Powiat Łowicki

BIP

Data

5 marca 2021

Imieniny

Fryderyka, Adriana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa » 2011 »

Treść strony

Rozstrzygnięcie konkursu "Ludowe rymy"


Dnia 29 grudnia 2011 r. rozstrzygnięty został Literacko-Plastyczny konkurs "Ludowe Rymy" zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu. Konkurs miał na celu propagowanie kultury ludowej oraz pobudzanie aktywności twórczej mieszkańców Ziemi Łowickiej.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Marzena Kozanecka-Zwierz – Dyrektor Muzeum w Łowiczu
 2. Jolanta Pokorska – bibliotekarz, pracownik Biblioteki Pedagogicznej
 3. Magdalena Bartosiewicz – etnolog
 4. Agnieszka Syryca – nauczyciel-polonista

zapoznała się z 20 utworami poetyckimi i 19 pracami malarskimi, nadesłanymi przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych powiatu łowickiego. Ocenie podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, wartość estetyczna i artystyczna prac.

Przyznano następujące nagrody:

w konkursie literackim:

 • 1 miejsce: Joanna Bolimowska
 • 2 miejsce: Ilona Domińczak i Adam Surma  (ZSP nr 3 w Łowiczu)     
 • 3 miejsce: Ewa Tomczak

w konkursie plastycznym nagrody otrzymali:

 • Mateusz Koprowski  (ZSP nr 1 w Łowiczu)     
 • Anna Woźniak  (ZSP nr 3 w Łowiczu)    
 • Sylwia Woźniak  (ZSP nr 3 w Łowiczu)     
 • Karolina Tomaszkiewicz  (ZSP nr 4 w Łowiczu)
   
 • laureaci konkursu
 • Joanna Bolimowska
 • Adam Surma

Wyróżnienie "Wokulski Roku 2011"


Już po raz drugi Skierniewicka Izba Gospodarcza jest współorganizatorem konkursu dla wyróżniających się przedsiębiorców północno-wschodniego regionu Województwa Łódzkiego. W tym roku wyróżnienie i statuetka WOKULSKI ROKU 2011 przyznane zostaną w 5-ciu kategoriach:

 • I - firmy mikro do 9 osób
 • II - firmy małe od 10 do 49 osób
 • III - firmy średnie od 50 do 249 osób
 • IV - firmy duże pow. 250 osób
 • V - Grupy producenckie i duże gospodarstwa rolne

Kandydatami do wyróżnienia mogą być właściciele przedsiębiorstw, firm i dużych gospodarstw rolnych, prezesi i dyrektorzy, osiągający dobre wyniki ekonomiczne, jednocześnie przestrzegający zasad etyki prowadzenia biznesu, wspierający działania społeczne i charytatywne, którzy prowadzą działalność gospodarczą przez min. 3 lata.

Kapituła konkursu czeka na zgłoszenia kandydatur z terenu powiatów: skierniewickiego, łowickiego, kutnowskiego, łęczyckiego, zgierskiego, rawskiego oraz miasta na prawach powiatu Skierniewice. Tytułem tym może być również wyróżniona osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie i kraju.

Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są do dnia 30 grudnia 2011 r. Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, wniosek i ankieta dla zgłaszanych kandydatów znajdują się na stronie internetowej www.sig.skierniewice.com.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji - kontakt telefoniczny: 46 832 10 59.

 

Wyróżnienie WOKULSKI ROKU za  2010 rok otrzymali:

 1. W kategorii „Średnie i duże przedsiębiorstwo”: Jan Wach – dyrektor generalny przedsiębiorstwa „EL-IN” sp.j. Skierniewice
 2. W kategorii „Małe przedsiębiorstwo”: Jan Matynia – właściciel PPW „MAT” Zgierz
 3. W kategorii „Mikro przedsiębiorstwo”: Włodzimierz Wasilewski – współwłaściciel spółki jawnej WOJ-ART. Skierniewice
 4. W kategorii „Duże gospodarstwo rolne”: Andrzej Pajewski – prezes Spółdzielni Producentów „Sadeks” Nowy Kłopoczyn
 5. Za wybitne osiągnięcia dla rozwoju przedsiębiorczości w północno-wschodnim regionie województwa łódzkiego i kraju: Marian Rosiński – wieloletni dyrektor firmy Polski Ogród” sp. z o.o. dawny „Hortex” Skierniewice.
   

XV Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 21 grudnia 2011 r., o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XII, XIII i XIV Sesji RPŁ.
 5. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2012 rok.
 6. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2012 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2011 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 - 2018
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego  na 2012 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2012 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie „Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 - 2014.”
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Muzeum w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie poprzez oddanie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu na czas nieoznaczony w odpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 17.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.
 19. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 21. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Postęp prac w Skansenie w Maurzycach


W listopadzie 2011 r. zakończone zostały prace dotyczące impregnacji drewna oraz wykonania fundamentów budynku plebanii z Pszczonowa na terenie Skansenu w Maurzycach. Prace wykonała firma Budowa sp. z o.o. z Łowicza. Wartość prac to 92.381 zł, z czego 60.525 zł stanowiła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura kultury”. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu Łowickiego. We wrześniu b.r. w ramach tego samego programu budynek plebanii został rozebrany oraz przewieziony na teren Skansenu w Maurzycach. Informacje na ten temat zamieszczone zostały w lokalnej prasie oraz portalach internetowych.

Łącznie dotacja z MKiDN na realizację wspomnianego zadania wynosiła 115.000 zł, udział Starostwa Powiatowego w Łowiczu - 76.496 zł.

Budynek plebanii wzniesiony został ok. 1900 r., jako plebania dla kościoła p.w. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy. Po wzniesieniu przez parafian nowej plebanii, dotychczasowa przestała być użytkowana. W 2009 r. obiekt został przekazany Muzeum w Łowiczu, z przeznaczeniem do przeniesienia do skansenu w Maurzycach. Docelowo pełnić ma on funkcje ekspozycyjno–wystawienniczo–oświatowe.

Przeniesiony budynek to przykład architektury dworkowej. Jest on obiektem parterowym na planie prostokąta, wykonany w konstrukcji sumikowo–łątkowej, przykryty dachem dwuspadowym z naczółkami. Do budynku dobudowano dwa ganki: jeden pełniący funkcję wejścia głównego oraz drugi będący wejściem ogrodowym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 193 m2. We wnętrzu wyodrębniono: ganek, hol, 5 pokoi, salon, kuchnię, łazienkę oraz dwa ganki.

Wspomniane prace, dofinansowane zostały ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach naboru z programów operacyjnych MKiDN (program Infrastruktura kultury), Muzeum w Łowiczu złożyło wniosek dotyczący kontynuacji prac związanych z translokacją plebanii na teren skansenu. Zakres prac w złożonym wniosku dotyczy prac budowlanych (konstrukcja ścian, dachu, etc.), a także branż elektrycznej oraz sanitarnej. Decyzje dotyczące wspomnianego naboru ukażą się na stronie MKiDN do końca stycznia 2012 r.

tekst: Marzena Kozaneckiej-Zwierz
zdjęcia: archiwum Muzeum w Łowiczu

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi była organizatorem uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Stefanowi Bryle - twórcy pierwszego na świecie spawanego mostu drogowego.

Uroczystość odbyła się w środę, 14 grudnia 2011 r., o godz. 10.00 przy moście.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorzadowych: Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman, Wójt Gminy Łowicz Andrzej Barylski, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi: Jan Stocki - Kierownik Rejonu w Kutnie, Maciej Zalewski - Public Relations oraz przedstawiciel Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Skierniewicach - Marian Rożej.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -


Unikatowy zabytek znajduje się na rzece Słudwi, na granicy Maurzyc i Niedźwiady, ok. 7 km od Łowicza jadąc drogą nr 92 w kierunku Poznania.
 

 • -


Most na Słudwi w Maurzycach pod Łowiczem to pierwszy na świecie spawany most stalowy konstrukcji wybitnego polskiego inżyniera profesora Stefana Bryły. Obiekt liczący 27 metrów długości i 6,8 metra szerokości ważył tylko 56 ton! W porównaniu z klasyczną wówczas konstrukcją nitowaną, której waga sięgałaby 70 ton, była to prawdziwa rewolucja techniczna. Został oddany do użytku w grudniu 1928 roku. Do rejestru zabytków trafił 40 lat później.

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku do Łowicza ściągały „pielgrzymki" inżynierów z Niemiec, Anglii, Francji i innych krajów, a polską konstrukcją interesowały się największe wówczas światowe firmy.

Profesor Stefan Bryła to wybitna postać dwudziestolecia międzywojennego. Inżynier budownictwa, światowy pionier spawalnictwa, wykładowca Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej, polityk - poseł na sejm I, II i III kadencji II RP (1926-1935). Budowa mostu na Słudwi przyniosło mu międzynarodową sławę. W 1929 został powołany na członka międzynarodowej komisji mostów i konstrukcji inżynierskich.

Prace profesora Bryły znane były na całym świecie, współpracował m. in. przy budowie Woolworth Building w Nowym Jorku - wówczas najwyższego budynku na świecie. Wiele konstrukcji inżyniera Bryły stanęło również w Polsce. Jedną z najsłynniejszych był budynek Prudentialu w Warszawie, przedwojenny drapacz chmur, który, choć trafiony niemal tysiącem pocisków, przetrwał wojnę. Później przez wiele lat mieścł się w nim hotel Warszawa.

Budynki Muzeum Narodowego, Poczty Głównej, gmach Marynarki Wojennej a także hale Fabryki Parowozów w Warszawie, to także dzieła profesora Bryły.

Wybitny konstruktor nie ograniczał się wyłącznie do nowych opracowań. Oprócz działalności politycznej szkolił także nowe kadry inżynierskie prowadząc wykłady z budownictwa ogólnego, budowy mostów i stalowych konstrukcji budowlanych, statyki i mechaniki budowli. Był autorem około 250. prac naukowych, podręczników i artykułów.

Po wybuchy wojny profesor Bryła w dalszym ciągu pozostawał bardzo aktywny. Został zaprzysiężony jako żołnierz AK i mianowany szefem komórki Robót Publicznych i Odbudowy.

Dla KEDYWU AK opracował instrukcję "Jak niszczyć stalowe mosty". Rozumiejąc potrzeby rujnowanego przez wojnę kraju i myśląc perspektywicznie, przygotował dziesięcioletni plan odbudowy Polski ze zniszczeń wojennych. Mimo wielkiego ryzyka, pozostał także aktywnym nauczycielem akademickim, pełniąc funkcję dziekana tajnego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Na skutek donosu jednego ze swych studentów 16-go listopada 1943 roku został aresztowany wraz z rodziną i rozstrzelany u zbiegu ulic Puławskiej i Goworka w Warszawie 3 grudnia. Miejsce pochówku wybitnego inżyniera do dziś jest nieznane. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.

W 1964 roku Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ustanowił nagrodę im. Stefana Bryły za osiągnięcia naukowo-badawcze. Nagroda przyznawana jest każdego roku i cieszy się wysokim prestiżem w środowisku. Dorobek wybitnego Polaka docenili także Amerykanie przyznając w 1995 roku nagrodę Historic Welded Structure Award za most spawany na Słudwi.

Mottem życiowym profesora Stefana Bryły było:
"TRZEBA MYŚLEĆ I TRZEBA PRACOWAĆ"
 

(tekst: tablica informacyjna przy moście)

XXX rocznica wprowadzenia stanu wojennego


Komitet Więźniów Politycznych i Internowanych Regionu Łódzkiego organizuje obchody XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego organizowanych w Łowiczu w dniu 11 grudnia 2011 r. (niedziela).


Program obchodów:

15.00 – Skwer „Solidarności”

 • Rozpoczęcie obchodów oraz okolicznościowe przemówienia

16.00 – Przemarsz ulicami Łowicza

16.30 – Kościół oo Pijarów p.w. św. Wojciecha

 • Modlitwa za internowanych i więzionych

16.45 – Stary Rynek

 • Okolicznościowe przemówienia
 • Otwarcie wystawy IPN poświęconej stanowi wojennemu

18.00 – Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

 • Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny

19.30 – Zakład Karny w Łowiczu

 • Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej oraz zwiedzanie celi więziennej
 • Wystąpienie ks. Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa
   

Konferencja w MWSH-P w Łowiczu


Grupa Ergo Sp. z o.o. wraz z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej zaprasza do udziału w konferencji realizowanej w ramach projektu "ŁÓDZKI SPINacz - kooperacja nauki i biznesu".

Termin i miejsce konferencji: 15 grudnia 2011 r. w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Akademicka 1/3, w godzinach od 09:00 do 15:00.

Organizatorzy gwarantują:

 • Ciekawą tematykę dotyczącą współpracy sfery nauki i biznesu celem kojarzenia partnerów oraz promocji transferu wiedzy i innowacji wśród naukowców i przedsiębiorców z województwa łódzkiego.
 • Kadrę doświadczonych wykładowców, którzy są menadżerami i praktykami biznesu.
 • Ciekawe, kompleksowe materiały konferencyjne wraz z poradnikiem z zakresu innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym.
 • Catering (dwie przerwy kawowe i ciepły lunch).

Udział w Konferencji jest bezpłatny!

 • W Konferencji może wziąć udział dowolna liczba osób z danej instytucji!

