Powiat Łowicki

BIP

Data

23 kwietnia 2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa » 2009 »

Treść strony

Łowiccy przewodnicy PTTK w Białowieży

Dwoje podróżników z Łowicza, małżeństwo Jadwiga i Mirosław Lendzion, zostało zaproszonych na obchody 50-lecia Koła Przewodników w Białowieży. Pani Jadwiga jest łowickim przewodnikiem a jednocześnie zasłużonym przewodnikiem PTTK.

Państwo Lendzion jako miłośnicy podróży i przygody, a jednocześnie ludzie zwiazani z Ziemią Łowicką chętnie sławią nasz region w całej Polsce. Tym razem, w grudniu br., do Białowieży zawieźli łowickie gadżety promocyjne ufundowane przez Centrum Kultury, Turystyki Promocji Ziemi Łowickiej. Uczestniczący w obchodach otrzymali również folder "Wytnij w Łowickie", który promuje atrakcje turystyczne Powiatu Łowickiego.

Dzięki takiej postawie i osobistemu zangażowaniu Państwa Lendzion, łowicka kultura i sztuka ludowa staje się łatwo rozpoznawalna w innych rejonach Polski.

 • -
 • -
 • -

Powiatowo-miejski opłatek

Zgodnie z tradycją, 21 grudnia 2009 r. w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, w kaplicy św. Karola Boromeusza w Muzeum w Łowiczu, spotkali się łowiccy samorządowcy.

Powiatowo-miejski opłatek poprzedziło słowo J. E. bpa Alojzego Orszulika.  Spotkanie uświetnił występ Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego "Koderki". Wigilijny poczęstunek przygotowali nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława S. Reymonta w Łowiczu.

 • -

"Wesele łowickie" w Zakopanem

W dniach 10-13 grudnia 2009 roku w ramach projektu "Patriotyzm jutra" odbyło się w Zakopanem spotkanie przedstawicieli czterech powiatów: łowickiego, kartuskiego, świdnickiego i tatrzańskiego.  Nasz powiat reprezentowała młodzież i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, którzy brali udział w realizacji filmu "Wesele łowickie" na podstawie powieści Wł. St. Reymonta "Chłopi".

Wszystkie grupy zaprezentowały swoje projekty przed władzami Powiatu Tatrzańskiego i dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego. Każdy zespół przedstawił postać historyczną związaną ze swoim regionem: Łowicz – Władysława Stanisława Reymonta, Kartuzy - gen. Józefa Piłsudskiego i Józefa Wybickiego, Świdnica – gen. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego i Zakopane – gen. Andrzeja Galicę.

Młodzi ludzie powołali do życia Młodzieżowy Międzyregionalny Komitet Historyczny. W skład Zarządu weszli przedstawiciele czterech powiatów. Została stworzona preambuła, ramy organizacyjne i program działania na 2010 rok.

 • -
 • -
 • -

Stypendia Starosty Łowickiego rozdane

Podczas XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego w dniu 21 grudnia 2009 r. w nowym budynku Starostwa, zostały wręczone stypendia naukowe, ufundowane przez Starostę Łowickiego Janusza Michalaka, dla najwybitniejszych uczniów z terenu Powiatu Łowickiego. Nagrodzeni uczniowie wyróżniają się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w nauce, wzorowo wypełniają swoje obowiązki i reprezentują szkołę na olimpiadach premiowanych indeksami na wyższe uczelnie.

Ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych wpłynęło łącznie 12 wniosków z czego 8 otrzymało stypendium na semestr zimowy roku szkolnego 2009/10.

Wśród wyróżnionych znaleźli się:

 1. Mateusz Talarowski - uczeń I LO w Łowiczu,
 2. Martyna Pruk - uczennica II LO w Łowiczu,
 3. Sylwia Stańczyk - uczennica LO w ZSP nr 4 w Łowiczu,
 4. Ewa Podrażka - uczennica Technikum w ZSP Nr 4 w Łowiczu,
 5. Mateusz Krawczyk - uczeń Technikum w ZSP Nr 2 w Łowiczu,
 6. Paweł Madanowski - uczeń Technikum w ZSP nr 2 w Łowiczu,
 7. Adam Surma - uczeń Technikum w ZSP Nr 3 w Łowiczu,
 8. Paulina Tarkowska - uczennica ZSZ w ZSP Nr 1 w Łowiczu.

Każdy z w/w uczniów będzie otrzymywał 200 zł miesięcznie przez okres jednego semestru.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

 • -
 • -
 • -

Konkurs Poezji Ludowej "Ludowe rymy"

Dnia 18 grudnia 2009 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się spotkanie "na ludową nutę". Okazją do spotkania było podsumowanie I Powiatowego Konkursu Poezji Ludowej "Ludowe rymy" oraz inauguracja „Księżackiej Biblioteczki Regionalnej”. Spotkanie uświetnił muzyczny występ Weroniki Mońki (skrzypce),  Szymona Mońki (akordeon) oraz Kamila Jarosińskiego (bębenek).

W ramach „Księżackiej Biblioteczki Regionalnej”, wydawanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu, publikowana będzie twórczość poświęcona historii, folklorowi, obrzędom, zwyczajom a także  teraźniejszości i przyszłości regionu łowickiego. Biblioteka chce promować, inicjować i wspierać aktywność literacką  mieszkańców Ziemi Łowickiej.

Pierwszą publikacją z tego cyklu jest zaprezentowany na spotkaniu tomik wierszy autorstwa Ewy Tomczak, zatytułowany „Hej, ode wsi do miasta”, ukazujący barwny świat kultury ludowej Księżaków, ich obrzędy i zwyczaje. Wydawnictwo ukazało się nakładem PBP ze środków Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Ewa Tomczak pisze wiersze, scenariusze do przedstawień ludowych, maluje obrazy o tematyce księżackiej. Cykl obrazów zatytułowany „Wesele łowickie” będzie można obejrzeć w styczniu na wystawie w PBP.
 

 • -
 • -
 • -

Komisja konkursowa I  Powiatowego  Konkursu  Poezji  Ludowej "Ludowe rymy” przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I nagroda: Joanna Bolimowska za wiersz „Łowickie róże”
 • II nagroda: Ewa Tomczak za wiersz „Przyleciała jaskółeczka…”
 • III nagroda: Adam Surma za wiersz „Wełniaczek”

Wyróżnienia: 

 • Sylwia Płuska
 • Zuzanna Sieczkowska
 • Władysław Panek

"Księżacka Biblioteczka Regionalna"

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza na spotkanie z poezją ludową oraz uroczystą inaugurację "Księżackiej Biblioteczki Regionalnej". W piątek, 18 grudnia 2009 r., odbędzie się promocja tomiku wierszy poetki ludowej Ewy Tomczak pt. "Hej, ode wsi do miasta".

Jest to pierwsza książka z nowej serii wydawniczej. Prezentowane w niej będą najciekawsze dzieła literackie związane z Ziemią Łowicką. Rozstrzygnięty również zostanie I Powiatowy Konkurs Poezji Ludowej "Ludowe rymy", a laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia. Uroczystość uświetnią muzycznie Weronika i Szymon Mońka.

Fundusze dla Centrum Łowickiego

Działania Starostwa Powiatowego w Łowiczu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych zwieńczone zostały sukcesem. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 2129/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. wyłonił projekty do dofinansowania dla konkursu nr RPLD.03.05.00-1/09 w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Wsród nagrodzonych znalazł się również projekt łowicki. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowanie 8 projektom a na liście rezerwowej zanalazło się 21 projektów.

Planowana przebudowa siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zostanie dofinansowana, w ramach Działania III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, kwotą 613 473,34 zł, gdzie całkowity koszt projektu wynosi 1 289 786,68 zł.

Sesja Rady Powiatu Łowickiego

XLIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego odbędzie się 21 grudnia 2009 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2009 rok.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2010 rok.
 9. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego.
 10. Uchwalenie Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2010 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego”
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 roku.
 15. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

60-lecie Biblioteki Publicznej Gminy Zduny

W piątek 11 listopada 2009 r., w sali widowiskowej Domu Kultury w Zdunach, odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 60-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Zduny. Placówka została założona w 1949 r. i od początku swojego istnienia ukierunkowana jest na upowszechnianie wiedzy i kultury na terenie Gminy Zduny. Głównym zadaniem jej działalności jest edukacja i przygotowanie najmłodszych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką, biblioteką i szeroko pojętą informacją.
 
"Życzymy pracownikom tej zacnej Książnicy, kolejnych pięknych jubileuszy" - powiedział składając życzenia dyrektor Halinie Anyszce Jacek Chołuj dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
 
Uroczystości towarzyszyło motto, będące słowami największego Polaka, Sługi Bożego Jana Pawła II "Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi".

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

12. urodziny Muzeum Guzików

Dwanaście lat temu na Ziemi Łowickiej narodziła się idea, aby zapisywać historię przy pomocy prozaicznych, zwyczajnych przedmiotów. Tak powstało Muzeum Guzików w Łowiczu, którego obiektem zainteresowań są guziki... i pamięć o ich właścicielach. Początek kolekcji dała unikalna spinka należąca do Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego.

Muzeum gromadzi guziki związane z wybitnymi, historycznymi i współczesnymi postaciami ze świata kultury, nauki, polityki, sportu i innych dziedzin życia. Niektóre z eksponatów zasługują na miano pamiątek narodowych. Muzeum Guzików posiada w swoich zbiorach obiekty związane m.in., z papieżem Janem Pawłem II, Prymasem Tysiąclecia Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, czy generałami WP: Władysławem Sikorskim, Władysławem Andersem i Tadeuszem Kutrzebą.

Z okazji 12 urodzin Muzeum Guzików, w sobotę 12 grudnia 2009 r. o godz. 17.00, w kaplicy św. Karola Boromeusza w Muzeum w Łowiczu (Stary Rynek 5/7) odbędzie się uroczysty koncert w wykonaniu Łowickiej Orkiestry Kameralnej. Data nie jest przypadkowa, albowiem już od dawna tego dnia obchodzony jest Dzień Guzika. Po koncercie, na który złoży się 12 utworów, w wykonaniu 12 muzyków, otwarta zostanie wystawa pt. „Guziki Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej”. Po raz pierwszy prezentowane będą eksponaty podarowane do zbiorów przez prezydentów: Ryszarda Kaczorowskiego, Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Wałęsę, Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Lecha Kaczyńskiego. Uroczystości towarzyszy specjalna edycja kart pocztowych z serii „Loviciana”, prezentujących m.in. najcenniejsze eksponaty ze zbiorów MG.

