkursu jest udowodnienie, że czytanie może być świetną rozrywką oraz przypomnienie jaką satysfakcję może dać szperanie między regałami w księgarni czy bibliotece.

Fotografie należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biblioteki do dnia 6 kwietnia 2012 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz
fax: 46 837 96 67, e-mail: pbplowicz@wp.pl

Dodatkowe informacje:
tel. 46 837 38 74, w godzinach od 9.00 do 17.00
http://pbplowicz.blogspot.com

 

Plik do pobrania:

"Muzealne Spotkania z Fotografią"


Muzeum w Łowiczu pragnie zachęcić dzieci i młodzież do udziału w konkursie pn. "Muzealne Spotkania z Fotografią" pod honorowym patronatem Starosty Łowickiego. Współorganizatorem konkursu jest również Urząd Miejski w Łowiczu.

Międzynarodowa edycja tego konkursu, organizowanego przez Muzeum w Koszalinie cieszy się od wielu lat dużą popularnością. W bieżącym roku nasze Muzeum po raz piąty dołączy do grona organizatorów i przeprowadzi w Łowiczu etap pośredni, w wyniku którego zgłoszone prace zostaną przesłane do Muzeum w Koszalinie. Pragniemy przy tym zaznaczyć, że w poprzednich latach łowicka młodzież znalazła się w finale konkursu, a ich prace były prezentowane na wystawie pokonkursowej w wielu ośrodkach w kraju i za granicą.

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do 20. roku życia, którzy podczas wizyty w muzeum wykonają fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu.
 • Każdy autor może nadesłać 5 samodzielnie wykonanych fotografii barwnych lub czarno-białych o formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm.
 • Można także przygotować krótki 3-minutowy multimedialny fotoreportaż (fotokast) tematycznie związany z muzeum.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia uczestnictwa są dostępne na stronie muzeum www.muzeumlowicz.pl

Prace prosimy dostarczyć do Muzeum do 10 maja 2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 19 maja podczas "Nocy Muzeów". Wtedy też zostanie otwarta wystawa pokonkursowa. Do 12 czerwca wszystkie zgłoszone prace zostaną przesłane do Muzeum w Koszalinie.
 

Stypendia i nagrody Starosty Łowickiego


W dniu 29 lutego 2012 r. podczas XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego Starosta Łowicki Janusz Michalak wręczył przyznane przez Zarząd Powiatu Łowickiego stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych, stypendia i nagrody zawodnikom oraz nagrody trenerom za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki wpłynęło łącznie 9 wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Łowickiego na semestr letni roku szkolnego 2011/12.

Zarząd Powiatu Łowickiego działając w oparciu o Regulamin przyznał Stypendium następującym uczniom:

 1. Więcław Katarzyna  – I LO w Łowiczu
 2. Golis Jarosław – I LO w Łowiczu
 3. Gołębiewska Katarzyna – II LO w Łowiczu
 4. Żuchniewicz Malwina – IV LO w ZSP Nr 4 w Łowiczu
 5. Rolewska Katarzyna  – Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu
 6. Miłowska Sandra  – Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu
 7. Olszowa Agata – Technikum Nr 3 w ZSP Nr 3 w Łowiczu
 8. Doroba Sylwia – Technikum Nr 4 w ZSP Nr 4 w Łowiczu

Każdy z ww. uczniów będzie otrzymywał  200,00 zł miesięcznie przez okres jednego semestru.