Aby zgłosić swój udział w Konferencji należy wypełnić kartę zgłoszenia (w załączniku) i wysłać ją na adres: ewa.fita@grupaergo.pl

Karty zgłoszeniowe dostępne są również na stronie www.spinacz.info.pl
 

XIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

We wtorek, 29 listopada 2011 r., o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:
 

 1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt.: „Wielostronny Partnerski Projekt Szkół w programie Comenius” w ramach programu: „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”,
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 RPŁ z dnia 30 marca 2011 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/57/2011 RPŁ z dnia 22 czerwca 2011 roku oraz Uchwałą Nr XI/84/2011 RPŁ z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok,
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017,
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian budżetu na 2011 rok,
 7. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

II Regionalne Forum Gospodarcze

 

Rozwój turystyki stanowi jedną z możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Łowickiego. Z tego właśnie względu Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zdecydowało się na zorganizowanie II. Regionalnego Forum Gospodarczego pn. "Turystyka szansą rozwoju przedsiębiorczości na Ziemi Łowickiej", które odbyło się w Sali Barokowej Łowickiego Muzeum w dniu 25 listopada 2011 r.

O godz. 11.00 gości powitał Jacek Chołuj - dyrektor Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz statuetek dla członków Klubu Turystyki Kolarskiej „Szprycha” za pomoc w oznakowaniu szlaków rowerowych na Ziemi Łowickiej.

Jako pierwszy swoją prezentację pt. „Szlaki rowerowe Ziemi Łowickiej- najdłuższe tematyczne szlaki w województwie łódzkim” wygłosił przedstawiciel KTK „Szprycha” Adam Szymański, Piotr Wandachowicz – przedstawiciel Wydziału ds. Wojewódzkiego Systemu Informacji Turystycznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Samorządu poruszył temat: „Szlak turystyki konnej, a rozwój turystyki w regionie”. Jako ostatnie swój referat na temat „Nordic Walking ofertą podnoszącą atrakcyjność turystyczną regionu” wygłosiły Aleksandra Moll oraz Beata Wysocka ze Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ćwiczenia powiatowo-gminne "Łowicz 2011"


W dniu 25 listopada 2011 roku na terenie powiatu łowickiego przeprowadzone zostały w ramach szkolenia obronnego ćwiczenie powiatowo-gminne pod kryptonimem "Łowicz 2011" na temat: "Przygotowanie powiatu łowickiego do wykonywania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Koordynacja i współdziałanie organów administracji samorządowej, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz formacji obrony cywilnej".

W ćwiczeniu wzięły udział:

 1. Organy szczebla gminy wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi:
  a) Burmistrz Miasta Łowicza,
  b) Wójtowie Gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny.
 2. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży:
  a) Komendant Powiatowy Policji,
  b) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
  c) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
  d) Powiatowy Lekarz Weterynarii,
  e) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu:
  a) Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
  b) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  c) Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.
 4. Inne współpracujące podmioty realizujące zadania obronne i reagowania kryzysowego na terenie powiatu:
  a) Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu,
  b) II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu,
  c) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu, Hala Sportowa Nr 2 , ul. Topolowa 2,
  d) Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
  e) Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu.
 5. Komendanci oraz wybrane elementy struktur organizacyjnych obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminy z terenu powiatu – UM Łowicz,
  a) drużyna ratownictwa ciepłowniczego,
  b) drużyna ratownictwa komunalnego,
  c) drużyna ratownictwa ogólnego,
 6. Dyżurni Stałego Dyżuru Starosty Łowickiego oraz wymienionych wyżej organów gmin.
 7. Członkowie Powiatowego oraz Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego oraz urzędu miasta i urzędów gmin realizujący zadania obronne.

Data i czas przebiegu ćwiczenia: 25.11.2011 r. w godz. 07.30 – 16.00

Miejsce prowadzenia ćwiczenia:

 • Główne Stanowisko Kierowania Starosty: budynek Starostwa Powiatowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,  Łowicz ul. Stanisławskiego 30,
 • teren ujęcia wody dla miasta Łowicza, ul. Blich 3,
 • teren Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, ul. Ułańska 2,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu, Hala Sportowa Nr 2 , ul. Topolowa 2,
 • teren skansenu w Maurzycach.
   

fotoreportaż z ćwiczeń

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wystawa fotograficzna w Domaniewicach


Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach zaprasza na wystawę "Lotnictwo Ziemi Łódzkiej – pasażerskie i wojskowe w obiektywie spotterów" w dniu 24 listopada 2011 r. o godz. 11:00.

Po raz pierwszy wystawa opuściła granice miasta Łodzi i gości w Domaniewicach. Otwarcie wystawy fotograficznej połączone z prezentacją Portu Lotniczego Łódź przybliży nam jego historię, pozwoli zapoznać się z codzienną rutynową działalnością lotniska, z funkcją Lotniskowej Straży Pożarnej czy też Straży Granicznej.

Wykorzystajmy fakt, że „lotnisko przyjedzie do Domaniewic” i spotkajmy się na tej ciekawej lekcji, bogatej w zdjęcia i pokazy slajdów.

W programie:

 • prelekcja o rozwoju Portu Lotniczego Łódź, o pracy Lotniskowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej
 • prezentacja wozu sztabowego Lotniskowej Straży Pożarnej
 • prezentacja sposobu dowodzenia w przypadku lądowania awaryjnego na przykładzie B-767
 • pokaz robota do rozbrajania niebezpiecznych ładunków
 • •wystawa fotograficzna


Wystawę można oglądać do 15 stycznia 2012 r. w godzinach pracy GOK.
 

 • -
 • -
 • -
 • -

Łowickie w twórczości niepełnosprawnych


18 listopada br. w Muzeum w Łowiczu odbyło się otwarcie poplenerowej wystawy prac malarskich i graficznych, autorstwa twórców niepełnosprawnych, zatytułowanej "Łódzkie warte utrwalenia i pokazywania".

Prace artystów ze Stowarzyszenia Nasza Galeria - Ogólnopolska Galeria Twórców Niepełnosprawnych, którzy gościli na Ziemi Łowickiej w Hostelu Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, powstawały o w okresie od 21 sierpnia do 3 września 2011 r.

Wystawę można oglądać na holu I piętra Muzeum w Łowiczu do dnia 16 grudnia br.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

„Łowickie zespoły folklorystyczne" już w sprzedaży

 

Nakładem Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej został wydany kalendarz planszowy na 2012 rok pt. "Łowickie zespoły folklorystyczne".
Przy współpracy z zespołami ludowymi z terenu powiatu łowickiego oraz Muzeum w Łowiczu zaprojektowany został kalendarz zawierający 12 inscenizacji dorocznych tradycyjnych zwyczajów, obrzędów i świąt na Ziemi Łowickiej. Zainscenizowane zostały m.in: pastorałki, święto Matki Boskiej Gromnicznej, topienie marzanny, Wielkanoc, wesele łowickie, sobótki, pasanie gęsi, gry i zabawy dziecięce, dożynki, darcie pierza, andrzejki oraz Boże Narodzenie.

 Dotychczas ukazały się z tej serii:
•    „Łowickie w sztuce” 2009 r.
•    „Łowicka wycinanka” 2010 r.
•    „Łowickie stroje ludowe” 2011 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

I Powiatowy Festiwal Piosenki

Już 2 grudnia 2011r. (piątek) ruszają przesłuchania solistów i zespołów do
I Powiatowego Festiwalu Piosenki, zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury Gminy Zduny oraz Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych z terenu powiatu łowickiego, bez względu na wiek.
Wręczenie nagród, koncert galowy i koncert gwiazdy ELŻBIETY ROMANOWSKIEJ odbędzie się 4 grudnia 2011r.

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i kartą zgłoszenia, którą można pobrać poniżej.
 

Święto Odzyskania Niepodległości


W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, tradycyjnie w auli ZSP Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, odbyła się uroczystość upamiętniająca 11 listopada 1918 roku.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele służb mundurowych, ZHP, oświaty, związków zawodowych, kombatanci, delegacje samorządów uczniowskich oraz goście specjalni - nowo wybrani posłowie Sejmu VII kadencji, Tadeusz Woźniak i Cezary Olejniczak.

Część wstępną uroczystości poprowadzili wspólnie Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek i Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Henryk Zasępa. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie ZSP Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów i oddanie hołdu przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Łowickie zespoły folklorystyczne 2012"


Nakładem Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zostanie wydany w drugiej połowie listopada kalendarz planszowy na 2012 rok pt. "Łowickie zespoły folklorystyczne".

Przy współpracy z zespołami ludowymi z terenu powiatu łowickiego oraz Muzeum w Łowiczu zaprojektowany został kalendarz zawierający 12 inscenizacji dorocznych tradycyjnych zwyczajów, obrzędów i świąt na Ziemi Łowickiej. Zainscenizowane zostały m.in: pastorałki, święto Matki Boskiej Gromnicznej, topienie marzanny, Wielkanoc, wesele łowickie, sobótki, pasanie gęsi, gry i zabawy dziecięce, dożynki, darcie pierza, andrzejki oraz Boże Narodzenie.

Kalendarz można będzie zakupić w siedzibie Centrum, Stary Rynek 17, w cenie 21 zł/szt.

Kalendarz jest kontynuacją serii: "Łowickie w sztuce 2009", "Łowicka wycinanka 2010", "Łowickie stroje ludowe 2011".

 

Przykładowe plansze

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Projekt "Mama może wszystko"


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi zaprasza wszystkie zainteresowane Mamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pt. „Mama może wszystko” organizowanym 8 listopada 2011 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "SZKIEŁKA" w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

Projekt jest skierowany do kobiet zamierzających powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Dzięki spotkaniom informacyjnym organizowanym na terenie całego województwa łódzkiego mamy dowiedzą się o możliwościach, z jakich mogą skorzystać w ramach funduszy europejskich.
 

VI Rajd Cichociemnych ...


W 70 rocznicę pierwszego oficjalnego zrzutu cichociemnych na terenach okupowanej Polski w dniach 22 i 23 października br. odbył się "VI Rajd Cichociemnych Szlakiem Armii Krajowej" (pieszy i rowerowy) na trasie Łowicz - Czatolin.
 

 • -
  << kliknij i powiększ >>

Dzień Edukacji Narodowej w I LO


Na uroczystych powiatowo-miejskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego w Łowiczu, w dniu 14 października 2011 r., nauczyciele oraz pracownicy oświaty zostali uhonorowani:

Nagrody Starosty otrzymali:

Dyrektorzy szkół i placówek:

 1. Elżbieta Skoneczna – I Liceum Ogólnokształcące             
 2. Dorota Urbańska – II Liceum Ogólnokształcące            
 3. Dariusz Żywicki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1             
 4. Mirosław Kret – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum                                        Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
 5. Zofia Szalkiewicz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4             
 6. Magdalena Karska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy             
 7. Dorota Zielińska – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi            
 8. Aleksandra Przybylska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna         

Nauczyciele:

 1. Jolanta Maria Rybicka – I Liceum Ogólnokształcące            
 2. Piotr Jędracha – II Liceum Ogólnokształcące            
 3. Tomasz Żabka – Zespół Szkół Licealnych w Zdunach             
 4. Jan Cywiński – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1                                                             
 5. Grzegorz Słoma – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum                                                Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego    
 6. Bożena Felczyńska-Pieklak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3        
 7. Krystyna Pisuła – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4        
 8. Renata Straszyńska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy        
 9. Zbigniew Popławski – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi        
 10. Anna Zakrzewska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Pracownicy administracji i obsługi szkół:

 1. Agnieszka Gładka – I Liceum Ogólnokształcące            
 2. Alicja Seligowska – II Liceum Ogólnokształcące            
 3. Maria Piaskowska – Zespół Szkół Licealnych w Zdunach                            
 4. Grażyna Żelaźkiewicz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1           
 5. Jadwiga Wróbel – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego    
 6. Włodzimierz Marian Krawczyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3           
 7. Małgorzata Zwierz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4          
 8. Barbara Chirowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                        
 9. Zbigniew Kostrzębski – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi               
 10. Leokadia Gajda – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna            


Listy gratulacyjne w imieniu władz Powiatu otrzymali:
 

 • z okazji przyznania Medalu Złotego za Długoletnią Służbę  
 1. Dębska Maria Wiesława – I Liceum Ogólnokształcące
 2. Kuźnicka Bożena – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1   
 3. Kotecki Jerzy – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1   
 4. Gajda Janusz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3   
 5. Bury Ewa – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  
 6. Aleksandrowicz Barbara – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  
 7. Pisuła Krystyna Jadwiga – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  
 8. Kowalik Elżbieta – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 9. Przybylska Aleksandra – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   
 • z okazji przyznania Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę
 1. Kochanek Mirosław – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1   
 2. Milczarek Mariola – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1   
 3. Nowińska Halina – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1   
 4. Chorążka Irena – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
 5. Studzińska Jadwiga Maria – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze                                           Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
 6. Karczewska Bożena – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
   
 • z okazji przyznania Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę  
 1. Zabost Jerzy – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
 2. Wróbel Janusz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
 3. Pietrzak Małgorzata – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  
 4. Pluta Renata Adrianna – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 5. Dorota Urbańska – II Liceum Ogólnokształcące
   
 • z okazji przyznania  Medalu Komisji Edukacji Narodowej
 1. Tworek Urszula – I Liceum Ogólnokształcące
 2. Dróżka Ewa – II Liceum Ogólnokształcące
 3. Żuchowska Maria – II Liceum Ogólnokształcące
 4. Kłak Edyta – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
 5. Polak Katarzyna Zofia – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
 6. Szewczyk Mariusz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
 7. Felczyńska-Pieklak Bożena – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3  
 8. Plichta-Łazarska Renata – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
   
 • z okazji przyznania Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
 1. Jerzy Zabost  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
   
 • z okazji przyznania Nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty
 1. Ireneusz Rosa – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
 2. Renata Pawlikowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
 3. Barbara Starzec – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
 4. Grażyna Kaba – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
 5. Jan Sałajczyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
                                            
   
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy na szkolenia turystyczne


Zapraszamy pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw na cykl szkoleń menadżerskich, zawodowych i językowych realizowanych w ramach projektu współfinansowanego z EFS "Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki".