Organizatorami imprezy są: Muzeum w Łowiczu, Łowicki Ośrodek Kultury oraz Muzeum Guzików w Łowiczu. Repertuar koncertu znajduje się na stronie www.mglowicz.republika.pl 

Z okazji jubileuszu do Muzeum Guzików napłynęły życzenia m.in. od J. Em. Stanisława Kardynała Dziwisza Metropolity Krakowskiego, Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej oraz Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, przyznał Jackowi Rutkowskiemu założycielowi Muzeum Guzików w Łowiczu honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Zakończenie "Roku Chełmońskiego"

W piątek, 11 grudnia 2009 r., w Muzeum w Łowiczu odbyło się uroczyste zakończenie "Spotkań z Chełmońskim" oraz zakończenie "Roku Chełmońskiego w Powiecie Łowickim” z okazji 160. rocznicy urodzin artysty. Miłośnicy twórczości artysty malarza urodzonego na Ziemi Łowickiej, podczas ostatniego Spotkania z Chełmońskim, mogli zobaczyć szkice olejne: "Droga o zachodzie słońca" (1892) i "Krajobraz o zmierzchu" (1894) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wybrane reprinty: "Józefowi Chełmońskiemu w hołdzie Ziemia Łowicka" pod redakcją Jana Wegnera oraz J. Wegner  "Józef Chełmoński w świetle korespondencji". Wydawnictwa przygotowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu.

Ponadto odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym "W hołdzie Chełmońskiemu", zorganizowanym pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wystawy kart pocztowych z reprodukcjami obrazów  J. Chełmońskiego z kolekcji Edwarda Miziołka. Uroczystość zakończyło podsumowanie wydarzeń związanych z "Rokiem Chełmońskiego w Powiecie Łowickim".

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Uroczyste otwarcie nowego budynku

Wizyta J. E. ks. bp Andrzeja Franciszka Dziuby w gmachu głównym Starostwa Powiatowego w Łowiczu, w dniu 9 grudnia br. poprzedziła uroczyste otwarcie nowego budynku administracyjnego przy ul. Stanisławskiego 28a. Biskup Ordynariusz spotkał się ze Starostą Łowickim, Przewodniczącym Rady Powiatu Łowickiego, członkami Zarządu Powiatu oraz pracownikami urzędu. Następnie dokonał poświęcenia nowego tomografu komputerowego w łowickim szpitalu.

Punktualnie o godz. 11.30 przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali: J. E. bp Andrzej F. Dziuba, Janusz Michalak Starosta Łowicki oraz Marcin Kosiorek Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego. Wśród zaproszonych gości przybyli m.in.: Artur Dunin Poseł RP, przedstawiciele Sejmiku Województwa Łódzkiego, Wójtowie oraz Radni Rady Powiatu Łowickiego. Obecni byli również dyrektorzy wydziałów i pracownicy urzędu. Po poświęceniu budynku rozpoczęła się uroczystość w nowej sali obrad. Starosta Łowicki omówił przebieg realizacji inwestycji, następnie Wójtowie dokonali symbolicznego odsłonięcia kartuszy herbowych ze znakami gmin z terenu powiatu, a Grzegorz Michalak Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego wraz z Jerzym Olejniczakiem Radnym Sejmiku odsłonili herb Województwa Łódzkiego.

Po wystąpieniu J. E. bpa Dziuby odnoszącym się do idei służby samorządowej, głos zabrał Poseł Artur Dunin. Zwiedzanie obiektu zakończyło część oficjalną uroczystości, poprzedzającej XLIII sesję Rady Powiatu Łowickiego.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Stypendia dla najwybitniejszych uczniów

Uczniowie wyróżnieni stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej spotkali się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie nadanych im stypendiów. Są laureatami olipiad i konkursów przedmiotowych, działają na rzecz szkół, które reprezentują na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Stypendia otrzymują uczniowie, którzy dostali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Wśród wyróżnionych uczniów, dla których organem prowadzącym jest Starosta Łowicki, są:

 1. Edyta Wolny - I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
 2. Mateusz Jan Kotecki - II Licem Ogólnokształcące w Łowiczu
 3. Agata Dorota Kołodziejczyk - Liceum Ogólnokształcące w Zdunach
 4. Katarzyna Agata Kujawiak - Technikum nr 4 w Łowiczu
 5. Marlena Leduchowska - IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
 6. Dominik Ścibor - Technikum Informatyczne w ZSP nr 2 RCKU w Łowiczu

Na uroczystość zaproszeni zostali: Jan Hubert Dyrektor Delegatury w Skierniewicach Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Jan Krzysztof Kaliński Burmistrz Miasta Łowicza, Leszek Trębski Prezydent Miasta Skierniewic, Jadwiga Majchrzak Starosta Rawski, Bolesław Heichman Wicestarosta Łowicki.

Bolesław Heichman Wicestarosta Łowicki gratulując uczniom osiągnięć w nauce,  życzył odkrywania nowych pasji, dziękując przy tym nauczycielom za trud poświęcony w nauczaniu młodych ludzi.

W Polsce wyróżnienia otrzymało 3992 uczniów, z czego 25 uczniów z powiatu łowickiego, rawskiego i skierniewickiego należącego do okręgu Delegatury w Skierniewicach.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rozstrzygnięcie konkursu filmowego

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 7 grudnia br.  miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu filmowego pt. "Moja szkoła" zorganizowanego przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy "WEKTOR", Starostwo Powiatowe w Łowiczu oraz DKF "Bez nazwy".

Konkurs skierowany był do szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łowickiego. Celem konkursu była promocja szkoły, lepsze poznanie szkoły przez uczniów oraz zachęcenie ich do aktywności twórczej i artystycznej. Do konkursu zgłosiły się dwie szkoły.

Komisja konkursowa przyznała nagrody dla:

 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu - kamerę
 • II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu - aparat fotograficzny
 • -
 • -
 • -

Uroczyste otwarcie nowego budynku

W środę 9 grudnia br. nastąpi otwarcie nowego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu mieszczącego się przy ul. Stanisławskiego 28a.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokona Starosta Łowicki Janusz Michalak i 21 radnych powiatowych. Poświęcenia nowego budynku dokona J.E. ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba. Po przecięciu wstęgi goście przejdą do sali obrad gdzie nastąpi symboliczne odsłonięcie kartuszy herbowych z wizerunkami herbów miasta Łowicza oraz łowickich gmin. Dla zaproszonych gości po zakończeniu uroczystości zaplanowano zwiedzanie gmachu.

Ksiądz biskup, tuż przed otwarciem budynku, poświęci także w łowickim szpitalu tomograf komputerowy dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

 • -
 • -

Pocztówki z Łowicza

W Bibliotece Miejskiej im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu 7 grudnia br. odbyło się otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom konkursu plastyczno-fotograficznego "Pocztówka z Łowicza". Celem konkursu odbywającego się pod honorowym patronatem Burmistrza Łowicza, była promocja Łowicza, tworzenie klimatu dla poznawania historii miasta, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Organizatorzy przyjęli prace od 153 autorów, w tym 129 prac plastycznych i 24 prace fotograficzne. Wręczenia nagród i wyróżnień dokonali: artysta malarz Aldona Zając przewodnicząca komisji konkursowej, Magdalena Pakulska dyrektor Biblioteki Miejskiej im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu, Bogusław Bończak zastępca burmistrza Łowicza oraz Jacek Chołuj dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Oprócz nagród książkowych i świątecznych słodyczy wręczonych nagrodzonym, wyróżnieni w konkursie otrzymali artakcyjne kalendarze "Łowickie wycinanki 2010" wydane przez Centrum Łowickie.

Organizatorzy przewidują, że wybrane prace mają szansę zaistnieć w obiegu pocztowym.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej

W piątek 4 grudnia br. odbył się Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej Zduny 2009. Konkurs zorganizowany w Domu Kultury Gminy Zduny odbył się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Jest to już 11 edycja konkursu. Celem festiwalu jest prezentacja dziecięcego dorobku muzycznego szkół i domów kultury oraz propagowanie działalności artystycznej wśród uczniów.

Po przesłuchaniu 16 solistów oraz 5 zespołów zgłoszonych do przeglądu finałowego w kategorii wiekowej 0-III komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia.

W kategorii soliści nagrody otrzymali:

 • I miejsce - Natalia Siekiera – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu
 • II miejsce - Weronika Kołodziejczyk – opiekun Ewa Szcześniak
 • III miejsce - Martyna Kaźmierska – Pijarska SP w Łowiczu,
                    Karolina Jaros - SP w Bąkowie   

Wyróżnienia otrzymały:

 • Wiktoria Zwolińska – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu
 • Małgorzata Grygla – opiekun Alina Grygla

W kategorii Zespoły nagrody otrzymali:

 • Pierwszego miejsca nie przyznano
 • II miejsce - „Odkrywcy” – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu
 • III miejsce - „Drugaczki” – Pijarska Szkoła Podstawowa


Samorząd Powiatowy reprezentował i wręczał ufundowane nagrody Jacek Chołuj - dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

 

 • Natalia Siekiera - I miejsce (soliści)
 • -
 • -

Sesja RPŁ w nowym budynku

XLIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego odbędzie się 9 grudnia br. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XL, XLI i XLII Sesji RPŁ.
 5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 7. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu Uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawach ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Kiernozia.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Domaniewice.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  z budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w Powiecie Łowickim.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Powiatu Łowickiego do stowarzyszenia pn. „Łowicka Lokalna Grupa Rybacka”
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bielawy.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kocierzew.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kiernozia.
 20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łyszkowice.
 21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nieborów.
 22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
 23. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego.
 24. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

PROTOKÓŁ Nr XLII/09

PROTOKÓŁ Nr XLII/09 z obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego odbytej w dniu 2 grudnia 2009 roku zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
 4. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

PROTOKÓŁ Nr XLI/09

PROTOKÓŁ Nr XLI/09 z obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego odbytej w dniu 27 listopada 2009 roku zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym w Sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmieniającego Uchwałę Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008–2013.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 6. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Święty Mikołaj w Galerii Łowickiej

W sobotę 5 grudnia Galerię Łowicką odwiedzi Święty Mikołaj, który będzie miał ze sobą worek mikołajkowych podarunków i będzie czekał na dzieci od godz. 10.00 do 16.00.

Dzieci mogą przynieść ze sobą listy lub napisać je na miejscu i niech koniecznie przygotują wierszyki i piosenki dla Mikołaja a rodzice niech przyniosą aparaty fotograficzne.

Dodatkowe atrakcje to świąteczne karaoke dla dzieci i wspólnie śpiewanie świątecznych piosenek. W empiku dzieci będą mogły posłuchać swoich ulubionych bajek czytanych przez sprzedawców a ponadto odbędą się warsztaty zdobienia świątecznych pierniczków.

Galeria Łowicka zaprasza !

Przerwa w pracy Powiatowej Biblioteki

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu od 21 grudnia br. do 4 stycznia 2010 r. będzie nieczynna.

Zawiesza się wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów materiałów bibliotecznych w związku z przygotowaniem księgozbioru do wdrożenia procesu automatycznej obsługi wypożyczalni (skanowanie i porządkowanie zbiorów).

Przepraszamy Czytelników za niedogodności wynikające z tego tytułu.

Nowa siedziba Poradni PP

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu z dniem 16 listopada br. została przeniesiona z ulicy Podrzecznej na ulicę Armii Krajowej 6, do budynku po dawnym III Liceum Ogólnokształcącym.

tel. (46) 837 42 71
fax (46) 837 60 65

e-mail: ppplowicz@neostrada.pl

 • -

Niepełnosprawni odkrywają przyrodę

27 listopada br. w Muzeum w Łowiczu odbył sie finał konkursu pt. "Niepełnosprawni Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej odkrywają przyrodę".