 

Zarząd Powiatu Łowickiego Uchwałą Nr 208/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych oraz Uchwałą Nr 209/2012 z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, przyznał stypendia oraz nagrody następującym sportowcom:

 1. Zbigniew Bródka – w 2011 roku zajął 4 miejsce na dystansie 1500 m podczas Wielobojowych Mistrzostw Europy w Collalbo, 8 miejsce w biegu drużynowym w Mistrzostwach Świata – Inzell, I i II miejsca w Mistrzostwach Polski w Zakopanem, członek kadry narodowej w łyżwiarstwie szybkim na torze długim, legitymuje się  klasą sportową Międzynarodową Mistrzowską (MM).
 2. Wojciech Sut – w 2011r zajął dwa VI miejsca na dystansie 500 m i 1000 m podczas XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zakopanem, legitymuje się I klasą sportową.
 3. Hubert Wojciechowski – w 2011 roku zajął I miejsce kat. senior team, II miejsce kat. senior indywidualnie w III Mistrzostwach Poomsae w Taekwondo Olimpijskim, I miejsce kat. junior w 32 Belgian Open Taekwondo – Otwartych Technicznych Mistrzostwach Belgii w Taekwondo Olimpijskim, posiada klasę sportową Mistrzowską.
 4. Igor Wojciechowski – w 2011 roku zajął I miejsce kat. senior pary, I miejsce kat. senior team, 3 miejsce kat. senior indywidualnie w III Mistrzostwach Polski Poomsae w Taekwondo Olimpijskim, III miejsce w Mistrzostwach Polski AZS Seniorów w Taekwondo Olimpijskim, posiada  klasę sportową Mistrzowską.
 5. Gabriela Gajewska – w 2011 roku zajęła I miejsce kat. junior młodszy w III Mistrzostwach Polski Poomsae w Taekwondo Olimpijskim, II miejsce w XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych, posiada I klasę sportową.
 6. Kamil Zabost – w 2011 roku zajął I miejsce w kat. senior team w III Technicznych Mistrzostwach Polski w Taekwondo Olimpijskim, I miejsce w kat. senior w 32 Belgian Open Taekwondo – Otwartych Technicznych Mistrzostwach Belgii w Taekwondo Olimpijskim, posiada klasę sportową Mistrzowską.

Nagrody pieniężne otrzymali również  trenerzy, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez zawodników  wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym:

 1. Mieczysław  Szymajda – trener Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Domaniewicach.
 2. Kamil Sobol – trener Łowickiej Akademii Sportu.
   
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Mieczysław Szymajda "Trenerem Roku 2011"


28 lutego 2012 r. w sali barokowej łowickiego muzeum odbyła się uroczystość przyznania przez Łowicką Akademię Sportu tytułów Sportowca i Trenera Roku 2011 Ziemi Łowickiej. Łowicka Akademia Sportu przyznała też po raz pierwszy statuetki Sportowego Łowiczoka.

Tytułem Sportowca Roku 2011 Ziemi Łowickiej uhonorowany został Maciej Rybus, wychowanek Pelikana Łowicz a do niedawna gracz warszawskiej Legii, w lutym 2012 roku przeszedł do rosyjskiego Tierieka Grozny.

Tytułem Trenera Roku 2011 Ziemi Łowickiej uhonorowany został Mieczysław Szymajda, który prowadzi klub panczenistów UKS Błyskawica w Domaniewicach, jest nauczycielem wychowania fizycznego, biegaczem i Radnym Powiatu Łowickiego.

Krótkie podziękowania wygłosili członkowie kapituły przyznającej statuetki - wicestarosta łowicki Marcin Kosiorek i zastępca burmistrza Łowicza Bogusław Bończak.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Łowickie na Targach Turystycznych w Łodzi


W dniach 24-26 lutego 2012 r. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej uczestniczyło w XVIII Targach "Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR" w Łodzi. Targi zainaugurowały działalność nowego Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich przy ulicy Politechniki.

Wraz z Centrum Promocji w targach wzięli udział: przedstawiciel Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Chąśno oraz twórczynie ludowe. Marianna Madanowska prezentowała hafty, Barbara Frątczak ręcznie malowane jajka i biżuterię a panie z Koła Gospodyń Wiejskich częstowały regionalnymi przekąskami. Stoisko łowickie cieszyło się dużym zainteresowaniem gości oraz innych wystawców.