Regionalna  Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego (Lider) wspólnie z Kancelarią Adwokacką „Eurokancelaria Prof. Maria Królikowska-Olczak” (Partner) zaprasza w ramach projektu współfinansowanego z EFS pod nazwą "Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki" na cykl szkoleń realizowanych w trzech modułach: menadżerskim, zawodowym i językowym.

Pełen zakres tematyczny poszczególnych szkoleń: www.efsszkolenia.eu

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące cyklu szkoleń, które odbędzie się w dniu 25 października 2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej - Łowicz, Stary Rynek 17.
 

 • [obiekt Flash] -

Narodziny w Domu Wycieczkowym


W miniony czwartek 6 października br. w Domu Wycieczkowym na Starym Rynku w Łowiczu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Około godziny 11.30 mieszkanka hostelu w wynajmowanym od poniedziałku pokoju urodziła dziecko.

Personel, jak i przypadkowa klientka Biura Informacji Turystycznej stanęli na wysokości zadania. Do momentu przyjazdu pogotowia skutecznie opiekowali się mamą i noworodkiem.

Następnego dnia pracownicy Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej odwiedzili szczęśliwą mamę i jej córeczkę w szpitalu. Dla maleństwa przygotowano wyprawkę oraz zaproszenie do odwiedzania Domu Wycieczkowego.

Mama i dziecko czują się świetnie. Życzymy im dużo zdrowia.
 

 • -

Konkurs literacko-plastyczny


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych z Powiatu Łowickiego do udziału w III edycji konkursu literacko-plastycznego "Ludowe rymy".

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu maksymalnie do 3 wierszy, w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego, które nie były dotychczas publikowane ani nagradzane i/lub pracy malarskiej, wykonanej techniką dowolną (ołówek, kredka, farby, pastele itp.), prezentujących piękno kultury łowickiej.

Szczegółowe informacje podajemy w dołączonym regulaminie.

Uroczyste podsumowanie Konkursu, połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień, odbędzie się w grudniu 2011 r.

Wycieczka do Uniejowa w nagrodę


Grupa 50 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków wychowawczych z terenu Powiatu Łowickiego wyjechała 7 października br. na wycieczkę do Uniejowa w ramach nagrody za udział w konkursach ekologicznych.

Z każdej szkoły i ośrodka na wycieczkę zakwalifikowało się po czterech finalistów konkursów o tematyce ekologicznej, organizowanych pod patronatem Starostwa Powiatowego w Łowiczu. W programie wycieczki znalazły się ciekawe atrakcje, m.in.: lekcje muzealne na zamku w Uniejowie pn. "Akademia rycerska" - program z bronią (łuk i włócznia), wizyta w basenach termalnych oraz zwiedzanie zabytkowego kościoła w Siedlątkowie nad brzegiem jeziora Jeziorsko.
 

 • -
 • -

Odnowiony strop nawy głównej


W sierpniu 2011 r. zakończone zostały prace konserwatorskie dotyczące stropu nawy głównej kościoła z Wysokienic w Skansenie w Maurzycach. Prace wykonywała  firma konserwatorska "MONUMENT SERVICE" Marcina Kozarzewskiego z Michałowic.

Wartość prac to 49.200 zł, z czego 37.846 zł stanowiła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe. Wspieranie działań muzealnych". Pozostałe środki to udział własny Muzeum w Łowiczu.

Strop nawy głównej świątyni to powierzchnia ok. 123 m2 (wym. 12 x 10,3 m). Na jasnoniebieskim tle, w centralnej części, w dwóch prostokątnych polach znajdują się przedstawienia postaci św. Piotra i św. Pawła, na osi oraz przy dłuższych bokach kompozycji ośmioramienne gwiazdy w jasnych okręgach.

Przed konserwacją deski stropowe były brudne, z licznymi śladami żerowania owadów, ubytkami warstwy malarskiej oraz drewna. Prace polegały m.in. na oczyszczeniu desek stropowych od odwrocia, usunięciu gwoździ i zaimpregnowaniu, wykonaniu uzupełnień flekami drewnianymi w miejscach całkowitej degradacji masy drewna, uzupełnieniu warstwy malarskiej scalającej kompozycję, podwieszeniu desek do ślepego stropu przy pomocy nierdzewnych wkrętów.

Nadzór konserwatorski ze strony Muzeum sprawowała konserwator dzieł sztuki Elżbieta Bogaczewicz-Biernacka. Wspomniane prace, podobnie jak zrealizowana w latach wcześniejszych konserwacja ołtarza głównego, ołtarzy bocznych, ambony, chrzcielnicy, stropu i ścian prezbiterium, dofinansowane zostały ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Certyfikat dla Biura Informacji Turystycznej


W dniach 1-2 października br. w Wieluniu odbyły się Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki. Weekend pod hasłem "Turystyka Łączy Kultury" obfitował w wiele atrakcji np. rajdy rowerowe, pokazy orienteeringu, spacery z przewodnikiem, wycieczki z przewodnikiem, zabawy.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą inauguracją oraz przemówieniem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezesa ROTWŁ Sylwestra Pawłowskiego, Burmistrza Wielunia Janusza Antczaka oraz Starosty Wieluńskiego Andrzeja Stępnia. Po otwarciu nastąpiło wręczenie certyfikatów dla punktów informacji turystycznej. I tak Biuro Informacji Turystycznej działające przy Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zostało odznaczone przez POT i ROTWŁ certyfikatem z trzema gwiazdkami.

Podczas obchodów rozstrzygnięto również konkursy: Perły w Koronie Województwa Łódzkiego; Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne "Złota Grusza" oraz konkurs Na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Jubileusz 105-lecia "Ekonomika"


30 września 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu (dawny "Ekonomik") odbył się II Zjazd wychowanków z okazji jubileuszu 105-lecia szkoły.

Na program uroczystości słożyły się: uroczysta Msza św. w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, przemarsz uczestników uroczystości z Bazyliki na teren szkoły przy ul. Kaliskiej, odsłonięcie pomnika patrona szkoły Władysława Grabskiego przed budynkiem ZSP Nr 4 w Łowiczu oraz uroczystość Jubileuszu i II Zjazdu Absolwentów w auli szkolnej.

Podczas uroczystości wręczone zostały Nagrody im. Władysława Grabskiego dwóm laureatom:

 • Mazowieckiemu Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu za działalność  na  rzecz  rozwoju przedsiębiorczości na Ziemi Łowickiej
 • Jackowi Rutkowskiemu za  działalność  na  rzecz  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
   
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu Zofia Szalkiewicz złożyła podziękowanie instytucjom oraz osobom, które zaangażowały się w przedsięwzięcie rewitalizacji pomnika Władysława Grabskiego.  Podziękowania skierowane były między innymi do:  Rady Miejskiej i władz miasta Łowicza za podjęcie jednomyślnej uchwały w sprawie przeniesienia pomnika; Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego za poparcie inicjatywy przeniesienia pomnika, zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia i przekazanie środków finansowych na ten cel; Grzegorza Grabskiego za pełną akceptację działań i duże osobiste zaangażowanie w pozyskanie środków na ich realizację; profesora Marka Belki prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie oraz Dariusza Daniluka prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za wsparcie finansowe rewitalizacji pomnika Władysława Grabskiego; Jarosława Śmigiery za opracowanie projektu rewitalizacji pomnika i okazaną dużą pomoc podczas jego wykonywania.

Podziękowania skierowane były również do wykonawców inwestycji przeniesienia pomnika i zagospodarowania znajdującego się wokół niego terenu: Janusza Mostowskiego i jego firmy „Budowa” w Łowiczu; Krzysztofa Borysa z firmy „Bru-Lit” w Popowie; Zbigniewa Wróblewskiego i jego firmy „Zawex” w Łowiczu” i  Jerzego Łebskiego właściciela firmy  „NOVA” w Łowiczu.

Na uroczystości obecne były poczty sztandarowe i delegacje szkół noszących imię Władysława Grabskiego: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych z Koła; Zespół Szkół Nr 3 z Kutna; Zespół Szkół nr 11 z Warszawy; Zespół Szkół Rolniczych z Sędziejowic; Zespół  Szkół Zawodowych z Odonowa; Zespół Szkół Nr 1 z Lublina; Zespół Szkół Rolniczych z Grudziądza, którym dyrektor ZSP Nr 4 w Łowiczu również podziękowała.
 

XI Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 28 września 2011 r., o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji RPŁ.
 5. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011.
 6. Podsumowanie roku szkolnego 2009/2010 w placówkach oświatowych i wychowawczych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie  informacji z przygotowania szkół i placówek  oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2011/2012.
 7. Informacja o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu Łowickiego oraz informacja  o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 8. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na terenie Powiatu Łowickiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wicestarosty Łowickiego i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 RP z dnia 30 marca 2011 roku, zmienionej Uchwała Nr VIII/57/2011 RPŁ z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr x/69/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie  likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Łowiczu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w Powiecie Łowickim.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2754E na terytorium Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Kocierzew Południowy zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2718E relacji Ostrowiec - Sromów - Płaskocin na terytorium Gminy Kocierzew Południowy oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew Południowy w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.
 20. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 21. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 22. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

Powiatowe Zawody Strażackie


W niedzielę 25 września br. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu odbyły się zawody Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Łowickiego. Do rywalizacji stanęło 9 drużyn kobiecych i 11 drużyn męskich.

Zmagania polegały na pokonaniu sztafety strażackiej oraz ćwiczeniu bojowym. Pierwsze miejsca na podium zajęły panie z OSP Zduny oraz panowie z OSP Wrzeczko i to właśnie te drużyny będą reprezentowały nasz powiat w zawodach wojewódzkich.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Festyn Myśliwski w Walewicach


25 września br. w Stadninie Koni w Walewicach odbył się "Powiatowy Festyn Myśliwski - Walewice 2011". Uroczystość, której organizatorami byli członkowie Polskiego Związku Łowieckiego oraz Myśliwi Powiatu Łowickiego, rozpoczęła się polową Mszą Świętą.

Po powitaniu gości nastąpiło otwarcie wystawy trofeów łowieckich. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pn. "Dbamy o środowisko", w którym główną nagrodą ufundowaną przez myśliwych był rower. Można było również wziąć udział w seminarium pt: "Rola Łowiectwa we współczesnym świecie" oraz  "Łowiectwo w dyplomacji" przygotowanym przez prezesa Koła Łowieckiego w Nieborowie Henryka Florczaka.

Ale to nie wszystkie atrakcje festynu, jak na uroczystość myśliwską przystało nie mogło zabraknąć koncertu muzyki myśliwskiej, pieczenia i degustacji dzika oraz pokazów tresury psów myśliwskich.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Młodzież z UE z wizytą na Blichu


W dniach 22 i 23 września br. w ZSP nr 2 RCKUiP na Blichu odbyło się spotkanie z młodzieżą ze szkół rolniczych i leśnych z Unii Europejskiej  w ramach Patronatu Polskiej Prezydencji w UE.

W czwartek, 22 września, przedstawiciele władz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Powiatu Łowickiego, miasta Łowicza oraz Dyrekcji Szkoły uroczyście powitali młodzież z Estonii, Czech, Szwecji, Danii i Belgii.

Podczas dwudniowego pobyt w Łowiczu goście mieli zaplanowane konkurencje sprawnościowe związane z rolnictwem, takie jak: jazda sprawnościowa ciagnikiem z przyczepą, wymiana na czas koła w samochodzie czy ustawienie wieży z bel słomy za pomocą ładowacza czołowego. Przewidziane było też zwiedzanie miasta i wizyta w Muzeum w Sromowie i w Skansenie w Maurzycach.
 

 • -
 • -
 • -

Weekend seniora z kulturą ...


Muzeum w Łowiczu przystąpiło do akcji MKiDN "60+ kultura" pod hasłem "Pierwszy weekend jesieni, weekendem seniora z kulturą".

To hasło wspólnej akcji Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Bartosza Arłukowicza – Pełnomocnika Premiera ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Celem akcji jest wzmożenie aktywności polskich seniorów, szczególnie tej kulturalnej.

W związku z tym w sobotę i niedzielę 24-25 września br., osoby, które ukończyły 60. rok życia, mogą liczyć na zniżkowe bilety wstępu:

 • do skansenu przy Muzeum w Łowiczu 2 zł
 • do skansenu w Maurzycach 3 zł

Do akcji „60+ kultura ” przyłączyło się 100 instytucji kulturalnych na terenie całego kraju (m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie, Teatr Powszechny w Warszawie, Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy) oraz sieć Multikino.