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TACY SAMI zaproponowało uczestnikom WTZ ze Skierniewic, Urzecza i Parmy udział w zadaniu z programu edukacji ekologicznej finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Plonem konkursu, poprzedzonego zajęciami terenowymi, jest niezwykła wystawa prac plastycznych zorganizaowana przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie i Muzeum w Łowiczu.

Laureaci konkursu:

Malarstwo

 • I miejsce - Monika Szymańska, WTZ Parma
 • II miejsce - Tadeusz Tomczak, WTZ Łask
 • III miejsce - Katarzyna Piątkowska, WTZ Parma

        wyróżnienia:

 • Beata Kutermankiewicz, WTZ Parma
 • Piotr Matusiak, WTZ Urzecze
 • Zbigniew Wodziński, WTZ Skierniewice
 • Agnieszka Woźniak, WTZ Urzecze

Rysunek i grafika

 • I miejsce - Tomasz Paradowski, WTZ Parma
 • II miejsce - Elżbieta Klimkiewicz, WTZ Parma
 • III miejsce - Dariusz Wyrobek, WTZ Łask

        wyróżnienia:

 • Katarzyna Piątkowska, WTZ Parma
 • Sylwia Kułacz, WTZ Parma
 • Łukasz Organiściak, WTZ Urzecze
 • Rafał Salamon, WTZ Parma

Tkanina, aplikacja i techniki różne

 • I miejsce ex aequo - Barbara Kucińska i Anna Woźniak, WTZ Koluszki
 • II miejsce - Andrzej Matusiak, WTZ Żychlin
 • III miejsce - Renata Szypulska, WTZ Żychlin

        wyróżnienia:

 • Monika Świąder, WTZ Koluszki
 • Renata Kozik, WTZ Koluszki
 • Wioletta Michalak, WTZ Kutno Jacek Ciniewski WTZ Żychlin
 • Agnieszka Rajewska, WTZ Kutno

Rzeźba

 • I miejsce ex aequo - Ewa Jaros i Zygmunt Haczykowski, WTZ Parma
 • -
 • -
 • -

"Myśl o Polsce, o mnie nie myśl wcale"

W  łowickim muzeum w dniu 25 listopada br. otwarta została wystawa harcerska pn. "Myśl o Polsce, o mnie nie myśl wcale".  Wystawa prezentuje prace Janusza Włodarskiego, uczestnika harcerskiej konspiracji w czasie II wojny światowej.

Wystawa prezentuje kilkadziesiąt prac (akwarele, pastele, szkice piórkiem) Janusza Włodarskiego (1921-1942), drużynowego 3. Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. R. Traugutta, uczestnika harcerskiej konspiracji w czasie II wojny światowej, zamęczonego w hitlerowskim więzieniu przy ul. Sterlinga w Łodzi.

Twórczość młodego artysty ukazana została na tle biografii, przede wszystkim w kontekście konspiracyjnej działalności harcerskiej i życia w Litzmannstadt - okupowanej przez Niemców Łodzi.

Organizatorami wystawy są: Chorągiew Łódzka ZHP im. A. Kamińskiego, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika, Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. M. Kopernika.

Wystawa czynna będzie do 31 grudnia 2009 r.

 • -

Premiera filmu "Wesele Łowickie"

W ramach współpracy między powiatami (kartuski, łowicki, świdnicki, tatrzański) realizowany jest wspólny programu pt: Patriotyzm Jutra. Każdy powiat wybierał postać historyczną, wokół której podejmowane będą różnego rodzaju działania. Powiat łowicki wybrał Władysława Stanisława Reymonta. W związku z tą postacią przystąpiono do nakręcenia "Wesela Łowickiego" na podstawie powieści Wł. St. Reymonta "Chłopi".

W działania te z dużym zaangażowaniem włączyła się młodzież, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i  placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki a także Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie" działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym. Nagrania odbywały się w Muzeum w Łowiczu, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu i w Skansenie w Maurzycach.

Premiera filmu odbyła się w piątek 27 listopada br. w Łowickim Ośrodku Kultury w Łowiczu. Film składa się z kilku sekwencji. Pierwsza dotyczy Reymontów osadzonych w tamtej epoce, druga związana jest z powieścią "Chłopi" i zawiera w sobie kilka elementów oraz trzecia, w której pokazani są współcześni Reymontowie. Ostatnia sekwencja odnosi się jakby do pytania – co zostało z tamtych lat, jeżeli chodzi o przetrwanie i kultywowanie obrzędów, zwyczajów.

Kadry z filmu "Wesele Łowickie"

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Fotoreportaż z uroczystości premierowej filmu

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Andrzejki w Popowie

Dnia 23 listopada br. Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Popowie  zorganizował dyskotekę andrzejkową połączona z konkursami i wróżbami. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej przekazało uczniom gadżety promocyjne, które posłużyły do uatrakcyjnienia nagród wręczanych uczestnikom konkursów związanych z tradycją andrzejkową.

 • -
 • -
 • -

Wieczór Andrzejkowy w Powiatowej Bibliotece

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną im. M. Konopnickiej w Nieborowie zapraszają na "Wieczór Andrzejkowy Wróżki Alicji" w poniedziałek 30 listopada o godz. 16.16, Stary Rynek 5/7 (wejście od ulicy 3 Maja).

 • -

Odbiór robót w nowym budynku Starostwa

Nowy budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Łowiczu został przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dopuszczony do użytkowania w dniu 6 listopada br. Odbiór robót od wykonawcy, którym była Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Grzegory Grzegorz ze Zdun nastąpił w m-cu październiku br.

Do nowego obiektu planowana jest przeprowadzka Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Architektoniczno-Budowlanego oraz Biura Strategii i Programów Pomocowych, piętro zaś zostanie przeznaczone na salę konferencyjną, w której odbywać się będą sesje Rady Powiatu Łowickiego.

 • -
 • -
 • -

Muzealne Spotkania z Fotografią

W kwietniu br. Muzeum w Łowiczu wraz z Urzędem Miejskim w Łowiczu zorganizowało konkurs "Muzealne Spotkania z Fotografią" adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbył się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej. W Łowiczu honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Łowicki Janusz Michalak.

W łowickim muzeum został przeprowadzony etap pośredni, w wyniku którego spośród 65 osób zostało nagrodzonych 13 uczniów. Jednakże wszystkie prace złożone na konkurs zostały przekazane do Muzeum w Koszalinie, by wziąć udział w międzynarodowej edycji konkursu.

Dwanaścioro uczniów z łowickich szkół znalazło się wśród autorów prac prezentowanych na wystawie pokonkursowej, a ich fotografie eksponowane będą w kilku placówkach w kraju i poza jego granicami.

Wykaz uczniów, których prace są na wystawie pokonkursowej:

Szkoła Podstawowa nr 1, opiekun - Artur Rożniata

 • Patrycja Bończak, Pierwszy śnieg w łowickiem
 • Karina Piórkowska, Janko Muzykant
 • Weronika Rondoś, Ostatnia lekcja
 • Agata Markowska, Bawiła się Kaśka wodą

Szkoła Podstawowa nr 3, opiekun - Weronika Staszewska

 • Michał Kurczak, Poznaj skansen w Marzycach

Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera, opiekun - Anna Rzepecka

 • Aleksandra Banaszkiewicz, Wnętrze chaty łowickiej
 • Damian Chirowski, Bez tytułu

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, opiekun - Piotr Jędracha

 • Marta Kurkowska, Zachariasz
 • Aleksandra Jaros, Kandelabry

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU, opiekun - Grzegorz Słoma

 • Bernadetta Krzeszewska, Dwór wśród drzew
 • Piotr Kołucki, To jest przeszłość
 • Dominika Ulanowska, Urok Arkadii
 • Norbert Sawicki, W pracowni konserwatora, W łowickim skansenie, Portret w ramie

Wybrane z wystawy przykłady prac konkursowych

 • Bernadetta Krzeszewska - Dwór wśród drzew
 • Marta Kurkowska - Zachariasz
 • Norbert Sawicki - W łowickim skansenie

Odbiór techniczny tomografu

W łowickim szpitalu w dniu 17 listopada br. nastąpił odbiór techniczny tomografu komputerowego Toshiba TSX-031A (activion 16). Dzień wcześniej dokonany został też odbiór robót budowlanych zwiazanych z adaptacją pomieszczeń.

Do czasu uzyskania kompletnej dokumentacji dopuszczającej urządzenie do użytkowania w ciągu ok. jednego tygodnia, prowadzone będą szkolenia personelu obsługującego tomograf. Koszt zakupu, instalacji, adaptacji pomieszczeń po dawnej pracowni rengenowskiej oraz szkolenia personelu wynosi 2 250 tys. zł.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Finał Konkursu Haftu Tradycyjnego

W łowickim muzeum 16 listopada br. odbył sie finał IV Powiatowego Konkursu Haftu Tradycyjnego pod honorowym patronatem wójta Gminy Łowicz. Organizatorami konkursu były: Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - Rada Kobiet Gminy Łowicz i Stowarzyszenie Twórców Ludowych przy współorganizacji Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Nagrody otrzymały:

1) w kategorii haftu płaskiego

 • I miejsce - Weronika Kołodziejczyk
 • II miejsce - Agata Miazek
 • III miejsce - Anna Jabłońska

2) w kategorii haftu koralikowego:

 • I miejsce - Aleksandra Moskwa
 • II miejsce - Anna Jabłońska

3) w kategorii haftu krzyżykowego:

 • I miejsce - Katarzyna Kaczor
 • II miejsce - Justyna Wróbel
 • III miejsce - Wioletta Kosmala

Komisji konkursowej przewodniczyła Marzena Kozanecka-Zwierz, członkowie komisji: Magdalena Bartosiewicz, Marianna Madanowska, Anna Staniszewska oraz Maria Sołtyszewska reprezentująca Fundację "Cepelia".

Na uroczystości obecni byli m.in.: Wojciech Miedzianowski członek Zarządu Powiatu Łowickiego, Henryk Zasępa przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, Maciej Malangiewicz przewodniczący Rady Gminy Łowicz, Andrzej Barylski wójt Gminy Łowicz.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Jubileusz 20-lecia "Kaliny"

W Gimnazjum w Domaniewicach w sobotę 14 listopada br. odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Kalina". Poprzedziło ją nabożeństwo w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja, odprawione w intencji jubilatów.

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej działalności artystów i przypomnienia ich największych sukcesów. Nie zabrakło również popisowego występu "Kaliny". Zespół ma w swoim dorobku wiele nagród i wyróżnień, w tym zdobyte na przeglądach międzynarodowych.

Zarząd Powiatu Łowickiego reprezentował na uroczystości Jacek Chołuj dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Starosta Łowicki Janusz Michalak wystosował na ręce Barbary Szymajdy dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach list gratulacyjny, w którym podziękował za wieloletnie, owocne pielęgnowanie łowickiej tradycji.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Miejsko–Powiatowa uroczystość

Uroczystość z okazji 91. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie odbyła się we wtorek 10 listopada br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30.

Na program złożyły się: refleksje historyczne wokół Święta Niepodległości tradycyjnie  wygłoszone przez Stanisława Grzelaka, wystąpienia zaproszonych gości, część artystyczna przygotowana przez uczniów ZSP Nr 1 w Łowiczu, ślubowanie klas pierwszych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informator Turystyczny - bezpłatny kurs zawodowy

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – "Zawód Informator Turystyczny".

