Powiat Łowicki

BIP

Data

30 października 2020

Imieniny

Edmunda, Przemysława

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

W związku z realizacją projektu pn: „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V – Infrastruktura Społeczna, Działanie V.3 Infrastruktura Edukacyjna dnia 01.06 2009 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (numer ogłoszenia 84795-2009), na stronie internetowej Powiatu Łowickiego:  www.powiat.lowicz.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu minął dnia 30.06.2009 r. o godzinie 10.00. Do tego czasu wpłynęło  14 ofert, których  otwarcia dokonano tego samego dnia o godzinie 10:15.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem były roboty budowlane w ramach projektu: „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji” dnia 06.07.2009 r. Zarząd Powiatu Łowickiego zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę SZURGOT Sp. z o.o. z siedzibą w Kole, przy ul. Dąbskiej 17.  Cena ofertowa brutto wybranej oferty to  3 491 451,82 zł. Wyżej wymieniony Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu. Jego oferta była zgodna z SIWZ. Dnia 20.07.2009 r. Powiat Łowicki zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego (Nr AB/10/1/09) z firmą  SZURGOT Sp. z o.o., natomiast 27.07.2009 r. dokonano wprowadzenia na budowę.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.