Szczegółowy program dla każdego z województw jest dostępny w załączniku PDF na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/60-kultura-2291.php
 

VIII Rajd Szlakiem Bojowym 10 PP


17 września 2011 r. łowicki Oddział PTTK, Klub Turystyki Kolarskiej "Szprycha", Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Urząd Miejski w Łowiczu zorganizowały "VIII Rajd Szlakiem Bojowym 10 Pułku Piechoty".

Trasa rajdu, wyznaczona na odcinku 30 kilometrów spod łowickiego muzeum przez Arkadię, Nieborów, Bednary, Kompinę i Zabostów nie sprawiła uczestnikom żadnego problemu. Aż 74 cyklistów, składając kwiaty pod pomnikiem żołnierzy września przy wojennym cmentarzu w Kompinie, uczciło 72 rocznicę bitwy nad Bzurą. Komandor rajdu Adam Szymański przypomniał historię łowickiego 10 Pułku Piechoty w czasie działań bojowych nad Bzurą we wrześniu 1939 roku.

Na zakończenie imprezy przygotowane zostało ognisko z kiełbaskami, konkursy sprawnościowe, a wśród nich rzut granatem, nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika oraz dla najliczniejszej grupy zorganizowanej.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Boniek na Ziemi Łowickiej


Z inicjatywy Starosty Łowickiego Janusza Michalaka dnia 14 września br. w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu odbyło się spotkanie z udziałem Zbigniewa Bońka.

Podczas spotkania omawiano przede wszystkim stopień przygotowań do Euro 2012 oraz kondycję sportu na Ziemi Łowickiej. Nasz gość wyraził duże zainteresowanie Klubem Sportowym „Pelikan”. 

Janusz Michalak złożył na ręce Zbigniewa Bońka zaproszenie dla władz PZPN jak i delegacji piłkarskich państw europejskich goszczących podczas EURO 2012 do odwiedzenia Ziemi Łowickiej. Zostały przedstawione walory turystyczne jakimi może poszczycić się Powiat Łowicki. Szczególne zaproszenie zostało wystosowane dla Michela Platiniego – prezydenta UEFA.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
  << kliknij aby powiększyć >>

Plebania w Skansenie w Maurzycach


We wrześniu br. zakończone zostały prace rozbiórki oraz transportu plebanii z Pszczonowa do Skansenu w Maurzycach. Prace wykonała firma stolarsko-ciesielska Bosak z Podwilka (okolice Chyżne). Wartość prac to 96.113,00 zł, z czego 53.871,00 zł stanowiła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Infrastruktura kultury". Pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu Łowickiego.

Budynek wzniesiony został ok. 1900 r. jako plebania dla kościoła p.w. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy. Po wzniesieniu przez parafian nowej plebanii, dotychczasowa przestała być użytkowana. W 2009 r. obiekt został przekazany Muzeum w Łowiczu, z przeznaczeniem do przeniesienia do skansenu w Maurzycach. Docelowo pełnić ma on funkcje ekspozycyjno-wystawienniczo-oświatowe.

Budynek plebanii to przykład architektury dworkowej, jest obiektem parterowym na planie prostokąta, wykonany w konstrukcji sumikowo-łątkowej, przykryty dachem dwuspadowym z naczółkami. Do budynku dobudowano dwa ganki: jeden pełniący funkcję wejścia głównego oraz drugi będący wejściem ogrodowym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 193 m2. We wnętrzu wyodrębniono: ganek, hol, 5 pokoi, salon, kuchnię, łazienkę oraz dwa ganki.

Wspomniane prace dofinansowane zostały ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

tekst i zdjęcia: Marzena Kozanecka-Zwierz
 

 • -
 • -
 • -
 • -

Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012 odbyła się w dniu 5 września 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta, przy ul. Powstańców 1863 r. w Łowiczu.

Inauguracja połączona została z uroczystym otwarciem nowo wybudowanej sali gimnastycznej oraz zmodernizowanej bazy dydaktycznej ZSP Nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

III miejsce dla Powiatu Łowickiego


VIII edycja Jarmarku Wojewódzkiego pod hasłem "Mixer Regionalny Łódzkie 2011" odbyła się w weekend (2-4 września). Na ulicy Piotrkowskiej nie mogło zabraknąć Powiatu Łowickiego, który zaprezentował się w strefie kulinarnej.

Stoisko Powiatu Łowickiego reprezentowane przez Panie z KGW Kocierzew Południowy, twórców ludowych: Zofię Czubak, Adama Głuszka, Marię Stachnal oraz Wiesławę Wojdę cieszyło się ogromnym powodzeniem. To właśnie u nas można było posmakować regionalnych potraw, podejrzeć tworzenie wycinanek czy też zasięgnąć informacji o Ziemi Łowickiej. Tysiące osób odwiedziło nasze stoisko podczas dwóch dni.

Zwiedzającym do tego stopnia podobał się Powiat Łowicki, że dzięki oddanym głosom zajął III miejsce w zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski konkursie na "Najlepsze Stoisko Wystawiennicze". Nagrodą jest kampania promocyjna spotowa na antenie TVP Łódź.

Miejsce pierwsze zdobył Powiat Poddębicki, który wykazał się ogromną pomysłowością w prezentacji stoiska. W Jarmarku Wojewódzkim wzięły również udział gminy Powiatu Łowickiego m. in. Nieborów, Chąśno, Bielawy, Kiernozia, oraz Miasto Łowicz.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XII Biesiada Łowicka


28 sierpnia  2011 r. odbyła się, już trzeci raz na Nowym Rynku, "XII Biesiada Łowicka" organizowana przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Na trójkątnym rynku w Łowiczu zebrała się, podobnie do ubiegłorocznej imprezy, bardzo duża liczba gości.

Biesiada była okazją do zaproszenia przedstawicieli władz samorządowych, twórców i zespołów ludowych z zaprzyjaźnionych powiatów: kartuskiego, świdnickiego i tatrzańskiego.

Poza występami zespołów ludowych publiczność uczestniczyła w uroczystości wręczenia statuetek Marka Regionalna „Łowickie”. Wyróżnienia otrzymali: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego i Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia u Kowala" w Nieborowie.

Laureatami nagrody Łowicka Róża zostali: w dziedzinie upowszechnianie kultury Eugeniusz Strycharski, natomiast w dziedzinie twórczość artystyczna J.E. ks. Józef Zawitkowski Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej.

Nie zabrakło konkursów oraz innych atrakcji. Podobnie do zeszłorocznego konkursu "Biesiadana Baba" odbył się tym razem konkurs "Biesiadny Chłop", w którym wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich reprezentujące gminy z terenu powiatu łowickiego. Ciekawym wydarzeniem było bicie rekordu pn. "Największa Łowicka Wycinanka", a młodzież chętnie uczestniczyła w konkursach strażackich prowadzonych przez zastęp OSP z Wicia.

W bloku rozrywkowym wystąpiły zespoły: "Drugi Tydzień", "The Liverpool - Czerowne Texasy" oraz gwiazda wieczoru "Elektryczne Gitary". Imprezę poprowadzili wspólnie - redaktorka z TVP Łódź Magdalena Libiszewska oraz Eligiusz Pietrucha.
 

Fotoreportaż z XII Biesiady Łowickiej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -Sponsorzy XII Biesiady Łowickiej

 • -
 • -


PARTONAT MEDIALNY

 • -

"Blichowiacy" w Zakopanem


W dniach 11-14 sierpnia br., w ramach współpracy między czterema powiatami, Powiat Tatrzański zaprosił delegację Powiatu Łowickiego wraz z Zespołem Pieśni i Tańca "Blichowiacy". W tych dniach odbywały się II Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem oraz Festiwal Oscypka i Serów Wszelakich.

Razem z delegacją Powiatu Łowickiego w osobach wicestarosty Bolesława Heichmana, członka Zarządu Powiatu Zbigniewa Kuczyńskiego i radnej Ireny Kolos, "Blichowiacy" spędzali czas z delegacjami i zespołami folklorystycznymi z Powiatu Kartuskiego, Świdnickiego i Tatrzańskiego. W pierwszym dniu byli na długiej pieszej wycieczce po dolinie Chochołowskiej gdzie przewodnik opowiadał m. in. o historii tej pięknej doliny oraz jak wypoczywał papież Jan Paweł II w 1983 r. gdy przebywał w tej dolinie i spacerował obecnym szlakiem papieskim.

Wieczorem "Blichowiacy" wystąpili na scenie festiwalu i targów tj. na Równinie Krupowej w Zakopanem, przedstawiając suitę łowicką,  która cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i wielotysięcznego tłumu turystów. Następnego dnia była wędrówka do Hali Gąsienicowej, zwiedzanie muzeum im. dra T. Chałubińskiego i kościoła zbudowanego przez górali na cześć uzdrowienia papieża po zamachu na jego życie.

W niedzielę rozpoczęli dzień od mszy świętej w kościele na Krupówkach gdzie "Blichowiacy" na zakończenie zaśpiewali piękną pieśń do Najświętszej Marii Panny, za co dostali rzęsiste brawa. Po mszy wraz z innymi zespołami i władzami zaprzyjaźnionych powiatów korowód przeszedł na miejsce europejskich targów gdzie zespół zaprezentował obrzęd "zapusty – puszczanie wianków".
 

 • -
 • -

Święto Wojska Polskiego


15 sierpnia br., w Święto Wniebowzięcia NMP oraz Święto Wojska Polskiego odbyły się uroczyste obchody, które rozpoczęły się o godzinie 11.00 zbiórką pocztów sztandarowych oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ZSP nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli ulicą Podrzeczną do Bazyliki Katedralnej, gdzie o godzinie 12:00 została odprawiona Msza Święta,  którą celobrował biskup senior Alojzy Orszulik. Po Mszy Świętej zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Synów Ziemi Łowickiej i pominikiem Jana Pawła II.

Całej uroczystości towarzyszyła Miejsko-Strażacka Orkiestra Dęta. Władze samorządowe Powiatu Łowickiego reprezentowali: Starosta Łowicki Janusz Michalak, Przewodniczacy Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Waldemar Wojciechowski oraz Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Dariusz Kosmatka.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy "Koderki"
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Inauguracyjny rajd szlakiem "Szable i Bagnety"


Około dwudziestu uczestników stawiło się na inauguracyjnym rajdzie rowerowym szlakiem  "Szable i Bagnety". Punktualnie o 9.30, przed gmachem Muzeum uczestników powitali – Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski oraz Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj, który opowiedział o przebiegu szlaku i stopniu jego trudności.

Szlak o długości 119 km zaczyna się w Łowiczu przed Muzeum. Prowadzi przez Kompinę, Nieborów, Bełchów, Łyszkowice, Domaniewice, Bielawy, Sobotę i Otolice. Na odcinku Bełchów - Łyszkowice grupie rajdowców towarzyszyła telewizja regionalna TVP Łódź. Pomimo zmiennej pogody uczestnicy z uśmiechami na twarzach pokonali pierwszy odcinek rajdu biegnący do Domaniewic. Tam dzięki uprzejmości Dyrektora Gimnazjum Marka Jędrzejczaka grupa mogła przenocować i zregenerować siły, aby następnego dnia wyruszyć w drugą część rajdu.

Do Łowicza cykliści dotarli w sobotę około godziny 15.00, gdzie w nowo otwartym Biurze Informacji Turystycznej czekały na uczestników drobne upominki od Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

fot. Diana Markowska, Tomasz Dróżka - CKTiPZŁ

 • -
  > powiększ ulotkę <
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  fot. Zespół Pieśni i Tańca Blichowiacy - S. Syndoman
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Animatorzy kultury na start !


Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie "Animator kultury", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem "Animatora kultury" jest edukacja 60 nauczycieli, pracowników dydaktycznych i kadry administracyjnej szkół, placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących, głównie z terenów wiejskich województwa łódzkiego w obszarze animacji kultury, podniesienie ich kompetencji, a także aktywizacja lokalnych społeczności.

Projekt ma charakter szkolenia (kursu doskonalącego), który zapewni uczestnikom możliwość nabycia kompetencji potrzebnych do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych. Celem kursu jest umożliwienie zdobycia nowych umiejętności zawodowych, niezbędnych do prowadzenia praktycznych działań animacyjnych, upowszechniania działań kulturalnych oraz poszerzenie wiedzy na temat współczesnej kultury w środowiskach regionalnych i lokalnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • zdobędą warsztat nowych umiejętności w zakresie inicjowania i organizowania inicjatyw kulturalno-edukacyjnych: kół zainteresowań, wystaw, projekcji filmowych czy spotkań z twórcami kultury na ternie szkół, ośrodków kultury, bibliotek
 • poznają metody pracy animatora
 • nabędą odpowiednie kompetencje do pozyskiwania funduszy na działania kulturalne

Poprzez praktyczne warsztaty uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z wiedzy oraz doświadczenia pracowników m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Filharmonii Łódzkiej, Łódzkiego Domu Kultury.