W ramach projektu "Zawód Informator Turystyczny" przeprowadzony zostanie dla beneficjentów BEZPŁATNY specjalistyczny kurs zawodowy przygotowujący do pracy w charakterze informatora turystycznego. Szkolenia będą realizowane w układzie weekendowym (sobota, niedziela) w trakcie 26 jednodniowych zjazdów.

Spotkanie informacyjne 14 listopada br. w godz. 10.00-11.30 w siedzibie PTTK Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi przy ul. Wigury 12a.

Terminy pierwszych szkoleń:
– dla grupy łódzkiej - 5-6 grudnia 2009 roku
– dla grupy piotrkowskiej - 12-13 grudnia 2009 roku

>> więcej informacji: www.informatorturystyczny.edu.pl 

XL Sesja Rady Powiatu Łowickiego

XL Sesja Rady Powiatu Łowickiego odbędzie się we wtorek 10 listopada br. o godz. 10.00  w Muzeum w Łowiczu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego
 4. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2008/2009.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2009.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
 8. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

"Spotkanie z Chełmońskim" w łowickim muzeum

W łowickim muzeum w dniu 6 listopada (piątek) br.  o godz. 12.00 odbędzie się kolejne "Spotkanie z Chełmońskim z okazji 160. rocznicy urodzin artysty".

W programie prezentacja dokumentów, rysunków i prac malarskich ze zbiorów prywatnych. Słowo wstępne wygłosi Tadeusz Matuszczak.

Tadeusz Matuszczak jest historykiem sztuki. W latach 1971-1976 studiował historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W okresie 1975-1990 pracował w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Zajmuje się twórczością Józefa Chełmońskiego. W 1987 r. zorganizował w poznańskim Muzeum Narodowym dużą monograficzną wystawę prac tego artysty. Dzięki rocznemu stypendium nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej prowadził poszukiwania dzieł Chełmońskiego w kolekcjach amerykańskich. Opracował katalog dzieł wszystkich Józefa Chełmońskiego, którego wydanie obecnie przygotowuje.

Ekspozycja czynna będzie do 29 listopada br.

Tomograf komputerowy w szpitalu

W łowickim szpitalu montowany jest tomograf komputerowy firmy Toshiba. 16-warstwowy tomograf typu TSX-031A (activion 16) ma być oddany do użytku 17 litopada br. Koszt zakupu, instalacji, adaptacji pomieszczeń po dawnej pracowni rengenowskiej oraz szkolenia peronelu wyniesie 2 250 tys. zł.

 • -

Uroczystości w Boczkach i w Łaguszewie

W ramach powiatowych obchodów  "Roku Józefa Chełmońskiego 2009" z okazji 160. rocznicy urodzin artysty w dniu 5 listopada 2009 r. w Boczkach i w Łaguszewie odbyły się uroczystości.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby w kościele w Boczkach. Po mszy św. złożone zostały kwiaty pod pomnikiem w sąsiedztwie kościoła - miejscem upamiętniającym narodziny Józefa Chełmońskiego.

Dalsza część uroczystości odbyła się  w Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Łaguszewie, na którą złożyły się: wystapienie Tadeusza Matuszczaka - historyka sztuki, prezentacja poświęcona artyście w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu, podsumowanie konkursu ogłoszonego przez I LO w Łowiczu oraz wystąpienia zaproszonych gości.

Fotoreportaż z uroczystości

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przyrodniczy Konkurs Plastyczny

W wyniku podsumowania Przyrodniczego Konkursu Plastycznego "Pustułka – nasz najmniejszy sokół", zorganizowanego w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu w dniu 30 października 2009 r. przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii szkół podstawowych:

 • I miejsce:
  - Łukasz Pawlina – Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym
  - Sabina Siejka – Szkoła Podstawowa w Popowie
   
 • II miejsce:
  - Martyna Piotrowska – Szkoła Podstawowa w Stachlewie 
  - Bartłomiej Tryngiel – Szkoła Podstawowa w Popowie
   
 • III miejsce:
   - Adrianna Wieczorek – Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach
   - Wiktor Małasiński – Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu
   
 • wyróżnienia:
  - Katarzyna Kuś – Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie                  
  - Dariusz Gałązka - Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

w kategorii gimnazjów:

 • I miejsce:
  - Monika Ciesielska – Gimnazjum w Popowie
   
 • II miejsce:
   - Sylwia Kurczak – Gimnazjum w Łyszkowicach
   - Agata Miazek – Gimnazjum w Kocierzewie Południowym
   
 • III miejsce:
   - Aneta Zabost – Gimnazjum w Popowie
   - Kinga Kosiorek – Gimnazjum w Popowie
   
 • wyróżnienie:
  - Iwona Kosiorek – Gimnazjum w Popowie

Konkurs jest częścią realizowanego od 2008 roku Programu Aktywnej Ochrony Pustułki na terenie Ziemi Łowickiej.

 • -
 • -
 • -

"Księżak na Muzeum" Henryk Świątkowski

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę "Księżak na Muzeum" Henryk Świątkowski 1909-1999. Życie i praca. "Z rodzinnego albumu" fotograficzne wspomnienie o Henryku Świątkowskim przedstawi syn, Tomasz. Otwarcie wystawy w dniu 8 listopada (niedziela) br. o godz. 16.00.

Wystawa będzie prezentowana do 31 stycznia 2010 r.

 • -

Henryk Tadeusz Świątkowski urodził się 27 VIII 1909 r. w Złakowie Kościelnym w rodzinie Józefa i Marianny z Surmów.

W 1924 r. ukończył 4-oddziałową szkołę powszechną w Złakowie. Dalszą naukę podjął dopiero w 1932 r. w Gimnazjum Wieczorowym dla Dorosłych A. Wierzbickiego w Łodzi. Szkołę ukończył w 1936 r.

W rodzinnej wsi poznał Jadwigę Chełmińską (1900-1952), etnografkę, która od 1930 r. kierowała Księżackim Ogniskiem Kultury Sztuki i Przemysłu Ludowego w Złakowie Kościelnym. Po ślubie w 1938 r., Henryk zamieszkał w Warszawie. W latach 1939-43 pracował w Fabryce Żyrandoli Elektrycznych. Po Powstaniu Warszawskim przeniósł się do Złakowa, gdzie prowadził z żoną tajne komplety dla młodzieży wiejskiej. W 1946 r. podjął studia z pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego i na podstawie pracy: Wychowankowie szkół rolniczych powiatu łowickiego i ich wpływ na życie wsi, w 1951 r. uzyskał tytuł magistra. W czasie studiów działał społecznie w Bratniej Pomocy Studentów UŁ i Akademickim Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” oraz pracował jako kierownik akademickiej stołówki. Na zlecenie Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi, prowadził badania naukowe i zakupy eksponatów na terenie powiatu łowickiego. W 1949 r. Świątkowscy zatrudnili się w Muzeum Kultur Ludowych w Młocinach: Jadwiga jako kustosz w dziale etnografii polskiej, a Henryk jako administrator. W 1952 r. Henryk rozpoczął pracę w Centralnym Zarządzie Szkół Artystycznych MKiS. W tym samym roku zmarła Jadwiga. Już po jej śmierci Henryk otrzymał stanowisko referendarza w nowoutworzonym Muzeum w Łowiczu, a rok później został jego kierownikiem. W 1953 r. zawarł związek małżeński z Anną Małychą. W 1959 r. staraniem Henryka Świątkowskiego nastąpiło uroczyste otwarcie odrestaurowanego na cele muzealne gmachu pomisjonarskiego i wystaw stałych: etnograficznej, historycznej i archeologicznej, a w 1962 r. w odnowionej kaplicy ekspozycji sztuki baroku. Wraz z Tow. Przyjaciół Muzeum zrealizował w l. 1962-65 budowę miniskansenu. Pod koniec 1963 r. otrzymał nominację na kustosza, a w 1976 r. został kuratorem Muzeum w Łowiczu. Na początku lat 70-tych rozpoczął budowę Łowickiego Parku Etnograficznego w Maurzycach.

Przez lata pracy w Łowiczu badał i popularyzował kulturę ludową i folklor Księżaków Łowickich. Wraz z żoną Anną, organizował liczne wystawy i konkursy propagujące regionalną kulturę i sztukę. Był współtwórcą Studium o Regionie Łowickim, a następnie Studium Kultury i Sztuki. Jego zainteresowania etnograficzne skupiały się przede wszystkim na budownictwie i obrzędowości. Prowadził badania terenowe nad kulturą materialną i społeczną Księżaków Łowickich. Był autorem licznych publikacji. Obok etnografii drugą jego życiową pasją była fotografia.

W muzeum pracował do 1985 r., kiedy przeszedł na emeryturę.
Zmarł 9 III 1999 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Złakowie.

autor: Magdalena Bartosiewicz

Pamiątkarz - bezpłatny kurs zawodowy

Chcesz kultywować lokalne tradycje? Chcesz zarabiać pieniądze wykorzystując własne umiejętności twórcze i kreatywność? Chcesz współtworzyć wizerunek Województwa Łódzkiego? Weź udział w bezpłatnym projekcie!

Realizatorem projektu jest  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego. Udział w projekcie jest otwarty dla mieszkańców całego Województwa Łódzkiego.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy i podniesienie kwalifikacji uczestników dzięki czemu będą oni przygotowani do zmiany zawodu lub samozatrudnienia i rozpoczęcia pracy w zawodzie PAMIĄTKARZA czyli osoby zajmującej się produkcją pamiątek regionalnych niezwykle potrzebnych w całym Województwie Łódzkim.

Pierwsze spotkanie informacyjne w Łowiczu odbędzie się 6 listopada br. w godz. 17.00-18.30 w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym "Zacisze", ul. Kaliska 5.

> więcej informacji . . .

ŁOWICKIE w Wielkopolsce

Pod hasłem "ŁOWICKIE" w Skokach (Wielkopolska) odbyła się 24 października br.  IV Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych. Organizatorem imprezy był Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz Biblioteka Publiczna w Skokach. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Łowicki.

Współorganizatorem przedsięwzięcia było Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, które zaprosiło do udziału artystów z Grupy Regionalnej "Urzeczanie" ze spektaklem "Wesele Łowickie" oraz twórczynie ludowe: hafciarkę Zofię Czubak, wycinankarkę Wiesławę Wojdę i rzeźbiarkę Agnieszkę Głuszek-Nowicką. Wśród wystawców obecnych na Gali była łowicka Firma Bracia Urbanek ze swymi produktami tradycyjnymi.

Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się pokazy twórczości ludowej i rzemiosła. Podczas inscenizacji wesela, Księżacy zaprosili wszystkich uczestników do wielkiego stołu przy scenie na biesiadę weselną. Tradycyjne potrawy przygotowały Zofia Mycka ze Strzelcewa i Beata Rokicka z Zielkowic. Łowickie przysmaki z powodzeniem konkurowały z jadłem wielkopolskim. Weselnicy porwali nakarmionych do syta gości, a przygrywali im łowiccy muzykanci: Edward Bednarek, Adam Cipiński, Jan Rosa i Jarosław Stępniewski. Twórczynie ludowe z Łowickigo zdobyły IV miejsce w konkursie na najlepszego wystawcę.