Centrum promowało Ziemię Łowicką rozdając ulotki, foldery i nowe broszury zachęcające do skorzystania z oferty dla turystów indywidualnych, grup zorganizowanych oraz miłośników szlaków rowerowych.
 

Uroczyste otwarcie Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Fotoreportaż z targów

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 29 lutego 2012 r., o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty  w Łowiczu.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ  w sprawie zamiaru likwidacji: Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Łowiczu, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Łowiczu, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu – szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Pułku Piechoty w Łowiczu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
 12. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego.
 13. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2011 rok.
 15. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu za 2012 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 – 2018.
 18. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 19. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z okresie między sesjami.
 20. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad XVIII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje


Starostwo Powiatowe  w  Łowiczu i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu  informują,  że  w dniu 28  marca  2012 r.  o godz.10.00 w Muzeum w Łowiczu odbędą się ELIMINACJE POWIATOWE 57. Ogólnopolskiego  Konkursu Recytatorskiego.

Uczestnicy mogą wystąpić w czterech turniejach:

 • RECYTATORSKIM -  repertuar  uczestników  obejmuje  3  utwory  w całości lub fragmentach - 2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2  utwory:  prozę  oraz  utwór  poetycki.  Łączny  czas  wykonania  nie  może przekroczyć 10 minut.    
 • WYWIEDZIONE ZE SŁOWA - repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów) Dowolna jest również forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.   
 • TEATRÓW JEDNEGO AKTORA - uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.   
 • POEZJI ŚPIEWANEJ - repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

Zgłoszenia do konkursu (na załączonych kartach) w  terminie do 21 marca b.r. powinny być kierowane na adres:

Powiatowa Biblioteka  Publiczna w Łowiczu,
Stary  Rynek  5/7, 99-400 Łowicz.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli.

Dodatkowe informacje: www.pbplowicz.blogspot.com oraz www.tkt.art.pl
 

Promocja Łowickiego w Beskidach


Jedną z ciekawszych imprez przewodnickich w Polsce jest „Śpiewogranie” organizowane przez Koło Przewodników PTTK w Tychach. Tradycyjnie w imprezie wzięła udział również grupa przewodników z Łowicza.

Na ogólnopolski rajd przyjeżdżają przewodnicy z różnych zakątków Polski. Tegoroczne „Śpiewogranie – Karpaty 2012” odbyło się w dniach od 9 do 12 lutego 2012 r. w Międzybrodziu Bialskim, położonym przy zaporze w Porąbce, blisko Bielsko-Białej i Żywca.

Malowniczo położony w Beskidach ośrodek był zarazem dość trudno dostępny z uwagi na wysoki poziom śniegu, a dodatkowo w nocy temperatury sięgały poniżej 20 stopni. Nie przeszkadzało to jednak w poznawaniu okolic. W ramach rajdu zwiedzano m.in. Bielsko-Białą, Starą Wieś (rodzinną miejscowość kardynała Nycza), Wilamowice, Czechowice-Dziedzice oraz Stare Bielsko. Ponadto w urokliwej zimowej scenerii dla chętnych odbyło się wejście na Rogacz i Magurkę Wilkowicką w Beskidzie Małym. Po zwiedzaniu wieczory wypełniała biesiada przewodnicka, w trakcie której śpiewano piosenki turystyczne. Grupa łowicka przygotowała miniśpiewnik z pieśniami turystycznymi i regionalnymi, ze szczególnym zaangażowaniem śpiewano „Łowickie Chłopoki”.