Plan kursu obejmuje 4 moduły szkoleniowe:

 • Moduł I – Umiejętności psychospołeczne. Praktyka animacji kultury
 • Moduł II – Kreatywność w animacji. Animacja przeciw wykluczeniu
 • Moduł III – Metodyka zajęć artystycznych
 • Moduł IV – Fundusze na kulturę. Nowoczesne technologie jako wsparcie liderów animacji

Zajęcia merytoryczne będą prowadzone we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Planowany harmonogram spotkań to system weekendowy, co dwa tygodnie w okresie X.2011 – VI.2012.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Uczestnikom projektu zapewniamy noclegi, materiały szkoleniowe, catering w trakcie zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt zakończy się konferencją podsumowującą, w trakcie której uczestnicy otrzymają certyfikat szkolenia.

Szczegółowych informacji, dotyczących projektu „Animator Kultury” udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Departamentu Kultury i Edukacji:


Zapraszamy do udziału w projekcie!
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie Łowicko-Rapperswilskie


W dniu 3 czerwca br. Polsko-szwajcarskie Towarzystwo Rapperswilskie wspólnie z Muzeum w Łowiczu zorganizowało spotkanie Łowicko-Rapperswilskie, w którego programie były prezentacje:

 • Historia Muzeum Polskiego w Rapperswilu, prezentacja multimedialna - Izabela Gass (Towarzystwo Rapperswilskie)
 • Eksponaty z Muzeum Polskiego w Rapperswilu w zbiorach Muzeum w Łowiczu - Anna Kośmider (Muzeum w Łowiczu)

Towarzystwo Rapperswilskie jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Jego celem jest promocja kultury polskiej za granicą, w szczególności zaś Muzeum Polskiego w Rapperswilu, które w 1870 r. utworzył Władysław hr. Plater. Muzeum szczycące się przeszło 130-letnią tradycją, ściśle związaną z biegiem dziejów Polski, działa do chwili obecnej.

W zbiorach łowickiego muzeum znajduje się blisko 1000 eksponatów przekazanych w 1953 r. z Muzeum Polskiego w Rapperswilu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dzień Dziecka - "Drzewko za makulaturę"


1 czerwca 2011 r. przy muszli koncertowej na łowickich Błoniach, zgodnie z coroczna tradycją, przeprowadzona zostanie akcja ekologiczna "Drzewko za makulaturę" skierowana do dzieci i młodzieży.

Przy stoisku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, pracownicy Wydziału Ochrony Środowicka Starostwa Powiatowego w Łowiczu będą wydawać w zamian za przyniesioną makulaturę kupony upoważniające do odbioru sadzonek krzewów i drzewek w jednej z łowickich firm ogrodniczych. Zbiórka będzie prowadzona w godz. 10.00 - 13.00.

W tym samym czasie na muszli koncertowej odbędzie się otwarta impreza z okazji Dnia Dziecka organizowana przez Urząd Miejski w Łowiczu.
 

Zapraszamy!
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Mój pomysł na samozatrudnienie"


Jeśli jesteś rolnikiem lub domownikiem rolnika weź udział w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu "Mój pomysł na samozatrudnienie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


FUNDACJA Q oferuje następujące szkolenia zawodowe:

ABC przedsiębiorczości (100 h) + do wyboru:

 • Agroturystyka
 • Rękodzieło artystyczne (wikliniarstwo, decupage) jako element promocji regionu
 • Pracownik usług gastronomicznych z elementami cateringu w turystyce

W ramach projektu dodatkowo zapewnia się:

 • poradnictwo psychologiczno-zawodowe (4 godz./1 osoba)
 • wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu
 • podręczniki i inne materiały szkoleniowe (teczka, notatnik, długopis)
 • profesjonalną kadrę wykładowców
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • miejsce i godziny zajęć dostosowane do potrzeb grupy

Każde szkolenie obejmuje 120 godz. zajęć.

Szkolenia odbywać się będą w Łodzi lub na terenie powiatów: tomaszowskiego, piotrkowskiego, wieluńskiego, poddębickiego, pajęczańskiego, skierniewickiego i łowickiego.

Szkolenia odbywać się będą w grupach 15-osobowych. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej: www.fundacjaq.org.pl


Kontakt:
FUNDACJA Q, ul. Rewolucji 1905 r. 49, 90-215 Łódź

Magdalena Kaźmierczak, Joanna Ross
tel. 42 230 90 80, kom. 517 610 775

samozatrudnienie@fundacjaq.org.pl
www.fundacjaq.org.pl

 

Plik do pobrania

Łowiczanka w konkursie Miss Polonia


3 czerwca 2011 r. (piątek) o godzinie 20:00 w sali balowej Hotelu Andels w Łodzi odbędzie się już VI edycja konkursu Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2011, organizowana przez Agencję Impresaryjną Igo-Art. Podczas wielkiej gali utrzymanej w stylu fashion, na wyjątkowej scenie zaprezentują się 22 kandydatki z całego regionu wyłonione we wcześniejszych eliminacjach.

Wśród nich reprezentantka Ziemi Łowickiej, tegoroczna maturzystka Monika Janicka, która w konkursie wystąpi z numerem 20. Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów na naszą kandydatkę w konkursie Miss Publiczności Województwa Łódzkiego 2011.

Aby wesprzeć Monikę wystarczy wysłać sms o treści IGOART.20 na numer 7248. Koszt sms/2,46zł. Głosowanie trwa do 3 czerwca, do godz. 21:00.
 

 • -
 • -
  Monika Janicka
  fot. Marek Urbanowski


Na wybiegu zobaczymy je m.in. w sukniach wieczorowych Teresy Kopias, kostiumach kąpielowych Mewa Styl, strojach dziennych Conduo i sukniach ślubnych projektu Mai Koteckiej. W pokazach dziewczęta wystąpią także w rajstopach firmy Adrian i butach But-S. W ramach części artystycznej wystąpi zespół znany z programu X-Factor, Sweet Rebels oraz Mrozu. Galę poprowadzą Miss Publiczności 2007, Małgorzata Neuman oraz znany z TVP Łódź, dziennikarz, muzyk Sławomir Macias.

Gośćmi tegorocznego finału będą m.in. organizatorzy konkursu Top Model Of The World z Niemiec, organizatorzy wyborów Indian Princess: pomysłodawca konkursu Pan Sunil Rane oraz obecna Miss Indii, Aakriti Anand Singh. Jednym z finałowych wyjść łódzkich kandydatek do korony najpiękniejszej będzie prezentacja sukien wieczorowych hinduskich projektantów, Richy Singh i Akshata Patil. W sukniach zaprezentuje się półfinałowa 10 dziewcząt, wybrana przez jury w trakcie finału, a wyjście rozpocznie drugą część finałowej gali. Stroje wykonane są z jedwabiu, satyny, żorżety, szyfonu, zdobione ręcznie wyszywanymi kamieniami. Wartość każdej z sukni to kilka tysięcy dolarów. Wszystkie suknie będą pokazana także na specjalnym pokazie mody w poniedziałek, 6 czerwca w Restauracji Ganesh, ul. Piotrkowska 55 gdzie będzie je można zakupić. Serdecznie zapraszamy.

Laureatki konkursu otrzymają wiele wspaniałych i cennych nagród, ale przede wszystkim będą miały szansę reprezentować nasze miasto i województwo w ogólnopolskich etapach konkursu Miss Polonia. Przypomnijmy sukcesy ostatnich królowych piękności z Łodzi:

 • 2007 – Barbara Tatara z Łodzi otrzymuje pierwszy w historii tytuł Miss Polonia dla naszego miasta
 • 2008 – Łodzianka, Karolina Filipkowska znajduje się w finałowej 5tce wyborów
 • 2009 – Agata Biernat ze Zduńskiej Woli o krok od wygranej – otrzymuje tytuł I wice Miss Polonia
 • 2010 – Zuzanna Brzezińska z Łodzi plasuje się na 5 miejscu w konkursie ogólnopolskim

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Wojewody Łódzkiego, Pani Jolanty Chełmińskiej, a partnerem regionalnym konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich państwa na finał Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2011, 3 czerwca o godzinie 20:00 do Hotelu Andels w Łodzi, ul. Ogrodowa 17. Bilety do nabycia w Agencji Igo-Art. tel. 606 71 52 37 www.igo-art.net

2 czerwca, (czwartek) o godzinie 12:00 w Restauracji Ganesh w Łodzi, ul. Piotrkowska 55 odbędzie się konferencja prasowa konkursu z udziałem wszystkich finalistek, organizatorów, jurorów, partnerów konkursu oraz naszych gości z Indii. Odbędzie się także prezentacja wszystkich dziewcząt.

Partnerzy konkursu: Fabryka Rajstop Adrian, Mewa Styl – producent kostiumów kąpielowych, Weco-Travel, Radius – Global Travel Solutions, Indo Polish Chamber of Commerce and Industry Poland, Restauracje Ganesh, Eleganza – Świat Dobrych Ubrań, Spółdzielcze Domy Handlowe Central, Conduo, Belatex, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ZOO Safari w Borysewie, Club Sportera Fitness, Layali Shisha Club, Perfumerie Douglas, Goldwell, Dom Mody Teresa Kopias, SYM, Motoraf, But-S, Arlena, OPI, Drukarnia MIW, Uniontex, Scharda Group, EWitryna, Maja Kotecka, Kwiaciarnie Helena Skrzydlewska,

Urzędy współpracujące z konkursem: Urząd Miasta – Gminy Stryków, Gmina Żychlin, Urząd Zduńska Wola, Gmina Dobroń, Gmina Drużbice, Powiat Bełchatowski, Ziemia Łowicka.

Patroni medialni konkursu: Dziennik Łódzki, Telewizja Polska oddział Łódź, Radio Planeta.
 

Se-ma-for Film Festival


W 2010 roku, w stulecie wynalezienia przez Władysława Starewicza animacji poklatkowej, łódzkie studio filmów animowanych "SE-MA-FOR" podjęło decyzję o stworzeniu własnego festiwalu. Tak powstał Se-Ma-For Film Festival, drugi na świecie i pierwszy w Europie festiwal dedykowany animacji poklatkowej (stop motion), w szczególności zaś, lalkowej i przestrzennej. Pierwsza edycja, która odbyła się we wrześniu 2010 roku w Łodzi, okazała się wielkim sukcesem, przerastając oczekiwania wszystkich zainteresowanych, z organizatorami włącznie!

Od początku pracy nad tym przedsięwzięciem, twórcom festiwalu towarzyszyła idea prezentacji najciekawszych punktów programu w innych miastach województwa łódzkiego.

"Se-ma-for Film Festival On Tour 2011" to przedsięwzięcie mające na celu przedstawienie w mniejszych miastach województwa łódzkiego najciekawszych punktów programu Se-ma-for Film Festiwal. Ostatecznie projekt zawita do 15 miast województwa łódzkiego w tym również do Łowicza.
 

Łowicki Ośrodek Kultury, 28 maja 2011 r. (sobota)
WSTĘP WOLNY !!!

 • godz. 10:30 – Se-ma-forowy Poranek Filmowy dla Najmłodszych (PRZYGODY MAŁEGO PINGWINA PIK-POKA, 70')
 • godz. 12:00 – warsztaty animacji Muzeum Bajki Se-ma-for  (ok. 90')
 • godz. 12:00 – gra miejska Muzeum Bajki Se-ma-for  (ok. 180')
 • godz. 12:45 – WŁADYSŁAW STAREWICZ WCZORAJ I DZIŚ – pokaz dokumentu o pionierze animacji lalkowej pt. TRESER ŻUKÓW (Polska/Litwa 2008, 53’)
 • godz. 15:00 – Se-ma-for Idzie w Górę – przegląd najnowszych filmów lalkowych studia filmowego Se-ma-for (119')
 • godz. 17:15 – The Best of Se-ma-for Film Festival - ok. 120-minutowy program składający się z wybranych pozycji pierwszej edycji festiwalu  (120')
   
 • -
 • -

Uroczyste otwarcie Centrum


12 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17 w Łowiczu. Wstęgę przecięli wspólnie Dorota Ryl Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Janusz Michalak Starosta Łowicki.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miasta Łowicza oraz gmin Powiatu Łowickiego, przedstawiciele Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, komendanci służb, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, bibliotek, GOK-ów, przedstawiciele stowarzyszeń oraz mediów.

Otwarcie nowej siedziby jest zwieńczeniem projektu pn. "Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej" złożonego do Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III. 5  Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

Przedmiotem projektu była przebudowa budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej tj. przystosowanie pomieszczeń I i II piętra budynku na potrzeby Domu Wycieczkowego i sali konferencyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, przystosowanie parteru na pomieszczenia biurowe Centrum oraz na Biuro Informacji Turystycznej.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Upamiętnienie uchwalenia Konstytucji 3 Maja


4 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu, podczas uroczystości upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 Maja, wręczono odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz nagrody w konkursie na najlepsze prace dyplomowe. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, a gościem honorowym był poseł Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Woźniak.

Odznaki otrzymali Marzena Kozanecka-Zwierz, dyrektor łowickiegio muzeum oraz Edward Bednarek, łowicki muzyk ludowy. Z wnioskiem o nadanie odznaki dla M. Kozaneckiej-Zwierz wystąpił Departament Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 90-lecia istnienia działu etnograficznego łowickiego muzeum, natomiast wniosek dla E. Bednarka, z racji 50-lecia pracy artystycznej, złożył Zarząd Powiatu Łowickiego.