> zobacz relację itvwagrowiec.pl

Dodatkowym łowickim akcentem był niedzielny koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego, który tak jak Gala, odbył się w hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. Kolejna edycja targów odbędzie się w Skokach w przyszłym roku z udziałem Górali.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Cóż jest piękniejszego… - refleksja ekologiczna"

W wyniku podsumowania Powiatowego Ekologicznego Konkursu Literackiego "Cóż jest piękniejszego… - refleksja ekologiczna", zorganizowanego w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu w dniu 19 października br. przyznano nagrody i wyróżnienia.

Komisja konkursowa zapoznała się z 29 pracami nadesłanymi przez 20 autorów – uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego. Ocenie podlegały: zgodność z tematem, sposób przedstawienia, poprawność językowa, forma utworu poetyckiego.

Przyznano następujące nagrody:

 • I nagroda – Małgorzata Sieczkowska,  za  wiersz "Stonka i biedronka" – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu
 • II nagroda – Ilona Domińczak, za wiersz "Płaczący las" – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu
 • III nagroda – Dawid Jabłoński, za wiersz "Ekologia to rzecz święta" – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu, Marzena Majcher – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu

Wyróżnienia:

 • Kinga Plichta, "Trudna sprawa" – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu
 • Wioleta Wysocka, "Nie zaśmiecaj przyrody" – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu
 • Mateusz Adamski, "Wojna w dżungli" – II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
 • Michalina Iwańska, "Trudna (ro)sprawa" – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu
 • -
 • -

"Własna Firma – Krok po Kroku" dla bezrobotnych

Powiatowy Urzad Pracy w Łowiczu organizuje szkolenie pn. "Własna Firma – Krok po Kroku" dla osób bezrobotnych poszukujących pracy, w dniach 27, 28 i 29 października br. w Domu Nauczyciela w Łowiczu, Al. Sienkiewicza 42.

Szkolenie "Własna Firma – Krok po Kroku" ma na celu pomoc w uzyskaniu niezbędnej wiedzy z zakresu rozpoczynania i prowadzenia własnej firmy.

Tel.  (46) 837 04 20

XXXIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

XXXIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego odbędzie się dnia 19 października br. o godz. 15.00  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Kaliska 5a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicz.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
 8. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Finał Pucharu Polski w WKKW – Walewice

W Stadninie Koni Walewice w dniach 16-18 października br. odbędzie się Finał Pucharu Polski w WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego) oraz Mistrzostwa Polski Kuców i Małych Koni w WKKW.

Impreza, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, organizowana jest przez Stadninę Koni Walewice i Ludowy Klub Jeździecki "Gabon" Walewice we wsółpracy z Polskim Związkiem Jeździeckim.

Program:

 • 16 października (piątek) – 08.00-17.00 – Ujeżdżanie
 • 17 października (sobota) – 09.00-17.00 – Cross
 • 18 października (niedziela) – 10.00-17.00 – Skoki

Wstęp wolny!

Katalog powiatowej biblioteki w Internecie

Informację o zasobach księgozbioru Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu można uzyskać poprzez Internet. W wirtualnym katalogu pod adresem http://www.lowicz-pbp.sowwwa.pl/  można już sprawdzać zawartość bibliotecznych półek.

Zatem poszukując jakiejś książki warto zajrzeć na stronę internetową, sprawdzić czy dana książka jest w zasobach i upewnić się telefonicznie czy jest aktualnie dostępna.

Tel. (46) 837 96 67

Dzień Edukacji Narodowej - uroczystość w ZSP nr 1

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 14.10.2009 r. o godzinie 10.00, władze Powiatu Łowickiego i Miasta  Łowicza spotkały się z nauczycielami szkół i placówek oświatowych na uroczystości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, podczas której  zostały wręczone nagrody Starosty Łowickiego i Burmistrza Łowicza.

Życzenia z okazji nauczycielskiego święta oraz podziękowania za pracę wychowawczą i edukację dzieci i młodzieży złożyli nauczycielom: Wicestarosta Łowicki Bolesław Heichman,  Burmistrz Miasta Łowicz Krzysztof Jan Kaliński, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach Jan Hubert, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Danuta Zakrzewska, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Łowiczu Wojciech Jefimko, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Czerwińska, ks. Dariusz Bujak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu Dariusz Żywicki.

"Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Edukacji, proszę przyjąć serdeczne życzenia satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą, efektywnej współpracy, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją narodu - polskich dzieci i młodzieży" - powiedział w czasie uroczystości Wicestarosta Łowicki Bolesław Heichman.

Oprócz dyplomów i listów gratulacyjnych 56 nauczycieli i wychowawców otrzymało od Starosty i Burmistrza nagrody pieniężne.

Wśród nagrodzonych nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty znaleźli się:

 • Monika Mucha i Jarosław Woźniak –  I LO w Łowiczu,
 • Ewa Dróżka –  II LO w Łowiczu,
 • Marzena Tomaszewska –  ZSL w Zdunach,
 • Ewa Mika i Bożena Kuźnicka –  ZSP Nr 1 w Łowiczu,
 • Maria Laska i Jerzy Zabost –  ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
 • Bożena Felczyńska-Pieklak i Renata Pawlikowska –  ZSP Nr 3 w Łowiczu,
 • Anna Jolanta Tyszkowska-Kurek – ZSP Nr 4 w Łowiczu,
 • Beata Dzionek – SOS-W w Łowiczu,
 • Hanna Kober – MOS w Kiernozi,
 • Anna Lemańska – PP-P w Łowiczu,        
 • Robert Graczyk – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łowiczu,
 • Agata Zapisek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łowiczu,
 • Agata Haczykowska – Zespół Szkół przy ulicy Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu,
 • Anna Śnieguła – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łowiczu,
 • Beata Kapusta – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu,
 • Waldemar Kret – Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu,
 • Krystyna Kucharska – Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu,
 • Ewa Kubuj – Przedszkole Nr 1 w Łowiczu,
 • Izabela Bobowska – Przedszkole Nr 2 w Łowiczu,
 • Helena Dylewska – Zespół Szkół przy ulicy Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu,
 • Marzena Kurman – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łowiczu,
 • Krzysztof Stanoszek – Przedszkole Nr 5 w Łowiczu,
 • Bożena Kłobus – Przedszkole Nr 7 w Łowiczu.

Nagrody otrzymali też dyrektorzy szkół:

 • Elżbieta Skoneczna – I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu,
 • Dorota Urbańska – II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu,
 • Dariusz Żywicki – Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu,
 • Mirosław Kret – Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
 • Jan Sałajczyk – Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu,
 • Zofia Szalkiewicz – Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu,
 • Mirosława Walczak – Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu,
 • Teresa Sokalska-Lebioda – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łowiczu,
 • Artur Balik – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łowiczu,
 • Wacław Witwicki – Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu,
 • Urszula Różycka –Przedszkole Nr 4 w Łowiczu,
 • Agnieszka Walczak – Przedszkole Nr 1 w Łowiczu,
 • Emilia Raczek – Przedszkole Nr 5 w Łowiczu.

Listy gratulacyjne otrzymali:

 • Stanisław Władysław Grzelak – ZSP Nr 1 - Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
 • Danuta Maria Daszczyńska – ZSP Nr 4 - Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
 • Zofia Szalkiewicz – ZSP Nr 4 - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
 • Grażyna Kaba – ZSP Nr 4 - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
 • Bożena Sztela-Ziółkowska – ZSP Nr 4 - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
 • Urszula Wanda Latoszewska – SOS-W - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
 • Witold Nodzak – SOS-W - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
 • Dariusz Żywicki – ZSP Nr 1 - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,
 • Zofia Kucharska – II LO - Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Stanisław Pietrzak – ZSP Nr 2 RCKUiP - Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Helena Elżbieta Bareja – ZSP Nr 3 - Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Janina Mierzejewska-Majcherek – ZSP Nr 4 - Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Krystyna Jadwiga Pisuła – ZSP nr 4 - Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Zofia Małgorzata Rosa – Technikum w Zduńskiej Dąbrowie - Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Jolanta Barbara Bilska – Technikum w Zduńskiej Dąbrowie - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej,
 • Teresa Maciągowska – Gimnazjum Nr 2 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej.

W imieniu nagrodzonych nauczycieli podziękowała władzom powiatu i miasta Pani Elżbieta Skoneczna – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.

Uroczystość uświetnił wokalno-słowny występ młodzieży z ZSP nr 1 w Łowiczu.

 • Krzysztof Jan Kaliński - Burmistrz Łowicza, Bolesław...
 • Krzysztof Jan Kaliński - Burmistrz Łowicza, Bolesław...
 • Jan Hubert - Dyrektor Kuratorium Oświaty w Łodzi,...
 • Danuta Zakrzewska - Dyrektor Okręgowej Komisji...
 • Wojciech Jefimko - Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Łowiczu
 • Małgorzata Czerwińska - Przewodnicząca Rady Rodziców
 • ks. Dariusz Bujak
 • Elżbieta Skoneczna – Dyrektor I LO
 • Dorota Urbańska - Dyrektor II LO
 • Emilia Raczek – Dyrektor Przedszkola Nr 5
 • Krystyna Kucharska – Wicedyrektor Gimnazjum Nr 2
 • Dariusz Żywicki - Dyrektor ZSP nr 1
 • -
 • występ młodzieży z ZSP nr 1 w Łowiczu
 • występ młodzieży z ZSP nr 1 w Łowiczu

"Kobiety we wnętrzu" - Aldona Zając

W Muzeum w Łowiczu dnia 16 października br. odbył się wernisaż wystawy malarstwa Aldony Zając pt. "Kobiety we wnętrzu". Wystawa czynna będzie do 29 listopada 2009 r.

Aldona Zając - urodzona w Łowiczu, mężatka, dwoje dzieci. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1991 r. otrzymała dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki (grafika warsztatowa) u prof. Jerzego Grabowskiego. Od 12 lat mieszka w Łowiczu. Zajmuje się grafiką, malarstwem i rysunkiem. Uczestniczyła m.in. w wystawach zbiorowych organizowanych przez Związek Artystów Plastyków w Łodzi. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

Aldona Zając szuka swojego miejsca w sztukach plastycznych od ponad dwudziestu lat. Zainteresowania malarskie obracają się wokół człowieka, natury ludzkiej i pejzażu. Początkowo pejzaż dominował w tematyce prac olejnych, teraz nastąpił zwrot ku człowiekowi. Prace które będzie można oglądać na wystawie pt. "Kobiety we wnętrzu" pochodzą z ostatnich dwóch lat. Nawiązują do pierwszego okresu  twórczości do tematów z grafik. Formaty prac olejnych uległy zmniejszeniu, a tematyka się zawęziła do uczuć ludzkich i relacji z drugim człowiekiem.

Autorka, dla której tylko pretekstem są postaci ludzkie chce ukazać prawdę zawartą w głębi odczuć. Nie poszukuje prawdy w rysunku czy światłocieniu. Próżno jej szukać również w tematyce. To, co jest prawdą tkwi w odczuwaniu nastrojów, w obrazach wywołanych kolorami i sposobem kładzenia farby. Często autorka odnosi się do innych dziedzin sztuki - do muzyki, tańca, tak jakby chciała rozszerzyć obszar przeżyć towarzyszących odbiorcy. Stany ducha to radość, zaduma, miłość, wolność, szczerość, odwaga, intymność. Postacie często widziane są razem, ale są nieco samotne mające swój własny świat, który czasami się zazębia, a czasami są to odrębne byty, które tylko funkcjonują razem.