Podobnie jak w poprzednich latach impreza była okazją do promowania regionu łowickiego. Dzięki przewodnikom otrzymanym z Wydziału Promocji Urzędu Miasta w Łowiczu oraz materiałom (książki i kalendarze) z Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej była możliwość dotarcia do szerokiej grupy osób związanych z ruchem turystycznym. Materiały promocyjne trafiły do przewodników, którzy najczęściej posiadają również uprawnienia pilotów turystycznych i współpracują z biurami podróży w całej Polsce. Wśród uczestników imprezy byli przewodnicy m.in. z Gdyni, Malborka, Gryfic, Rzeszowa, Sandomierza, Wrocławia, Katowic, Wałbrzycha, Legnicy. Ponadto jeden z zestawów trafił do redakcji ogólnopolskiego pisma PTTK „Na Szlaku” oraz jednego z wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prowadzone działania promocyjne są skierowane bezpośrednio do osób najbardziej zaangażowanych w turystyce – przewodników i pilotów turystycznych. „Owoce” prowadzonych działań są dostrzegalne w sezonie turystycznym, kiedy ze swoimi grupami wcześniej poznani przewodnicy przyjeżdżali zwiedzać region łowicki. Wszyscy uczestnicy rajdu wysoko ocenili zarówno jakość materiałów promocyjnych jak i działania wydziałów promocji powiatu i miasta.

tekst: Zdzisław Kryściak

 

 • -
 • -
 • -

Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego


19 lutego 2012 r. odbył się XII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, którego celem było upamiętnienie 149. rocznicy bitwy, jaką na terenie Puszczy Bolimowskiej stoczył z wojskami rosyjskimi oddział powstańczy dowodzony przez Władysława Stroynowskiego.

Organizatorzy rajdu: Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Urząd Miejski w Łowiczu, oddział łowickiego PTTK i Urząd Gminy w Bolimowie. Kierownikiem rajdu był znany łowicki przewodnik Adam Szymański.

Uczestnicy rajdu zostali przewiezieni autokarem z łowickiej Starówki do Mogił. Pod pomnikiem powstańców złożono kwiaty i zapalono znicze po czym odbyła się Msza św., którą odprawił proboszcz parafii Bolimów ks. Krzysztof Majcher. Podczas posiłku, przy ognisku nad rzeka Rawką, licznie zgromadzeni uczestnicy rajdu wzięli udział w konkursie z wiedzy na temat Powstania Styczniowego.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

II spotkanie z tradycją - "Ksinzoki"


W sobotę 18 lutego 2012 r. w Muzeum w Łowiczu odbyło się drugie "Spotkanie z tradycją", promujące kalendarz "Łowickie zespoły folklorystyczne". Podczas występów zaprezentował się Zespół Śpiewaczy "Ksinzoki", który przedstawił inscenizację związaną ze świętem Matki Boskiej Gromnicznej, które obchodzone jest co roku 2 lutego.

W sposób teatralny odtworzona została procesja ze świecami na pamiątkę starca Symeona, który nazwał Jezusa "światłem na oświecenie pogan". "Ksinzoki" przypomniały także, skąd wzięła się nazwa święta Matki Bożej Gromnicznej. Nie zabrakło również pieśni obrzędowych w wykonaniu zespołu. Ważnym elementem, który zespół podkreślił w swojej inscenizacji był autentyzm językowy oraz wykonana, ciekawa dekoracja.

Całą uroczystość poprowadził Dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej Jacek Chołuj. Po występie zespołu wręczył kierownikowi muzycznemu zespołu, Stanisławowi Madanowskiemu pamiątkową statuetkę gratulacyjną z podziękowaniami za udział w spotkaniach folklorystycznych.

Kolejne spotkanie z Dziecięcym Zespołem Ludowym „Jarzębina” z Zielkowic odbędzie się 24 marca 2012 o godzinie 16 w Muzeum w Łowiczu, na którym zaprezentowany zostanie obrzęd Topienia Marzanny.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Patrycja Markowska na XIII Biesiadzie Łowickiej

 

Mieszkańcu Ziemi Łowickiej!

Informujemy, że zakończyliśmy głosowanie dotyczące wyboru zespołu na tegoroczną Biesiadę Łowicką. W dniach 8-16 lutego 2012 r. portal www.lowickie.eu i www.lowicz24.eu prowadził sondę, w której Mieszkańcy Powiatu Łowickiego mieli możliwość zagłosowania na zespół, który wystąpi podczas XIII Biesiady Łowickiej.