Podczas uroczystości Zarząd Powiatu Łowickiego uhonorował również zawodników, którym zostały przyznane stypendia sportowe oraz zawodników, trenerów i instruktorów, którzy otrzymali nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym:

Stypendia otrzymali:

 1. Zbigniew Bródka: Mistrzostwo Polski w Wieloboju – I miejsce; Mistrzostwo Polski  (I miejsce) na dystansie 1000 m oraz II miejsce na dystansie 1500 m; legitymuje się Mistrzowską Klasą Sportową. Wniosek złożył Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach.
   
 2. Wojciech Sut: VI miejsce na dystansie 500 i 1000 m w łyżwiarstwie szybkim podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zakopanem w 2010 r.; posiada I klasę sportową. Wniosek złożył Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach.
   
 3. Piotr Antosik: II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w rzucie oszczepem w Zielonej Górze w 2010 roku; posiada I klasę sportową. Wniosek złożył Uczniowski Klub Sportowy "Korabka" w Łowiczu.

Stypendium otrzymał również Maciej Kucharek – Mistrz Polski Juniorów starszych U-20 we Włocławku w 2010 r.; posiada I klasę sportową. Wniosek złożył Uczniowski Miejski Klub Sportowy "Księżak" w Łowiczu.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu Łowickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, otrzymali trenerzy i instruktorzy:

 1. Sławomir Karmelita –   instruktor klubowy Piotra Antosika (II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w rzucie oszczepem w Zielonek Górze w 2010 roku; posiada I klasę sportową). Wniosek złożył Uczniowski Klub Sportowy "Korabka" w Łowiczu.
   
 2. Mieczysław Szymajda – trener klubowy Zbigniewa Bródki i Wojciecha Suta. (Zbigniew Bródka: Mistrzostwo Polski w Wieloboju – I miejsce; Mistrzostwo Polski  na dystansie 1000 m oraz II miejsce na dystansie 1500 m; legitymuje się Mistrzowską Klasą Sportową; Wojciech Sut –  VI miejsce na dystansie 500 i 1000 m w łyżwiarstwie szybkim podczas Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Zakopanym w 2010 r.; posiada I klasę sportową). Wniosek złożył Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach.

Uroczystość uświetniłio przedstawienie przygotowane przez uczniów z klasy Va opisujące wydarzenia sprzed 220 lat, tj. uchwalenie Konstytucji 3 maja oraz rozbiory Polski.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Łowiccy prymasi - portrety


Muzeum w Łowiczu zaprasza w dniu 20 kwietnia 2011 r., o godz. 19.00, na otwarcie wystawy pn. "Łowiccy prymasi. Portrety arcybiskupów gnieźnieńskich w zbiorach łowickich".

Wystawa pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji ks. prof. dr. hab. Andrzeja F. Dziuby Biskupa Łowickiego prezentuje zachowane w zbiorach łowickich portrety arcybiskupów gnieźnieńskich (XVII - XIX w.), związanych swoim mecenatem z Łowiczem.

Zabytki pochodzą ze zbiorów Bazyliki Katedralnej w Łowiczu, Klasztoru Sióstr Bernardynek w Łowiczu, Kolegium Ojców Pijarów w Łowiczu, Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu oraz Muzeum w Łowiczu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Fragment filmu

Promocja twórców ludowych Ziemi Łowickiej


We wtorek 5 kwietnia br., w Muzeum w Łowiczu odbyła się uroczysta promocja folderu – katalogu "Rękodzieło Ludowe Powiatu Łowickiego" opracowanego i wydanego przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Z uwagi na duży udział twórczości ludowej w promocji naszego regionu oraz częste zapytania osób zainteresowanych oryginalnymi łowickimi wyrobami o kontakt bezpośredni z twórcami ludowymi, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej opracowało i wydało kolorowy folder – katalog prezentujący twórców, którzy wyrazili na to zgodę. Folder zawiera wizerunki siedemdziesięciu trzech twórczyń i twórców ludowych w porządku alfabetycznym, adresy i telefony.

Uroczystość otworzył Jacek Chołuj – dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej a głos zabrali: Anna Staniszewska – przezes Łowickiego Koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Wojciech Miedzianowski – członek Zarządu Powiatu Łowickiego.

Imprezę uświetnił występ Kapeli Rodziny Mońków oraz debiutancki występ grupy śpiewaczej (jeszcze bez nazwy), powstałej przy Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w Łowiczu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Stypendia Starosty Łowickiego


Ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki wpłynęło łącznie 9 wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Łowickiego na semestr letni roku szkolnego 2010/11.

Zarząd Powiatu Łowickiego działając w oparciu o Regulamin przyznał stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie przez okres jednego semestru, następującym uczniom:

 • Paulina Talarowska  –  I LO w Łowiczu
 • Monika Igielska  – II LO w Łowiczu
 • Justyna Gurdała – Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu
 • Milena Dżbikowska – Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu
 • Artur Panek – ZSZ Nr 2 w ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu
 • Izabela Grzelak – Technikum Nr 3 w ZSP Nr 3 w Łowiczu
 • Katarzyna Obudzińska – IV LO w ZSP Nr 4 w Łowiczu
 • Katarzyna Agata Kujawiak – Technikum Nr 4 w ZSP Nr 4 w Łowiczu

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym oraz życzymy dalszych sukcesów w nauce.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

VI Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 30 marca 2011 r., o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a, odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V Sesji RPŁ.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Borówku.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok poprzedni.
 11. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim.
 12. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 13. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 15. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

ZSP Nr 1 oceniona powyżej średniej


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu jest jedną ze szkół polskich z Powiatu Łowickiego, która wzięła udział w badaniu PISA przeprowadzonym przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD.

Badanie przeprowadzone zostało w ramach panelu „Nasza dalsza nauka i praca”, a realizowane było w marcu 2009 r. oraz na przełomie marca i kwietnia 2010 roku. Badaniem PISA objęci zostali uczniowie Technikum w zawodzie: technik informatyk, a jego wyniki szkoła otrzymała w marcu 2011 roku.

Testy umiejętności PISA przeprowadzone zostały w trzech dziedzinach: czytania i interpretacji, matematyki i rozumowania w naukach przyrodniczych. Pomiar opierał się na pytaniach wielokrotnego wyboru i pytaniach otwartych, wymagających skonstruowania przez ucznia własnych odpowiedzi. Uczniowskie odpowiedzi na pytania otwarte zostały skrupulatnie zakodowane w oparciu o uzgodnione międzynarodowo klucze kodowe.

PISA dokonało badania umiejętności i wiedzy ważnej z perspektywy wyzwań, przed jakimi uczniowie ZSP Nr 1 staną w swym dorosłym życiu. Narzędzia badawcze ukierunkowane były na zbadanie umiejętności praktycznego kojarzenia i wykorzystania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Założeniu temu towarzyszyło odwołanie do idei „kształcenia ustawicznego” – motywacji i postaw sprzyjających samodzielności w zdobywaniu dalszej wiedzy.

Zestawienie wyników uzyskanych przez uczniów ZSP Nr 1 w 2009 r.  (uczniowie po gimnazjum w pierwszym roku nauki w ZSP Nr 1) i 2010 roku (uczniowie w klasie drugiej ZSP Nr 1) świadczy o  wzroście wiedzy i umiejętności uczniów badanych przez PISA. Na przykład poziom umiejętności uczniów w dziedzinie matematyki wzrósł  z 497 pkt do 509 pkt, a w dziedzinie rozumowania w naukach przyrodniczych z 496 pkt do 538 pkt. 

Porównanie prezentowanych powyżej wyników uzyskanych przez uczniów ZSP Nr 1 ze średnią wyników uzyskanych przez uczniów technikum w całym kraju  pokazuje wyższe wyniki uczniów ZSP Nr 1 w 2010 roku  w dziedzinie matematyki (ZSP Nr 1 – 509 pkt, technika w kraju – 506 pkt) oraz w dziedzinie rozumowania w naukach przyrodniczych (ZSP Nr 1 – 538 pkt, technika w kraju – 517 pkt).

Średnia wyników uczniów ZSP Nr 1  w dziedzinie rozumowania w naukach przyrodniczych jest również wyższa od średniej wyników dla  wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w kraju (ZSP Nr 1 – 538 pkt, wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych – 525 pkt). Badanie dowiodło, iż uczniowie po dwóch latach nauki w ZSP Nr 1 osiągnęli średnią powyżej średniej uczniów technikum wykazanej w badaniu, mimo iż rozpoczynając naukę w Technikum Nr 1 znajdowali się poniżej tej średniej. Powyższe świadczy, że uczniowie ZSP Nr 1 wyróżniają się w osiąganiu znaczącego przyrostu wiedzy i umiejętności w czasie nauki w szkole przy ulicy Podrzecznej 30 w Łowiczu.

Wyniki  przeprowadzonego badania PISA są kolejną cenną informacją zwrotną pozyskiwaną przez szkołę w planowaniu skutecznych strategii dydaktycznych, gwarantujących jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz rozwijania kompetencji niezbędnych do znalezienia się  na wymagającym rynku pracy.
 

Rajd na powitanie wiosny


W sobotę, 19 marca br., tradycyjnie odbył się "Rajd na powitanie wiosny", zorganizowany przez Łowicki Oddział PTTK, Urząd Miejski w Łowiczu i Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Uczestnicy rajdu spotkali się na Starym Rynku, gdzie rozstrzygnięte zostały wcześniej ogłoszone konkursy, m.in. na najciekawszą marzannę,  strój wiosenny uczestnika rajdu oraz najciekawiej udekorowany w wiosenne motywy rower.

Po części oficjalnej, grupy rajdowe wyruszyły obranym szlakiem, aby po ok. 1,5 godziny spotkać się przy moście nad rzeczką Zielkówką. Tam właśnie odbyło się tradycyjne pożegnanie zimy poprzez utopienie czterech marzann wykonanych przez uczestników rajdu.

Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem w Lasku Miejskim, gdzie każdy mógł upiec swoją porcję kiełbasy. Choć dzień nie był słoneczny, na rajd zgłosiło się ok. 80 uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszyła się trasa piesza Łowicz–Czajki–Lasek Miejski (ok. 6 km).
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dzień Kultury Koreańskiej w Łowiczu


Tradycyjny strój koreański hanbok, papier, który może przetrwać nawet tysiąc lat, tradycyjny taniec z bębnem oraz pismo koreańskie można było zobaczyć w piątek 18 marca w łowickim muzeum.

Organizatorem tej imprezy, przy wsparciu Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, była Łowicka Akademia Sportu, która nie tylko pływa kajakami czy walczy w zawodach Taekwando, ale również organizuje imprezy, jak ta dzisiejsza, przybliżając nam kraj, w którym sportem narodowym jest wcześniej wspomniane Taekwando. Pomysłodawcą całego wydarzenia był Kamil Sobol - prezes Łowickiej Akademii Sportu. Ta impreza nie odbyłaby się bez ekspozycji przywiezionej z Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie, które reprezentował dyrektor Soo Myeong Lee.

19 marca odbywają się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Topolowej III Mistrzostwa Polski w Poomase (pokazie technicznym) Taekwando Olimpijskim. Na zawody zapowiedziało swój przyjazd 120 zawodników z ponad 30 klubów z całej Polski. Zawodnicy startują w różnych kategoriach wiekowych walcząc o mistrzowskie podium.
 

 • Soo Myeong Lee
 • -
 • tradycyjny taniec z bębnem
 • nauka pisma koreańskiego
 • alfabet koreański
 • po koreańsku "Marcin"
 • malowanie wachlarzy
 • tradycyjny strój koreański "hanbok"
 • od lewej: Piotr Kowalski, Dominik Cipiński, Marzena...

Powiatowe Eliminacje 56. OKR


W dniu 15 marca 2011 r. w Muzeum w Łowiczu odbyły się Eliminacje Powiatowe 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu.


Komisja w składzie: Marcin Wartalski, Marta Łącka i Joanna Gałka-Walczykiewicz po przesłuchaniu 30 uczestników łącznie w turniejach:  recytatorskim, wywiedzione ze słowa, teatrów jednego aktora i poezji śpiewanej, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W turnieju recytatorskim:

Nagrody:

 • Anita Lenart – I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu
 • Eliza Lus – I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu

Wyróżnienie:

 • Michalina Kosiorek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu

W turnieju wywiedzione ze słowa:
brak zgłoszeń

W turnieju teatrów jednego aktora:

Wyróżnienia:

 • Jakub Skoneczny - I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu (za tekst)
 • Anna Mucha - I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu (za wykonanie)

W turnieju poezji śpiewanej:

Wyróżnienie:

 • Natalia Stań – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP  w Łowiczu

 

Do Eliminacji Rejonowych postanowiono zakwalifikować Anitę Lenart i Elizę Lus z I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -

Przygotowania do strażackiego święta

7 maja 2011 r. w Łodzi odbędą się Centralne Obchody Dnia Strażaka. Z tej okazji 14 marca br.  korzystając z pierwszych promieni wiosennego słońca, do pamiątkowej fotografii pozowali funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Dzień Kultury Koreańskiej


Muzeum w Łowiczu zaprasza w piątek 18 marca br. na "Dzień Kultury Koreańskiej" pod honorowym patronatem Dyrektora Centrum Ambasady Republiki Korei Soo Myeong Lee.