"2004 – Malarstwo i Grafika Aldony Zając" – wystawa indywidualna w Muzeum w Łowiczu (katalog).

http://aldonazajac.republika.pl/

 • -
 • -
 • -

c.d. XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego

c.d. XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego przerwanej w dniu 24 września br. odbędzie się w dniu 8 pażdziernika br. (czwartek) o godz. 15.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30.

Porządek obrad:
 

 1. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
 2. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy rożne.
 7. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Koncert w łowickim muzeum - Denis Zhdanov

Muzeum w Łowiczu zaprasza w środę 14 października br. o godz. 18.00 na występ Denisa Zhdanova - pianisty z Kijowa. Organizatorem koncertu, który zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Łódzkiego, Włodzimierz Fisiak.

Podczas koncertu artysta wykona następujące utwory:

 • Beethoven: Sonata Es-dur op.81a Les Adieux
 • Chopin: Polonez fis-moll op.44
 • Chopin: Polonez As-dur op.53
 • Mozart: Sonata C-dur K330
 • Ravel: Jeux D`eau, Pavane pour une Infante defunte, Alborada del Gracioso
 • Prokofiew: Toccata op.11 

Koncertowi towarzyszy wystawa planszowa: Fryderyk Chopin (1810-1849) - kompozytor narodowy i romantyczny.

Na koncert wstęp wolny.

 • -

"2137 - Historia" - wystawa Michała Sierszaka

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę fotografii autorstwa Michała Sierszaka pt. "2137 - Historia", której otwarcie odbędzie się 11 października br. o godzinie 17.00. Wystawa zorganizowana jest w związku z obchodzonym IX Dniem Papieskim.

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia wykonane m. in. w Krakowie w dniu śmierci Jana Pawła II oraz kilka dni po tym wydarzeniu. Podczas kwietniowych wydarzeń Michał Sierszak pracował dla Gazety Wyborczej w Krakowie. Właśnie to miasto było najlepszym, a jednocześnie przejmująco smutnym miejscem dla fotografa, który pragnął  upamiętnić dni śmierci Jana Pawła II. Te kilka dni były niezwykle trudne i wyczerpujące. W ciągu 10 dni autor pracował po 20 godzin na dobę. Wydarzenia rozgrywające się tam przeszły do historii.

Po latach fotograf ponownie wrócił do tematu. Tytuł wystawy "2137 - Historia" stanowi konfiguracje zapisu godziny śmierci Jana Pawła II.

Wystawa będzie prezentowana do 15 listopada 2009 r.

Więcej informacji: www.michalsierszak.com

 • Kraków, 02.04.2006 r. godz. 17.14
 • Kraków, 07.04.2005 r. godz. 10.30
 • Kraków, 07.04.2005 r. godz. 19.48

Nowa strona PO KL w województwie łódzkim

Innowacyjne rozwiązania, udogodnienia dla słabo widzących oraz nowe funkcjonalności w publikowaniu i wyszukiwaniu informacji, wszystkie te rozwiązania posiada nowa strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pod adresem www.pokl.lodzkie.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje odnośnie wdrażania PO KL w województwie łódzkim. Dokumenty, wskaźniki, dane statystyczne i praktyczne porady jak składać wnioski w ramach PO KL.

Departament ds. PO Kapitał Ludzki udostępnił również dla Państwa blog, na którym zachęca do dzielenia się spostrzeżeniami. Mogą Państwo również porozmawiać ze specjalistami z punktu informacyjnego poprzez gg oraz skype bądź wysłać im zapytania, na które chętnie odpowiedzą.

Założeniem Departamentu ds. PO KL było usystematyzowanie wiedzy, która jest Państwu niezbędna do złożenia wniosku oraz realizacji projektu. Zaproponowane zostały cztery podstawowe zakładki:

 • Informacje ogólne
 • Pierwszy raz aplikuję ośrodki w ramach PO KL, czyli wszystko o Europejskim Funduszu Społecznym oraz Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
 • Aplikuję o środki w ramach PO KL – dla tych, którzy zamierzają napisać projekt i złożyć wniosek w ramach PO KL
 • Realizuję projekt – przeznaczona dla osób, którzy uzyskali pozytywną ocenę merytoryczną i ich pomysły są wcielane w życie.

Wystawa malarstwa Anny Szcześniak

Otwarcie wystawy malarstwa Anny Szcześniak odbyło się 23 września br. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. Autorka prezentowała obrazy wykonane akrylem na płótnie, których tematem są kwiaty, pejzaże i dawne chaty regionu łowickiego. Prace będą eksponowane do końca października br.

Anna Szcześniak - mieszkanka Ziemi Łowickiej, urodzona w Łowiczu. Od wielu lat swój wolny czas poświęca malarstwu nierozerwalnie związanemu z naszym regionem. Malarstwo jest dla niej życiową pasją, w której się realizuje. Inspiracje czerpie z otoczenia, z natury i z własnej wyobraźni. Maluje głównie na płótnie w technice akrylu. Tematem jej prac są kwiaty, pejzaże, dawne chaty. Pani Ania współpracuje z różnymi instytucjami kultury, bierze udział w licznych wystawach, wernisażach, warsztatach i masowych imprezach, podczas których prezentuje swoje prace.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

IV Rajd Cichociemnych Szlakiem Armii Krajowej

Organizatorzy: PTTK Łowicz, PTTK Łódź oraz Urząd Miejski w Łowiczu zapraszają wszystkich chętnych do uczestnictwa w "IV Rajdzie Cichociemnych Szlakiem Armii Krajowej" na trasie z Łowicza do Czatolina w dniach 10 i 11 października br. Odpłatność od uczestnika 5 zł.

Dzień pierwszy – 10 października (sobota)

 • 10.20 - spotkanie uczestników trasy pieszej na Starym Rynku.
 • 11.00 - spotkanie kolarzy - Stary Rynek.
 • 15.30 - meta grup rajdowych OSP Czatolin.
 • 16.00 - spotkanie wszystkich uczestników przy pomniku w Czatolinie.
 • 18.00-20.00 - ognisko, kiełbaski, zupa, rozdanie nagród.

Dzień drugi – 11 października (niedziela)

 • 08.00 - śniadanie, żurek dla uczestników.
 • 09.00 - wyjście grup na trasy rajdowe.
 • 11.30 - zwiedzanie kaplicy w Domaniewicach.
 • 13.30-15.40 - powrót do Łowicza.

Komandor rajdu: A. Szymański, R. Mamenas.
Kontakt: tel. (046) 837 32 69

Spotkanie z Chełmońskim w łowickim muzeum

W łowickim muzeum w dniu 25 września br. odbyło się kolejne Spotkanie z Chełmońskim z okazji 160. rocznicy urodzin artysty. W programie była prezentacja obrazu ”Trójka (Sanna)” z 1880 r. ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Słowo wstępne wygłosiła Katarzyna Jarmuł z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Obraz będzie prezentowany do 31 października 2009 r.

 • -
 • -
 • -

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego zaplanowana jest w dniu 24 września 2009 roku o godz. 15.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010.
 6. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na terenie Powiatu Łowickiego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o przekazanie na rzecz Powiatu Łowickiego niezabudowanej nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy Gminie Zduny na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę NrXVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu powiatu Łowickiego na 2009 rok.

  PRZERWA  (30 minut)
   
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
 20. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 21. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  w okresie między sesjami.
 22. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy rożne.
 23. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Łowickie na Dożynkach Prezydenckich w Spale

Starosta Łowicki Janusz Michalak oraz delegacja wieńcowa z Powiatu Łowickiego, reprezentująca Województwo Łódzkie w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, uczestniczyli w zorganizowanych w Spale Dożynkach Prezydenckich w niedzielę 20 września 2009 r.

Spała – wypoczynkowa miejscowość koło Tomaszowa Mazowieckiego – już po raz kolejny była gospodarzem Dożynek Prezydenckich. Związki Spały z prezydentami RP sięgają okresu przedwojennego, kiedy to przebywał tu kilkakrotnie Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Prezydent Stanisław Wojciechowski polecił wybudować w Spale letnią rezydencję prezydentów Rzeczpospolitej. Bywał w Spale regularnie, podobnie jak i jego następca Ignacy Mościcki – wielki miłośnik polowań. Pierwsze ogólnopolskie dożynki, nieoficjalnie nazywane prezydenckimi odbyły się w Spale już w 1927 r. i odbywały się corocznie do wybuchu wojny.

Delegacja wieńcowa z Powiatu Łowickiego reprezentowała Województwo Łódzkie w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wzięło w nim udział 13 reprezentacji wojewódzkich. I nagrodę i kwotę 10 tys. zł otrzymał wieniec reprezentujący Województwo Świętokrzyskie. Jednym z wyróżnień i kwotą  2 tys. zł doceniony został wieniec z Województwa Łódzkiego – przygotowany przez reprezentację naszego powiatu.

W skład delegacji wieńcowej z powiatu łowickiego weszli: Radny Powiatu Łowickiego Waldemar Wojciechowski, twórczynie wieńca – członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Zamiar w Gminie Kiernozia, tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” z Łowicza oraz kapela z Gminy Kocierzew Płd.

Dofinansowanie z EFS dla ZSP Nr 1

Trzy nauczycielki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im 10 Pułku Piechoty w Łowiczu: Małgorzata Bolimowska, Ewa Wieczorek i Justyna Kleszcz, w listopadzie 2008 roku napisały wniosek o dofinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla młodzieży z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek był odpowiedzią na ogłoszony przez  Łódzki Urząd Marszałkowski konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Dnia 15 kwietnia Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im 10 Pułku Piechoty w Łowiczu pt. ”Szkoła zawodowa – szansą w przyszłości” otrzymał dofinansowanie z EFS w wysokości 447 900 zł.

Projekt "Szkoła zawodowa - szansą w przyszłości" będzie realizowany od 1 września 2009 r. do 31 marca 2011 r.