W ostatecznym podsumowaniu ze znaczną przewagą głosów zarówno na jednym jak i drugim portalu wygrała PATRYCJA MARKOWSKA. Stosunek głosów wygląda następująco, na portalu lowickie.eu - PATRYCJA MARKOWSKA 35%, na drugim miejscu uplasował się zespół Lao Che - 29% a na trzecim Coma 16%. Natomiast na portalu lowicz24.eu: PATRYCJA MARKOWSKA ze stosunkiem 26,7% głosów, na drugim Lao Che 15,3%, a na trzecim Stachursky - 14,6%.

Dziękujemy za aktywny udział w ankiecie i oddanie głosu.

 

PATRYCJA MARKOWSKA urodziła się w 1979 roku, w Warszawie, córka lidera zespołu Perfect. Już od najmłodszych lat występowała przed publicznością. Jej poważne początki kariery wokalnej plasują się na koniec liceum, kiedy to wraz z zespołem zaczęła występować jako saport przed zespołem Perfect, którego wokalistą jest Grzegorz Markowski.

Wydała do tej pory pięć płyt, w 2001 „Będę silna”, w 2003 „Mój miś”, w 2005 „Nie zatrzyma nikt”, w 2007 „Świat się pomylił”, w 2010 „Patrycja Markowska”. Dwie ostatnie zdobyły statut płyty platynowej. W swoim dorobku muzycznym ma również teledysk z Marcinem Urbasiem (najlepszym polskim biegaczem), który został nagrany z okazji Olimpiady w Sydney, jak również kilka piosenek ze swoim tatą - Grzegorzem Markowskim. W 2007 zdobyła pierwsza nagrodę w Opolu w konkursie Premiery za piosenkę „Świat się pomylił”, 2008 roku piosenkarka otrzymała statuetkę Eska Music Awards 2008 w kategorii Artystka Roku, również Glamour nadało jej ten sam tytuł.

 

 • -
 • -

Spotkanie informacyjne EFS


Regionalny Ośrodek EFS w Łodzi wraz z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi oraz Regionalnymi Ośrodkami EFS w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu organizuje spotkanie informacyjne nt. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla szkół w świetle zmian dokumentów programowych”.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2012 roku w godzinach 11.00 -14.00 w Instytucie  Europejskim w Łodzi, Centrum im.  Alcide De Gasperi, ul. Piotrkowska 258/260 i skierowane jest przede wszystkim do Dyrektorów szkół regionu łódzkiego oraz przedstawicieli organów prowadzących szkół i placówek oświatowych z naszego województwa.

Spotkania informacyjne dla bezrobotnych


Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu zaprasza do Klubu Pracy na cykl spotkań informacyjnych dla bezrobotnych i pracodawców w dniach 13–17 lutego 2012 r.

Grupowe spotkania informacyjne dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:

 • 13.02.2012 r. godz. 10.00. "Metody i narzędzia poszukiwania pracy"
 • 14.02.2012 r. godz. 10.00. Spotkanie "Usługi i instrumenty rynku pracy"
 • 14.02.2012 r. godz. 13.00. Spotkanie "Usługi i instrumenty rynku pracy"
 • 15.02.2012 r. godz. 10.00. Spotkanie "Rozmowa kwalifikacyjna – twoja przepustka do kariery"

Grupowe spotkanie informacyjne dla pracodawców:

 • 15.02.2012 r. godz. 13.00. Spotkanie dot. projektu "Idea flexicurity na czas kryzysu"

Zajęcia aktywizacyjne dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:

 • 17.02.2012 r. godz. 10.00. "Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą – jak cię widzą tak cię piszą"
   

II spotkanie z tradycją – "Ksinzoki"


Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zaprasza na sobotę 18 lutego, na godz. 16.00, do Muzeum w Łowiczu gdzie wystąpi zespół śpiewaczy "Ksinzoki" z Łowicza. To drugie spotkanie z dwunastu, które ma na celu promocję kalendarza "Łowickie zespoły folklorystyczne", jak również promocję naszego regionu.

