Powiat Łowicki

BIP

Data

22 kwietnia 2021

Imieniny

Łukasza, Kai

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Umowa na dofinansowanie przebudowy Centrum

W dniu 12 maja 2010 r. w Łodzi nastapiło podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Łowickiego a Zarządem Województwa Łódzkiego dot. dofinansowania projektu Powiatu Łowickiego na przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Projekt pn. "Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej" został złożony do Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III. 5  Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, co umożliwi stworzenie bazy noclegowej dla turystów oraz dostęp do pełnej i rzetelnej informacji turystycznej. W ramach inwestycji przewiduje się również wydzielenie sali konferencyjnej oraz pomieszczeń pod bazę gastronomiczną, prowadzoną przez firmę zewnętrzną.

Po adaptacji budynku powstaną niedrogie miejsca noclegowe, które w sposób znaczący rozszerzą ofertę dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych odwiedzających Ziemię Łowicką.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • Przystosowanie parteru budynku poprzez prace adaptacyjno-remontowe do prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej oraz na pomieszczenia biurowe CKTiPZŁ wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym montaż platformy przyschodowej, która umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do Centrum Informacji Turystycznej.
  • Remont elewacji budynku poprzez uzupełnienie ubytków i malowanie.
  • Wykucie otworu drzwiowego w południowej części elewacji budynku w celu poprowadzenia nowego ciągu komunikacyjnego.
  • Przystosowanie pomieszczeń I i II piętra budynku na potrzeby Domu Wycieczkowego i sali konferencyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Całkowita wartość projektu: 1 289 786,68 zł, wkład własny 52,44%: 676 313,34 zł, wartość dofinansowania z EFRR 47,56%: 613 473,34 zł.

  • -
  • -
  • -

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.