Powiat Łowicki

BIP

Data

24 stycznia 2020

Imieniny

Franciszka, Felicji

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Podstrony » Nagroda im. Grabskiego »

Treść strony

Nagroda im. Władysława Grabskiego

 

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego” z późniejszymi zmianami Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, iż w dniach od 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2019 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu; ul. Stanisławskiego 30; 99-400 Łowicz, można składać wnioski o przyznanie „Nagrody im. Władysława Grabskiego”.

Wniosek powinien zawierać:

  1. informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko osoby fizycznej /nazwę podmiotu/ instytucji, adres;
  2. informacje o przebiegu działalności albo pracy kandydata, opis osiągnięć uzasadniających otrzymanie nagrody oraz dokumenty je potwierdzające, informacje
    o uzyskaniu innych nagród, ewentualnie opinie, bądź rekomendacje;
  3. szczegółowe uzasadnienie wniosku;
  4. informacje o podmiocie składającym wniosek: imię i nazwisko osoby fizycznej/ nazwę podmiotu/ instytucji, adres;
  5. wzór wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr Uchwały Nr XLVII/313/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady  Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego” zmienionej uchwałą Nr XLVIII/351/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/214/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r.

 

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

  1. mieszkańcy powiatu łowickiego w liczbie co najmniej 50 osób,
  2. organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu łowickiego,
  3. instytucje, związki i stowarzyszenia społeczno – gospodarcze, inne podmioty prowadzące działalność w dziedzinach, za które przysługuje nagroda.

Wnioskodawca może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

W przypadku stwierdzenia, iż wniosek nie zawiera wszystkich danych wnioskodawca zostanie wezwany przez Kapitułę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

 

Regulamin przyznawania nagrody stanowi załącznik do Uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego” zmieniony Uchwałą  Nr XXIX/214/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia   21 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego” zmienionej uchwałą  Nr XLVIII/351/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia oraz zasad przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego”  zmienionej Uchwałą Nr XLVII/313/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady  Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego” zmienionej uchwałą Nr XLVIII/351/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/214/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r.

 

W związku ze zmianą przepisów prawnych i wejściem w życie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej również „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.” oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z Informacjami o ochronie danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisanie Zgody na przetwarzanie danych wnioskodawcy, bądź Zgody na przetwarzanie danych nominowanego do nagrody). Podpisane ww. zgody prosimy dołączyć do składanego w sekretariacie tut. Starostwa wniosku o przyznanie „Nagrody Władysława Grabskiego”.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.