Powiat Łowicki

BIP

Data

30 października 2020

Imieniny

Edmunda, Przemysława

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji” podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych o wartości 3 491 451,82 zł z firmą SZURGOT S.A. z Koła. W związku z powyższym Powiat Łowicki przygotował zaktualizowany wniosek o dofinansowanie celem przedłożenia go Instytucji Zarządzającej oraz przygotowania aneksu. W dniu 7 grudnia 2009 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu, który uwzględnił ww. oszczędności poprzetargowe. Obecnie w wyniku ww. oszczędności całkowity koszt inwestycji wynosi 3 637 461,80 zł, wkład własny Powiatu Łowickiego to 15%: 545 619,27 zł, natomiast wartość dofinansowania z EFRR 85%: 3 091 842,53 zł. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, dnia 7 kwietnia 2010r. został podpisany kolejny aneks do umowy o dofinansowanie projektu, nie mający wpływu na wysokość kwoty otrzymanego dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.