"Ksinzoki" z Łowicza podczas występu przedstawią obrzędy związane ze świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Inscenizacja ta pozwoli w naoczny sposób pokazać jak w dawnym Księstwie Łowickim obchodzono to święto, na co w szczególny sposób zwracano uwagę, co było ważne.

Przypominamy również, że na spotkania z tradycją w wykonaniu łowickich zespołów folklorystycznych jest wstęp wolny.
 

 • -

Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego


PTTK oddział w Łowiczu zaprasza do udziału w XII Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego, który odbędzie się w niedzielę, 19 lutego 2011 r. z okazji 149. rocznicy bitwy, jaką stoczył na terenie Puszczy Bolimowskiej z wojskami rosyjskimi oddział powstańczy dowodzony przez Władysława Stroynowskiego.

Zbiórka i rejestracja uczestników rajdu odbędzie się o godz. 9.00 na Starym Rynku w Łowiczu. Szczegółowych informacji udziela biuro PTTK oddział w Łowiczu, Stary Rynek 1, tel. 46 837 32 69.
 

 • -
  <powiększ>

Bezpłatne szkolenia


Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie „Społecznie znaczy ekonomicznie - kontynuacja”. W ramach projektu oferowane są bezpłatne szkolenia z zakresu ekonomii społecznej skierowane do następujących grup odbiorców:

 • osób fizycznych – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
 • pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Grupy priorytetowe w projekcie to:

 • osoby w wieku 50+,
 • osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby wychodzące z uzależnień,
 • osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń społecznych,
 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców.

Biuro projektu:
Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź

Więcej informacji o projekcie:
www.ie-ries.pl
tel. 42 291-03-16
 

2 mln na kulturę w Łódzkiem


Dwa miliony złotych Urząd Marszałkowski w Łodzi przeznaczy w tym roku na organizację i popularyzację wydarzeń kulturalnych, promocję młodych twórców związanych z naszym regionem oraz badania nad lokalną kulturą. O pieniądze, które zostaną przekazane w drodze otwartych konkursów ofert, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, działające na rzecz mieszkańców naszego województwa. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza otwarte konkursy:

 • Zarząd Województwa Łódzkiego udzieli dotacji na organizację ważnych wydarzeń kulturalnych, mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury. Priorytetowo traktowane będą wydarzenia realizowane w obiektach zabytkowych. Na ten cel przeznaczono aż 1,3 mln zł.
 • Na dofinansowanie łącznej wysokości 500 tys. zł mogą liczyć także przedsięwzięcia, mające na celu upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze tradycyjnej regionu łódzkiego, promujące młodych twórców związanych z naszym województwem oraz wspierające projekty badawcze, dotyczących sektora kultury w Łódzkiem.
 • O dotacje mogą się ubiegać również podmioty organizujące kampanie promocyjno-informacyjne, których celem będzie zwiększenie uczestnictwa mieszkańców województwa w wydarzeniach kulturalnych. Na te działania przeznaczono kwotę 200 tys. zł.

Nabór ofert na realizację wyżej wymienionych zadań trwa do 16 lutego 2012 roku.

Szczegółowe informacje są na stronie internetowej województwa łódzkiego
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/departamenty/Kultura/NGO/
 

tel. 42 291 97 43
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Kultury.
 

Powiatowa biblioteka chwilowo nieczynna!


Uprzejmie informujemy, że w związku z awarią linii ciepłowniczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu będzie nieczynna w dniu 1 lutego 2012 r. od godz. 13.30 do czasu usunięcia awarii.
 

Spółdzielnia socjalna – szansa dla bezrobotnych


Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie pn. "Społecznie znaczy ekonomicznie – spółdzielnia socjalna", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Pierwsza tura rekrutacji odbywa się w terminie styczeń – marzec 2012 r.