W ramach tego projektu, dla młodzieży ZSP Nr 1,  przewidziane są następujące działania:

 • zajęcia przedmaturalne z przedmiotów: matematyka, język angielski i język niemiecki
 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: matematyka,  język angielski i język niemiecki
 • zajęcia z przedmiotów zawodowych: informatycznych, mechanicznych, mechatronicznych, elektroenergetycznych
 • obsługa programu AutoCAD
 • spotkania z doradcą zawodowym
 • kursy na uprawnienia spawacza i uprawnienia eksploatacyjne do 1 kV
 • wycieczki przedmiotowe do zakładów pracy i centrów rekrutacyjnych pracowników
 • zajęcia w pracowniach mechatroniki i mechaniki samochodowej  Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego Nauczycieli w Łodzi
 • praktyki i staże w interesujących zakładach pracy

Dla każdego z beneficjentów (uczestników projektu) przewidziane są:

 • materiały promocyjne tj. pamięci przenośne, segregatory, długopisy i inne gadżety
 • na zajęciach dydaktycznych - komplet podręczników lub repetytorium maturalne
 • w trakcie wycieczek wyjazdowych – posiłek
 • zwrot kosztów dojazdu na miejsca odbywania praktyk i staży

Z pieniędzy pozyskanych od EFS na potrzeby Szkoły zakupione zostaną:

 • laptopy
 • rzutniki multimedialne
 • videoflex
 • ekrany
 • tablicę interaktywną
 • ploter wielkoformatowy
 • program AutoCAD, i inne pomoce dydaktyczne
 • -

Łowickie rękodzieło w stolicy

W Warszawie, 9 września, w galerii Fundacji Cepelia przy pl. Konstytucji miało miejsce otwarcie wystawy pokonkursowej "Rękodzieło regionu łowickiego", współorganizowanej przez Fundację Cepelia oraz Muzeum w Łowiczu. Konkurs, którego rozstrzygnięcie odbyło się 2 lipca w Łowiczu jest wydarzeniem towarzyszącym obchodom 60-lecia działalności Cepelii.

W wernisażu uczestniczyli: dyrekcja oraz pracownicy łowickiego Muzeum, twórcy ludowi, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Prace łowickich twórców przez najbliższy miesiąc oglądać można w Warszawie, następnie wystawa prezentowana będzie w galerii Fundacji we Wrocławiu.

 • Fragment ekspozycji
 • Fragment ekspozycji
 • Prezes Fundacji Cepelia Jan Włostowski oraz Przewodnicząca...

Twórcy ludowi nagrodzeni w Częstochowie

Muzeum Częstochowskie w roku 2009 po raz czwarty zorganizowało Konkurs Sztuki Ludowej, pierwszy raz impreza ta miała wymiar międzynarodowy.

Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej „Z nitki i z gliny” realizowany w ramach obchodów X Dni Europejskiej Kultury Ludowej, przy współudziale Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” oraz Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy, został objęty patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Tadeusza Wrony. Tegoroczna edycja konkursu obejmowała haft, koronkę, krawiectwo strojów, tkactwo, a także pracę w glinie – garncarstwo i rzeźbę figuralną. Jej celem było ukazanie kondycji sztuki ludowej, jej obecnego kształtu oraz zróżnicowania uwarunkowanego wpływami kulturowymi.

Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni twórcy ludowi z Czech, Litwy, Słowacji, Ukrainy i Polski. Konkurs miał formułę zamkniętą, co oznacza, że Organizator sam wyselekcjonował twórców biorących udział w wydarzeniu. Sto dwadzieścia pięć osób, w tym sześćdziesiąt osiem z Polski, dwadzieścia osiem z Ukrainy, osiemnaście z Litwy, dziewięć z Czech i dwie ze Słowacji, zgłosiło prace.

Prace, które spłynęły do Organizatora, nawiązywały do idei Konkursu „Z nitki i z gliny”. Wytwory gliniane stanowiły głównie naczynia – garnki, dzbany, misy, rzeźba figuralna. Tkactwo reprezentowane było głównie przez polskie dywany dwuosnowowe oraz litewskie krajki, tradycyjny haft zdobił m.in. elementy stroju oraz tkaniny dekoracyjne i użytkowe. Najliczniej reprezentowane były koronki szydełkowe. Kompletne stroje ludowe zostały nadesłane do Muzeum Częstochowskiego z Ukrainy i z Polski. Nadesłano bardzo dużo elementów strojów ludowych, m.in. koszule, fartuchy, chusty, krajki, czepce.

Obrady komisji konkursowej odbywały się 23 i 24 czerwca 2009 roku. Zostały przyznane dwie nagrody grand prix ufundowane przez Prezydenta Miasta Częstochowy Tadeusza Wronę – jedna „z nitki” druga „z gliny”, trzy I nagrody, cztery II, cztery III oraz dziesięć wyróżnień. W gronie laureatów znalazło się trzynastu twórców z Polski, czterech z Litwy, czterech z Ukrainy, jeden z Czech i jeden ze Słowacji.

Wśród nagrodzonych znaleźli się twórcy z regionu łowickiego: Genowefa Miazek z Różyc (wyróżnienie), Jan Konopczyński z Bolimowa (wyróżnienie) oraz Marianna Pawłowska z Boczek (nagroda ufundowana przez OPK „Gaude Mater” w Częstochowie).

Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się w sobotę 5 września. Ekspozycja czynna będzie do połowy grudnia br.

 • Genowefa Miazek
 • Marianna Pawłowska
 • Wystawa pokonkursowa

Laureaci otrzymujący nagrodę z rąk prezydenta Częstochowy T. Wrony oraz przedstawicielki sponsora OPK „Gaude Mater”

70 Rocznica Potyczki Wojennej w Bełchowie

Stowarzyszenie Społeczny Komitet Bełchów 1939 oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie zapraszają w dniu 13 września br. na obchody 70. rocznicy potyczki wojennej w Bełchowie w ramach kampanii wrześniowej Bitwy nad Bzurą oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej sześciu poległych żołnierzy Wojska Polskiego i 14 mieszkańców Bełchowa.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego, Starosta Łowicki i Wójt Gminy Nieborów.

Miejsce uroczystości: Szkoła Podstawowa w Bełchowie.

 • -

Konkurs "W HOŁDZIE CHEŁMOŃSKIEMU"

Muzeum w  Łowiczu ogłasza konkurs pn. "W HOŁDZIE CHEŁMOŃSKIEMU" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego z okazji 160. rocznicy urodzin Józefa Chełmońskiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogą zgłaszać jedną pracę będącą inspiracją twórczością Józefa Chełmońskiego w technikach: malarstwo, rysunek, grafika, collage, fotografia. Prace przyjmowane będą do 20 listopada br. a uroczyste wręczenie nagród nastąpi 11 grudnia br. w Muzeum w Łowiczu.

Ekologiczny Konkurs Literacki

Do 30 września br. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu czeka na zgłoszenia fraszek lub wierszy inspirowanych hasłem „Cóż jest piękniejszego – refleksja ekologiczna”.

Konkurs, ogłoszony w ramach programu edukacji ekologicznej młodzieży, skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród przewidziane jest na październik 2009 r. Nagrody dofinansowane zostaną przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łowiczu.

Szczegółowy Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 046 837 38 74 lub bezpośrednio w siedzibie biblioteki.

Letnie Igrzyska Czterech Żywiołów

W dniach 26.08-29.08.2009 r., na Kaszubach, odbyły się I Letnie Igrzyska Czterech Żywiołów. Uczestniczyły w nich reprezentacje powiatów: kaszubskiego, łowickiego, świdnickiego i tatrzańskiego. Powiat łowicki reprezentowała 8-mio osobowa drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w składzie: uczniowie – Michalina Bryk, Karolina Jurga, Sylwia Wiesiołek, Sebastian Wielec oraz nauczyciele – Danuta Daszczyńska, Edyta Anioł-Plichta, Teresa Wojciechowska i Tomasz Czubak.

 • Nasza drużyna
 • Nasza drużyna
 • Nasza drużyna

Igrzyska rozpoczęły się uroczystym przeniesieniem ognia ze szczytu Wieżycy – kaszubskiego Olimpu do wioski olimpijskiej, która mieściła się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.

 • -
 • -
 • -

Wraz z innymi uczestnikami igrzysk reprezentacja łowicka rywalizowała w wielu konkurencjach sportowych min.: rzut ognistą kulą do kosza, strzelanie ognistą kulą do bramki, toczenie ognistej kuli, podbijanie ognistej kuli, kręcenie ognistym kręgiem, siatkówka, strzelnianie z broni myśliwskiej, bojówka, bieg patrolowy, sztafeta żywiołów. Równocześnie odbywały się warsztaty z zakresu: malarstwa, fotografii, tańca, teatru, tkactwa.

 • -
  Bieg na 800 m
 • -
  Bieg patrolowy
 • -
  Bieg w workach
 • -
  Bojówka
 • -
  Ćwiczenia z jogi
 • -
  Degustacja regionalnych potraw
 • -
  Rzut ognistą kulą do kosza
 • -
  Rzut ognistym kręgiem
 • -
  Siatkówka
 • -
  Wyścig rowerowy
 • -
  Strzał ognistą kulą na bramkę
 • -
  Toczenie ognistej kuli
 • -
  Kajaki
 • -
  Marsz z kijkami
 • -
  Marsz z kijkami
 • -
  Podbijanie ognistej kuli
 • -
  Przy najdłuższej desce świata
 • -
  Wierzba łowicka
 • -
  Przyrządzanie potrawy regionalnej
 • -
  Występ na rynku w Kartuzach
 • -
  W fabryce Neclów
 • -
  Parada w Kartuzach
 • -
  Parada w Kartuzach
 • -
  Parada w Kartuzach
 • -
  Igrzyska
 • -
  Nagrodzeni
 • -
  Dom do góry nogami

Jak uczestnicy podsumowali swój wyjazd na Kaszuby?

Igrzyska były okazją do dobrej zabawy, której duch walki ustępował miejsca duchowi braterstwa i przyjaźni. Atmosfera sprzyjała integracji międzypokoleniowej i zawieraniu nowych znajomości.  Mieliśmy okazję do poznania kultury innych regionów Polski.

Organizatorzy zadbali o to abyśmy poznali Ziemię Kaszubską. Zwiedzaliśmy: Centrum Edukacji Regionalnej w Szymbarku, fabrykę ceramiki rodziny Neclów w Chmielnie, Kartuzy, elektrownię wodną w Rutkach. Zdobyliśmy najwyższy szczyt Kaszub – Wieżycę, z którego podziwialiśmy wspaniałe widoki.

Igrzyska te uznajemy za bardzo udane. W większości konkurencji nie mieliśmy sobie równych.

BIESIADA ŁOWICKA na Nowym Rynku

W ostatnią niedzielę sierpnia na Nowym Rynku w Łowiczu odbyła się X BIESIADA ŁOWICKA. Jak co roku gościły na niej delegacje, zespoły regionalne i twórcy ludowi z zaprzyjaźnionych powiatów: kartuskiego, świdnickiego i tatrzańskiego oraz rekordowa ilość gości.

XXXVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

XXXVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego odbędzie się dnia 26 sierpnia br. o godz. 11.00  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu, ul. Kaliska 5a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 7. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2009 roku.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku
  w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki
   i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 9. Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 w placówkach oświatowych i wychowawczych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie informacji z przygotowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2009/2010.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie włączenia CKP w Łowiczu do ZSP nr 2 RCKU im T. Kościuszki w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nazwy ZSP Nr 2 RCKU im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu PŁ dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu  terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalania trybu udzielania rozliczania dotacji z budżetu PŁ dla niepublicznych szkół Ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 16.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Chąśno.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Bielawy.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Zduny.
 20. Rozpatrzenie sprawy zatwierdzenia projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność PŁ obejmującej lokale budynku w Łowiczu przy
  ul. Podrzecznej 28a.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łyszkowice.
 23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009rok.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  na 2010 rok.
 26. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 
 27. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
   

 

Kun esperanta saluto

Od 25 lipca do 1 sierpnia 2009 r. w Białymstoku miał miejsce 94 Światowy Kongres Esperanto. Uczestniczyło w nim ok. 4000 esperantystów z całego świata. Z tej okazji, w porozumieniu z organizatorami Kongresu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wydało folder „Wytnij w Łowickie” w tym oryginalnym języku.