Program uroczystości:

 • 13.00 – uroczyste otwarcie Dnia Kultury Koreańskiej
 • 13:30 – występ artystyczny soljanggu - gra na tradycyjnym bębnie koreańskim
 • 14:00, 15.00 i 16.00 – warsztaty z zakresu: tradycyjnego papieru hanji, kaligrafii koreańskiej, stroju koreańskiego hanbok, drzeworytu koreańskiego.

Wstęp bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału w warsztatach w Dziale Oświatowym Muzeum, tel. 46 837 39 28 wew. 35, 36.

Organizatorzy: Łowicka Akademia Sportu, Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego.
Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Łowiczu, Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu.
 

 • -

Szkolenia dla łowickich przedsiębiorców


Zapraszamy przedsiębiorców z Łowicza do udziału w szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „TOC + LEAN + HR – szkolenia w  zakresie ciągłego doskonalenia organizacji”.
Projekt realizuje firma  VENTO Consulting Sp. z o.o.

Tematyka  3-dniowych warsztatów:

 1. Techniki sprzedaży z elementami  NLP, profesjonalna obsługa klienta oraz skuteczne negocjacje handlowe.
 2. Budowanie wizerunku firmy, autoprezentacja i prezentacja produktu oraz neuromarketing w sprzedaży.
 3. Telemarketing – sprzedaż przez telefon, aktywne pozyskiwanie klientów oraz asertywna komunikacja z klientem.
 4. Praca z „trudnym” klientem oraz typologia klienta w obsłudze i sprzedaży.
 5. Psychologia w zarządzaniu, budowanie efektywnego zespołu, motywowanie pracowników.

Możecie Państwo dowolnie wybrać tematykę, która pozwoli Wam na rozwój Waszej Firmy.

Terminy i miejsce: kwiecień 2011 r., dokładny termin prowadzący trener ustala z zainteresowanymi. 

Termin zgłoszeń do 15 kwietnia 2011 r., szkolenia odbędą się w Łowiczu.

Dla kogo?

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby będące mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, będące wspólnikiem takiego przedsiębiorcy lub pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę.

Szkolenia są dofinansowane na poziomie:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa 80 % kosztów szkolenia (w zależności od liczebności grupy - już od 100 zł za 1 dzień szkolenia pracownika)
 • średnie przedsiębiorstwa 70 % kosztów szkolenia (w zależności od liczebności grupy - już od 162 zł za 1 dzień szkolenia pracownika)

Prowadzący: Kamila Czarnuch, certyfikowany Trener Biznesu, socjolog, doradca psychospołeczny, wkrótce psycholog.

Wszystkie osoby zainteresowane ww. szkoleniami mogą uzyskać więcej informacji pod numerem tel. 784 885 079,
lub drogą elektroniczną, kontakt e-mail:
kamila.czarnuch@o2.pl.

Strona projektu:
http://www.doskonalenie-vento.pl/pl/podstawowe_informacje.php
 

 • -

Panie w Walewicach


W poniedziałek, 7 marca br., w Pałacu w Walewicach odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, której organizatorem była Rejonowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Łowiczu.

Zaproszeni wójtowie gmin, wręczajac kwiaty, złożyli wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia pomyślności i miłości. W imieniu władz Powiatu Łowickiego najlepsze życzenia na każdy dzień wszystkim Paniom złożył członek Zarządu Powiatu Wojciech Miedzianowski. Większość Pań miała też okazję po raz pierwszy zwiedzić zabytkowe wnętrza pałacu Walewskich.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

56 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu informuje, że w dniu 15 marca br. o godz. 10.00 w Muzeum  w Łowiczu odbędą się Powiatowe Eliminacje 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.

Uczestnicy mogą wystąpić w czterech turniejach:

 1. RECYTATORSKIM, do którego zgłaszają 3 utwory w całości lub fragmentach (2 utwory poetyckie i prozę), z których prezentują 1 utwór poetycki i prozę.
  Czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
   
 2. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA - repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów) również dowolna jest forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
  Czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.
   
 3. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA - uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
  Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.
   
 4. POEZJI ŚPIEWANEJ, do którego zgłasza 3 utwory śpiewane, 1 recytowany, z czego prezentuje 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako 3 śpiewany z tekstem własnym.
  Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

Zgłoszenia do konkursu (na załączonych kartach) powinny być kierowane na adres:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7

w  terminie do 10 marca 2011 r.


Dodatkowe informacje: www.tkt.art.pl
tel. 46 837 96 67

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Muzeum zaprasza na spotkanie


Muzeum w Łowiczu zaprasza nauczycieli oraz osoby zainteresowane na spotkanie poświęcone lekcjom i warsztatom muzealnym. Spotkanie odbędzie się w środę 2 marca br. o godz. 13.00 w gmachu Muzeum.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 28 lutego (tel. 46 837 39 28, wew. 35, 36).

>> więcej: http://www.muzeumlowicz.pl/aktualnosci/zobacz/74
 

Szturm na Bałtyk polskiego Wikinga


Polski Wiking – Krzysztof Buczyński przygotowuje się, by samotnie przepłynąć kajakiem Bałtyk z Kołobrzegu do Szwecji. Dokonał już tego wyczynu w 1989 roku, ale jak na wilka morskiego przystało postanowił to zrobić jeszcze raz. Nauczony doświadczeniem, po nieudanej próbie w 2010 roku, przygotowuje się do kolejnego podejścia w lutym bądź marcu tego roku. Powiat Łowicki reprezentowany przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej został jednym z patronów tej wyprawy. Elementy promujące Ziemię Łowicką (logo, herb, koszulki, ulotki, smycze, breloki) będą eksponowane podczas całej wyprawy.

Kim jest polski Wiking?
Krzysztof Buczyński urodził się w 1958 r. w Sochaczewie. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Żeglarz, taternik, instruktor kajakarstwa, pomysłodawca i organizator akcji "Zielona Ojczyzna". Wielbiciel ballad Włodzimierza Wysockiego i zespołu Sabatom. W 1978 roku założył klub sztuki walki "Wiking", w którym do dziś naucza Taekwan-Do i karate Goju-Ryu. Odznaczony złotym medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Wśród swoich wychowanków ma również  łowickich multimedalistów Mistrzostw Europy odbywających się w Irlandzkim Cork – Kamila Sobola i Dominika Cipińskiego. Jako pierwszy człowiek na świecie, po trzykrotnych próbach, przepłynął składanym kajakiem Morze Bałtyckie ze Szwecji do Polski.

Krzysztof Buczyński ma szczytne cele, dla których chcę podjąć się tej wyprawy. "Szturm na Bałtyk" dedykowany jest pamięci naszej alpinistki Wandy Rutkiewicz, która pomagała mu przy pierwszej wyprawie m.in. w przebrnięciu biurokratycznej PRL-owskiej machiny, w problemach z paszportem, sprzętem, pieniędzmi. Drugim celem jest wzorzec jaki chce pokazać młodzieży, ...dzieci muszą wiedzieć, że nas dorosłych stać na czyn a nawet ryzyko własnego życia w imię budowy lepszego świata, a nie tylko schematyczne, pustosłowne pouczania.

Więcej o Krzysztofie Buczyńskim, jego przygotowaniach do wyprawy, historii wcześniejszych wypraw, wierszy które pisze, prowadzonych akcjach, można zobaczyć i przeczytać na Facebooku wpisując w wyszukiwarce hasło: Kajakiem przez Bałtyk.
 

 • Krzysztof Buczyński - pierwsza wyprawa
 • Krzysztof Buczyński
 • Krzysztof Buczyński

V Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 23 lutego 2011 r., o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 a, odbędzie się V Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z III i IV Sesji RPŁ.
 5. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z  organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego.
 6. Stan ochrony przeciwpożarowej  na terenie Powiatu Łowickiego.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2010 rok.
 8. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego  w świetle prognoz demograficznych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt. „Doskonalenia kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania Kapituły Nagrody „Łowicka Róża”  i jej składu osobowego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia  powiatowej jednostki organizacyjnej – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.
 20. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 21. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 22. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Rajd szlakiem powstańczych bohaterów


W niedzielę 13 lutego br., w 148 rocznicę potyczki, wyruszył z Łowicza Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego. Już po raz jedenasty spotkali się miłośnicy historii i turystyki, aby uczcić pamięć powstańców styczniowych, którzy walczyli z Rosjanami 7 lutego 1863 roku na terenie Puszczy Bolimowskiej.

Przeciwko 150 powstańcom dowodzonym przez Władysława Stroynowskiego stanął oddział płk. Hegemejstra, liczący ponad 600 żołnierzy carskich . Wydarzenie upamiętnia obelisk z krzyżem postawiony w lesie na obrzeżach wsi Joachimów-Mogiły. W 1870 roku za udział w powstaniu car ukarał Bolimów kontrybucją i pozbawieniem praw miejskich.

Po mszy świętej odbyła się po raz pierwszy krótka inscenizacja ujęcia i rozstrzelania powstańca, wykonana przez Studenckie Koło Historyczne przy Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej. Uczestnicy rajdu mieli do przejścia trasę o długości 13 km, która kończyła się w Rawce. Przygotowane zostało ognisko do pieczenia kiełbasek oraz konkursy na najstarszego i najmłodszego uczestnika oraz na najliczniejszą grupę.

Rajd zorganizował PTTK w Łowiczu przy współpracy Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej i Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Promocja Łowickiego w Pieninach


Po raz kolejny reprezentacja Koła Przewodników PTTK w Łowiczu uczestniczyła w ogólnopolskim spotkaniu przewodników, tym razem w Kluszkowcach w Pieninach. Organizatorami zlotu było Koło Przewodników w Tychach.

W spotkaniu, w pierwszy weekend lutego br., uczestniczyli przewodnicy z całej Polski, wśród nich znaleźli się reprezentanci m.in. Szczecina, Gryfina, Gdyni, Malborka, Warszawy, Pabianic, Częstochowy, Sandomierza, Puław, Tychów, Krakowa, Wrocławia, Wałbrzycha, Katowic, Gliwic i innych śląskich miast. W sumie w zlocie uczestniczyło około 50 przewodników.

Zlot taki jest dobrą okazją do promocji regionu łowickiego i Łowicza wśród przewodników z całej Polski. Najczęściej współpracują oni w swoich miastach z biurami podróży organizującymi ogólnopolskie wycieczki. Jest wiec okazja do zachęcenia ich do odwiedzenia naszego terenu. Podobnie jak w roku ubiegłym, uczestnicy zlotu otrzymali pamiątki regionalne w formie kalendarzy, folderów, broszur i innych gadżetów. W trakcie zlotu uczestnicy wysoko oceniali działalność promocji w regionie łowickim.
 

 • -
 • -
 • od lewej: Mirosław i Jadwiga Lendzion, Zdzisław Krzyściak

Dzień Seniora z Gminy Łowicz


W Gimnazjum w Popowie 10 lutego br. uroczyście obchodzono Dzień Seniora z Gminy Łowicz. Goście spotkali się w szkolnej sali gimnastycznej gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna przygotowana przez młodzież z klas drugich.

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko seniorzy z Gminy Łowicz ale i zaproszeni goście: Starosta Łowicki Janusz Michalak, Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj, Wójt Gminy Łowicz Andrzej Barylski, wójtowie gmin, sołtysi, radni oraz dyrektorzy szkół z Gminy Łowicz.

Seniorów przywitał Starosta Łowicki Janusz Michalak życząc im długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości.

Część artystyczną przygotowała młodzież z klas drugich Gimnazjum w Popowie. Przedstawienie zostało przygotowane w ramach projektu "Tradycja łączy pokolenia". Uczniowie przedstawili "Wesele Boryny".

Impreza miała na celu pogłębianie wiedzy na temat łowickich tradycji, związanych z przebiegiem uroczystości weselnych. Młodzi aktorzy przedstawili fragment dzieła Reymonty, popisując się znajomością gwary łowickiej, tańców (oberek, polka, klapok) i przyśpiewek ludowych. Młodzież wystąpiła w barwnych strojach ludowych.

Poprzez realizację projektu gimnazjaliści udowodnili, że nie obca jest im "dziadkowa tradycja". Nad przygotowaniem młodzieży do spektaklu czuwały: Beata Żbikowska-Lis, Małgorzata Chorawska oraz Bożena Dudnińska.

Następnie humorystyczny monolog wygłosiła Wiesława Kaźmierczak, mieszkanka Zawad. Na scenie występ dały również panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Świeryża przyśpiewując znane wszystkim przyśpiewki, jednak w nowoczesnej ich interpretacji.

Część oficjalną zakończył Wójt Gminy Łowicz Andrzej Barylski dziękując wszystkim za liczne przybycie oraz składając podziękowania artystom i życząc zdrowia seniorom.

Licznie przybyli seniorzy obdarowani zostali (zrobionymi w ramach tegoż projektu) bibułowymi kwiatami. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, na którym w miłej atmosferze toczyły się wspomnienia oraz śpiewano piosenki z dawnych lat.
 

Fotoreportaż z uroczystości

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zmiana warty w Zakładzie Karnym


Pułkownik Stanisław Niski - dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu (od września 2006 r.) z dniem 9 lutego br. przeszedł na emeryturę. Powołany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podpułkownik Robert Rusiecki (lat 48) przejął obowiązki na tym stanowisku. Od czerwca 1994 r. był zastępcą dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu.

