Powiat Łowicki

BIP

Data

23 kwietnia 2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Podstrony » Łowicka Róża »

Treść strony

 

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/139/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża" Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, iż w dniach od 30 marca do dnia 31 maja 2020 roku mogą być składane wnioski o przyznanie nagrody „Łowicka Róża”.

 

Wniosek powinien zawierać:

 1. informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko lub nazwę kandydata oraz adres zamieszkania lub siedziby;
 2. kreślenie kategorii, w której nagroda miałaby zostać przyznana;
 3. rekomendacje i inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w dziedzinie działalności kulturalnej;
 4. szczegółowe uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana;
 5. informacje o podmiocie składającym wniosek: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres, adres mailowy;
 6. podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji;
 7. oświadczenie kandydata lub/i wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z procedurą przyznawania nagrody i zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

 1. organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łowickiego;
 2. instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno - kulturalne, inne podmioty prowadzące działalność kulturalną na terenie Powiatu Łowickiego;
 3. właściwa merytorycznie komisja Rady Powiatu Łowickiego;
 4. organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną na terenie Powiatu Łowickiego.

 

Wzór wniosku został określony w załączniku do Uchwały Nr 386/2020 ZPŁ z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody ,,Łowicka Róża".

Regulamin przyznawania nagrody stanowi załącznik do Uchwały Nr XVIII/139/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża".

Wnioski o przyznanie nagrody „Łowicka Róża” należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu mieszczącej się na parterze budynku Starostwa, ul. Stanisławskiego 30 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30; 99-400 Łowicz (decyduje data wpływu do Starostwa).

 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.