Wydawnictwo przybliża bogactwo zabytków i dorobku kulturalnego Ziemi Łowickiej. Uczestnicy kongresu nie kryją zadowolenia z powstania folderu, przesyłając do Centrum wiele pocztówek i listów z podziękowaniami. Łowickie foldery trafiają teraz do esperantystów z całego świata.


Esperanto - międzynarodowy język pomocniczy, stworzony przez Ludwika Zamenhofa w 1887. Twórca języka początkowo nazwał je po prostu lingvo internacia. Esperanto (dosł. mający nadzieję) było początkowo pseudonimem Ludwika Zamenhofa. Jest uważany za najbardziej "naturalny" ze wszystkich języków sztucznych.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Esperanto

 • -

Arabska restauracja na Starym Rynku

W sobotę 22 sierpnia br. na Starym Rynku w Łowiczu pod nr 17 otwarta zostanie nowa restauracja "HASAN KEBAB" serwująca dania tradycyjnej kuchni arabskiej. Właścicielem restauracji jest spółka prawa handlowego, wynajmująca na swoją działalność pomieszczenia handlowe.

Docelowym przeznaczeniem budynku, będącego własnością Powiatu Łowickiego, jest obsługa ruchu turystycznego oraz działalność kulturalna na terenie Powiatu Łowickiego. Mieści on już siedzibę Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

W czerwcu br. Powiat Łowicki złożył do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wniosek pt. "Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej", który przy pozytywnej akceptacji pozwoli na podjęcie dalszych prac modernizacyjno-adaptacyjnych budynku z przeznaczeniem na Centrum Informacji Turystycznej oraz dom wycieczkowy.

 • -

Kia Ceed dla KPP w Łowiczu

Powiat Łowicki dofinansował kwotą 24 000 zł zakup nowego samochodu marki Kia Ceed dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Całkowity koszt zakupu nowego nabytku łowickiej policji to około 60 500 zł.

Oficjalne przekazanie radiowozu w obecności Starosty Łowickiego Janusza Michalaka i Członka Zarządu Powiatu Wojciecha Miedzianowskiego miało miejsce we wtorek 11 sierpnia br. Policjantów łowickiej drogówki w nowym Kia można już spotkać na powiatowych drogach.

 • -
 • -

Standard minimum w projektach PO KL

Składając projekty w ramach PO KL należy pamiętać o uwzględnieniu zasady gender mainstreaming (równość płci), która realizuje jedną z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej dotyczącą równości kobiet i mężczyzn.

Więcej informacji nt. standardu minimum możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl, a także w Punkcie Informacyjnym PO KL pod nr tel.: 042 663 33 92.

Łowickie w Zakopanem

„Europejskie Targi Produktu Regionalnego” oraz „Festiwal Oscypka i Serów Wszelakich” organizowane przez Tatrzańską Agencję Rozwoju Promocji i Kultury w ramach „VIII Tatrzańskich Wici” odbyły się w Zakopanem 8 i 9 sierpnia br.

W ramach współpracy między powiatami, na zaproszenie organizatorów, w Zakopanem gościła delegacja Powiatu Łowickiego na czele z Wicestarostą Łowickim Bolesławem Heichmanem i Członkiem Zarządu Dariuszem Kosmatką.

Łowickim akcentem tej typowo góralskiej imprezy były dwa koncerty Akademickiego Zespołu Folklorystycznego „Masovia” z Łowicza - ciepło przyjęte przez liczną publiczność oraz pokazy twórców ludowych. Kolorowe łowickie pasiaki były widoczne na zakopiańskich Krupówkach podczas  tradycyjnej Bacowskiej Parady. Stoisko promujące własne produkty oparte na tradycyjnych, regionalnych recepturach przygotowała Firma Bracia Urbanek.

Organizatorem wyjazdu było Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, które również przygotowało swoje stoisko z łowickimi gadżetami i materiałami promocyjnymi.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Plener łowickich malarzy w Skansenie

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny były organizatorami pleneru malarskiego,  który  odbył się 8 sierpnia br. (sobota) w Skansenie w Maurzycach. Udział w plenerze wzięło 13 artystów malarzy z Łowicza i okolic a efekty ich twórczej pracy można będzie podziwiać na specjalnie zorganizowanej wystawie podczas Dożynek Powiatowych w dniu 6 września br.

W plenerze wzięli udział: Wioletta Dołgoruki, Ewa  Dworzańska, Agnieszka Kopczyńska, Elżbieta Lewandowska, Zofia Lenart, Dorota Pietrzkowicz, Alicja Przybyszewska, Paulina Świątkowska, Zbigniew Błaszczyk, Arkadiusz Hablewski, Zbigniew Matysek, Ireneusz Rolewski i Mariusz Sekuła.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXXV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

XXXV Sesja Rady Powiatu Łowickiego odbędzie się w dniu 30 lipca br. o godz. 15.30  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu, ul. Kaliska 5a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zduny.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Zduny.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Łyszkowice.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę  Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
 10. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.  
 11. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

W setną rocznicę urodzin - Zdzisław Pągowski

Muzeum w Łowiczu zaprasza na otwarcie wystawy "Zdzisław Pągowski (1909 - 1976). W setną rocznicę urodzin", która odbędzie się 8 sierpnia br. o godz. 17.00. Obrazy, fotografie, dokumenty ukazujące sylwetkę artysty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów rodziny Pągowskich i Muzeum w Łowiczu. Wystawa będzie czynna do 27 września 2009 r.

 • -
  Fragment procesji przy kościele kolegiackim w Łowiczu, papier, akwarela, 1933 r. ze zbiorów Muzeum w Łowiczu
 • -
  Kolegiata, tektura, olej, 1975 r., ze zbiorów rodziny Pągowskich
 • -
  Zdzisław Pągowski w swojej pracowni, koniec l. 50. XX w.

„Odrobina przyrody”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza na wystawę fotografii autorstwa Elżbiety i Feliksa Walichnowskich "Wiosenne spotkania z przyrodą". Do końca września br. można oglądać trzy albumy barwnych fotografii pt. „Odrobina przyrody” - ponad 350 zdjęć ukazujących piękno wiosennej przyrody Mierzei Wiślanej, Pojezierza Olsztyńskiego i Ziemi Łowickiej, a także zabytki architektury Olsztyna oraz uroki Nieborowa i Arkadii.

Dr Feliks Walichnowski - socjolog, nauczyciel akademicki, publicysta, były redaktor naczelny Panoramy Północy.  Jest autorem wielu wydawnictw z zakresu socjotechniki medialnej i historii województwa warmińsko-mazurskiego. Od niedawna pisze również wiersze. W 2005 r. został wyróżniony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Borówku

W dniu 17 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisano umowę pomiędzy Powiatem Łowickim a Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Łódzkiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę podpisali: Starosta Łowicki Janusz Michalak, Wicestarosta Łowicki Bolesław Heichman i Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska. W ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi złożono 19 wniosków z czego ocenę formalną przeszło 13. 12 czerwca br. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił listę rankingową wniosków, która układana jest na podstawie punktacji uzyskanej w trakcie oceny merytorycznej. Na liście tej znalazło się 8 projektów.  Wniosek Powiatu Łowickiego uzyskał 76,67% co dało 6 pozycję na liście rankingowej. Całkowita wartość projektu to 1 136 636,64 zł natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła  966 141,14 zł co stanowi 85% wartości zadania.
 

drukuj (Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Borówku)

 • -

Święto Powiatu Kartuskiego

W dniach 17 – 19 lipca br. delegacja powiatu łowickiego, na zaproszenie Starosty Kartuskiego Janiny Kwiecień, gościła w Kartuzach w związku z odbywającą się w tych dniach "VI Biesiadą Kaszubską - Świętem Powiatu Kartuskiego". Podczas tegorocznej biesiady przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "BLICHOWIACY".

 • -

Tomograf komputerowy dla łowickiego szpitala

Zarząd Powiatu Łowickiego w dniu 13 lipca br. ogłosił przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej oraz szkoleniem personelu... > więcej

Tablica pamiątkowa Jana Wegnera

7 lipca 2009 r. na Nowym Rynku w Łowiczu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na kamienicy nr 4, w której urodził się i mieszkał przez całe swe życie Jan Wegner historyk, działacz społeczny oraz Honorowy Obywatel Łowicza.

W uroczystości, którą rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego odegrany przez Miejsko-Strażacką Orkiestrę dętą przy OSP w Łowiczu, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Łowicza i powiatu łowickiego, rodzina i przyjaciele oraz młodzież łowickich szkół. Odsłonięcia tablicy dokonały córki zasłużonego Łowiczanina - Ewa Wróblewska i Barbara Chojnacka. Na zakończenie modlitwę w intencji Jana Wegnera poprowadzili pastor parafii ewangelicko-augsburskiej Artur Woltman i ks. Dariusz Szeląg z parafii rzymskokatolickiej Świętego Ducha w Łowiczu.

W godzinach popołudniowych w Galerii Browarna przy ul. Podrzecznej odbył się koncert poświęcony nieżyjącemu już historykowi. Warto przypomnieć, że uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu rok 2009 został nazwany Rokiem Jana Wegnera.

 • -

"Dzień Kiernozkiego Dzika"

Wójt Gminy Kiernozia oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi zapraszają na V Obchody "Dnia Kiernozkiego Dzika". Plenerowa impreza odbędzie się w zespole pałacowo-parkowym w Kiernozi 13 lipca br. (poniedziałek) od godz. 15.00.

 

Program imprezy:

 • 15.00 - prezentacja artystyczna dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kiernozi
 • 16.00 - blok konkursowo-rozrywkowy
 • 17.00 - koncert GABI GOLD
 • 18.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
 • 18.20 - konsumpcja pieczonego dzika
 • 19.00 - koncert zespołu "NANA"
 • 20.00 - koncert zespołu T&T

Otgon Dambiinyam na Ziemi Łowickiej

Na zaproszenie Zarządu Powiatu Łowickiego, 3 lipca 2009 r., przebywała na Ziemi Łowickiej delegacja Republiki Mongolskiej na czele z JE Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Otgon Dambiinyam wraz z małżonką oraz Radcą do spraw polityki, ekonomii i kultury Barkhas Dori. 

Delegacji towarzyszył inicjator wizyty, Prezes Polsko-Mongolskiej Izby Gospodarczej i znany łowicki przedsiębiorca Wojciech Urbanek, którego firma utrzymuje bardzo żywe kontakty gospodarcze z tą środkowoazjatycką republiką. Gości przyjęli Starosta Łowicki Janusz Michalak oraz Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski. Rozmawiano m.in. o nawiązaniu współpracy społeczno-kulturalnej między Powiatem Łowickim, a regionem partnerskim (ajmakiem) w Mongolii.

W skrócie przedstawiono osiągnięcia Powiatu Łowickiego na różnych polach. Członkowie delegacji otrzymali wyroby łowickich twórców ludowych oraz upominki promujace nasz region. "Księżacką piłkę" Pan Ambasador przeznaczył dla swojego wnuka.

 • -
 • -
 • -

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.