W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Zbigniew Łaczmański, Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej mjr Jolanta Dreszer oraz przedstawiciele władz powiatu i miasta: Starosta Łowicki Janusz Michalak, Członek Zarządu Powiatu Wojciech Miedzianowski, Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, Przewodniczący Rady Miasta Łowicza Henryk Zasępa oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej bryg. Piotr Błaszczyk.

W uroczystej odprawie uczestniczyła załoga zakładu karnego – zastępcy dyrektora: ppłk Krzysztof Sznicer, ppłk Sławomir Witkowski, kierownictwo zakładu i funkcjonariusze poszczególnych działów.
 

 • -
 • -
 • -

Kolejne dwa szlaki rowerowe


W dniu 9 lutego br. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zawarło z PTTK Oddział w Łowiczu umowę na oznakowanie na terenie Powiatu Łowickiego dwóch kolejnych szlaków rowerowych pn. „Szable i bagnety” i „Dwory i kościoły”.

Jest to kontynuacja działań podjętych przez Centrum w 2010 roku - oddanie pierwszego szlaku pn. "Szlak Książęcy" nastapiło we wrześniu ubiegłego roku.

Wymienione szlaki zostały już naniesione w nowo wydanej w grudniu 2010 r. mapie turystycznej pn. "Ziemia Łowicka". Szlak czerwony „Szable i bagnety” wytyczony zostanie na długości 119 km, a szlak zielony „Dwory i kościoły” - na długości 123 km.

Termin zakończenia prac w terenie, polegających na montażu znaków, słupków metalowych i betonowych oraz malowaniu oznaczeń, przewidziany jest na 15 czerwca 2011 r. dla szlaku „Szable i Bagnety” i 16 sierpnia 2011 r. dla szlaku „Dwory i Kościoły”.

 • -
 • -
 • -

Łowickie gadżety w loterii fantowej


W sobotę 5 lutego br. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu odbył się bal karnawałowy, na którym bawili się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, a także rodzice uczniów wraz z pracownikami szkoły.  Impreza została zorganizowana przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

Kolejny raz Samorząd Uczniowski, działający w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Łowiczu, przy realizacji własnego projektu nawiązał współpracę z Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

W czasie balu dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, w ramach „nauki samorządności”, wykazali się przedsiębiorczością i inicjatywą, zdobywając przychylność sponsorów, którzy ufundowali nagrody konkursowe i fanty na loterię. Pomoc w tym zakresie okazało wiele łowickich instytucji, przedsiębiorców oraz osoby prywatne.
 

 • -
 • -
 • -

Bazpłatna mammografia w Łowiczu


Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, informuje o akcji bezpłatnego badania piersi kobiet w przedziale wieku 50 - 69 lat, które w ciągu dwóch ostatnich lat nie wykonywały mammografii.

W Łowiczu badania będą wykonywane w NZOZ Centrum Zdrowie "ACADEMOS" ul. Iłowska 1/3.

Infolinia i zapisy - tel. 42 254 64 10
 

 • -
 • -

Warsztaty recytatorskie przed OKR


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli, opiekunów do wzięcia udziału w warsztatach przygotowujących do eliminacji 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Warsztaty odbędą się dnia 15 lutego 2011 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu - czas trwania ok. 3 godz.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej  w terminie do 11 lutego 2011 r. na adres:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz
fax: 46 837 96 67,
e-mail: pbplowicz@wp.pl

Dodatkowe informacje pod nr tel. 46 837 38 74, w godzinach od 9.00 do 17.00.

Plik do pobrania

Muzealne Spotkania z Fotografią


Muzeum w Łowiczu wraz z Urzędem Miejskim w Łowiczu organizują konkurs „Muzealne Spotkania z Fotografią” adresowany do dzieci i młodzieży. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Łowicki Janusz Michalak.

Międzynarodowa edycja tego konkursu, organizowanego przez Muzeum w Koszalinie, cieszy się od wielu lat dużą popularnością. W bieżącym roku nasze muzeum po raz czwarty dołączy do grona organizatorów i przeprowadzi w Łowiczu etap pośredni, w wyniku którego zgłoszone prace zostaną  przesłane do Muzeum w Koszalinie.

Termin zgłaszania prac upływa 6 maja br.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 maja br. w Muzeum w Łowiczu podczas Nocy Muzeów. Do 14 czerwca zgłoszone prace zostaną przesłane do Muzeum w Koszalinie, by wziąć udział w międzynarodowej edycji konkursu.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w latach 2008-2010 wybrane fotografie łowickiej młodzieży zostały nagrodzone i zakwalifikowane do pokonkursowej wystawy, prezentowanej w wybranych placówkach muzealnych w Polsce oraz zagranicą. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z zainteresowaniem nauczycieli, dzieci i młodzieży – mieszkańców regionu łowickiego.

W załączeniu regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe, dostępne także na stronie: www.muzeumlowicz.pl

Stypendia Prezesa Rady Ministrów


W piątek, 4 lutego 2011 roku, w Sali Barokowej Muzeum w Łowiczu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2009/2010.

Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego:

 • Adam Surma – Technikum ZSP nr 3 w Łowiczu
 • Katarzyna Ryfa – II LO w Łowiczu
 • Agata Dorota Kołodziejczyk – ZSL w Zdunach
 • Katarzyna Magdalena Czubak – Technikum nr 4 w Łowiczu
 • Karolina Patrycja Skomiał – IV LO w Łowiczu
 • Mateusz Krawczyk – Technikum Informatyczne w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu
 • Dominika Brzezińska – I LO w Łowiczu
 • Daniel Zieja – Technikum ZSP nr 1 w Łowiczu
   

Fotoreportaż z uroczystości

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Koncert charytatywny Masovii


Zespół Masovia Łowicz zaprasza na koncert charytatywny, który odbędzie się w sobotę, 5 lutego br., o godz. 17.00 w sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury. Podczas koncertu będzie miała miejsce zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane na pilną, bardzo kosztowną, operację mamy jednej z członkiń zespołu. Koncert poprowadzi przewodnik PTTK i konferansjer Eligiusz Pietrucha.
 

 • -

Ogłoszenie konkursu ofert


Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane poprzez:
  a) upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Łowickiego,
  b) szkolenie i współzawodnictwo  sportowe dzieci i młodzieży (m.in. szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo),
  c) organizację imprez sportowo – rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  d) organizacja oraz udział w imprezach regionalnych i ogólnopolskich.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosi 70.000,00 zł.
   
 2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, realizowane poprzez:
  a) ochronę i promocję dóbr kultury i sztuki oraz produktów regionalnych,
  b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej,
  c) wspieranie projektów współpracy i wymiany kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów partnerskich dla Powiatu Łowickiego,
  d) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój animacji kulturalnej mieszkańców Powiatu Łowickiego.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wynosi 10.000, 00 zł.
   
 3. Zadania w zakresie turystyki:
  a) upowszechnianie i promocja walorów turystycznych poprzez różne formy aktywności,
  b) działania aktywizujące lokalny rynek pracy w zakresie rozwoju usług turystycznych na terenie Powiatu Łowickiego.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu turystyki wynosi 15.000,00 zł.
   
 4. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające łącznie następujące warunki:
  – prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej  konkursem,
  – zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu  łowickiego,
  – posiadają odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  – złożą sporządzoną zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz.U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).
   
 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kosztorysu projektu.
   
 6. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Łowickiego.
   
 7. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć realizowanych w 2011 r.
   
 8. Oferty należy składać w Sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, w terminie wpływu do dnia  28 lutego 2011 r. do godziny 16.00.
   
 9. Wybór ofert nastąpi w ciągu miesiąca po upływie terminu składania ofert.

  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
  a) merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,
  b) możliwość realizacji zadania przez dany podmiot,
  c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  d) dotychczasowa współpraca Powiatu Łowickiego z podmiotem składającym ofertę.
   
 10. W roku 2010 na realizację zadań określonych w pkt. 1 i 2 przeznaczono kwotę 74.025,01 zł.

Odznaczeni "Za zasługi dla Obronności Kraju"


W czwartek 27 stycznia 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu odbyła się podniosła uroczystość. Decyzją Ministra Obrony Narodowej w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności, medalami "Za zasługi dla Obronności Kraju" zostali odznaczeni mieszkańcy Powiatu Łowickiego, których wielu synów odbyło służbę w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Jacek Chołuj otworzył spotkanie, witając przybyłych gości. Starosta Łowicki Janusz Michalak, wystosował pisma gratulacyjne do wyróżnionych, w których dziękuje za rodzicielski trud oraz wysiłek związany z ukształtowaniem prawych obywateli i wzorowych żołnierzy. Medale wręczyli ppłk Stanisław Biernat wraz z Magdaleną Rutkowską. W części artystycznej wystąpił Dziecięcy Zespół Ludowy „Kocierzewiacy”.

Medal jest odznaczeniem wojskowym, został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 (łącznie z medalem "Za udział w walkach o Berlin"). Według ustawy, stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal może być również nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji.

Medal ten można nadawać również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy (złoty medal - rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową; srebrny medal - rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową).
 

Złotym medalem "Za zasługi dla Obronności Kraju"
zostali odznaczeni:

 • Marianna i Edward Gładcy

Srebrnym medalem "Za zasługi dla Obronności Kraju"
zostali odznaczeni:

 • Kazimiera i Wacław Bakalarscy
 • Maria i Stanisław Banasikowie
 • Marianna Boryna
 • Mirosława i Stanisław Dałkowie
 • Anna i Marian Jarlachowiczowie
 • Helena Kowalska
 • Zofia Lesiewicz
 • Maria i Józef Pankowie
 • Stanisława i Józef Polakowie
 • Janina i Edward Rutkowscy
 • Feliksa Siekiera
 • Marianna i Henryk Skrzypczyńscy
 • Eugenia Stańczyk
 • Wiesława i Jan Szcześniakowie
 • Weronika i Tadeusz Szustakowie
 • Emilia Szwed
 • Irena i Jan Walędziakowie
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

III Sesja Rady Powiatu Łowickiego


W środę, 26 stycznia 2011 r., o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 a, odbędzie się III Sesja Rady Powiatu Łowickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II Sesji RPŁ.
 5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.
 6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Łowicki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego Powiatu Łowickiego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego Powiatu Łowickiego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego Powiatu Łowickiego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2011 rok.
 15. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2011 rok.
 16. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 18. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Dwa miliony na działalność kulturalną


5 stycznia br. w Sejmiku Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące konkursów w zakresie kultury na łączną kwotę 2 milionów złotych, z czego 1,3 mln zł zarezerwowano na organizację festiwali.

W ramach dwóch organizowanych konkursów Województwo dofinansuje projekty zakładające:

 • upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń historycznych związanych z regionem łódzkim
 • upowszechnianie tradycyjnej kultury regionu łódzkiego
 • upowszechnianie kultury regionu łódzkiego w kraju i za granicą, realizowane wspólnie z artystami i organizacjami kulturalnymi z krajów członkowskich UE i spoza UE; priorytetowo traktowane będą projekty realizowane w ramach programu kulturalnego polskiej prezydencji w radzie Unii Europejskiej
 • promocję i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości w sektorze kultury
 • organizację w kraju i zagranicą festiwali mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji

Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2011 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bip.lodzkie.pl w zakładce: „Ogłoszenia, komunikaty” – „Konkursy”.

Opłatek u twórców ludowych


Tradycją stały się już organizowane przez Zarząd Łowickiego Koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych spotkania świąteczno-noworoczne. Także w tym roku, 11 stycznia, twórcy ludowi zebrali się w Domu Nauczyciela w Al. Sienkiewicza w Łowiczu.

Uroczystość otworzyła główna organizatorka Anna Staniszewska Prezes STL Koło Łowicz. Nie mogło tam zabraknąć również przedstawicieli samorządów, Kościoła oraz jednostek organizacyjnych: Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Zasępy, Księdza Prałata Wiesława Skoniecznego, Dyrektora Muzeum w Łowiczu Marzeny Kozaneckiej-Zwierz, Dyrektora CKTiP Jacka Chołuja, Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Artura Michalaka oraz Dyrektora ŁOK Macieja Malangiewicza.

Po przemówieniach i wspólnej modlitwie wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem składając życzenia na pomyślny i twórczy nowy rok. Dyrektor CKTiPZŁ nie zapomniał także o prezentach i podarował twórcom kalendarze na 2011 rok - "Łowickie stroje ludowe".

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich


10 stycznia br. w Domu Ludowym przy ul. Pijarskiej 1 odbyło się noworoczne spotkanie Rejonowych Rad Kół Gospodyń Wiejskich. Powiat Łowicki reprezentowali: Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski oraz Dyrektor Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej Jacek Chołuj.

Spotkanie poprowadziła Maria Pietrzak – Przewodnicząca Rejonowej Rady Związków Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, która zgromadzonym życzyła zdrowia i wytrwałości w nowym roku. Życzenia złożył również Wojciech Miedzianowski.

Na zakończenie spotkania, zaskakując wszystkich, na salę weszła „Hanka Bielicka”, w której rolę wcieliła się Zofia Mycka – laureatka Łowickiej Róży – doskonale improwizując swą grą niezapomnianą gwiazdę estradową ubiegłego stulecia.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.