Powiat Łowicki

BIP

Data

23 kwietnia 2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Podstrony » Nagroda im. Grabskiego »

Treść strony

 

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego” z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu Łowickiego informuje,
iż w dniach od 30 marca do dnia 31 maja 2020 roku mogą być składane wnioski o przyznanie „Nagrody im. Władysława Grabskiego”.

 

Wniosek powinien zawierać:

  1. informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko lub nazwę kandydata oraz adres zamieszkania lub siedziby;
  2. uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana;
  3. informacje o podmiocie składającym wniosek: imię i nazwisko łub nazwę oraz adres, adres mailowy;
  4. podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji;
  5. oświadczenie kandydata lub/i wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu i zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

 

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

  1. organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łowickiego;
  2. instytucje, związki i stowarzyszenia społeczno - gospodarcze;
  3. przedsiębiorcy działający na terenie Powiatu Łowickiego;
  4. właściwa merytorycznie komisja Rady Powiatu Łowickiego.

 

Wzór wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Regulamin przyznawania nagrody stanowi załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Wnioski o przyznanie „Nagrody im. Władysława Grabskiego” należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu mieszczącej się na parterze budynku Starostwa, ul. Stanisławskiego 30 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30; 99-400 Łowicz (decyduje data wpływu do Starostwa).

 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.