Powiat Łowicki

BIP

Data

28 marca 2020

Imieniny

Anieli, Jana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Podstrony » Łowicka Róża »

Treść strony

Nagroda „Łowicka Róża”

 

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” z późniejszymi zmianami Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, iż w dniach od 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2019 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu; ul. Stanisławskiego 30; 99-400 Łowicz,  można składać wnioski o przyznanie nagrody „Łowicka Róża”.

Wniosek powinien zawierać:

 1. informację o kandydacie do nagrody: imię, nazwisko osoby fizycznej /nazwę podmiotu/instytucji, adres,
 2. określenie kategorii, w której nagroda miałaby zostać przyznana,
 3. informacje o przebiegu działalności albo pracy kandydata, opis osiągnięć uzasadniających otrzymanie nagrody oraz dokumenty je potwierdzające, informacje
  o uzyskaniu innych nagród, ewentualnie opinie, bądź rekomendacje,
 4. szczegółowe uzasadnienie wniosku,
 5. informacje o podmiocie składającym wniosek: imię, nazwisko/ nazwę podmiotu/ instytucji, adres.
 6. Wzór wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr XLVII/312/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” zmienionej Uchwałą Nr XXIX/213/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku.

 

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

 1. mieszkańcy Powiatu Łowickiego w liczbie co najmniej 50 osób,
 2. organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łowickiego,
 3. instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno – kulturalne, inne podmioty prowadzące działalność kulturalną na terenie Powiatu Łowickiego.

Wnioskodawca może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata w danej kategorii.

W przypadku stwierdzenia, iż wniosek nie zawiera wszystkich danych wnioskodawca zostanie wezwany przez Kapitułę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

 

Regulamin przyznawania nagrody stanowi załącznik do Uchwały Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” zmieniony Uchwałą Nr XXIX/213/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  31 października 2012 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” zmienionej Uchwałą Nr XLVII/312/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” zmienionej Uchwałą Nr XXIX/213/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku.

W związku ze zmianą przepisów prawnych i wejściem w życie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej również „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.” oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z Informacjami o ochronie danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisanie Zgody na przetwarzanie danych wnioskodawcy, bądź Zgody na przetwarzanie danych nominowanego do nagrody). Podpisane ww. zgody prosimy dołączyć do składanego w sekretariacie tut. Starostwa wniosku o przyznanie nagrody „Łowickiej Róży”.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.