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:

Biuro Projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
Telefon: 42 291 03 42
Fax: 42 637 05 86

Katarzyna Kędzierska
Koordynatorka
 

Biblioteka zaprasza na swój blog


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza czytelników do korzystania z informacji na prowadzonym blogu pod adresem

http://pbplowicz.blogspot.com/

 

XVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 25 stycznia 2012 r., o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji RPŁ.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2011 rok.
 6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2722E na odcinku Małszyce – Klewków oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz w celu dofinansowania realizacji przekazanych zadań.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie w 2012 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012-2018.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Nieborów oraz Powiatem Skierniewickim do realizacji projektu pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1322E, 2714E i 2700E łączących Województwo Łódzkie z Mazowieckim i przebiegających przez Powiaty Łowicki, Skierniewicki i Sochaczewski".  
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.
 12. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 14. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Bal studniówkowy "Ekonomika"


21 stycznia 2012 roku maturzyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu zatańczyli poloneza w Zajeździe Rozdroże w Nieborowie. Uczniowie trzech klas liceum i trzech klas technikum z osobami towarzyszącymi, gronem pedagogicznym i zaproszonymi gośćmi bawili się do białego rana. Nie zabrakło również zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych powiatu i miasta, wicestarosty łowickiego Marcina Kosiorka i przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu Henryka Zasępy.

Dyrektor szkoły Zofia Szalkiewicz wypowiedziała słowa, które rozpoczęły bal "Poloneza czas zacząć". Każda klasa zaprezentowała inny układ choreograficzny, które z roku na rok są coraz bardziej pomysłowe i zaskakujące. Nie zabrakło także chwil wzruszających, podziękowań wychowawcom za wieloletnią naukę i trud wychowawczy, kwiatów oraz łez, które niejednej osobie zakręciły się w oku. Część oficjalną zakończył walc zatańczony z wychowawcami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi. Po niej przyszedł czas na zabawę do białego rana.

Elementami, których nie mogło zabraknąć na studniówce były czerwone podwiązki, które mają gwarantować zdaną pomyślnie maturę. Setny dzień przed egzaminem dojrzałości uznawany jest za ostatni dzień, gdzie uczniowie mogą myśleć o swobodzie i zabawie. Po tym czasie uczniom nie powinny być w głowie tańce i hulanki a jedynie nauka i powtórki do matury.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkania z tradycją - "Blichowiacy"


21 stycznia 2012 r. w Muzeum w Łowiczu odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu "Spotkania z tradycją", promujące kalendarz "Łowickie zespoły folklorystyczne". Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy" zaprezentował pastorałki i kolędy polskie, które powiązane były z czytaniami z Pisma Świętego i wierszami w wykonaniu uczniów szkoły.

Dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej Jacek Chołuj powitał licznie zgromadzonych gości i poprowadził całą uroczystość. Po występie zespołu wręczył dyrektorowi szkoły na Blichu Mirosławowi Kretowi pamiątkową statuetkę gratulacyjną z podziękowaniami za udział w spotkaniach folklorystycznych. Na spotkaniu z zespołem "Blichowiacy" nie mogło zabraknąć choreografa zespołu Katarzyny Korzeniowskiej-Killo i kierownika muzycznego Daniela Bogusza, którzy wspierali członków zespołu swoją obecnością. Dyrektor Centrum podkreślił, że występ otworzył cykl spotkań promujący region jak również przybliżający inscenizacje związane z różnymi świętami i obrzędami obchodzonymi w dawnym Księstwie Łowickim.

Kolejne spotkanie z Zespołem Śpiewaczym "Ksinzoki" odbędzie się 18 lutego o godz. 16.00 w Muzeum w Łowiczu. "Ksinzoki" zaprezentują inscenizację związaną ze świętem Matki Boskiej Gromnicznej obchodzone co roku 2 lutego.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Warsztaty w powiatowej bibliotece


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli – opiekunów do wzięcia udziału w warsztatach przygotowujących do eliminacji 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Warsztaty odbędą się dnia 15 lutego 2012 r. (środa) o godz. 10.00 (czas trwania ok. 5 godz.) w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.
 

Prosimy o wypełnienie Karty Uczestnika i przesłanie jej  do 27 stycznia 2012 r. na adres:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz

fax: 46 837 96 67, e-mail: pbplowicz@wp.pl

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 46 837 38 74, w godzinach od 9.00 do 17.00.
 

Finisaż wystawy i promocja albumu


17 stycznia 2012 r. w Muzeum w Łowiczu odbył się finisaż wystawy połączony z promocją albumu w ramach realizacji projektu "Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania" dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie "Nasza Galeria" Ogólnopolska Galeria Twórców Niepełnosprawnych, które powstało by wspierać działalność artystyczną osób niepełnosprawnych.

Wystawa prac poświęcona była tematyce związanej z walorami krajobrazowymi oraz dziedzictwem kulturowym ziemi łowickiej i rawskiej. Prace zostały wykonane na przełomie sierpnia i września 2011 roku przez twórców stowarzyszenia w regionie łowickim i rawskim. Tematyką prac były zabytki architektury (miejskiej i wiejskiej), pomniki przyrody oraz malownicze zakątki przyrody. Głównymi technikami prac malarskich były: akryl, akwarele, oleje,  pastele olejne i suche, węgiel, flamastry.
 

 • -
 • -
 • -

Spotkanie u twórców ludowych


Po raz kolejny zarząd łowickiego Koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych zorganizował spotkanie świąteczno-noworoczne. Dnia 16 stycznia 2012 roku w łowickim Domu Nauczyciela zebrali się twórcy ludowi oraz zaproszeni goście.

Prezes STL Anna Staniszewska krótkim przemówieniem otworzyła uroczystość a wśród zaproszonych gości m.in. obecni byli – wicestarosta łowicki Marcin Kosiorek, zastępca burmistrza Bogusław Bończak, ks. prałat Wiesław Skonieczny, dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Artur Michalak, dyrektor Muzeum w Łowiczu Marzena Kozanecka-Zwierz oraz dyrektor ŁOK Maciej Malangiewicz.

Podczas spotkania miały miejsce przemówienia przybyłych gości, podziękowania za pielęgnowanie i krzewienie tradycji naszego regionu jak również wspólna modlitwa. Nie zabrakło także dzielenia się opłatkiem i składania wzajemnych życzeń, by Nowy Rok był pomyślny i jeszcze bardziej owocny w twórczość ludową niż rok miniony. Dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej Jacek Chołuj wręczył wszystkim twórcom, w ramach upominku, kalendarze na 2012 rok "Łowickie zespoły folklorystyczne".
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość


Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła IV edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą "Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2012 r.
 

Ogłoszenie konkursu ofert


Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 

Finisaż wystawy obrazów


17 stycznia br. o godz. 13.00 w Muzeum w Łowiczu (Stary Rynek 5/7) odbędzie się finisaż wystawy obrazów przedstawiających walory krajobrazowe i dziedzictwo kulturowe ziemi łowickiej i rawskiej.

Spotkanie zostanie połączone z promocją wydawnictwa albumowego prezentującego dorobek dwóch ogólnopolskich plenerów malarskich: "Zabrodzin 2010" i "Łowicz 2011", zrealizowanych w ramach projektu "Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania".

Organizatorem wydarzenia jest ogólnopolska galeria twórców z niepełnosprawnością "Nasza Galeria".

Projekt "Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania" realizowany jest pod honorowym patronatem marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia.
 

 • -

Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki


Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego zaprasza w najbliższym czasie na szkolenia w ramach realizowanego projektu "Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki".

Pełna lista szkoleń

Informacja o tym kto może wziąć udział w szkoleniach


Informacje na bieżąco są umieszczane na stronie Projektu: www.szkoleniaturystyka.pl
 

 • -

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.